Get Adobe Flash player

พระอสีติมหาสาวก

1086_25c125d225a625ba25d925aa25d2.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระกัปปเถระ Cherry 960
2 ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส Cherry 1558
3 ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก Cherry. 2279
4 พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา Cherry. 2881
5 ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา Cherry. 2544
6 ประวัติพระติสสเมตเตยยเถระ Cherry. 3880
7 ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก Cherry. 6913
8 ประวัติพระราธเถระ เอตทัคคมหาสาวก ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง Cherry. 2911
9 ประวัติพระสุภูติเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นทักขิไณยบุคคล Cherry. 2499
10 พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย Cherry. 3776
11 ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา Cherry. 1941
12 ประวัติพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ Cherry. 2213
13 พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ Cherry. 2754
14 ประวัติพระอุปวาณเถระ Cherry. 1853
15 ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ Cherry. 1780
16 ประวัติ พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ Cherry. 5087
17 พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ Cherry. 3048
18 ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก Cherry. 2509
19 พระจุนทเถระ Cherry. 1694
20 ประวัติพระอนุรุทธเถระ ยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ Cherry. 2366
21 พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร Cherry. 3151
22 ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ Cherry. 2758
23 พระอานนท์เถระ (๔) พระอานนท์กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ Cherry. 1772
24 พระอานนท์เถระ (๓) เทศน์โปรดโกกนุทปริพาชก Cherry. 1680
25 พระอานนท์เถระ (๒) Cherry. 1594
26 ประวัติพระอานนท์ (๑) Cherry. 1728
27 ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ Cherry. 3543
28 ประวัติพระสารีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางปัญญา Cherry. 3386
29 ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน Cherry. 6515
30 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล Cherry. 2793
31 ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ Cherry. 5458
32 ประวัติพระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะ Cherry. 6553
33 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 3257
34 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 1338
35 ประวัติ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร Cherry. 14641
36 พระอชิตเถระ pra:thong 2408
 

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

กำจัดตัวมานะ

alt

?

?

อย่ามองคนด้วยฐานะ อย่ามองคนด้วยศักดิ์ศรี อย่ามองคนด้วยความรู้ความสามารถ

มองคนแต่เพียงว่า สภาพของเขาเป็นวัตถุเหมือนสภาพของเรา

จิตใจของเราพร้อมในการเมตตาปรานี ไม่ถือตน เขาจะมาในฐานะเข่นใดก็ช่าง

ถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย เหมือนกันหมด การกำหนดอารมณ์อย่างนี้

เราก็สามารถจะกำจัดตัวมานะการถือตัวถือตนเสียได้ จงวางอารมณ์เสีย

ใครเขาจะยังไงก็ช่าง เขาจะดี เขาจะชั่ว เขาจะเลว เขาจะยังไงก็ตามเถอะไม่สนใจ

เห็นหน้าคนเราคิดไว้เสมอว่า เป็นคนที่เราควรแก่การปรานี

เห็นหน้าสัตว์ก็คิดว่าเป็นสัตว์ควรแก่การปรานี พยายามไม่ถือตน

คนและสัตว์ก็ตามถือว่ามีธาตุ 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ เสมอกัน

มีอาการ 32เหมือนกัน มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลาง

มีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกัน สร้างอารมณ์ให้เป็นสังขารุเปกขาญาณ

ในวิปัสสนาญาณอย่างนี้ การระงับการถือตัวถือตนย่อมเป็นของไม่ยาก

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง)?

?

?

?


?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

พหุลกถา โอวาท พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
อาทิตย์, 23 พฤษภาคม 2010
พหุลกถา โอวาท พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร เมื่อเราจะประกอบความเพียรให้เกิดมีขึ้นในตัวของเรา ควรกำหนด ควรรู้ ควรเห็นและความเป็นอยู่ของจิต คือ เรื่องสิ่งที่จิตของเรามันหลงอยู่ ให้รู้จักว่ามันหลง จิตหลงอะไร ติดข้องคาอะไร เราพากันค้นหาตัวหลงตัวคาในจิต ของตนทันที แล้วรีบพยายามแก้ไขชำระสะสางในสิ่งเหล่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...
กรรม-เวร โอวาทหลังพระปาฏิโมกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี
เสาร์, 03 ตุลาคม 2009
กรรม-เวร โอวาทหลังพระปาฏิโมกข์? หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ จะอธิบายถึงเรื่อง กรรม ให้ฟัง เพื่อจะจดจำเอาไปพูดให้หมู่ฟัง และให้ญาติโยมฟังกว้างขวาง ต่อไป คือเรื่อง กรรม นี้น่ะคนไม่ค่อยเข้าใจ คนยังเข้าใจผิดมากทีเดียวละ คือผมตั้งแต่บวชมา ก็ได้ยินเรื่อง กรรม นี้อยู่เสมอเขาเรียกทีเดียวว่า "เจ้ากรรมนายเวร"... อ่านเพิ่มเติม...
ทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน
เสาร์, 18 กันยายน 2010
? ? (๒๒๗) ภิกษุทั้ั้้ั้งหลาย วิธีพูดที่บุคคลอื่นจะใช้พูดกับเธอทั้งหลาย ๕ ประการนี้ คือ ๑. พูดตามกาลอันสมควร หรือไม่สมควร ๒. พูดเรื่องที่เป็นจริง หรือไม่เป็นจริง ๓. พูดคำที่อ่อนหวาน หรือหยาบคาย ๔. พูดคำที่มีประโยชน์ หรือไร้ประโยชน์ ๕. มีเมตตาจิตพูด หรือมีโทสะพูดบุคคลอื่นเมื่อเขาพูดจะพึงพูดตามกาลอันสมควร หรือไม่สมควรก็ตาม ? ?จะพึงพูดเรื่องที่เป็นจริง ... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร เรื่อง มรณกรรมฐาน ต่อ
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2009
? หลวงปู่สิม พุทธาจาโร เรื่อง มรณกรรมฐาน ต่อ นับ ตั้งแต่มาปฏิสนธิ คือว่ามายึดเอาถือเอารูปขันธ์ ขาสอง แขนสอง ศีรษะหนึ่งตั้งแต่ในท้องแม่มา ความแก่ชราก็แก่เรื่อยมา เรียกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดา จะหนีความแก่ไปไม่พ้น จะหนีหลบไปที่ไหนก็ตาม ถ้าไม่ตายเสียก่อนก็ย่อมแก่ชรา เว้นเสียตายแต่เมื่อเล็กเมื่อน้อย หรือตายเมื่อคลอดจากท้องแม่ก็ไม่แก่... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ตอนที่ ๗
ศุกร์, 12 มีนาคม 2010
? ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ตอนที่ ๗ พบคู่วาสนา พอค่ำวันนั้นประมาณ ๗ ทุ่มก็จำวัด ฝันเห็นพระหลวงตาแก่ ๆ มาบอกว่า จงระวัง เณร มาอยู่ ที่นี้ แล้วอีก ๔ วัน เณรจะเห็นคู่วาสนา แล้วเณรจะร้อน เพราะผู้หญิงคนนั้น ก็พอดีตื่นนอน ต่อนั้น อาตมาภาพก็ลุกขึ้นทำความเพียร เดินจงกรมไปตามเรื่อง อีก ๔ วันพอดี บิณฑบาตกลับมา... อ่านเพิ่มเติม...
การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง
พฤหัสบดี, 19 สิงหาคม 2010
การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่คุ้นหูคุ้นใจคนจำนวนมาก คือบทที่ว่า...? “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ” แปลความว่า ?“การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง” เพราะพุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อย มีศรัทธาเชื่อให้คุณแห่งการให้ธรรมเป็นทาน... อ่านเพิ่มเติม...
คนทุกคนย่อมมีวาสนาบารมีไปนิพพานได้ทุกคน
อังคาร, 22 กุมภาพันธ์ 2011
คนทุกคนย่อมมีวาสนาบารมีไปนิพพานได้ทุกคน แต่จะไปถึงเมื่อไร ชาติไหน ก็ต้องอาศัยทำความดีสะสม หรือที่เรียกว่า บารมี ๑๐ และตัดสังโยชน์ ๑๐ ให้ได้มากที่สุด จนกระทั่งบารมี ๑๐ เต็มบริบูรณ์และตัดสังโยชน์ ๑๐ ได้เด็ดขาดแล้วนั้น นิพพานย่อมเป็นอันหวังได้ ทั้งนี้เพราะ นิพพะ แปลว่า ดับ ดับจากกิเลสทุกอย่าง ดับจากอารมณ์เศร้าหมองทุกอย่าง ขึ้นชื่อว่าอารมณ์ไม่ดี... อ่านเพิ่มเติม...
อย่างไรจึงจะรู้ธรรม หลวงพ่อจรัล จรณสมฺปนฺโน สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอกาลิโก
อังคาร, 15 มิถุนายน 2010
อย่างไรจึงจะรู้ธรรม หลวงพ่อจรัล จรณสมฺปนฺโน สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอกาลิโก ตำบลหนองโดน?อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ? ความสงบเป็นสิ่งที่ประเสริฐ แม้ว่าจะทำได้เล็กน้อยก็ยังดี ช้างกระดิกหู งูแลบลิ้นก็ยังดี ความสงบก็คือจิตใจของเราเป็นสมาธิ จิตไม่สัดส่าย ไม่รับอารมณ์ข้างนอก อารมณ์ข้างนอกก็ไม่รับอารมณ์ข้างในก็ไม่ออก คือเราจะมีจุดยืน เราจะเอาจิตไปตั้ง... อ่านเพิ่มเติม...
ถ้าฝันไม่ใช่อรหันต์ ? หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
อาทิตย์, 20 กันยายน 2009
ถ้าฝันไม่ใช่อรหันต์? หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ (ข้าว ๖๐ ตันที่เมื่อวานกราบเรียนให้หลวงตามีคำสั่ง จัดไปแจกผู้น้ำท่วมที่อยุธยา ๑๕ ตันของคุณสมบัตินะ ครับ เกษตรเจริญผล ๑๕ ตันไปอยุธยาเหมือนกัน ของศรีเชียงใหม่ไปจังหวัดสิงห์บุรี ๑๕ ตัน ไปจังหวัด อ่างทอง ๑๕ ตัน รวมทั้งหมด ๖๐ ตันพอดี)... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีปุจฉาวิสัชนาในต่างประเทศ
อังคาร, 01 กันยายน 2009
?ปุจฉาวิสัชนาในต่างประเทศ (ตอบปัญหาธรรมะ)โดย พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)วัดหินหมากเป้งต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายคำนำหนังสือ ที่ท่านถืออยู่ในมือนี้ เป็นหนังสือที่ข้าพเจ้าเขียนเมื่อได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็มีเวลาได้สนทนาธรรมกับคนต่างชาติด้วย... อ่านเพิ่มเติม...
พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (ตอนที่ ๑)
ศุกร์, 29 มกราคม 2010
? พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (ตอนที่ ๑) กัณฑ์ที่ ๔๓ สติปัฏฐานสูตร ๓ ตุลาคม ๒๔๙๗ นโม ตสฺส ถควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส ถควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส ถควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ. อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ. อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก... อ่านเพิ่มเติม...
ธัมมวโรวาท ทุกข์ใจ (พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร)
เสาร์, 27 พฤศจิกายน 2010
ธรรมโอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร? ทุกข์ใจ สุขได้สบายได้ แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจ ถ้าเกิดโรคภัยเจ็บป่วยขึ้น เขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้มัน ดูก็ไม่เพลิน จะเอาเงินจะเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหน มันก็ไม่มีความสุข เพราะใจมันเป็นทุกข์มันห่วงมันหวงในชีวิต คนที่ไม่มีความสุขของใจ โดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใด ใครเข้ามาหาก็บ่นทุกข์อย่างนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
พระอาจารย์มั่น สอน พระอาจารย์จวน
พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2009
พระอาจารย์มั่น สอน พระอาจารย์จวน พระอาจารย์จวนเล่าไว้ในประวัติของท่าน เมื่อครั้งบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ถ้ำจันทร์ ข้าพเจ้าจึงมาคำนึงถึงโอวาทที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตะมหาเถระได้เคยเล่าเรื่องการเข้านิโรธของพระอาจารย์ลูกศิษย์ท่าน องค์หนึ่งให้ฟัง ขณะที่ข้าพเจ้าอยู่จำพรรษาร่วมกับท่าน ท่านได้ประกาศให้บรรดาสานุศิษย์ทั้งหลายทราบทุกๆ... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ต่อ
พุธ, 02 กันยายน 2009
?บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ต่อธุดงคจาริก?ต่อ มาอีก ๒ วัน หลังจากอาจารย์กับศิษย์สามเณรฉันเช้าแล้ว ก็ แบกกลด สะพายบาตรออกจากวัดที่สระบุรี มุ่งขึ้นไปทางภาคอีสาน จุด หลายปลายทางคือจังหวัดเลยและหล่มสัก เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นดินแดนที่ ป่ายังอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยภูเขาเป็นพืด และถ้ำมากมาย ดูเขียวชอุ่ม ชุ่มชื่นตลอดทั้งปีการเดินทางครั้งนี้... อ่านเพิ่มเติม...
กสิณแบบภาวนาต่อ
เสาร์, 26 กันยายน 2009
หลวงพ่อพระราชพรหมยานเรื่อง กสิณแบบภาวนา ต่อ โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแล้ว สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงกสิณในแบบของวิปัสสนาญาณ สำหรับการเจริญกสิณในด้านสมถภาวนา เราต้องการนิมิตเป็นสำคัญ เมื่ออารมณ์จับนิมิตของกสิณสิบอย่างได้แล้วทรงตัวอยู่ ถ้านิมิตนั้น เป็นรูปเดิม มีสภาวะเป็นอย่างเดิม... อ่านเพิ่มเติม...