Get Adobe Flash player

พระอสีติมหาสาวก

1086_25c125d225a625ba25d925aa25d2.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระกัปปเถระ Cherry 576
2 ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส Cherry 981
3 ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก Cherry. 1882
4 พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา Cherry. 2241
5 ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา Cherry. 2108
6 ประวัติพระติสสเมตเตยยเถระ Cherry. 3226
7 ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก Cherry. 5132
8 ประวัติพระราธเถระ เอตทัคคมหาสาวก ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง Cherry. 2404
9 ประวัติพระสุภูติเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นทักขิไณยบุคคล Cherry. 2099
10 พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย Cherry. 2911
11 ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา Cherry. 1574
12 ประวัติพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ Cherry. 1786
13 พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ Cherry. 2167
14 ประวัติพระอุปวาณเถระ Cherry. 1490
15 ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ Cherry. 1443
16 ประวัติ พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ Cherry. 3450
17 พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ Cherry. 2291
18 ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก Cherry. 2074
19 พระจุนทเถระ Cherry. 1361
20 ประวัติพระอนุรุทธเถระ ยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ Cherry. 1870
21 พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร Cherry. 2353
22 ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ Cherry. 2212
23 พระอานนท์เถระ (๔) พระอานนท์กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ Cherry. 1426
24 พระอานนท์เถระ (๓) เทศน์โปรดโกกนุทปริพาชก Cherry. 1292
25 พระอานนท์เถระ (๒) Cherry. 1252
26 ประวัติพระอานนท์ (๑) Cherry. 1384
27 ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ Cherry. 3049
28 ประวัติพระสารีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางปัญญา Cherry. 2888
29 ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน Cherry. 5114
30 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล Cherry. 2315
31 ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ Cherry. 4289
32 ประวัติพระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะ Cherry. 5251
33 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 2789
34 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 999
35 ประวัติ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร Cherry. 12835
36 พระอชิตเถระ pra:thong 1890
 

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

การถือตัวถือตนเป็นปัจจัยของความทุกข์

alt

การที่คิดว่าเราเสมอกับเขา มันเป็นตัวทะเยอทะยาน การที่คิดว่าเราดีกว่าเขาเป็นการข่มขู่

คิดทะนงตนว่าตนเป็นใหญ่ ถ้าคิดว่าเราเสมอเขา มันก็เสียอีก เพราะบางคนเขามีจริยาเลว

เราคิดว่าเรากับเขาเสมอกัน ก็ต้องพยายามเลวตามเขาความเลวมันเป็นปัจจัยของความทุกข์

ไม่ใช่ปัจจัยของความสุข ถ้าหากเขาดีกว่าเราเราดีไม่เท่าเขา

แต่เราคิดว่าเราดีเท่าเขา ก็เกิดความประมาท

คิดว่าเราดีแล้วก็เป็นการทำลายความดีที่เราจะพึงแสดงหาต่อไป

ถ้าเราคิดว่าเราเลวกว่าเขา ตอนนี้ก็เป็นการทำลายความดีของตนเอง จิตใจมันก็มีความสุขไม่ได้

เป็นอันว่าการถือตัวถือตนว่าเราเสมอเขาก็ดี เราดีกว่าเขาก็ดี

เราเลวกว่าเขาก็ดี เป็นปัจจัยของความทุกข์

(หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง)

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

"ภิกษุณีสงฆ์ ในสมัยพุทธกาล"
อาทิตย์, 02 พฤษภาคม 2010
ภิกษุณีสงฆ์ ในสมัยพุทธกาล ในพรรษาที่ ๕ ภายหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระบรมศาสดาทรงประทับจำพรรษาอยู่ที่กูฏาคาร อันเป็นศาลาเรือนยอด ในป้ามหาวันบนฝั่งตะวันออกแห่งลำน้ำคันธกะ กรุงเวสาลี นครหลวงแห่งแคว้นวัชชีในขณะที่ประทับอยู่ ณ ที่นั้นก็ได้ทรง ทราบข่าวประชวรของพระพุทธบิดาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบข่าว... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธประวัติ ตอน โปรดนางปฏาจารา
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
พุทธประวัติ ตอน โปรดนางปฏาจารา ปฏาจาราเป็นธิดาเศรษฐี ในเมืองสาวัตถี เมื่อรุ่นสาวได้ร่วมรักกับคนใช้ของตน โดยที่มารดาบิดามิได้ทราบระแคะระคายเลยแม้ แต่น้อย ต่อมาชายหนุ่มผู้หนึ่งที่มีศักดิ์ตระกูลเสมอกันมาขอนาง มารดาบิดาของนางยกให้ กำหนดวันวิวาห์แล้ว นางจึงบอกแก่คนใช้ ซึ่งเป็นคนรักของนางว่า หากนางเข้าสู่พิธีวิวาห์แล้ว เขาไม่อาจพบนางได้อีก ... อ่านเพิ่มเติม...
มงคล 38 และอุทุมพริกสูตร - มงคลที่ ๓๕ "จิตผู้ถูกโลกธรรมกระทบแล้ว ไม่หวั่นไหว"
เสาร์, 10 พฤศจิกายน 2012
มงคลที่ ๓๕ "จิตผู้ถูกโลกธรรมกระทบแล้ว ไม่หวั่นไหว" พระบาลีว่า?ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺสนกมฺปติ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ?นี่จวนจะเอวังแล้ว ชักจะสบาย ไอ้ที่ว่ามานี่ร่างกายมันก็ไม่ดี ทุกข์มันก็กินอยู่ตลอดเวลา ก็ช่างมันซี มันจะทุกข์มันก็ทุกข์ไป เราจะพูดเราก็พูดไป เมื่อทุกข์มันยังน้อยอยู่ก็พูดมันไป ทุกข์มากพูดไม่ไหวก็เลิกพูด... อ่านเพิ่มเติม...
เหตุแผ่นดินไหว โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๕
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2009
เหตุแผ่นดินไหว? โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๕ ท่านผู้ฟังทั้งหลาย วันที่บันทึกวันนี้ ตรงกับวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๑ อันเป็นวันเริ่มแรกหนังสือเล่มที่ ๕ เพราะว่า หนังสือเล่มที่ ๕ ต้องรีบทำตั้งแต่เวลานี้ บันทึกเสียงไว้ แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่คัดเลือกความจริงการบันทึกวันนี้ก็ป่วย วานนี้ป่วยมาก ตอนปลายของเล่มที่ ๔ ป่วยมากไปหน่อย... อ่านเพิ่มเติม...
สติรู้ลมหายใจ สมเด็จพระญาณสังวร
เสาร์, 05 มิถุนายน 2010
สติรู้ลมหายใจ สมเด็จพระญาณสังวร ?สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ?วัดบวรนิเวศวิหาร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอร หันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำ สมาธิในการฟัง... อ่านเพิ่มเติม...
พรสำคัญของชีวิต
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
? ? พรสำคัญของชีวิต ?สมเด็จพระญาณสังวร?? ? สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่าน ตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึง พระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำ... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมไก่ของฉัน
อังคาร, 13 ตุลาคม 2009
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ? กรรมไก่ของฉัน (จากหน้งสืออ่านเล่น) ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓๒ การ เว้นการบันทึกมาเสียหลายวัน ? เพราะว่าป่วยมาก แต่ก็ไม่เป็นไร ร่างกายดีขึ้นเยอะ ประสาทต่างๆ รอบ ๆ ร่างกายรู้สึกว่าดีขึ้นมาก แต่ ? ว่าส่วนสำคัญที่มีอยู่ที่ท้อง ท้องยังแย่มาก คือ ปวดมาก วันนี้ปรากฏว่าร่างกายมันปวดท้อง และก็มี ? เสมหะมาก... อ่านเพิ่มเติม...
ทานชีวิต
เสาร์, 10 เมษายน 2010
ทานชีวิต เมื่อก่อนหน้า พ.ศ. ๒๔๙๕ เล็กน้อย ข้าพเจ้ามีกิจธุระทางถนนเยาวราช ได้เดินผ่านไปแถวเจ็ดชั้น บังเอิญสายตามองไปเห็นคนมุงดู อยู่หน้าร้านแห่งหนึ่ง ข้าพเจ้าเป็นคนอยากรู้อยากเห็น จึงเดินไปชะโงกดูกับเขาบ้าง ก็ได้ทราบว่า จีนขายเต่าคนหนึ่งกำลังอธิบายเรื่อง เต่าเป็นภาษาจีน ข้าพเจ้าถามจีนที่ยืนอยู่ก่อนว่า เขาพูดอะไรในเรื่องเต่า ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่อง..สมาธิ
จันทร์, 14 กันยายน 2009
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน เรื่อง..สมาธิ การ ฝึกสมาธิจิต บรรดาท่านพุทธบริษัท ก็ขอน้อมนำเอาพุทธานุสสติกรรมฐานขึ้นมาก่อน ว่าการฝึกสมาธินี่ "สมาธิ" แปลว่า "การตั้งใจ" ให้จิตใจตั้ง ไว้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจ ถ้าจะไปทางไหน มาทางไหนเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาทำด้วยกระดาษก็ดี หรือเขาทำด้วยฟางหรือซังก็ดี ปั้นด้วยดินก็ดี ปั้นด้วยปูนก็ดี... อ่านเพิ่มเติม...
ยิ้ม มหานิยม
ศุกร์, 21 พฤษภาคม 2010
ยิ้ม มหานิยม มนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งที่หาไม่ได้ในบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตด้วยกัน สิ่งนั้นก็คือ “ยิ้ม” สัตว์โลกทุกชนิด ที่ยกย่องว่ากันว่า เป็นสัตว์ฉลาดและฝึกหัดได้นานัปการ แต่ฝึกให้ “ยิ้ม” ไม่ได้ ยิ้มของคนซื้อขายไม่ได้ ยิ้ม เป็นเครื่องดึงดูดให้คนเข้าใกล้ปราศจากความระแวง ยิ้มสามารถเป็นเกราะป้องกันภัยให้แก่ตนเองได้ด้วย ... อ่านเพิ่มเติม...
การปล่อยวาง หลวงพ่อชา สุภัทโท
พฤหัสบดี, 30 กันยายน 2010
การปล่อยวาง หลวงพ่อชา สุภัทโท ?? ? ? ? ?การที่เราอยู่ร่วมกันนี้จะต้องมีระเบียบ ระเบียบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนหมู่มาก ไม่ใช่จำเป็นเฉพาะบุคคลเท่านั้น อยู่คนเดียวก็ต้องมีระเบียบ อย่างพระวินัย พระวินัยสมัยก่อนนี้มีนิดเดียว พระสงฆ์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนามีมากขึ้น ต่างคนต่างจะทำอะไร ก็มีหลายเรื่อง บางคนอยากจะทำอย่างนั้น บางคนอยากจะทำอย่างนี้... อ่านเพิ่มเติม...
พ้นทุกข์ด้วย ความเพียรชอบ
จันทร์, 12 เมษายน 2010
พ้นทุกข์ด้วย ความเพียรชอบ โดยพระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)วัดป่าเขาน้อย อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ เราทั้งหลาย เตรียมตัว ตั้งสติระลึก สำรวมกายของเรา ตั้งสติระลึก สำรวมวาจา หยุดการสนทนาปราศรัยกันชั่วคราว เราจะได้ ปฏิบัติจิตตภาวนา ที่เราได้ตั้งใจมา เราจะมาปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตามลำดับการภาวนา เป็นเรื่องที่ละเอียด จะต้องอาศัยความ สงบ สงัด... อ่านเพิ่มเติม...
ปัญหาว่าด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติ
เสาร์, 15 พฤษภาคม 2010
? ? ? เปตานังอุททิสสผล ปัญหาที่ ๘ ปัญหาว่าด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติ สมเด็จพระเจ้ามิลินท์ภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามว่า? พระยามิลินท์?“ข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าทายกทั้งหลายนี้ ย่อมให้ทานแล้วอธิษฐานจิตอุทิศส่วนกุศลว่า” “ด้วยเดชะที่ข้าพเจ้ากระทำการกุศลครั้งนี้ อันว่าผลกุศลนี้... อ่านเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดย .. สุกัญญา ทิมา
จันทร์, 05 ตุลาคม 2009
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดย .. สุกัญญา ทิมา เหตุการณ์ที่ได้เข้า ฝึกเต็มกำลัง ๑๙ ธ.ค. ๓๖ ที่ศาลา ๑๒ ไร่ ดิฉันกับเพื่อนรุ่นพี่ได้มี โอกาสมากราบนมัสการหลวงพ่อครั้งหนึ่งโดยจัดรถตู้ ไปกันเอง และได้มีโอกาสเข้าฝึกที่ศาลา ๑๒ ไร่ด้วย ตอนแรกก็ทำอารมณ์แบบธรรมดา ทำอารมณ์แบบที่เคยไปมาแล้ว แต่ไปสว่างมากก็ ตอนเห็นยอดปราสาทขององค์หลวงพ่อท่าน... อ่านเพิ่มเติม...
ทาน ๑๐ อย่างที่ไม่ควรให้
จันทร์, 08 มีนาคม 2010
ทาน ๑๐ อย่างที่ไม่ควรให้ ๑. หญิงให้เมถุนธรรมเป็นทาน ๒. ปล่อยโคตัวผู้เข้าไปในฝูงแม่โคเพื่อเมถุนธรรม ๓. ให้น้ำเมา คือสุราเมรัยเป็นทาน ๔. ให้รูปเขียน อันประกอบด้วยเมถุนธรรมเป็นทาน ๕. ให้ศาตราวุธเป็นทาน ๖. ให้ยาพิษเป็นทาน ๗. ให้โซ่ตรวน ขื่อคา เป็นทาน ๘. ให้ไก่เพื่อให้เขาไปฆ่า ๙. ให้สุกรเพื่อให้เขาไปฆ่า ๑๐. ให้ทานเครื่องตวง ตาชั่ง ทะนาน เพื่อใช้โกง เหล่านี้... อ่านเพิ่มเติม...