Get Adobe Flash player

พระอสีติมหาสาวก

1086_25c125d225a625ba25d925aa25d2.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระกัปปเถระ Cherry 427
2 ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส Cherry 817
3 ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก Cherry. 1726
4 พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา Cherry. 1966
5 ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา Cherry. 1911
6 ประวัติพระติสสเมตเตยยเถระ Cherry. 2922
7 ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก Cherry. 4389
8 ประวัติพระราธเถระ เอตทัคคมหาสาวก ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง Cherry. 2207
9 ประวัติพระสุภูติเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นทักขิไณยบุคคล Cherry. 1910
10 พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย Cherry. 2522
11 ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา Cherry. 1416
12 ประวัติพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ Cherry. 1582
13 พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ Cherry. 1905
14 ประวัติพระอุปวาณเถระ Cherry. 1346
15 ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ Cherry. 1294
16 ประวัติ พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ Cherry. 2911
17 พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ Cherry. 2047
18 ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก Cherry. 1909
19 พระจุนทเถระ Cherry. 1233
20 ประวัติพระอนุรุทธเถระ ยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ Cherry. 1653
21 พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร Cherry. 2073
22 ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ Cherry. 2014
23 พระอานนท์เถระ (๔) พระอานนท์กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ Cherry. 1343
24 พระอานนท์เถระ (๓) เทศน์โปรดโกกนุทปริพาชก Cherry. 1189
25 พระอานนท์เถระ (๒) Cherry. 1146
26 ประวัติพระอานนท์ (๑) Cherry. 1307
27 ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ Cherry. 2770
28 ประวัติพระสารีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางปัญญา Cherry. 2676
29 ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน Cherry. 4491
30 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล Cherry. 2123
31 ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ Cherry. 3905
32 ประวัติพระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะ Cherry. 4715
33 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 2623
34 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 895
35 ประวัติ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร Cherry. 11964
36 พระอชิตเถระ pra:thong 1671
 

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ

alt

อารมณ์ของความชั่ว คืออารมณ์ที่ชอบทำลายศีลด้วยตัวเอง

หรือว่ายุชาวบ้านให้เขาทำลายศีล เมื่อเห็นบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วดีใจว่าเขาไม่รักษาศีล

ทำลายศีลเสียได้ก็ดี อารมณ์ชั่วอย่างนี้อย่าให้มี เราจะต้องควบคุมว่า

เราจะไม่ทำลายศีลด้วยตัวเองศีลของใครมีเท่าไรรู้ไว้ด้วย

เราจะไม่คิดยุยงให้คนอื่นคิดทำลายศีล

เราจะไม่ดีใจในเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว

ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ ถ้าใจของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องเสียอย่างเดียว

ใครจะว่าดีหรือชั่ว ไม่มีความสำคัญ เขาจะประณามว่าเลวมันก็เลวไม่ได้

มันก็ต้องดีอยู่ตลอดเวลา ถ้าจิตของเราชั่วเขาจะสรรเสริญว่าดี มันก็ดีไม่ได้เหมือนกัน

นี่เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าทรงให้รักษากำลังใจเป็นสำคัญว่า ควบคุมกำลังใจให้ดีไว้

แล้วมันดีเองไม่ต้องไปฟังคำชาวบ้านเขา

การที่เราดี เพราะรอให้ชาวบ้านสรรเสริญนั่นมันเป็นอารมณ์ของความชั่ว

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง)

?

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ท่องบุญสร้างบารมี 7 วัน เดินทาง 2,000 โล
ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2013
? ? ? ? ? ? ? ? ? " ข้าพเจ้าขอกราบขอขมาพระรัตนตรัย ถ้าข้าพเจ้าได้ล่วงเกินพระรัตนตรัย ด้วยกาย วาจา ใจ ด้วยเจตนา หรือไม่เจตตนาก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลังก็ดี ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ถ้าจะมีผลแก่ข้าพเจ้าเพียงใด ขอได้โปรดงดโทษที่พึงมีแก่ข้าพเจ้าจนกว่าข้าพเจ้าจะถึงซึ่งพระนิพพานเถิด " ด้วยกุศลผลบุญที่พึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าในกาลครั้งนี้... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ เมื่อ พระอาจารย์เจี๊ยะออกจากวัดญาณสังวรารามมาแล้ว จึงออกเดินทางไปพักอยู่ที่วัดอโศการาม พระอาจารย์มหาบัวจึงได้นิมนต์ให้ท่านอบรมธรรมะอยู่ที่วัดอโศฯ นี้ก่อน อย่าเพิ่งด่วนไปที่ไหน ท่าน ก็ทำตามคำที่พระอาจารย์มหาบัวสั่งด้วยความเคารพ ท่านพระอาจารย์เจี๊ยะเล่าว่า...   ท่านพ่อลีท่านก็ได้ล่วงไป ๑๘ ปีแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - ปฏิปทาของหลวงพ่อปาน - อภิญญามีสภาพไม่เหมือนกัน
พุธ, 03 ตุลาคม 2012
? ? อภิญญามีสภาพไม่เหมือนกัน จาก หนังสือ?ประวัติหลวงพ่อปาน ? ? เรื่องของอภิญญา คนส่วนใหญ่เมื่อฟังว่าอภิญญาแล้วก็มักจะคิดว่า ท่านที่ได้อภิญญาจะต้องมีความรู้แจ่มใสเหมือนพระพุทธเจ้าเสียทุกอย่าง เป็นการเข้าใจผิดถนัด พระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพัญญูคือมีบารมีเป็นจอมอรหันต์ ย่อมทรงอภิญญาดีเลิศพิเศษ สำหรับพระสาวกที่ได้มีกำลังไม่เท่ากัน... อ่านเพิ่มเติม...
คำสอนหลวงพ่อ
พุธ, 27 มกราคม 2010
คำสอนหลวงพ่อ เรา คือ จิตที่สิงในกายหรือที่เรียกว่าอทิสมานกาย เราจริง ๆ คือ จิต ร่างกายเป็นแต่เพียงเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราว เมื่อเรานึกถึงอารมณ์ของจิต คำว่า เราคือจิต เราไม่เคยคิดเลยว่าต้องการให้ร่าง กายของเราแก่ ไม่ต้องการให้หิว ไม่ต้องการให้ปวดอุจจาระ ปัสสาวะ ไม่ต้องการให้ป่วยไข้ไม่สบาย ไม่ต้องการให้มีทุกข์อย่างอื่น... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อธุดงค์ ปักกลดที่เขาชอนเดื่อ
อังคาร, 18 สิงหาคม 2009
ปักกลดที่เขาชอนเดื่อ จาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? วันนี้เป็นวันที่ 27 มิถุนายน 2533? เมื่อพักอยู่ที่พระพุทธบาทแล้ว? หลวงพ่อปานก็นำย้ายกลดมาที่ เขาวงพระจันทร์ ขึ้นไปปักกลดกันอยู่บนยอดเขา? เวลานั้นบันไดก็ไม่มี ต้องเดินแบกกลดบุกป่าขึ้นไปบนยอดเขา? ไปตามทางที่เขามีอยู่บ้าง ไม่ใช่ทางบ้าง ไต่เขาขึ้นไป พอถึงยอดเขาก็ปักกลด... อ่านเพิ่มเติม...
การให้ความสุขแก่พ่อแม่อย่างแท้จริง คำสอนสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)
เสาร์, 13 มีนาคม 2010
คำสอนสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) ลูกเอ๋ย....ยามที่พ่อแม่ของเจ้ามีอายุมากขึ้น...ย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน..ความแข็งแรงของร่างกายที่เคยมีก็ลดลง...ใจน้อย โกรธง่าย ความจำก็เสื่อม... อ่านเพิ่มเติม...
ใช้หนี้เก่า ให้เขากู้ยืม ใส่ปากงูเห่า นำไปฝากธนาคาร
พฤหัสบดี, 01 กรกฏาคม 2010
ใช้หนี้เก่า ให้เขากู้ยืม ใส่ปากงูเห่า นำไปฝากธนาคาร พระพุทธเจ้า ทรงตรัสกล่าวใน อดีตกาลถึงในชาติที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีใน ๕๐๐ ชาติในอดีตชาตินั้น พระพุทธเจ้าทรงเคยเกิด เป็นพญานกแขกเต้า เกิดมาก็มีร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญาเหนือกว่านกทั้งปวง พระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นหัวหน้าพญานกแขก เต้าก็ได้ปฏิบัติตนหาอาหารนำ มาเลี้ยงบิดามารดา บุตร ภริยา... อ่านเพิ่มเติม...
ล่าพระอาจารย์และท่องเชียงแสน - ผนวก
อาทิตย์, 25 พฤศจิกายน 2012
ผนวก หลังจากกลับมาแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ พากันมีจดหมายขอบคุณมายังหลวงพ่อฤาษีลิงดำ จึงได้นำมาลงไว้ด้วยตามที่หลวงพ่อท่านสั่ง ที่ พก. ๐๕๒๑/๔๖ หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๕๑๓ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ เรื่อง ขอบพระคุณคณะศิษย์หลวงพ่อปาน และสำนักอาศรมฤาษีลิงดำ นมัสการ ท่านเจ้าอาวาสวัดจันทราราม ท่าซุง (อาศรมฤาษีลิงดำ) อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย -... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐ - ๑๐. อุปสมานุสสติกรรมฐาน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
๑๐. อุปสมานุสสติกรรมฐาน อุปสมานุสสติ แปลว่า ระลึกคุณพระนิพพานเป็นอารมณ์ ตามศัพท์ท่านน่าจะแปลว่า ระลึกถึงคุณของความเข้าไปสงบระงับจิตจากกิเลสและตัณหา ก็คือการเข้าถึงพระนิพพานนั่นเอง ท่านแปลเอาความหมายว่า ระลึกถึงคุณพระนิพพานนั้น เป็นการแปลโดยอรรถ ท่านแปลของท่าน ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
ผีวัดบางนมโค หญิงสาวถูกคุณ ก่อนบวช จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๑๔
พุธ, 16 กันยายน 2009
ผีวัดบางนมโค หญิงสาวถูกคุณ ก่อนบวช หนังสืออ่านเล่น เล่ม ๑๔ โดย พระราชพรหมยาน ? ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับวันนี้เป็น วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๓ เป็นวันบันทึก แต่ถึงแม้ว่าการบันทึกจะเลยมา แต่ก็เรื่องที่จะพูดกันก็พูดก่อนเทปก่อน นั่นก็หมายความว่า ?คราวก่อนไปหยิบเทปผิดว่าจะหยิบเทปสอง ไปหยิบเทปสามมาบันทึกเข้า... อ่านเพิ่มเติม...
เราไปนิพพานกันดีกว่า
อาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2011
? ? ? "พ่อ" ขอแนะว่า ตัดสักกายทิฏฐิ ตัวเดียวลูกรัก คืออย่าสนใจในรูป รูปเราก็ดี รูปเขาก็ดี รูปวัตถุธาตุก็ดีตัดกันเสียที เรื่องการเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา เป็นพรหม เลิกกัน เราไม่ต้องการมันต่อไป เพราะว่ามันเป็นของไม่ดี เราไปนิพพานกันดีกว่า ? ? 
พระธรรมเทศนา เจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อรหํ ๑
อังคาร, 08 กันยายน 2009
?พระธรรมเทศนา เจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อรหํ ๑๑๑ สิงหาคม ๒๔๖๖วัดบรมนิวาส กทม. โดย คุณผู้สังเกตณ วันนี้เป็นวันจาตุททสีดิถีที่ ๑๔ ค่ำ แห่งปักขคณนา พุทธบริษัทได้มาสดับฟังพระธรรมเทศนาและสมาทานอุโบสถศีล เพื่อจะได้กระทำปฏิบัติบูชาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพิ่มพูนบุญกุศลของตนให้ทวียิ่งขึ้น เมื่อพร้อมด้วยสันนิบาตประชุมแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - ปกิณณกพจน์ - ฝึกทิพยจักษุญาณแบบโบราณ
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
ฝึกทิพยจักษุญาณแบบโบราณ ท่านวางแบบของท่านไว้ว่า ให้จัดธูป ๗ ดอก เทียนหนัก ๑ บาท ๗ เล่ม ดอกไม้ ๗ กระทง ข้าวตอก ๗ กระทง บาตรใส่น้ำเต็ม ๑ ใบ ท่านให้ภาวนาด้วยคาถานี้ ตามแต่จะสบาย คาถาภาวนา นะมะพะทะ พุทโธ โลกทีปัง อาโลกกสิณัง วิโสธายิ ธัมโม โลกทีปัง อาโลกกสิณัง วิโสธายิ สังโฆ โลกทีปัง อาโลกกสิณัง วิโสธายิ เมื่อภาวนาจนจุใจแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
เราไม่ยอมแพ้เสียอย่างเดียว เราก็ชนะ
เสาร์, 27 พฤศจิกายน 2010
การปฏิบัติไม่ว่ากรรมฐานกองใดทั้งหมด อุปสรรคทางจิตย่อมปรากฏมีขึ้นเสมอ และอุปสรรคใด ๆ เกิดจากอารมณ์ก็ดี หรือว่าเกิดจากทางกายก็ดี ถ้าเราไม่ยอมแพ้เสียอย่างเดียว เราก็ชนะ อุปสรรคต่าง ๆ มันจะมีขึ้นได้มันก็ต้องสลายตัวได้เหมือนกัน ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ทุกอย่างถ้าเราเอาจิตเข้าไปจับธรรมดาเสียอย่างเดียว จิตมันก็มีความสุข การเจริญพระกรรมฐาน... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตรเรื่องพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี นิพพานตอนที่ ๔
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2010
พระสูตรเรื่องพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี นิพพานตอนที่ ๔ ตอนสุดท้าย แม้ในขณะนี้จะเป็นเพียงพระโสดาบัน หากว่ามีความหมั่นขยันเพียรโดยไม่ประมาทแล้ว ไซร้ คงจักได้สัมเร็จเป็นพระอรหันต์สักวันหนึ่งข้างหน้า" ครั้นสมเด็จพระ มหาเถรีกล่าวถึงเรื่องสตรี สามารถเห็นพระนิพพานกับพระอานนท์เช่นนี้ เพื่อที่จะให้เป็นประจักษ์พยาน ... อ่านเพิ่มเติม...