Get Adobe Flash player

พระอสีติมหาสาวก

1086_25c125d225a625ba25d925aa25d2.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระกัปปเถระ Cherry 478
2 ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส Cherry 877
3 ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก Cherry. 1773
4 พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา Cherry. 2049
5 ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา Cherry. 1972
6 ประวัติพระติสสเมตเตยยเถระ Cherry. 3005
7 ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก Cherry. 4651
8 ประวัติพระราธเถระ เอตทัคคมหาสาวก ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง Cherry. 2264
9 ประวัติพระสุภูติเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นทักขิไณยบุคคล Cherry. 1962
10 พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย Cherry. 2684
11 ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา Cherry. 1464
12 ประวัติพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ Cherry. 1624
13 พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ Cherry. 1963
14 ประวัติพระอุปวาณเถระ Cherry. 1388
15 ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ Cherry. 1334
16 ประวัติ พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ Cherry. 3100
17 พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ Cherry. 2115
18 ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก Cherry. 1966
19 พระจุนทเถระ Cherry. 1271
20 ประวัติพระอนุรุทธเถระ ยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ Cherry. 1736
21 พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร Cherry. 2169
22 ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ Cherry. 2069
23 พระอานนท์เถระ (๔) พระอานนท์กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ Cherry. 1369
24 พระอานนท์เถระ (๓) เทศน์โปรดโกกนุทปริพาชก Cherry. 1227
25 พระอานนท์เถระ (๒) Cherry. 1177
26 ประวัติพระอานนท์ (๑) Cherry. 1330
27 ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ Cherry. 2900
28 ประวัติพระสารีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางปัญญา Cherry. 2751
29 ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน Cherry. 4681
30 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล Cherry. 2171
31 ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ Cherry. 4029
32 ประวัติพระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะ Cherry. 4900
33 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 2676
34 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 919
35 ประวัติ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร Cherry. 12302
36 พระอชิตเถระ pra:thong 1742
 

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

พ่อรักลูก

alt

"ทีนี้ คนไหนต้องการจะไปพระนิพพาน ก็เป็นของไม่ยาก

สัพพเกสี ให้เขาคิดเห็นว่าโลกนี้ทั้งโลก ไม่มีอะไรที่เราชอบ ไม่มีอะไรที่เรารัก เราไม่รักอะไร

เราไม่ชอบอะไรในโลกนี้ แม้แต่ร่างกายของเราเอง เราก็ไม่ชอบไม่รัก

เพราะมันเต็มไปด้วยความทุกข์ เต็มไปด้วยความทรมาน

แล้วให้ใคร่ครวญหาความจริงในโลก จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ตาม

มันมีสภาพคงตัวได้ตลอดกาลหรือเปล่า ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลง มีการสลายตัว

ก็ถือว่านี่โลกทั้งโลกหาความดีไม่ได้

แล้วก็หันเข้ามาคิดถึงกายของตัวว่า กายของเราเองนี่มันยัง จะตาย ยังจะพัง

เราจะยังปรารถนาอะไรภายนอกอีก เราไม่ต้องการ เราจะไปพระนิพพาน

เขาคิดเท่านั้นเพียงคืนละ ๑ นาทีนะ สัพพเกสีนะ ลูกหลานของเธอพ้นนรกหมด พ้นอบายภูมิ

อย่างน้อยก็กามาวจรสวรรค์ อย่างกลางก็ไปพรหมโลก อย่างดีก็ไปพระนิพพาน

นี่ท่านว่าไว้อย่างนี้นะ ลูกหลานทุกคนได้ยินหรือยัง ถ้าได้ยินล่ะก็จำไว้นะ ท่านสั่งสอนแบบนี้"

ที่มา: พ่อรักลูก หน้า ๑๑๔-๑๑๕

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

กุศลสะท้อน
อังคาร, 13 เมษายน 2010
กุศลสะท้อน เมื่อปี ๒๕๐๐ เวลาบ่ายวันหนึ่ง จำไม่ผิดว่าเป็นวันอาทิตย์ ข้าพเจ้าพักอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน และเด็กๆ ก็ไม่ไปโรงเรียน ถัดบ้าน ข้าพเจ้าไปเป็นปลายซอยซึ่งมีโรงเพาะถั่ว งอก มีเสียงโจษย์กันว่าเด็กตกน้ำที่ข้างโรงเพาะถั่วงอก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างวิ่ง ไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็น เด็กในบ้านข้าพเจ้าวิ่งไปดูด้วยเหมือนกันแล้วกลับมาบอกว่า ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - หลวงพ่อปานออกธุดงค์ - คณะธุดงค์ออกเดินดง
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
คณะธุดงค์ออกเดินดง ตอนนี้จะขอตัดเรื่องยืดยาด เล่าแต่เรื่องลัด ๆ เมื่อออกจากเขาวงพระจันทร์แล้วก็มุ่งไปพระแท่นศิลาอาสน์ พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุแช่แห้ง แล้วก็เข้าป่าชัฏมุ่งไปเชียงตุง มันตุงหรือไม่ตุงฉันไม่รู้ ท่านเข้าป่าตลอดกาล ออกจากเขาวงพระจันทร์ไม่เคยเห็นหลังคาบ้านเลย แม้พรานป่าก็ไม่พบ เสียงหมาชาวบ้านเห่าก็ไม่ได้ยิน มันป่าชัฏจริง ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - จริต ๖
อาทิตย์, 04 พฤศจิกายน 2012
จริต ๖ จริต แปลว่า จิตท่องเที่ยว สถานที่จิตท่องเที่ยวหรืออารมณ์เป็นที่ชอบท่องเที่ยวของ จิตนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงประมวลไว้เป็น ๖ ประการด้วยกัน คือ ? ๑. ราคจริต จิตท่องเที่ยวไปไปในอารมณ์ที่รักสวยรักงาม คือพอใจในรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอร่อย สัมผัสนิ่มนวล รวมความว่าอารมณ์ที่ท่องเที่ยวไปในราคะ คือ ความกำหนัด ยินดีนี้ บุคคลผู้เป็นเจ้าของจริต... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่ปุดดา ถาวโรเทศนาภาษาใจ ๑
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2009
?เทศนาภาษาใจ ๑หลวงปู่ปุดดา ถาวโรวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๒๔ณ วัดอาวุธวิกสิตารา ศาลาธรรมสารลำดับ นี้ น้อมนมัสการคุณพระรัตนตรัยด้วยกายพระนาม วจีพระนาม มโนพระนาม โดยสัจจะเคารพแล้ว น้อมพระธรรมเทศนาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาแสดง เพิ่มพูนปัญญาบารมี ชาวพุทธทั้งหลายด้วยภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาได้มาเจริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้เกิดให้มีขึ้นที่กาย วาจา... อ่านเพิ่มเติม...
จงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต
พุธ, 25 พฤษภาคม 2011
♦♦พระพุทธพจน์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ธิดานายช่างทอหูกที่เมืองอาฬวีว่า ท่านทั้งหลายชีวิตคือการทรงอยู่ เป็นของไม่เที่ยง ความตายเป็นของเที่ยง ทุกคนเกิดมาแล้ว ต้องประสบกับความตายแน่นอน ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต จงรีบทำความดีเสียแต่วันนี้และเดี๋ยวนี้♦♦ (พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ วัดท่าซุง อ.เมือง... อ่านเพิ่มเติม...
รอด ตายได้เพราะบารมีหลวงพ่อจรัญ...(รัมภา กลิ่นรอด)
ศุกร์, 02 เมษายน 2010
รอด ตายได้เพราะบารมีหลวงพ่อจรัญ... ดิฉัน นางรัมภา กลิ่นรอด เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญมานานแล้ว จำได้ว่าเริ่มเข้ามาหัดปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันตั้งแต่ตัวเองอายุ ประมาณ ๔๙ ปี ปัจจุบันดิฉันอายุ ๕๗ ปีเต็มแล้ว ครอบครัวเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญกันทั้งบ้าน ที่ดิฉันมีอายุรอดมาได้จนถึง ๕๗ ปีนี้ก็เพราะได้บารมีหลวงพ่อคุ้มครองช่วยแผ่เมตตาให้ ... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหนีนรก ตอนที่ ๑๗ ศีลข้อที่ ๕ (จบ)
อังคาร, 11 สิงหาคม 2009
??ตอนที่ ๑๗ ศีลข้อที่ ๕ (จบ)จากหนังสือหนีนรก ?????????????????????ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับวันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่องหนีนรก ตอนที่ ๑๗ สำหรับตอนที่ ๑๗ นี้ ก็มีศีลห้าโดยเฉพาะ และอาจจะมีกรรมบถ ๑๐ ต่อท้ายอีก คือว่าที่พูดมาแล้วนั้นทั้งหมดเป็นศีลห้า ควบกรรมบถ ๑๐ แต่ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่กรรมบถ ๑๐ ไม่มีบทสุราอยู่ด้วย คือไม่มีข้อว่าสุรา... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - เข้าฌานออกฌานพิจารณาขันธ์ ๕
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
เข้าฌานออกฌานพิจารณาขันธ์ ๕ ท่านจะลัดตัดทางก็ตาม แต่ฌานที่ได้ควรให้ถึงจุดหมายปลายทาง คือฌาน ๔ หรือฌาน ๕ เมื่อได้แล้วก่อนจะพิจารณาวิปัสสนาญาณ ท่านต้องเข้าฌานให้ถึงที่สุด จนอารมณ์จิตเป็นอุเบกขา เงียบสงัดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจ มีอารมณ์ผ่องใสในกุศลธรรม แล้วออกจากฌาน ๔ หรือ ฌาน ๕ พิจารณาขันธ์ตามแบบวิปัสสนารวมดังต่อไปนี้ ? พิจารณาว่า ขันธ์ ๕ คือ รูป... อ่านเพิ่มเติม...
กำลัง แห่งความเพียรของมหาบุรุษ ผู้ประสงค์บำเพ็ญพุทธการกธรรม
พุธ, 07 เมษายน 2010
กำลัง แห่งความเพียรของมหาบุรุษ ผู้ประสงค์บำเพ็ญพุทธการกธรรม พระเจ้าสาคร... หมอบด้วยพระอุระแทบเบื้องพระยุคลบาทพระผู้มีพระภาคแล้ว เปล่งวาจาตั้งปณิธานว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยบุญนี้ แม้ข้าพระองค์ขอจงได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคตมศักยะ” แล้วได้ตรัสว่า “ข้าแต่พระนาถเจ้า แม้พระองค์ตรัสรู้แล้ว ช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ตรัสรู้ได้ฉันใด ... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๒ ตอน ๓
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๒ ตอน ๓ ? วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๑ วันนี้ พอมาถึงที่ทำงาน พระเจริญ เอาเงินมาให้ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รู้สึกแปลกใจ ? เธอเอาเงินมาจากไหน เพราะที่วัดท่าซุงไม่มีรายได้ขนาดนั้น สอบถามได้ความว่า มีคนมา ? ถามเรื่องมีดหมอที่ทำแจกเมื่อคราวฝังลูกนิมิตพระอุโบสถ พ.ศ. ๒๕๒๐ เธอบอกว่า มีคน ? เขาขอซื้อ เธอแกล้งบอกราคาแพงคือ ๑๐,๐๐๐ บาท... อ่านเพิ่มเติม...
คิหิปฏิบัติ การปฏิบัติของคนผู้ครองเรือน ตอนที่ ๑ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พุธ, 09 มิถุนายน 2010
คิหิปฏิบัติ ? การปฏิบัติของคนผู้ครองเรือน? ตอนที่ ๑ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นอันว่า ธรรมวิภาค ตอนนี้คงจะไม่พูดกันถึงเรื่องพระนิพาน แต่ว่าเป็นการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสวัสดิ์เห็นว่า ?ถ้าเป็นผู้ครอง เรือน คำว่า คิหิปฏิบัติ หมายความว่า เป็นการปฏิบัติของคนผู้ครองเรือน บุคคลผู้ครองเรือนนั้น ?ถ้าจะพูดกันถึงพระนิพานให้ชัด ก็รู้สึกว่าจะลำบาก... อ่านเพิ่มเติม...
ผู้ประมาทแล้วได้ชื่อว่าปล่อยให้วันคืนล่วงไป ๆ
เสาร์, 02 กรกฏาคม 2011
? ผู้ประมาทแล้วได้ชื่อว่าปล่อยให้วันคืนล่วงไป ๆ ? เรื่องมีอยู่ ว่า ครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาล มีสามีภรรยาคู่หนึ่งผู้เกิดมาในกองเงินกองทองไม่เคยแสวงหาโภคทรัพย์นับแต่ เกิดมา มารดาบิดาทั้งสองผ่ายได้ ? มอบเงินสดให้บุตรธิดาของตนคนละ ๔๐โกฏิ รวมเข้ากันเป็น ๘๐ โกฏิ สมบัตินอกนี้มีบ้านเรือนและเครื่องแต่งตัวเป็นต้นไม่นับ เริ่มแต่วัน แต่งงาน... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหนีนรก ตอนที่ ๑๔ ศีลและกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๒
อาทิตย์, 09 สิงหาคม 2009
? ศีลและกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๒ จากหนังสือหนีนรก ตอนที่ ๑๔ ????????????????????????ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับต่อไปนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังความเป็นมาเรื่องราวตอนที่ ๑๔ สำหรับตอนที่ ๑๔ นี้ ตอนนี้ก็จะขอพูดเรื่องกรรมบถ ๑๐ กัลศีลห้า ควบกัน เพราะว่าข้อห้ามเหมือนกัน ตอนที่ ๑๔ นี้ ขอพูดถึงข้อที่ ๒ ของศีลและกรรมบถ ๑๐ กรรมบถ ๑๐ ก็เป็นข้อที่ ๒ ศีลห้า ก็เป็นข้อที่ ๒... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระสีวลีเถระ
จันทร์, 17 พฤษภาคม 2010
? ? ประวัติ พระสีวลีเถระ พระสีวลีเถระ เป็นพระมหาเถระที่มีประวัติค่อนข้างแปลกไปกว่าพระมหาเถระองค์อื่น ๆ ท่านต้องอยู่ในครรภ์พระมารดาอยู่ถึง ๗ ปี กับอีก ๗ วัน ด้วยอำนาจบุรพกรรมตามมาส่งผล และพระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็นตำแหน่งเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผู้เลิศด้วยลาภ และเลิศด้วยยศทั้งหลาย ในศาสนาของพระองค์ แม้พระมารดาคือ พระนางสุปฺปวาสา... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิตในอสุภกรรมฐาน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? นิมิตในอสุภกรรมฐาน อสุภกรรมฐานก็มีนิมิตเป็นเครื่องกำหนดในการเข้าถึงเหมือนกสิณ แต่ต่างจากกสิณตรง ที่เอารูปซากศพเป็นนิมิต ไม่ยกเอาธาตุหรือสีภายนอกเป็นนิมิต นิมิตในอสุภนี้ก็มีเป็นสองระดับ เหมือนกัน คือ ๑. อุคคหนิมิต ได้แก่ นิมิตติดตา คือ รูปเดิมที่กำหนดจดจำไว้ และ ๒. ปฏิภาคนิมิตได้แก่ นิมิตที่เป็นอัปปนาสมาธิ คือ รูปต่างจากภาพเดิมดังจะได้ยกมา... อ่านเพิ่มเติม...