Get Adobe Flash player

พระอสีติมหาสาวก

1086_25c125d225a625ba25d925aa25d2.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระกัปปเถระ Cherry 469
2 ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส Cherry 868
3 ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก Cherry. 1760
4 พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา Cherry. 2034
5 ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา Cherry. 1965
6 ประวัติพระติสสเมตเตยยเถระ Cherry. 2991
7 ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก Cherry. 4598
8 ประวัติพระราธเถระ เอตทัคคมหาสาวก ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง Cherry. 2252
9 ประวัติพระสุภูติเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นทักขิไณยบุคคล Cherry. 1950
10 พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย Cherry. 2656
11 ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา Cherry. 1456
12 ประวัติพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ Cherry. 1619
13 พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ Cherry. 1953
14 ประวัติพระอุปวาณเถระ Cherry. 1381
15 ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ Cherry. 1326
16 ประวัติ พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ Cherry. 3072
17 พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ Cherry. 2101
18 ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก Cherry. 1960
19 พระจุนทเถระ Cherry. 1253
20 ประวัติพระอนุรุทธเถระ ยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ Cherry. 1725
21 พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร Cherry. 2157
22 ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ Cherry. 2058
23 พระอานนท์เถระ (๔) พระอานนท์กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ Cherry. 1365
24 พระอานนท์เถระ (๓) เทศน์โปรดโกกนุทปริพาชก Cherry. 1213
25 พระอานนท์เถระ (๒) Cherry. 1171
26 ประวัติพระอานนท์ (๑) Cherry. 1326
27 ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ Cherry. 2860
28 ประวัติพระสารีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางปัญญา Cherry. 2736
29 ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน Cherry. 4654
30 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล Cherry. 2165
31 ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ Cherry. 4001
32 ประวัติพระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะ Cherry. 4869
33 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 2666
34 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 915
35 ประวัติ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร Cherry. 12237
36 พระอชิตเถระ pra:thong 1726
 

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ครั้งที่ 4 ภาคกลาง- สระบุรีและลพบุรี
อังคาร, 09 ตุลาคม 2012
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ด้วยกุศลผลบุญที่พึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าในกาลครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าบรมครู สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย พรหม เทวดา นางฟ้าทั้งหลาย ผู้มีพระคุณทั้งหลาย บิดามารดาของข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกๆชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมย่อของอธาตุ (๔) พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
อาทิตย์, 20 ธันวาคม 2009
ธรรมย่อของอธาตุ (๔) พระธรรมเทศนาโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) 101. สมองบังคับกาย จิตบังคับสมอง นิพพานบังคับจิต นิพพานคืออะไร คือการหมดไปของตัวมันเอง สิ่งใดที่อยู่เหนือกาย ทำกายให้เป็นไป สิ่งนั้นเรียกว่าสมอง สิ่งใดอยู่เหนือสมอง ทำสมองให้เป็นไป สิ่งนั้นเรียกว่าจิต การเป็นไปของจิต อันเข้าถึงความหมด หยุดแล้ว เพราะเหตุนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
พรหมวิหารสี่อย่างเดียวศีลก็บริสุทธิ์
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2011
...ฉะนั้น พรหมวิหารสี่ถ้ามีอยู่กับท่านผู้ใด ท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าศีลมันจะขาด หรือว่าไม่ต้องกลัวว่าสมาธิจะไม่ทรงตัว แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าวิปัสนาญานจะไม่เกิด เพราะว่าถ้ามีพรหมวิหารสี่อย่างเดียวศีลก็บริสุทธิ์ ถ้าศีลบริสุทธิ์ก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ ถ้าศีลบริสุทธิ์นี่อารมณ์เยือกเย็น ก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิคือความตั้งมั่นในอารมณ์ เมื่อสมาธิมีแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๖
พุธ, 09 ธันวาคม 2009
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๖ ความตายเป็นของเที่ยง ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง จงจำไว้ให้ถึงที่สุด เมื่อจำไว้ทุกวัน ลืมตาขึ้นมา เช้ามีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราอาจจะไม่ได้กินข้าวเช้า อาจจะตายก่อนก็ได้ ความตายไม่มีนิมิต ความตายไม่มีเครื่องหมาย ถ้าเราตายเลว ก็ดูตัวอย่างสัตว์ในอบายภูมิ มีนรกและเปรตเป็นต้น ก่อนจะตายถ้าเราทำความดี... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต - นิมิตที่จำต้องละ
อังคาร, 30 ตุลาคม 2012
นิมิตที่จำต้องละ นิมิตที่จำต้องละก็คือ นิมิตเลื่อนลอย เมื่อจิตมีสมาธิเล็กน้อย เช่น ขณิกสมาธิ ตอนปลายใกล้ จะถึงอุปจารสมาธิก็ดี หรือจิตเข้าสู่สมาธิก็ดี ตอนนี้จิตเริ่มจะเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ เพราะอารมณ์นิวรณ์เริ่ม สงัดจากจิต จิตก็จะเริ่มเห็นภาพบ้าง แสงสีต่างๆ บ้าง ความสว่างไสวบ้าง ซึ่งเป็นของใหม่ของจิต เพราะ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนนั่นเอง... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - ปฏิปทาของหลวงพ่อปาน - หลวงพ่อเมตตา
พุธ, 03 ตุลาคม 2012
? หลวงพ่อเมตตา จาก หนังสือ?ประวัติหลวงพ่อปาน ? ขณะที่อดอาหารเข้าวันที่ ๓ แม้จะอดอาหาร เรื่องอาหารเมื่ออยากอดก็อดไป แต่ระเบียบใด ๆ ที่ หลวงพ่อสั่งไป พวกเรารักษากันด้วยชีวิต ไม่ละ ไม่ขาด ไม่บกพร่อง เพราะพร้อมที่จะตายเพื่อพระ นิพพาน ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้ว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหน ท่านสั่งอย่างไร พวกเราทรงไว้อย่างนั้น คืนวันที่ ๓ จากวันที่อดข้าว เวลาประมาณ ๒ ทุ่ม... อ่านเพิ่มเติม...
พระพุทธโอวาท...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การครองเรือนเป็นเรื่องยาก...
เสาร์, 02 กรกฏาคม 2011
? ? พระพุทธโอวาท ? ? ? พระพุทธโอวาท ..."ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การครองเรือนเป็นเรื่องยาก เรือนที่ครองไม่ดี? ย่อมก่อทุกข์ให้มากหลาย การอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นความทุกข์อย่างยิ่ง"... ภิกษุทั้งหลาย เครื่องจองจำที่ทำด้วยเชือก เหล็กหรือโซ่ตรวนใดๆ เราไม่กล่าว ว่าเป็นเครื่องจองจำที่แข็งแรงทนทานเลย แต่เครื่องจองจำคือ บุตร ภรรยา ทรัพย์สมบัติ... อ่านเพิ่มเติม...
ความตายมีแก่เราทุกขณะจิตเราจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาท (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
จันทร์, 15 มีนาคม 2010
ก่อนที่จะภาวนาให้พิจารณาถึงความตายกันก่อนเรานึกรู้อยู่เสมอว่าเราต้องตายแน่ชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่ของเราทั้งนี้เพราะเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเหมือนกันต้องคิดไว้เสมอว่าความตายมีแก่เราทุกขณะจิตเราจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาท... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่อง วิธีฝึกจิตไม่ให้หลงทาง โดย พระพิศาลศาสนกิจ (พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล)
ศุกร์, 11 มิถุนายน 2010
เรื่อง วิธีฝึกจิตไม่ให้หลงทาง โดย พระพิศาลศาสนกิจ (พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล) เจ้าอาวาส วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์ วันนี้ก็มาอธิบายเกี่ยวกับวิธีฝึกหัดจิตใจของพวกเรา เพื่อให้มันถูกธรรม เพื่อไม่ให้หลงทาง เพราะธรรมที่พระพุทธเจ้า ที่ท่านบัญญัติไว้ ที่ท่านประกาศสอน ท่านสอนทางที่ถูก และที่ตรง ที่ชัดเจนมาก... อ่านเพิ่มเติม...
วิตกจริตและโทสะจริต จริต ๖ ชุดทูลถวาย
เสาร์, 01 พฤษภาคม 2010
? ? วิตกจริตและโทสะจริต ? จริต ๖ ชุดทูลถวาย โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน สำหรับ ตอน นี้อาตมาขอถวายพระพรพระมหาบพิตร ในเรื่องวิตกจริตกับโมหะจริต สำหรับวิตกจริตกับโมหะจริตทั้ง 2 ประการนี้ องค์สมเด็จพระชินศรีทรงแนะนำให้ใช้กรรรมฐานข้อเดียวกันเป็นเครื่อง ระงับความฟุ้งซ่าน และความไม่แน่นอนของจิต ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต - ข. ปล่อยอารมณ์
อังคาร, 30 ตุลาคม 2012
ข. ปล่อยอารมณ์ อารมณ์ของจิตบางคราวมันไม่เอาถ่านจริงๆ จะภาวนาหรือพิจารณามันก็ไม่เอาเรื่องด้วยทั้งนั้น มันคอยจะออกนอกลู่นอกทางไปตามอารมณ์ของมัน ที่เป็นอย่างนี้เพราะ ? ๑. อาจเป็นเพราะเหน็ดเหนื่อยเกินไป ? ๒. ความป่วยไข้เบียดเบียน ? ๓. ตั้งใจเกินไป โดยคิดว่าวันวานนี้ เรามีอารมณ์แช่มชื่นดี วันนี้ทำให้ดีกว่านั้น ถ้าตั้งใจเกินไป อย่างนี้ รายไหนก็รายนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ นางวิสาขา (มิคารมารดา) มหาอุบาสิกาเลิศในผู้ถวายทาน
ศุกร์, 05 พฤศจิกายน 2010
ประวัติ นางวิสาขา (มิคารมารดา) มหาอุบาสิกาเลิศในผู้ถวายทาน คัดลอกจากสารานุกรม พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน นางวิสาขา เป็นอุบาสิกาที่ประเสริฐผู้หนึ่งหาบุคคลเทียบได้ยาก นางเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับอุบาสิกาตราบจนถึงบัดนี้ ประวัติของนางมหาอุบาสิกาผู้นี้ มีเนื้อเรื่องอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถามากมาย ดังความย่อว่า บุพกรรมของมหาอุบาสิกาวิสาขา ดังได้สดับมา... อ่านเพิ่มเติม...
บุคคลจะถึงความดับกิเลสก็เพราะศีล หลวงปู่สาม อกิญจโน
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
? ? ผู้หวังความสุขสำราญแก่ตน ควรตั้งอยู่ในศีล 5 ประการนี้ ? ผู้ใดรักษาศีล ศีลก็รักษาผู้นั้นไม่ให้เดือดร้อน? ไม่ต้องรับโทษทุกข์เพราะทุศีล ?บุคคลจะถึงความดับกิเลสก็เพราะศีล หลวงปู่สาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
สังขารุเปกขาญาณ จาก หนังสือ พ่อรักลูก (พิเศษ)
อาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2011
? ? ? กำลังใจของเราจะทรงได้ดีจริง ๆ ต้องน้อมใจของเรานี้ฝึกไปด้วยปัญญา พิจารณาหาความจริงจิตใจตั้งอยู่ในสังขารุเปกขาญาณ นั่นก็คือมีอาการวางเฉยตามสภาวะของสังขาร?คือร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลก มีความรู้ตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอนิจจัง คนเป็นอนิจจัง วัตถุในโลกก็เป็นอนิจจัง คำว่า "อนิจจัง" แปลว่า... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - เมื่อข้าพเจ้าตาย - เขียนเรื่องตัวเอง
จันทร์, 01 ตุลาคม 2012
? เขียนเรื่องตัวเอง หนังสือนี้ไม่ใช่ตำรา สำนวนที่เขียนก็ไม่ได้อิงสำนวนตำรา เป็นหนังสือคุยกับเด็ก การพูดกับเด็ก?พูดภาษาตำรา เด็กฟังไม่รู้เรื่อง เมื่อท่านอ่านแล้ว จงอย่าเอาไปเป็นตำรา เพราะเป็นมุมหนึ่งของชีวิตเมื่อตายเท่านั้น การตาย ของแต่ละคน จะเอาสิ่งที่ตนพบเห็นหรือได้มาจะให้เหมือนกันทุกคนไม่ได้ ด้วยสิ่งที่พบเห็นหรือได้มา จะได้หรือ... อ่านเพิ่มเติม...