Get Adobe Flash player

พระอสีติมหาสาวก

1086_25c125d225a625ba25d925aa25d2.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระกัปปเถระ Cherry 1255
2 ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส Cherry 2080
3 ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก Cherry. 2583
4 พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา Cherry. 3260
5 ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา Cherry. 2921
6 ประวัติพระติสสเมตเตยยเถระ Cherry. 4318
7 ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก Cherry. 8324
8 ประวัติพระราธเถระ เอตทัคคมหาสาวก ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง Cherry. 3294
9 ประวัติพระสุภูติเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นทักขิไณยบุคคล Cherry. 2792
10 พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย Cherry. 4294
11 ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา Cherry. 2220
12 ประวัติพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ Cherry. 2545
13 พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ Cherry. 3010
14 ประวัติพระอุปวาณเถระ Cherry. 2087
15 ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ Cherry. 2055
16 ประวัติ พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ Cherry. 6375
17 พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ Cherry. 3519
18 ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก Cherry. 2866
19 พระจุนทเถระ Cherry. 1915
20 ประวัติพระอนุรุทธเถระ ยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ Cherry. 2773
21 พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร Cherry. 3755
22 ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ Cherry. 3125
23 พระอานนท์เถระ (๔) พระอานนท์กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ Cherry. 1999
24 พระอานนท์เถระ (๓) เทศน์โปรดโกกนุทปริพาชก Cherry. 2015
25 พระอานนท์เถระ (๒) Cherry. 1873
26 ประวัติพระอานนท์ (๑) Cherry. 2034
27 ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ Cherry. 3891
28 ประวัติพระสารีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางปัญญา Cherry. 3769
29 ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน Cherry. 7537
30 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล Cherry. 3144
31 ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ Cherry. 6005
32 ประวัติพระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะ Cherry. 7412
33 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 3585
34 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 1594
35 ประวัติ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร Cherry. 15955
36 พระอชิตเถระ pra:thong 2647
 

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

พิจารณาขันธ์ 5

alt

อริยสัจก็ดี วิปัสสนาญาณ 9 ก็ดี ก็คือพิจารณาขันธ์ 5 ได้แก่ร่างกาย

ให้พิจารณาร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกาย

ร่างกายไม่มีในเรา เราจะไปมัวเมาร่างกายเพื่อประโยชน์อะไร

นี่เพราะว่าอะไร เพราะว่าร่างกายเกิดแต่ละชาติมันไม่เที่ยง

ไม่มีการทรงตัว แล้วก็มีความทุกข์ เพราะการงานทุกอย่างทุกข์

เพราะอารมณ์กระทบกระทั่งแล้วในที่สุดก็พังสลายลง

ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่หาไว้ เราตายแล้วไม่เคยจะติดตามเราไป

เราเชื่อพระพุทธเจ้าไหมล่ะ ถ้าไม่เชื่อก็ลองใช้ปุพเพนิวาสานุสสติญาณดู

เราก็จะรู้ว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติ เป็นอะไรมาบ้าง มีทรัพย์สินเท่าไร มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร

มีผัวมีเมียเป็นยังไง มีลูกเป็นยังไง แล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไปทางไหนหมด

นี่ ญาณต่าง ๆเป็นพยานได้ดี ในเมื่อเราได้ญาณต่างๆ เหล่านี้แล้ว

ถ้าเราสงสัยเราใช้ญาณเป็นเครื่องพิสูจน์?

พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงกล่าวว่าถ้าทำได้ถึงระดับนี้แล้ว อย่างเลว 7 ปี เป็นพระอรหันต์

มีอารมณ์ดีสักนิด ไม่เกิน 7 เดือน เป็นพระอรหันต์ คำว่าเจ็ดปีนี่ ไม่เกินนะ

ถ้ามีอารมณ์ดีมาก ก็ไม่เกิน 7 วันเป็นพระอรหันต์

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

วิตกจริต และ โมหจริต คำสอนอบรมพระกรรมฐาน 41 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พุธ, 23 มิถุนายน 2010
วิตกจริต และ โมหจริต คำสอนอบรมพระกรรมฐาน 41 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วิตก แปลว่า ตรึก นึกคิด ไม่ตัดสินใจ ไม่ตกลง โมหจริต แปลว่า จอมโง่ความจริงโมหะก็แปลว่าหลง ทีนี้คนที่ลาดมันจะหลงได้ อย่างไร คนที่หลงก็เพราะความโง่เป็นสำคัญ ถ้าไม่โง่ มันก็ไม่หลง หรือถ้าใครๆ ไม่หลง คนนั้นก็ไม่ใช่คนโง่ ฉะนั้นโมหจริต อาตมา จึงได้แปลเสียอีกอย่างหนึ่ง แปลว่า จอมโง่ ... อ่านเพิ่มเติม...
รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก 4(ต่อ)
พุธ, 14 เมษายน 2010
รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก 4(ต่อ) สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 4. พรหมวิหาร ธรรม (อุเบกขาธรรม) ? ทำความดีด้วยใจว่างจากกิเลสทำความดี อย่างสบาย ๆ อย่างมีอุเบกขา คือ ทำใจเป็นกลางวางเฉย ไม่หวังผลอะไรทั้งสิ้น การตั้งความหวังในผลของการทำดีเป็นธรรมดาของสามัญชนทั่วไป ซึ่งก็ไม่ผิด แต่ก็จะถูกต้องกว่าหากจะไม่ตั้งความหวังเลย ... อ่านเพิ่มเติม...
สิ่งที่จิตระลึกถึงก่อนตายมี ๓ ชนิด คือ
อังคาร, 05 มกราคม 2010
สิ่งที่จิตระลึกถึงก่อนตายมี ๓ ชนิด คือ ๑. กรรม ภาพกรรมดีกรรมชั่วที่เคยทำในอดีตมักหวนกลับมาปรากฏให้เห็นทั้งๆ ที่เราลืมไปนานแล้ว เช่นใคร เคยฆ่าคนตาย ภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับฆาตกรรมจะกลับมาปรากฏในจิต ถ้าเคยช่วยชีวิตคนไว้ภาพ ตอนนั้นจะมาปรากฏ นี้แสดงว่านึกถึงกรรมหรือกระบวนการทำความดีหรือความชั่ว ดังพระบาลีว่า ? ในสมัยนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
พระสุวรรณสามชาดก.
จันทร์, 04 ตุลาคม 2010
พระสุวรรณสามชาดก. ?????ครั้งหนึ่ง?มีสหายสองคนรักใคร่กันมาก ต่างก็ตั้งบ้านเรือน อยู่ใกล้เคียงกัน ไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ ทั้งสองคนตั้งใจว่า ถ้าฝ่าย หนึ่งมีลูกสาว อีกฝ่ายหนึ่งมีลูกชาย ก็จะให้แต่งงาน เพื่อครอบครัวทั้งสองฝ่ายจะได้ ผูกพันใกล้ชิดกันไม่มีเสื่อมคลาย อยู่ต่อมา ฝ่ายหนึ่งก็มีลูกชายชื่อว่า ทุกูลกุมาร อีกฝ่ายหนึ่งมีลูกสาว ชื่อว่า ปาริกากุมารี... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระอุปวาณเถระ
จันทร์, 29 พฤศจิกายน 2010
ประวัติพระอุปวาณเถระ พระเถระนี้ ได้กระทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อน สั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้น ๆ ตามประวัติที่จะกล่าวต่อไปนี้ กำเนิดในสมัยพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ เพราะอกุศลกรรมบางอย่างมาส่งผลจึงบังเกิดในตระกูลแห่งคนขัดสน เป็นคนรับจ้าง... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร ทิฏฐิสังยุต จตุตถเปยยาล ว่าด้วย ทิฏฐิ
อังคาร, 06 เมษายน 2010
?พระสูตร ทิฏฐิสังยุต จตุตถเปยยาล? ว่าด้วย ทิฏฐิ พระนครสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า?????? ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ? พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปแลมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป... อ่านเพิ่มเติม...
การแก้อารมณ์
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
การแก้อารมณ์ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ทุกท่าน การที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานแบบที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ทุกวันนี้ มันเป็นปัญหา บางอย่างจึงจะเล่าให้ฟังคือแนะนำวิธีทีจะไปแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าหากเรา ปฏิบัติเบื้องแรกเรามักจะชองบางคนต้องการความรู้อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอันนี้เป็นการ... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29-30: สมเด็จทรงบอกเรื่องภาพของท่าน,สรุปผลการปฏิบัติ 30วัน และอื่นๆ
จันทร์, 05 ตุลาคม 2009
? ? บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร( ต่อ) ? วันที่ 29: 5 ส.ค.52.: สมเด็จองค์ปฐมทรงบอกเรื่องภาพของท่าน และ สรุปผลการปฏิบัติใน 30 ? วันนอนตื่น เวลา 10.10 น. แล้วมาพิมพ์บันทึก ตั้งใจไว้ว่า วันนี้จะเริ่มต้น ประกาศทำสงครามกับ กามราคะ ด้วยการฟังเทศน์ของหลวงพ่อท่านซึ่งเราเตรียมเอาไว้แล้ว และวันนี้เป็นวันครบ 30 วัน ของการปฏิบัติตน ? มาเผลออีท่าไหนละนี่... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องอ่านปกิณกะ
เสาร์, 25 กรกฏาคม 2009
??เรื่องอ่านปกิณกะพระพุทธเจ้า คือผู้ที่เป็นศาสดาเอกในพุทธศาสนา แบ่งพระพุทธเจ้าออกเป็น 3 ประเภท 1.ปัญญาพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าที่สร้างบารมีโดยใช้ปัญญาเป็นตัวนำระยะเวลาการสร้างบารมีทั้งหมด 20 อสงไขยกับเศษแสนมหากัป คือปรารถนาอยู่ในใจเป็นเวลา 7 อสงไขยหลังจากนั้นออกปากกล่าววาจาต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าเป็นเวลา 9 อสงไขย รวมเป็น 16 อสงไขย... อ่านเพิ่มเติม...
วันพืชมงคล เสี่ยงทาย พระโคกินหญ้า น้ำท่าบริบูรณ์พอควร
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
??? ? ?วันพืชมงคล เสี่ยงทาย พระโคกินหญ้า น้ำท่าบริบูรณ์พอควร ? ? เช้าตรู่วันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ค.2553 ประชาชนชาวไทยจำนวนมากแห่ร่วมพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้อง ? สนามหลวง และรอเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ? เสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธี ? สำหรับผลการเสี่ยงทายพระยาแรกนา... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือ หนีนรก ตอนที่ ๒ ลักษณะแห่งการหนีบาป
ศุกร์, 10 กรกฏาคม 2009
?หนังสือ หนีนรก? ตอนที่ ๒? ลักษณะแห่งการหนีบาป???????????????? ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ตอนนี้เป็นตอนที่ ๒ ก็มาพูดถึงลักษณะแห่งการหนีบาปกันต่อไป แต่ขอย้ำไว้ก่อนว่าการที่จะหนีอบายภูมิทั้ง ๔ คือการไม่เกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัชฉาน ต่อไปนั้น ต้องกำจัดสังโยชน์ คือ อารมณ์ชั่ว ๓ ประการ ให้พ้นจากใจ อารมณ์ชั่วทั้ง ๓ ประการ... อ่านเพิ่มเติม...
ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่
เสาร์, 01 พฤษภาคม 2010
ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่ เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเอง ขออุทิศบุญกุศลจากการเล่าเรื่องกรรมนี้ให้กับท่านเทาวดาสิ่งศักดิ์ที่อยู่ ต้นไม้บ้านของข้าพเจ้า และท่านเจ้าที่เจ้าทาง ทุกๆที่ข้าพเจ้า ได้อาศัยอยู่ และสรรพวิญญาณที่มาให้ข้าพเจ้าได้ยิน น้องร่ำรวย และน้องแสนสุข ขอบุญนี้ขอให้ท่าน หลุดพ้นจากความทุกข์ ขอให้ ท่านทั้งหลายสู่ภพภูมิสุงยิ่งๆขึ้นไป ท่านที่มีสุข ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - อาการของฌาน ๔ เมื่อปฏิบัติถึง
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
อาการของฌาน ๔ เมื่อปฏิบัติถึง ฌาน ๔ เมื่อนักปฏิบัติ ปฏิบัติถึงมีอาการดังนี้ ๑. จะไม่ปรากฏลมหายใจเหมือนสภาพฌานอื่นๆ เพราะลมละเอียดจนไม่ปรากฏว่ามี ลมหายใจ ในวิสุทธิมรรคท่านว่าลมหายใจไม่มีเลย แต่บางอาจารย์ท่านว่า ลมหายใจนั้นมี แต่ลมหายใจละเอียดจนไม่มีความรู้สึกว่าหายใจ ตามนัยวิสุทธิมรรคท่านกล่าวถึงคนที่ไม่มี ลมหายใจไว้ ๔ จำพวกด้วยกัน คือ ๑. คนตาย ๒.... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อเขียนให้หวย
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หลวงพ่อเขียนให้หวย โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมญาณ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ท่านผู้ฟังทั้งหลาย วันนี้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 มีโอกาสมาคุยกับท่านผู้ฟังตามปกติ บางวันก็ไม่ได้มาเพราะ ว่ามีธุระ วันไหนมีธุระมากก็ไม่ได้มา ถ้ามีธุระน้อย พอจะปลีกเวลามาได้ก็มา ประกอบด้วยร่างกายก็ไม่ค่อยดี ก็ช่างมัน เถอะ?... อ่านเพิ่มเติม...
ผลบุญผลกรรม
เสาร์, 28 สิงหาคม 2010
ผลบุญผลกรรม? ?? ? ?ณ บนเขาคิชฌกูฏ เนื่องในวันมาฆทักษิณาวรรต มีพระอรหันต์จำนวน 1,250 องค์ มาร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัด หมายมาก่อน พระพุทธองค์ทรงพระเมตตา ทรงอธิบายให้แเก่พระอานนท์และศิษย์ทั้งหลาย ตรัสว่า" ดูก่อน อานนท์ พวกเธอจงฟัง ตถาคตจะอธิบายให้ฟัง ในสากลโลกนี้ ไม่ว่า หญิง ชาย ผู้แก่ผู้เฒ่าหรือลูกเล็กเด็กแดง ผู้ยากจน ทุกข์ทรมานไม่สิ้นสุด... อ่านเพิ่มเติม...