Get Adobe Flash player

พระอสีติมหาสาวก

1086_25c125d225a625ba25d925aa25d2.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระกัปปเถระ Cherry 843
2 ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส Cherry 1367
3 ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก Cherry. 2151
4 พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา Cherry. 2700
5 ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา Cherry. 2419
6 ประวัติพระติสสเมตเตยยเถระ Cherry. 3675
7 ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก Cherry. 6345
8 ประวัติพระราธเถระ เอตทัคคมหาสาวก ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง Cherry. 2727
9 ประวัติพระสุภูติเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นทักขิไณยบุคคล Cherry. 2374
10 พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย Cherry. 3550
11 ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา Cherry. 1831
12 ประวัติพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ Cherry. 2089
13 พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ Cherry. 2590
14 ประวัติพระอุปวาณเถระ Cherry. 1757
15 ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ Cherry. 1668
16 ประวัติ พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ Cherry. 4476
17 พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ Cherry. 2866
18 ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก Cherry. 2380
19 พระจุนทเถระ Cherry. 1588
20 ประวัติพระอนุรุทธเถระ ยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ Cherry. 2178
21 พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร Cherry. 2869
22 ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ Cherry. 2609
23 พระอานนท์เถระ (๔) พระอานนท์กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ Cherry. 1687
24 พระอานนท์เถระ (๓) เทศน์โปรดโกกนุทปริพาชก Cherry. 1565
25 พระอานนท์เถระ (๒) Cherry. 1479
26 ประวัติพระอานนท์ (๑) Cherry. 1598
27 ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ Cherry. 3426
28 ประวัติพระสารีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางปัญญา Cherry. 3235
29 ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน Cherry. 6096
30 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล Cherry. 2648
31 ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ Cherry. 5184
32 ประวัติพระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะ Cherry. 6211
33 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 3119
34 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 1237
35 ประวัติ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร Cherry. 14160
36 พระอชิตเถระ pra:thong 2293
 

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ถ้ามันกลัวตายมานั่งเจริญกรรมฐานกันอยู่ทำไม

alt

ไอ้เรื่องอาการทางกายนี่เลิกถามกันเสียทีนะ

มันจะเป็น มันจะตายยังไง ก็เชิญมันเถอะ ให้มันตายไป

ถ้ามันกลัวตายมานั่งเจริญกรรมฐานกันอยู่ทำไม

ความดีมันไม่ได้หรอกคนกลัวตาย

ห่วงกายห่วงมันมากกว่าความดี

มันใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่เอาไม่คบ

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

แม่ไก่ฟังธรรม โดย พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2012
แม่ไก่ฟังธรรม โดย พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) จากหนังสือธรรมะของ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙) ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ท่านนำออกมาจากพระไตรปิฏกอีกทีหนึ่ง และชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เจริญสมถกรรมฐาน จนได้ฌานไปเกิดอยู่ในพรหมโลกแล้ว เมื่อหมดบุญก็สามารถกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อีก มีเรื่องเล่าไว้ว่า... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - ผลของสมาบัติ
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
ผลของสมาบัติ สมาบัตินี้ นอกจากจะให้ผลแก่ท่านที่ได้แล้ว ยังให้ผลแก่ท่านที่บำเพ็ญกุศลต่อท่านที่ได้ สมาบัติด้วย ท่านสอนว่าพระก่อนบิณฑาตตอนเช้ามืดที่ท่านสอนให้เคาะระฆังก็เพื่อให้พระวิจัย วิปัสสนาญาณ และเข้าฌานสมาบัติ เพื่อเป็นการสนองความดีของทายกทายิกาผู้สงเคราะห์ในตอนเช้า พระที่บวชใหม่ก็ทบทวนวิชาความรู้และซักซ้อมสมาธิเท่าที่จะได้... อ่านเพิ่มเติม...
สิ่งที่ขอร้องหรือปรารถนาให้เป็นไปอย่างใจไม่ได้
ศุกร์, 30 ตุลาคม 2009
สิ่งที่ขอร้องหรือปรารถนาให้เป็นไปอย่างใจไม่ได้ "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ อย่างเหล่านี้ อันสมณะ หรือพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกไม่พึงได้ คือ ๑. ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา อย่าได้แก่เลย ๒. ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา อย่าได้เจ็บไข้เลย ๓. ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา อย่าได้ตายเลย ๔. ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา อย่าได้สิ้นไปเลย ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - วิปัสสนาญาณ ๙ - ๘. สังขารุเปกขาญาณ
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
๘. สังขารุเปกขาญาณ ท่านสอนให้วางเฉยในเมื่อสังขารภายใน คือร่างกายของตนเอง และสังขารภายนอก คือร่างกายของคน และสัตว์ ตลอดจนเครื่องใช้ที่ไม่มีชีวิตและมีวิญญาณ ที่ต้องได้รับเคราะห์กรรม มีทุกข์มีอันตราย โดยตัดใจปลงได้ว่า ธรรมดาต้องเป็นอย่างนี้ ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ มีจิตสบายเป็นปกติ ไม่มีความหวั่นไหว เสียใจ น้อยใจเกิดขึ้น 
แนะแนวทางการแก้อารมณ์กรรมฐาน พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
พุธ, 07 เมษายน 2010
? แนะแนวทางการแก้อารมณ์กรรมฐาน พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) นักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย พร้อมทั้งบรรพชิต และอุบาสก อุบาสิกา ทุก ๆ คน นี่พวกเราได้ปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลา ๒ คืน กับคืนนี้แล้ว ก็นึก ว่าในด้านการปฏิบัติทางจิตของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย ก็คงจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นบางอย่างในอารมณ์ของนักปฏิบัติเอง ในเรื่องการ เกิดนี้ก็ต้องเกิดแน่ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - รู้เวลาตายได้แน่นอน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? รู้เวลาตายได้แน่นอน ท่านที่ได้ฌานอานาปานุสสตินี้ สามารถรู้กำหนดเวลาตายของท่านได้ตรงตามความจริง เสมอ โดยกำหนดล่วงหน้าได้เป็นเวลาแรมปี เมื่อจะตาย ท่านก็สามารถบอกได้ว่า เวลาเท่านั้นเท่านี้ ท่านจะตาย และตายด้วยอาการอย่างไร เพราะโรคอะไร 
อดีตชาติของพระอานนท์และพระนางพิมพา
พุธ, 21 เมษายน 2010
? มี ภิกษุรูปหนึ่ง แม้บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้ว แต่ก็ไม่ได้ฝึกฝนกดข่มกิเลสความโกรธไว้ จึงเป็นคนมักโกรธ มากไป ด้วยความแค้นเคืองเสมอ เพียงแค่ถูกกล่าวว่าเล็กน้อย ก็ถึงกับขุ่นแค้นโกรธ มุ่งร้ายหมายขวัญผู้อื่นเสียแล้ว พอ พระ ศาสดา ทรงทราบเรื่องนี้ ได้รับสั่งเรียกภิกษุนั้นมาแล้วตรัสถามว่า ดูก่อนภิกษุ ได้ยินว่าเธอเป็นคนมักโกรธจริงหรือ  ... อ่านเพิ่มเติม...
มุสาวาท
เสาร์, 12 กุมภาพันธ์ 2011
มุสาวาท คำว่า มุสา แปลว่า เท็จ เจตนาทำให้พูดเท็จ ชื่อว่า มุสาวาท ได้แก่ อกุศลเจตนา ที่ก่อให้เกิดความพยายามทางกายและ ทางวาจาของคนโกง โดยมุ่งจะหลอกลวงคนอื่น การพูดเท็จนั้น หากทำให้คนอื่นเสียประโยชน์ จัดเป็นกรรมบถ ถ้าไม่ เสียประโยชน์ ก็เป็นเพียงกรรม กรรมบถ ต่างกันกับ กรรม กรรมบถ หมายถึง กรรมที่ส่งผลในปฏิสนธิกาล เช่น ส่งผลให้ไปเกิดในนรก... อ่านเพิ่มเติม...
ปัจจุบันเท่านั้น
จันทร์, 23 กันยายน 2013
ชีวิตของเรายังมีอยู่ เราจะรอเพื่อทำในกาลต่อไปน่ะไม่สมควร การทำงานทุกอย่างให้เสร็จเดี๋ยวนี้นั่นแหละดี 
ปัญหาของผู้เริ่มฝึกใหม่ๆ
พุธ, 23 กันยายน 2009
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ปัญหาของผู้เริ่มฝึกใหม่ๆ ผู้ถาม : บางคนเขาก็มาปรารภว่า มาครั้งแรกทำไมจึงฝึกไม่ได้...? หลวงพ่อ : พวกที่ไม่ได้มันยัง ตั้งอารมณ์ไม่ถูก เขามีสิทธิ์ได้มาถึงปุ๊บเดียวจะให้มันได้ ความเข้าใจมันยังไม่ดีที่เรียกว่ายังไม่เข้าใจ บางคนก็ใช้ตาดู บ้าง บางคนก็ใช้ฌานหนักเกินไป มันก็ไม่ถูกจุด สูงเกินไปนิด ต่ำเกินไปนิด ก็ไม่ได้ ต้องพอดี ๆ คือว่า... อ่านเพิ่มเติม...
ทาง ๔ แพร่งสู่โลกันตนรกและสำนักพระยายม จากหนังสือไตรภูมิ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน) ตอนที่ ๒
เสาร์, 12 ธันวาคม 2009
ทาง ๔ แพร่งสู่โลกันตนรก และสานักพระยายม โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จากหนังสือไตรภูมิ ท่านสาธุชนทั้งหลายและพระคุณเจ้าที่เคารพ เมื่อวันพุธก่อนได้บอกบารมีให้แก่พระคุณเจ้าและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่า การที่ จะบำเพ็ญบารมีไปนรกเขาบำเพ็ญกันยังไง หวังว่าพระคุณเจ้าและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็คงยังจะจำได้ แล้วก็คงตั้งใจ... อ่านเพิ่มเติม...
สร้างความดีเพื่อสู่พระนิพพาน
จันทร์, 09 กันยายน 2013
เราตั้งใจไว้เสมอว่า?จะทรงศีลให้บริสุทธิ์?โดยไม่ทำลายศีลเอง ไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีล ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว และเราจะมีจิตยอมรับนับถือความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความดีของพระธรรม ความดีของพระสงฆ์ และมีจิตตรงเฉพาะพระนิพพาน คือ การกระทำกิจทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมด จะให้ทานแก่สัตว์ ชี้ทางให้แก่บุคคลผู้หลงทาง... อ่านเพิ่มเติม...
หยุดชั่ว มันก็ดี พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2010
หยุดชั่ว มันก็ดี การไม่กระทำบาปนั้นมันเลิศที่สุด บางคนบางคราว โจรมันก็ให้ได้ มันก็แจกได้ แต่ว่าจะพยายามสอนให้มันหยุดเนโจรนั้นนะ มันยากที่สุด การจะละความชั่วไม่กระทำผิดมันยาก การทำบุญ โจรมันก็ทำได้ มันเป็นปลายเหตุ ?? การไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะเป็น ต้นเหตุ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) 
จิตไม่ว่างจากอารมณ์
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2011
"จิตที่ว่างจากอารมณ์ เป็นอาการของ สัญญาเวทยิตนิโรธ" พระอรหันต์ขั้นปฏิสัมภิทาญาณหรือพระอนาคามีระดับปฏิสัมภิทาญาณเท่านั้น ที่จะเข้าได้พระอริยะนอกนั้นแม้จะเป็นพระอรหันต์ระดับเตวิชโช หรือฉฬภิญโญก็ไม่สามารถทำได้ .. "ปกติของจิตเป็นอย่างนี้" เมื่อทราบแล้วว่า ... "จิตไม่ว่างจากอารมณ์" เพื่อฝึกฝนจิตให้มีกำลังที่ควรแก่การเจริญวิปัสสนาญาณในขั้นต่อไป ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก
พุธ, 06 ตุลาคม 2010
ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก พระอุรุเวลกัสสปเถระ เป็นหนึ่งในพระมหาเถระลำดับแรก ๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้รับการบรรพชาโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา โดยเป็นพระสงฆ์องค์ที่ ๙๑ ของโลก โดยได้รับการบวชเป็นกลุ่มที่ ๖ จากพระบรมศาสดา นับจาก ๑ กลุ่มพระปัญจวัคคีย์? ๕ องค์ ๒ พระยสสเถระ? ๑ องค์ ๓ กลุ่มเพื่อนพระยสเถระ ๔ องค์ ๔... อ่านเพิ่มเติม...