Get Adobe Flash player

พระอสีติมหาสาวก

1086_25c125d225a625ba25d925aa25d2.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระกัปปเถระ Cherry 510
2 ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส Cherry 901
3 ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก Cherry. 1802
4 พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา Cherry. 2112
5 ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา Cherry. 2011
6 ประวัติพระติสสเมตเตยยเถระ Cherry. 3063
7 ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก Cherry. 4796
8 ประวัติพระราธเถระ เอตทัคคมหาสาวก ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง Cherry. 2295
9 ประวัติพระสุภูติเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นทักขิไณยบุคคล Cherry. 1994
10 พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย Cherry. 2766
11 ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา Cherry. 1492
12 ประวัติพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ Cherry. 1665
13 พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ Cherry. 2013
14 ประวัติพระอุปวาณเถระ Cherry. 1425
15 ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ Cherry. 1363
16 ประวัติ พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ Cherry. 3200
17 พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ Cherry. 2171
18 ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก Cherry. 1997
19 พระจุนทเถระ Cherry. 1296
20 ประวัติพระอนุรุทธเถระ ยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ Cherry. 1779
21 พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร Cherry. 2215
22 ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ Cherry. 2101
23 พระอานนท์เถระ (๔) พระอานนท์กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ Cherry. 1388
24 พระอานนท์เถระ (๓) เทศน์โปรดโกกนุทปริพาชก Cherry. 1243
25 พระอานนท์เถระ (๒) Cherry. 1203
26 ประวัติพระอานนท์ (๑) Cherry. 1343
27 ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ Cherry. 2952
28 ประวัติพระสารีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางปัญญา Cherry. 2790
29 ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน Cherry. 4792
30 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล Cherry. 2208
31 ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ Cherry. 4121
32 ประวัติพระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะ Cherry. 5006
33 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 2707
34 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 944
35 ประวัติ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร Cherry. 12503
36 พระอชิตเถระ pra:thong 1792
 

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ทรัพย์ทั้งหลายที่เป็นสมบัติของโลก

alt

??

องค์สมเด็จพระทรงธรรม์ทรงบอกว่า จงอย่าเอาจิตเข้าไปผูกพันว่า

สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย

ให้สร้างความรู้สึกไว้เสมอว่าทรัพย์ทั้งหลายที่เป็นสมบัติของโลก

มันไม่สามารถจะช่วยเราให้มีความสุขได้อย่างจริงจังคนจนในทรัพย์ก็มีความทุกข์

เพราะเกรงภัยอันตราย จะเกิดขึ้นกับทรัพย์ท่านให้พิจารณาว่า

ทรัพย์สมบัติของโลกนี้ไม่ใช่ของจีรังยั่งยืน ไม่ใช่เหตุนำมาซึ่งความสุขอย่างจริงจัง

แต่ว่ามีชีวิตยังทรงอยู่เราก็ต้องหา แต่ว่าควรจะหามาด้วยอาการสัมมาอาชีวะ

หาเลี้ยงชีวิตโดยชอบอย่าให้ผิดศีลผิดธรรม หามาได้มากเท่าไรไม่สำคัญ

สำคัญแต่ใจเราอย่าเกาะ จงอย่าคิดว่าเรากับมันจะอยู่กันตลอดกาลตลอดสมัย

เพราะว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้คนที่เขาตายเป็นตัวอย่างมีมาก

บางทียังไม่ตายคนที่มีตำแหน่งเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี

แต่ทว่ามาปลายมือก็กลายเป็นคนยากจนเข็ญใจ ตัวอย่างมันก็มีเยอะ

นี่เราจะเห็นได้ว่าทรัพย์สินไม่ใช่จะทรงอยู่กับเราตลอดไป

หรือว่าบางท่านบางคน หลาย ๆ คนที่มีทรัพย์แล้วก็มีทรัพย์ตลอดไป

แต่ทว่าเวลาจะตายเขาไม่ได้นำไปด้วย
?


?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

พระธรรมเทศนา เจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อรหํ ๑
อังคาร, 08 กันยายน 2009
?พระธรรมเทศนา เจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อรหํ ๑๑๑ สิงหาคม ๒๔๖๖วัดบรมนิวาส กทม. โดย คุณผู้สังเกตณ วันนี้เป็นวันจาตุททสีดิถีที่ ๑๔ ค่ำ แห่งปักขคณนา พุทธบริษัทได้มาสดับฟังพระธรรมเทศนาและสมาทานอุโบสถศีล เพื่อจะได้กระทำปฏิบัติบูชาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพิ่มพูนบุญกุศลของตนให้ทวียิ่งขึ้น เมื่อพร้อมด้วยสันนิบาตประชุมแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหนีนรก ตอนที่ ๑๕ ศีลและกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๓
จันทร์, 10 สิงหาคม 2009
?? ?ศีลและกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๓ จากหนังสือหนีนรก ตอนที่ ๑๕ ? ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่ ๑๕ ตอนที่ ๑๕ นี่จะพูดกันถึงเรื่อง ศีลและกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๓ สำหรับศีลและกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๓ นี่ คือศีลก็เหมือนกับกรรมบถ ๑๐ กรรมบถ ๑๐ ก็เหมือนศีล นั่นก็หมายความว่า เป็นข้อที่กล่าวถึง "กาเมสุมิจฉาจาร" แต่สำหรับศีลข้อนี้จะเป็นอย่างไรก็ขอเว้นไว้ก่อน... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อาหาเรปฏิกูลสัญญา - พิจารณาอาหาร
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
พิจารณาอาหาร นักปฏิบัติต้องเว้นจากอาหารที่เป็นโทษทางร่างกายทุกชนิด อาหารทุกประเภทที่บริโภค แล้วเป็นโทษเป็นพิษแก่ร่างกาย พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้จำและเว้นอย่างเด็ดขาด เพราะการเจริญ สมาธิหรือวิปัสสนา ถ้าสุขภาพไม่ปกติ โดยเฉพาะถ้ามีอาการไม่ปกติทางท้องแล้ว การเจริญสมาธิ หรือพิจารณาวิปัสสนาญาณจะไร้ผล เพราะอาการวิปริตทางอุทรเป็นสมุฏฐาน ฉะนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมะปฏิณกะ ๒ (ต่อ) สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา
อาทิตย์, 30 สิงหาคม 2009
สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาจาก หนังสือ ธรรมะปกิณกะ ๒ (ต่อ)สำหรับวันนี้??? เป็นการศึกษามหาสติปัฏฐานสูตร?? ในบรรพที่เรียกว่า? เวทนานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน??คำเวทนานี้แปลว่า? การเสวยอารมณ์?? พระพุทธเจ้าท่านว่าไว้??? ปุน? จปรํ? ภิกฺขเว? ภิกฺขุ? เสยฺย? ปสฺเสยฺย? สีวถิกาย? ฉฑฺทิตํ? วฏฺฐิกานิ??? นี่มันไม่ใช่นี่? ดันเปิดผิดเข้าไปแล้ว? นี่แปลว่า?? นวสี? ๙? นี่??... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๕๔. จ้าวปล่องเหลี่ยม
จันทร์, 08 ตุลาคม 2012
54. จ้าวปล่องเหลี่ยม จ้าวปล่องเหลี่ยม โน่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันนั้นไปเทศน์ในเขตใกล้ๆ จ้าวปล่องเหลี่ยม ไปเทศน์ในเขตอำเภอสามพราน มีคนเขาพูดกันว่าจ้าวที่ปล่องเหลี่ยม ไอ้ปล่องเหลี่ยมอันนี้เดิมเป็นโรงน้ำตาลหรือโรงหนีบอ้อยอะไรก็ไม่ทราบ มีปล่องเป็นสี่เหลี่ยม โรงงานไม่มีแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์มาก การไปเทศน์คราวนั้นก็ไปครบชุด ชุดล่าจ้าว 3... อ่านเพิ่มเติม...
ความพลัดพรากจากเป็น ความพลัดพรากจากตาย การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่
อาทิตย์, 20 กันยายน 2009
ความพลัดพรากจากเป็น ความพลัดพรากจากตาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ อันความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากตาย นั้นแม้จะมากเพียงใดแต่เมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพราก จากเป็นแล้วบางทีความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจาตายก็เหมือนเล็กน้อยนักความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากเป็นนั้นเมื่อ... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๑๓) ๑๓.เล่นกสิณ
จันทร์, 08 พฤศจิกายน 2010
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๑๓) ๑๓.เล่นกสิณ หลวงพ่ออาจารย์กับอาตมา ไม่ได้ออกจากป่าไปบิณฑบาต ตามหมู่บ้านมนุษย์เป็นเดือนๆ เพราะระยะทางห่างไกลมาก ก็ได้อาศัย ญาติโยมชาวบังบดลับแลนี้ เอาอาหารมาใส่บาตรให้ สังเกตอาหารที่เขาใส่ให้ เป็นข้าวสีเหลืองอ่อนๆ มีกลิ่นหอม อาหารก็มีถั่วงาเป็นพื้น ไม่มีเนื้อสัตว์เลย ฉันครั้งหนึ่งก็ชุ่มชื่นอิ่มเอิบ ไปได้หลายวัน... อ่านเพิ่มเติม...
พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
หนี้ศักดิ์สิทธิ์ พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุเมื่อ ยี่สิบกว่าปีที่แล้ว ตอนที่ยังไม่ได้บวช อาตมาเชื่อว่าปัญญาเกิดจากประสบการณ์ จึงเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนที่ประเทศอังกฤษ ระเหเร่ร่อนหาประสบการณ์ชีวิตทางยุโรปและเอเซีย ยิ่งลำบากยิ่งชอบเพราะรู้สึกว่าความลำเค็ญ ช่วยให้รู้จักตัวเองมากขึ้น ซึ่งเป็นกำไรชีวิตแต่ การเดินทางไปอินเดียผิดหวังนิดหน่อย... อ่านเพิ่มเติม...
ความ เป็นมาของการสวดภาณยักษ์
พุธ, 10 มีนาคม 2010
ความ เป็นมาของการสวดภาณยักษ์ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านผู้อ่าน และท่านผู้ฟังทั้งหลาย ต่อไปนี้ก็ฟังความเป็นมาของการเทศน์ภาณยักข์หรือว่าสวด ภาณยักข์ ก็เป็นอันว่า เรื่องราวต่าง ๆ ก็เป็นของ จุไร กับท่านท้าวเวสสุวัณ ตามเดิม เป็นอันว่า เมื่อ ท่านลุงท้าวเวสสุวัณ คลายจากความเมื่อย ความปวด แต่ความจริงท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า เทวดาไม่มีทุกขเวทนาแบบนี้ ... อ่านเพิ่มเติม...
บทสรุปวิธีการปฏิบัติ
ศุกร์, 23 เมษายน 2010
?บทสรุปวิธีการปฏิบัติ ท่านพระโยคาวจรทั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอุทุมพริกสูตรหมดไปแล้วดีใจเกือบตาย ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าถือว่าเป็นบทบาทคือวา เป็นแบบฉบับใหญ่ที่เราจะต้องปฏิบัติ แล้วก็เป็นถ้อยคำที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์ ตรัสเป็นลำดับตั้งแต่ต้นจนอวสาน นั่นก็หมายความว่ามีสูตรเดียวที่พบ ที่องค์สมเด็จพระสุคต... อ่านเพิ่มเติม...
สัลลัตถสูตร - สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา
เสาร์, 10 พฤศจิกายน 2012
สัลลัตถสูตร [๓๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้ว ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง อทุกขมสุขเวทนาบ้าง อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ก็ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง อทุกขมสุขเวทนาบ้าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในชน ๒ จำพวกนั้น อะไรเป็นความพิเศษ เป็นความแปลก เป็นเครื่องทำให้ต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ... อ่านเพิ่มเติม...
สาเหตุ ที่พุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย
ศุกร์, 21 พฤษภาคม 2010
?สาเหตุ ที่พุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย เพราะเหตุใดพุทธศาสนาจึงเสื่อมโทรมไปจาก ประเทศอินเดียอันเป็นดินแดนเกิดของพุทธศาสนา ปัญหานี้มีคนสงสัยกัน มากแต่ก็มีส่วนน้อยที่สนใจปัญหานี้อย่างแท้จริง มูลเหตุแห่งความเสื่อมมีดังนี้ 1. เพราะแตกสามัคคี เพราะพระภิกษุสงฆ์เกิดแตก สามัคคีไม่มีความปรองดองกันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเป็นใหญ่ หลงในลาภยศสักการะ ... อ่านเพิ่มเติม...
การเจริญพระกรรมฐาน
พฤหัสบดี, 05 มกราคม 2012
? ? ความจริงคำสอนนี้สอนให้ปฏิบัติตาม สอนเพื่อการป้องกันการเข้าใจพลาดของท่านพุทธบริษัท และพระโยคาวจรทั้งหลาย เพราะว่าถ้าหากว่าท่านไม่ศึกษาให้ครบถ้วน ดีไม่ดีจะไปทำลายความดีของบุคคลอื่นเข้า และบางท่านศึกษามาอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เวลาคนศึกษาโดยเฉพาะไม่ครบถ้วน ถ้าหากว่าเขาปฏิบัติและบอกว่าการปฏิบัติไม่เหมือนของเรา เราก็จะหาว่าของเขาผิด... อ่านเพิ่มเติม...
มาตรวัดคุณค่า คำสอนอาจารย์ ชยสาโรภิกขุ
เสาร์, 12 มิถุนายน 2010
มาตรวัดคุณค่า คำสอนอาจารย์ ?ชยสาโรภิกขุ แสดงธรรมเทศนา ให้คุณแม่แสงเงิน จียะพันธ์ ที่บ้านคุณพนิดา จันทรทรัพย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน โดยโรงเรียนทอสี ธรรมเป็นของไม่ตาย ธรรมะคือความจริงถ้าจิตใจของเรายอมรับความจิรง น้อมความจริงเข้ามาในจิตใจของเราและปฏิบัติตาม จะ ทำให้ชีวิตของเรามีคุณภาพมากขึ้น คุณภาพคืออะไร... อ่านเพิ่มเติม...
นรกขุมใหญ่ ขุมที่ ๖-๘ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อังคาร, 10 สิงหาคม 2010
นรกขุมใหญ่ ขุมที่ ๖-๘ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ท่านสาธุชนทั้งหลายและพระคุณเจ้าที่เคารพ สำหรับวันพุธนี้ ก็มาพบกับบรรดาพระคุณเจ้าและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทตามปกติ เมื่อวันพุธก่อนได้พาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไปชมนรกได้ ๕ ขุม แล้วพอถึงขุมที่ ๕ แล้วก็หมดเวลา เลยพาท่านนอนพักเสียที่ ปากนรกที่ ๕... อ่านเพิ่มเติม...