Get Adobe Flash player

พระอสีติมหาสาวก

1086_25c125d225a625ba25d925aa25d2.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระกัปปเถระ Cherry 538
2 ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส Cherry 938
3 ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก Cherry. 1840
4 พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา Cherry. 2177
5 ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา Cherry. 2056
6 ประวัติพระติสสเมตเตยยเถระ Cherry. 3144
7 ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก Cherry. 4963
8 ประวัติพระราธเถระ เอตทัคคมหาสาวก ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง Cherry. 2352
9 ประวัติพระสุภูติเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นทักขิไณยบุคคล Cherry. 2036
10 พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย Cherry. 2840
11 ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา Cherry. 1528
12 ประวัติพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ Cherry. 1717
13 พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ Cherry. 2082
14 ประวัติพระอุปวาณเถระ Cherry. 1456
15 ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ Cherry. 1402
16 ประวัติ พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ Cherry. 3316
17 พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ Cherry. 2232
18 ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก Cherry. 2033
19 พระจุนทเถระ Cherry. 1324
20 ประวัติพระอนุรุทธเถระ ยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ Cherry. 1820
21 พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร Cherry. 2281
22 ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ Cherry. 2153
23 พระอานนท์เถระ (๔) พระอานนท์กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ Cherry. 1409
24 พระอานนท์เถระ (๓) เทศน์โปรดโกกนุทปริพาชก Cherry. 1264
25 พระอานนท์เถระ (๒) Cherry. 1231
26 ประวัติพระอานนท์ (๑) Cherry. 1359
27 ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ Cherry. 2989
28 ประวัติพระสารีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางปัญญา Cherry. 2835
29 ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน Cherry. 4935
30 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล Cherry. 2260
31 ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ Cherry. 4210
32 ประวัติพระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะ Cherry. 5124
33 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 2747
34 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 974
35 ประวัติ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร Cherry. 12645
36 พระอชิตเถระ pra:thong 1839
 

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อาหารเรปฏิกูลสัญญา...

alt

?

ฉะนั้นในเวลาที่เราจะกินอาหาร มีความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวคือ

กินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อให้มีกำลังกาย และมีกำลังใจปฏิบัติความดี

ตัดขันธ์ 5 ให้เป็นสมุจเฉทเพื่อหวังพระนิพพาน นี่กินกันตรงนี้เท่านั้น

จะกินอาหารที่มีเนื้อสัตว์ หรือไม่มีเนื้อสัตว์ยังไงมันก็มีผลเท่ากัน

ถ้าเราพิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญา...

?

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง)

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

จงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต
พุธ, 25 พฤษภาคม 2011
♦♦พระพุทธพจน์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ธิดานายช่างทอหูกที่เมืองอาฬวีว่า ท่านทั้งหลายชีวิตคือการทรงอยู่ เป็นของไม่เที่ยง ความตายเป็นของเที่ยง ทุกคนเกิดมาแล้ว ต้องประสบกับความตายแน่นอน ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต จงรีบทำความดีเสียแต่วันนี้และเดี๋ยวนี้♦♦ (พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ วัดท่าซุง อ.เมือง... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา (ตอนที่ ๔) พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ
เสาร์, 18 กันยายน 2010
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา? ? (ตอนที่ ๔) - พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ? ? พระธรรมเจดีย์ ท่านที่บรรลุฌานถึงอรูปสมาบัติแล้ว ก็ยังเป็นโลกีย์อยู่ ถ้าเช่นนั้นเราจะปฏิบัติให้เป็นโลกุตตรก็เห็นจะเหลือวิสัย? พระอาจารย์มั่น ไม่เหลือวิสัย พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงแสดงธรรมสั่งสอน... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - อารมณ์ทุติยฌานมี ๓
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
อารมณ์ทุติยฌานมี ๓ ๑. ปีติ ความเอิบอิ่มใจ ๒. สุข ความสุขอย่างประณีต ๓. เอกัคคตา มีอารมณ์เป็นหนึ่ง ? อารมณ์ทุติยฌานนี้ ก็ตัดเอามาจากอารมณ์ปฐมฌานนั่นเอง ท่านที่ทรงสมาธิเข้าถึง ทุติยฌานนี้ ท่านตัดวิตก วิจารอันเป็นอารมณ์ของปฐมฌานเสียได้ คงเหลือแต่ ปีติ สุข เอกัคคตา อาการตัดวิตก วิจารนั้นมีความรู้สึกอย่างไรในเวลาปฏิบัติจริง... อ่านเพิ่มเติม...
สรุปมหาสติปัฏฐาน ต่อ
อาทิตย์, 30 มกราคม 2011
สรุปมหาสติปัฏฐาน ต่อ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของขันธ์ ๕ เดี๋ยวมันก็สุข เดี๋ยวมันก็ทุกข์ ทุกข์ก็เป็นเรื่องธรรมดา มันพังอยู่เป็นปกติ พออารมณ์สบายเกิดขึ้น บอกเอ้อ อารมณ์นี่ดีแฮะสุขก็ไม่สุข ทุกข์ก็ไม่ทุกข์ ไม่เนื่องด้วย กามารมณ์ ไม่เนื่องด้วยกิเลส ไม่เนื่องด้วยอะไรทั้งหมด มีความสบาย ... อ่านเพิ่มเติม...
ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ (ตอนที่ ๑) ทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นคนมีศีล
อาทิตย์, 06 มีนาคม 2011
ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ ? ( สีลํ อาภรณํ เสฏฺฐํ ) ประณีต??ก้องสมุทร เตสํ สมฺปนฺนสีสานํ สมฺมทญฺญา วิมุตฺตานํ อปฺปมาทวิหารินํ?มาโร มคฺคํ น วินฺทติ มารค้นหาอยู่ ย่อมไม่พบทางของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์?อยู่ด้วยความไม่ประมาท หลุดพ้น เพราะรู้ชอบ จาก . . . ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ในฤดูที่ดอกไม้บาน เป็นฤดูที่ยังความรื่นรมย์ให้แก่มนุษย์และสัตว์ ดอกไม้หลากชนิด หลายสี ... อ่านเพิ่มเติม...
สำคัญที่ "จิตสงัด" และ "อารมณ์ของนักธุดงค์" จาก หนังสือ หลักการปฏิบัติธุดงค์
พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2009
สำคัญที่ "จิตสงัด"? และ? "อารมณ์ของนักธุดงค์" จาก หนังสือ หลักการปฏิบัติธุดงค์? โดย? หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ? ทีนี้รวมความว่า ถ้าเราจะประพฤติธุดงค์ เราจะอยู่ในวัดก็ได้ อยู่ในป่าช้าก็ได้ อยู่ในป่าชัฏก็ได้ อยู่ที่ไหนก็ได้ คำว่า "ธุดงค์" เราต้องการความสงัด สงัดอะไร .. สงัดจากกิเลส ทีนี้การสงัดจากกิเลสนี่ ถ้าเราอยู่ในป่า ถ้าจิตมันมั่วสุมกับกิเลส... อ่านเพิ่มเติม...
ผู้สละโลก(๗)..พระพระอนุรุทธะ : มงกุฎเพชรและหมวกฟาง
จันทร์, 29 ตุลาคม 2012
ผู้สละโลก(๗)..พระพระอนุรุทธะ : มงกุฎเพชรและหมวกฟาง ประวัติของพระพระอนุรุทธะ โดยย่อ ผู้เป็นเลิศในบรรดาผู้มีทิพยจักษุ พระอนุรุทธะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะ ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะ ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ ประสูติร่วมพระมารดาเดียวกัน ๓ พระองค์ คือ พระเชฏฐา (พี่ชาย) พระนามว่า มหานามะ พระกนิฏฐภคินี (น้องสาว) พระนามว่า โรหิณี รวมเป็น ๓... อ่านเพิ่มเติม...
ผลของการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อฤๅษี) , เรื่อง ธาตุ ๔ในอาหารชนิดต่างๆ(หลวงพ่อฤๅษี),เรื่อง ธาตุ ๔ในอาหาร
อังคาร, 01 ธันวาคม 2009
ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น (เล่ม ๕) พล.ต.ท.นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน ผลของการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อฤๅษี) ,? เรื่อง ธาตุ ๔ในอาหารชนิดต่างๆ? (หลวงพ่อฤๅษี), ธรรมะที่ได้ขณะกินอาหาร? (หลวงพ่อฤๅษี) หลวงพ่อฤๅษีท่านก็เมตตามาสอนต่อ มีความสำคัญดังนี้ ๑. ?ผลของการปฏิบัติธรรม ถ้าทำได้จริงคือต้องครบองค์ ๓ ทั้งกาย-วาจา-ใจ อุปมาก็เหมือนกับคนถูกหวย แล้วมีสตางค์อยู่ในกระเป๋า... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - อากาสกสิณ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? อากาสกสิณ อากาสกสิน แปลว่า เพ่งอากาศ อากาสกสิณนี้ ภาวนาว่า อากาสกสิณัง ๆๆ ท่าน ให้ทำเหมือนในอาโลกกสิณ คือ เจาะช่องเสื่อหรือหนัง หรือมองอากาศ คือความว่างเปล่าที่ลอดมา ตามช่องฝา หรือหลังคา หรือตามช่องเสื่อและผืนหนัง โดยกำหนดว่า อากาศ ๆๆ จนเกิดอุคคหนิมิต ซึ่งปรากฏเป็นช่องตามรูปที่กำหนด ปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏคล้ายอุคคหนิมิต แต่มีพิเศษที่บังคับให้... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๒๗. เรือยนต์หยุด
อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012
27. เรือยนต์หยุด เรื่องเรือยนต์หยุดนี้เป็นข่าวอยู่เสมอในสมัยนั้น คือว่าสมัยตอนต้น ก็มีเรือเขียวเรือแดงรับคนโดยสาร ตอนเช้าเรือเขียววิ่งมาลำหนึ่ง แล้วก็เรือแดง 1 ลำ จากอำเภอผักไห่ ผ่านหน้าวัดบางนมโค แต่บรรดาเรือทั้งหลายนี่ เวลาวิ่งผ่านหน้าวัด ไม่เบาเครื่อง คลื่นมันก็จัด แล้วก็เป็นที่เดือดร้อนของคนไข้ไม่สบาย ที่มารักษาโรคกับหลวงพ่อปาน... อ่านเพิ่มเติม...
อุบายภาวนาหลงรักแต่คนอื่น
อาทิตย์, 21 กุมภาพันธ์ 2010
อุบายนภาวนา หลวงปู่จันทา ถาวโร การทำความเพียร อดนอน ผ่อนอาหาร อย่าได้ลดละ ทำความเพียรต่อเนื่องเหมือนลูกโซ่ไม่ขาด สาย จิตก็สงบรวมลงไปทุกวัน ล่วงไปถึงวันที่ ๑๓,๑๔,๑๕เมื่อไปถึงวันที่ ๑๕ แหมว่าอย่างไร มันก็ เลยเมื่อยล้า ขอพักผ่อนหายร้อนสักคราวได้ไหม ลองกินให้อิ่ม นอนให้อิ่ม ก็เลยกินนอนนั่น แหละ พอตื่นขึ้นมาหายเลย ความสงบนั้น หายไปไหน ไม่มีนั่นแหละ... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ๑๘. แสวงวิเวกตามลำพัง
ศุกร์, 24 ธันวาคม 2010
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ๑๘. แสวงวิเวกตามลำพัง ? ครั้นออกพรรษาแล้ว อาตมาได้อยู่ช่วยจนภิกษุสามเณร เข้าสอบ ธรรมที่สนามหลวงจนเสร็จ จึงได้กราบลาหลวงพ่อ อาจารย์ ออกธุดงค์ แสวงวิเวกไปตามลำพังต่อไป ตอนแรก ท่านมหาจำเริญ และภิกษุ ๓ รูป ที่ไปปฏิบัติอยู่ในป่าช้า จะขอตามไปด้วย แต่หลวงพ่ออาจารย์ทักว่า “ปฏิบัติอยู่ที่วัดไปก่อนเถอะ ยังไม่ถึงเวลาจะไป การออกธุดงค์... อ่านเพิ่มเติม...
แนะแนวทางการแก้อารมณ์กรรมฐาน พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
พุธ, 07 เมษายน 2010
? แนะแนวทางการแก้อารมณ์กรรมฐาน พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) นักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย พร้อมทั้งบรรพชิต และอุบาสก อุบาสิกา ทุก ๆ คน นี่พวกเราได้ปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลา ๒ คืน กับคืนนี้แล้ว ก็นึก ว่าในด้านการปฏิบัติทางจิตของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย ก็คงจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นบางอย่างในอารมณ์ของนักปฏิบัติเอง ในเรื่องการ เกิดนี้ก็ต้องเกิดแน่ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๓๑. ทำเหล็กอ่อน
อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012
31. ทำเหล็กอ่อน เอาเรื่องของหลวงพ่อปานอีกนิดหนึ่ง เหล็กนี่ท่านทำให้อ่อนได้ของแข็งทำให้แข็งได้เคยทำให้ดูบ่อยๆ บางคราวพวกเราตัดเหล็กจะทำการก่อสร้าง ใช้กุญแจดัด มีวันหนึ่งเป็นวันสำคัญมาก ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมาก วันนั้นใช้เหล็ก 8 หุน จะทำเสาของโบสถ์ แล้วจะทำคานของโบสถ์ 2 อย่างทั้งเสาทั้งคาน ท่านไม่ยอมให้ใช้เหล็กหกหุนเจ็ดหุนอะไร ใช้เหล็ก 8 หุน... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - สังโยชน์ ๑๐
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
สังโยชน์ ๑๐ สังโยชน์ แปลว่า กิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมอยู่ในวัฏฏะ มี ๑๐ อย่างคือ ๑. สักกายทิฏฐิ มีความเห็นว่า ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้เป็นเรา เป็นของเรา เรามีในขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ มีในเรา ๒. วิจิกิจฉา สงสัยในผลการปฏิบัติว่า จะไม่มีผลจริงตามที่ฟังมา ๓. สัลัพพตปรามาส ถือศีลไม่จริงไม่จัง สักแต่ว่าถือตามๆ เขา ไปอย่างนั้นเอง... อ่านเพิ่มเติม...