Get Adobe Flash player

พระอสีติมหาสาวก

1086_25c125d225a625ba25d925aa25d2.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระกัปปเถระ Cherry 211
2 ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส Cherry 616
3 ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก Cherry. 1470
4 พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา Cherry. 1635
5 ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา Cherry. 1646
6 ประวัติพระติสสเมตเตยยเถระ Cherry. 2494
7 ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก Cherry. 3543
8 ประวัติพระราธเถระ เอตทัคคมหาสาวก ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง Cherry. 1865
9 ประวัติพระสุภูติเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นทักขิไณยบุคคล Cherry. 1648
10 พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย Cherry. 2091
11 ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา Cherry. 1170
12 ประวัติพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ Cherry. 1290
13 พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ Cherry. 1587
14 ประวัติพระอุปวาณเถระ Cherry. 1173
15 ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ Cherry. 1089
16 ประวัติ พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ Cherry. 2362
17 พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ Cherry. 1741
18 ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก Cherry. 1597
19 พระจุนทเถระ Cherry. 1079
20 ประวัติพระอนุรุทธเถระ ยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ Cherry. 1414
21 พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร Cherry. 1727
22 ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ Cherry. 1718
23 พระอานนท์เถระ (๔) พระอานนท์กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ Cherry. 1207
24 พระอานนท์เถระ (๓) เทศน์โปรดโกกนุทปริพาชก Cherry. 1062
25 พระอานนท์เถระ (๒) Cherry. 989
26 ประวัติพระอานนท์ (๑) Cherry. 1169
27 ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ Cherry. 2282
28 ประวัติพระสารีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางปัญญา Cherry. 2344
29 ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน Cherry. 3718
30 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล Cherry. 1852
31 ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ Cherry. 3387
32 ประวัติพระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะ Cherry. 4067
33 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 2371
34 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 747
35 ประวัติ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร Cherry. 11009
36 พระอชิตเถระ pra:thong 1434
 

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

สะเก็ดความดี (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

alt

...นักตำราต่าง ๆ ลงอเวจีมหานรกนับไม่ถ้วน อ่านหนังสือมาก ๆ ก็เลยเป็น

คนมีมานะทิฏฐิว่าฉันเรียนมาก ฉันมีความรู้ดีกว่าเธอ นั่นคือความเลว ความดี

จริง ๆ ต้องมุ่งเข้าไปหาความดีของตน อันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัท

ทุกคน กำจัดความเลวเบื้องต้นนั้นคือ...

๑. เราจะไม่สนใจจริยาของบุคคลอื่น ใครเขาจะดีใครเขาจะเลว ใครเขาจะ

เลวก็ช่างเขา เราจะไม่นินทาว่าร้าย จะไม่ติเตียนใคร ไม่สนใจเขาเลย

๒. ไม่ยกตนข่มท่านว่าฉันน่ะดีกว่าแกนะ

๓. ไม่ถือตัวเกินไป

นี่ว่าโดยย่อ ความจริงพิศดารมากกว่านี้ ถ้าจิตใจทำได้อย่างนี้

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า

บุคคลนั้นเข้าถึงสะเก็ดความดีที่พระองค์สอน...

?

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ)

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

สุขทุกข์
จันทร์, 31 พฤษภาคม 2010
สุขทุกข์ คนที่ไม่รู้จักสุข ไม่รู้จักทุกข์นั้น ก็จะเห็นว่า สุขกับทุกข์นั้นมันคนละระดับ มันคนละราคากัน ถ้าผู้รู้ทั้งหลายแล้ว ท่าน จะเห็นว่า สุขเวทนา กับทุกขเวทนา มันมีราคาเท่าๆ กัน หลวงปู่ชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - จตุธาตววัตถาน ๔
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
จตุธาตววัตถาน ๔ จตุธาตววัตถาน แปลว่า ธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน ๑ ธาตุน้ำ ๑ ธาตุลม ๑ ธาตุไฟ ๑ ธาตุ ๔ นี้ เป็นโครงร่างเป็นที่อาศัยของ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และจิตที่มีอำนาจบัญชา การในความคิดต่างๆ ความคิดอ่านต่าง ๆ เป็นเรื่องของจิต ความรับรู้ที่เรียกว่ารู้สึกว่า หนาว ร้อน หิว กระหาย เปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ด รู้การสัมผัสว่าอ่อนแข็งนิ่ม อย่างนี้เป็นต้น... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธนิมิต
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
พุทธนิมิต โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน อย่าลืมนะว่า ลูกหลานที่รัก พระพุทธเจ้าที่เห็นอาจจะเป็น พุทธนิมิต ถ้าใครเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวจะไปช่วยคนทุกคนได้อย่างไร เป็นอุปาทานพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว ลูกรักทุกคนก็จงจำคำนี้ไว้ว่า องค์สมเด็จพระจอมไตรเมื่อวันจะนิพพาน พระอานนท์มีความเสียใจว่าท่านเองเป็นแค่พระโสดาบันยังไม่เป็นพระอรหันต์... อ่านเพิ่มเติม...
ทุกขสัจจะ ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๓๔)
พุธ, 30 พฤศจิกายน 2011
? ทุกขสัจจะ ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๓๔) สุขภาพของพระอาจารย์มั่น นับวันยิ่งทรุดโทรมลง ถิ่นที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่ชุกชุมไปด้วยไข้ป่ามาลาเรีย พระเณรและ ประชาชนที่หลั่งไหลไปกราบเยี่ยม ?ท่านตั้งสั่งให้รีบกลับถ้าจวนเข้าหน้าฝน แต่ถ้าเป็นหน้าแล้งก็อยู่ได้นานหน่อย พระเณรเป็นไข้ป่ากันมาก... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกธรรมภาษิต (ตอนที่ ๔ จบ) พระราชนิโรธรังสี (เทสก์ เทสรังสี)
อาทิตย์, 31 ตุลาคม 2010
? บันทึกธรรมภาษิต (ตอนที่ ๔ จบ) ? พระราชนิโรธรังสี ?(เทสก์ ?เทสรังสี) ? (๕๘) รูปกายอันนี้หมายความว่าเป็นวัตถุธาตุตามธรรมดาของโลก แล้วเจ้าสังขารยังมาประดิษฐ์ประดอยให้มันวิจิตรพิสดารขึ้นอีก จนทำให้จิตซึ่งมีโลกธาตุปนอยู่แล้ว ให้หลงติดเข้าไปอีกจึงยากที่ผู้ไม่เห็นโทษทุกข์ภัยจะละได้ เพราะละกามได้ ยังไปติดรูป ละรูป ได้แล้ว ยังไปติดนามแต่มิได้หมายความว่า... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๑๙. พุทธานุสสติเป็นวิปัสสนา
พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2012
พุทธานุสสติเป็นวิปัสสนา วันนี้จะขอพูดเรื่องพุทธานุสสติต่อ เพราะว่าพุทธานุสสติตามที่อธิบายมาแล้วเราจัดเป็นระดับ ๔ ระดับด้วยกัน คือ อันดับแรก การพิจารณาตามแบบ คือพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้า โดยใช้คำว่า อิติปิโสภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ เป็นต้น ใช้จิตใคร่ครวญในด้านของจริยาของพระองค์ สร้างความเลื่อมใสให้เกิด สร้างความผูกพันให้เกิดในพระพุทธเจ้า... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่กินรี จนฺทิโย ๏ ธรรมโอวาท
ศุกร์, 15 มกราคม 2010
๏ ธรรมโอวาท หลวงปู่กินรี จนฺทิโย กลับมาพำนักอยู่สำนักสงฆ์เมธาวิเวก แล้วต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่วัดกันตศิลาวาส แม้ว่าปฏิปทาของหลวงปู่จะไม่นิยมและเผยแผ่พระศาสนา ด้วยการเทศนาเชิงโวหารหรือคำพูด หลวงปู่เป็นตัวอย่างของการทำให้ดูปฏิบัติให้เห็นมากกว่า แต่อุบายธรรมคำสั่งสอนของท่านทรงปัญญาและลุ่มลึกมาก เช่น - เตือนและให้สติหลวงพ่อชา... อ่านเพิ่มเติม...
เทศนาภาษาใจ ๓ หลวงปู่บุดดา ถาวโร
ศุกร์, 02 กรกฏาคม 2010
เทศนาภาษาใจ ๓ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ลำดับนี้ตั้งใจน้อมนมัสการคุณพระรัตนตรัยด้วยกายพระนาม วจีพระนาม มโนพระนาม โดยสัจจะเคารพแล้วน้อมพระธรรมเทศนาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาแสดงเพิ่มพูนปัญญาบารมี ชาวพุทธทั้งหลายได้มาเจริญคุณพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงฆ์สั่งสมให้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีญาณ มีวิชชาให้รู้ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรมโดยฉับพลัน... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๓๖
จันทร์, 12 เมษายน 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๓๖ อริยสัจ สำหรับการที่เราเจริญพระกรรมฐาน ก็ต้องใคร่ครวญอยู่เสมอว่า เราเจริญพระกรรมฐานเพื่อต้องการความรู้ เป็นเครื่องพ้นจากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เพราะความเกิดเป็น ทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บ ความตาย เป็นทุกข์ ถ้าเรายังต้องเกิดแก่เจ็บ ตายอยู่อย่างนี้? เราก็มีแต่ความทุกข์ เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะ... อ่านเพิ่มเติม...
ตามดูจิตการปฏิบัติที่ให้ผลเร็ว พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
ตามดูจิตการปฏิบัติที่ให้ผลเร็ว พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี บัดนี้ เป็นโอกาสที่พวกเราทั้งหลายจะได้มีการอบรมธรรมปฏิบัติกัน พระบรมศาสดา ท่านกล่าวถึงการปฏิบัติไว้ว่า บุคคลที่ยังไม่ได้รับการอบรมปฏิบัติก็จะไม่เข้าใจใน ธรรม ไม่เข้าใจในธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ หรือในสัญชาตญาณที่คู่กับเรามาแต่เกิด ... อ่านเพิ่มเติม...
สติรักษาจิต หลวงปู่สุวัจน์
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
สติรักษาจิต หลวงปู่สุวัจน์ จากหนังสือ "ธรรมลังการ" ซึ่งพิมพ์เนื่องในโอกาสที่หลวงปู่เจริญอายุครบ ๘๑ ปี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ เมื่อสมัยพุทธกาลนั้นท่านฟังเทศน์ตั้งใจฟังจริงๆ ฟังด้วยศรัทธาความเชื่อ ฟังด้วยความเลื่อมใสฟังด้วยความตั้งใจ นำไปปฏิบัติจริงๆ อยู่ในหลักว่าตั้งใจฟังด้วยความเคารพจดจำ คำที่ท่านแสดงเอาไว้... อ่านเพิ่มเติม...
พิจารณากาย พิจารณาใจ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
พุธ, 22 กันยายน 2010
? พิจารณากาย พิจารณาใจ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ? พวกเราจงพิจารณาดูตัวเรากับรอบ ๆ ตัวเรา มันมีอะไร ตามภูตามเขามีดินมีหิน นั่นเป็นธาตุดิน มีห้วยมีธาร นั่นเป็น ธาตุน้ำ มีฟ้าอากาศ นั่นเป็นธาตุลม มีความร้อนมีไฟ นั่นคือธาตุไฟ ดูเอาซี่ธาตุดินเขาเป็นอะไร ธาตุน้ำเขาเป็นอะไร ธาตุลมเขาเป็นอะไร ธาตุไฟเขาเป็นอะไร เขาเจ็บเขาปวดเขาร้อนอะไร นี่แนะไฟเห็นไหมล่ะ... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อธุดงค์ - ฝึกธุดงค์ - ป่า อ.ศรีประจันต์ ตอนที่ ๓
ศุกร์, 31 กรกฏาคม 2009
ป่า อ.ศรีประจันต์ ตอนที่ ๓ ?ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย? สำหรับวันที่บันทึกวันนี้ เป็น?วันที่ 8 พฤษภาคม 2533?? เป็นวันวิสาขบูชา ต่อนี้ไปก็มาคุยกัน? ถึงเรื่อง? อำเภอศรีประจันต์? ของจังหวัดสุพรรณบุรี? กันต่อไป? เมื่อตอนที่แล้วมายับยั้งอยู่ตอนที่ว่า? มานั่งคิดว่า เรานั่งกันอยู่ที่นี่หลายวัน? เราจะเคลื่อนที่ไปบ้างดีกว่า ในป่าก็รกชัฎ ป่าศรีประจันต์เวลานั้น... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - ปกิณณกพจน์ - เมฆจิต ของท่านอาจารย์เกษม - คาถาเมฆจิต
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
คาถาเมฆจิต พุทธัง เมฆะนิมิตต์ จิตตัง มะอะอุ ธัมมัง เมฆะนิมิตต์ จิตตัง อุอะมะ สังฆัง เมฆะนิมิตต์ จิตตัง อะมะอุ (คาถาของท่านมีเท่านี้) 
เรื่องราวกฏแห่งกรรม นายจุนทสูกริก ตายแบบพิศดารอย่างสุกร
เสาร์, 12 มิถุนายน 2010
เรื่องราวกฏแห่งกรรม นายจุนทสูกริก ตายแบบพิศดารอย่างสุกร พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภบุรุษชื่อ จุนทสูกริก ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “ อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ ” เป็นต้น. นายจุนทะเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงสุกรขาย ได้ยินว่า นายจุนทสูกริกนั้น ฆ่าสุกรทั้งหลายกินบ้าง ขายบ้าง เลี้ยงชีวิต อยู่สิ้น ๕๕ ปี. ในเวลาข้าวแพง... อ่านเพิ่มเติม...