Get Adobe Flash player

พระอสีติมหาสาวก

1086_25c125d225a625ba25d925aa25d2.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระกัปปเถระ Cherry 615
2 ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส Cherry 1023
3 ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก Cherry. 1922
4 พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา Cherry. 2331
5 ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา Cherry. 2147
6 ประวัติพระติสสเมตเตยยเถระ Cherry. 3294
7 ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก Cherry. 5279
8 ประวัติพระราธเถระ เอตทัคคมหาสาวก ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง Cherry. 2451
9 ประวัติพระสุภูติเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นทักขิไณยบุคคล Cherry. 2159
10 พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย Cherry. 2992
11 ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา Cherry. 1610
12 ประวัติพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ Cherry. 1840
13 พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ Cherry. 2241
14 ประวัติพระอุปวาณเถระ Cherry. 1536
15 ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ Cherry. 1479
16 ประวัติ พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ Cherry. 3574
17 พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ Cherry. 2395
18 ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก Cherry. 2117
19 พระจุนทเถระ Cherry. 1389
20 ประวัติพระอนุรุทธเถระ ยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ Cherry. 1925
21 พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร Cherry. 2402
22 ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ Cherry. 2261
23 พระอานนท์เถระ (๔) พระอานนท์กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ Cherry. 1453
24 พระอานนท์เถระ (๓) เทศน์โปรดโกกนุทปริพาชก Cherry. 1326
25 พระอานนท์เถระ (๒) Cherry. 1284
26 ประวัติพระอานนท์ (๑) Cherry. 1407
27 ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ Cherry. 3098
28 ประวัติพระสารีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางปัญญา Cherry. 2924
29 ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน Cherry. 5244
30 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล Cherry. 2372
31 ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ Cherry. 4408
32 ประวัติพระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะ Cherry. 5391
33 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 2837
34 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 1031
35 ประวัติ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร Cherry. 13064
36 พระอชิตเถระ pra:thong 1975
 

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

หนีบาป

alt

?

...การทำบุญชำระบาปไม่ได้ เพราะว่าบุญกับบาปจะประสานกันไม่ได้ มันคนละทาง

ดูตัวอย่าง"พระโมคคัลลาน์" เมื่อ ๑๐๐ ชาติที่แล้ว ทุบพ่อทุบแม่เพราะเมีย หลังจากนั้น

ท่านตายไปแล้วก็ลงนรกไปแล้ว แต่ภายหลังเมื่อ ๑๐๐ ชาติผ่านมา ท่านเป็พระอัครสาวก

เบื้องซ้ายผู้มีฤทธิ์เศษกรรมอันนี้บันดาลให้โจรมาทุบท่าน เห็นไหมเล่า พ้นไม่ได้

ฉะนั้น ทางที่ดีที่สุดเราพยายามทำบุญหนี แต่ไม่ต้องลงทุนมากนะ จะลำบาก

ไม่ต้องไปกู้เขามาทำบุญ?มีน้อยก็ไม่ต้องทำจนหมดตัว

เรื่องทำทานนี่ ทำพอสมควรที่เราจะไม่ลำบาก

การบูชาพระการภาวนาก็ทำให้หนัก ไม่ต้องลงทุนมาก เอาเวลาสักเล็กน้อยพอสมควร

พอเริ่มไม่สบายก็เลิก ทำอย่างนี้พอจะหนีกันได้ ล้างน่ะไม่ได้ ต้องหนีกัน...

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี)

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี พระธรรมเทศนาโดย พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก)
พฤหัสบดี, 26 เมษายน 2012
ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี พระธรรมเทศนาโดย พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก) วัดป่าวิเวกธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ?ณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ? ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ? นัตถิ สันติ ปะรัง... อ่านเพิ่มเติม...
การทรงอารมณ์เพื่อเข้าถึงพระโสดาบัน
อาทิตย์, 07 มีนาคม 2010
การทรงอารมณ์เพื่อเข้าถึงพระโสดาบัน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน สำหรับ โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้สมาทานพระรัตนตรัยแล้ว ต่อไปนี้ขอท่านทั้งหลายจง ตั้งใจสงบอารมณ์ให้เป็นสมาธิคือ ในอันดับแรก ขณะที่รับฟังเสียง ตั้งใจฟังเสียงให้รู้เรื่องทุก ถ้อยคำการ ตั้งใจฟังเสียงทุกถ้อยคำแสดงว่าจิตทรงสมาธิ เพราะว่า สมาธิแปลว่าตั้งใจไว้... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ) - ท้าวโกสีสักกะเทวราชเสด็จมาโปรดคนไทย
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
ท้าวโกสีสักกะเทวราชเสด็จมาโปรดคนไทย ฉะนั้นท้าวโกสีสักกะเทวราชคือพระอินทร์ เห็นพระเจ้าพังคราชกับบรรดาประชาชนชาวไทยอดอยากมานาน เพราะกรรมเก่ามันลงโทษ และเห็นว่าบุคคลคณะนี้แม้ว่าจะเป็นทาสเขา เขาจะไล่เขาจะดี แต่การไหว้พระ การภาวนา การเจริญพระกรรมฐานยังคงเป็นไปตามปกติ และทุกคนยังมีจิตเผื่อแผ่สงเคราะห์กันในด้านสังคหวัตถุ... อ่านเพิ่มเติม...
พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนฯ
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนฯ โดย ... วิลาศ มณีวัต เข้าจุฬาฯ ชั่วโมงแรกก็เจอดี นิสิต จุฬาฯ ตื่นเต้นกันทุกคน เมื่อทราบข่าวที่ค่อนข้างแน่นอนว่าสมเด็จเจ้า ฟ้าพระองค์นี้จะทรงสอบเข้าจุฬาฯ เพื่อจะ ทรงศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ไม่ เฉพาะแต่ที่ตึกอักษรศาสตร์เท่านั้น ทางคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะ บัญชี ตลอดจนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - ปฏิปทาของหลวงพ่อปาน - ปฏิปทาในยามอยู่ป่า
พุธ, 03 ตุลาคม 2012
? ? ? ? ปฏิปทาในยามอยู่ป่า จาก หนังสือ?ประวัติหลวงพ่อปาน ? ๑. เจริญพรหมวิหาร ๔ ในระดับฌานเสมอ ๒. เจริญเทวตานุสสติ สลับพรหมวิหาร ๔ ๓. เอาใบไม้ที่ร่วงหล่น ต้นไม้ที่ยืนตาย กระดูกสัตว์ที่ตายและปรากฏให้เห็นเป็นอารมณ์ วิปัสสนาญาณ ? ๔. ตอนเช้า เช้ามืดทรงพรหมวิหาร ๔ พอใกล้สว่างทรงเทวตานุสสติกรรมฐาน พอสว่าง ใช้วิปัสสนาญาณและพรหมวิหาร ๔ ออกเดินบิณฑบาตทั้ง ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
วิธีเสริมกำลังใจ (สมเด็จพระสังฆราช)
จันทร์, 27 กันยายน 2010
สติปัญญาที่เหนือกว่า เห็นทางออกจากข้อขัดข้องในทุกทาง ?ด้วยวิธีที่ไม่เป็นทุกข์ เป็นกำลังใจประการหนึ่ง? ความไม่แพ้ต่อเหตุการณ์แม้จะรุนแรง ?จิตเผชิญได้อย่างเยือกเย็นสุขุมรอบคอบ?ไม่กลัว กล้าหาญอย่างทหารหาญ? พระเจ้าอุเทน เมื่อถูกพระเจ้าจัณฑปัชโชติจับไปเป็นเชลย ?ทรงถูกขู่ว่าจะประหาร จึงตรัสว่า? "ทรงเป็นเชลยแต่ร่างกาย แต่จิตไม่เป็นเชลย?... อ่านเพิ่มเติม...
กฏแห่งกรรม ความสงสัย ของสมเด็จพระบรมกษัตริย์
จันทร์, 22 มีนาคม 2010
? กฏแห่งกรรม ความสงสัย ของสมเด็จพระบรมกษัตริย์ ? ?กาลเมื่อพระสังคีติกาจารย์เจ้าทั้งปวง ซึ่งมีพระเรวัตเถระเจ้า และพระสัพพกามีเถระเจ้า เป็นประธาน ได้พากันกระทำทุติยสังคายนาเสร็จแล้วและเล็งเห็นด้วยอนาคตังสญาณว่า ? ?"สืบไปภายหน้า เมื่อศาสนาแห่งองค์พระมิ่งมงกุฏโมลีศรีศากยมุนีโคดมบรมครูเจ้าแห่งเราทั้งหลายล่วงไปได้ ๒๑๘ ปี พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช... อ่านเพิ่มเติม...
นิพพาน (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
? "องค์สมเด็จพระบรมครูตรัสว่า ... โมกขราช เรากล่าวว่า นิพพานนั้นหมายถึงกิเลสดับ และขันธ์ ๕ ดับ... พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่า จิตดับ" พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี 
การฟังธรรมเป็นของยาก โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พุธ, 16 ธันวาคม 2009
การฟังธรรมเป็นของยาก โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสือ ธัมมาภิสสมัย บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เรื่องนิพพานเป็นของไม่ยาก เพราะตัดกิเลสตัวเดียวอยู่ที่ร่างกายก็อ่านกันมามากแล้ว ต่อไปขอนำ คำสั่งสอนของสมเด็จพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ เรื่องของคน ของ “อุบาสก ๕ คน” มาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัท เพราะว่าอ่าน ธรรมนี่อย่างเดียว... อ่านเพิ่มเติม...
นิพพานไม่สูญ ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๗)
พุธ, 16 ธันวาคม 2009
ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๗) นิพพานไม่สูญ ? การแปลความความแบบนี้ ก็เพื่อจะยืนยันความคิดนึกเดาเอาตามมติของตนเองว่า นิพพานคือภาวะดับสูญอย่างเด็ดขาด ซึ่งมีค่าเท่ากับที่ลัทธิศูนยวาท ว่าไว้ว่าไม่มีอะไร ๆ ก็หายสาปสูญไปหมด เรียกไม่รู้ กู่ไม่กลับ กู่ไม่กลับนั่นเอง นิพพานไม่ใช่แดนสูญอย่างที่เข้าใจกันเลย !... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมวิภาค ตอนที่๔
อังคาร, 19 มกราคม 2010
? หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ธรรมวิภาค(คิหิปฎิบัติ ๔) ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาเพื่อนพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย วันนี้จะขอพูดกับท่าน ในเรื่องของ คิหิปฎิบัติ คือข้อปฎิบัติของฆราวาส แต่ความจริงข้อปฎิบัติของฆราวาสนี่ ผมว่า บางที พระบางองค์ก็ปฎิบัติไม่ได้ก็มี ฆราวาสจะไปถือว่าเขาเลวกว่าพระเสมอไปนี่ไม่ได้ บางทีเรา เห็นว่าพระนี่เลวกว่าฆราวาสก็เยอะ... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ๒๒. เคยเกิดเป็นชาวนา
อังคาร, 08 มีนาคม 2011
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ?๒๒. เคยเกิดเป็นชาวนา อาตมายังระลึกชาติย้อนไปอีกชาติหนึ่งได้ว่า ก่อนจะมาเกิดเป็น หลวงปู่ ซึ่งมรณภาพแล้วร่างกายไม่เปื่อยเน่านั้น ในชาตินั้นอาตมาได้เกิด เป็นชาวนายากจน?ชีวิตตั้งแต่เด็กในอีกชาตินั้น ก็ช่วยบิดามารดาทำมาหาเลี้ยงชีพ ด้วยการหาฟืนและจับปลาอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะการจับปลานั้น ได้ทำมากที่สุด ทั้งตกเบ็ด ทอดแห... อ่านเพิ่มเติม...
เหนื่อยจนตาย พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
พฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2010
เหนื่อยจนตาย พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร ที่ไหนๆ ในโลก ไม่ว่าประเทศไทย หรือในต่างประเทศ จะพบว่ามีบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ทีหรูหราใหญ่โตสวยงามให้ เห็นกันอยู่มากมาย และถ้าจะถามว่า จิตใจของบุคคลที่อยู่ที่อาศัยในบ้านเรือนที่สวยงามเหล่านั้น จะมีความเยือก เย็นเป็นสุขกว่าใจของคนอื่นๆ ที่มีฐานะต่ำกว่าเขาหรือไม่ ก็คงจะตอบได้ว่า ไม่แน่เสมอไป ... อ่านเพิ่มเติม...
ดับ ? เกิด
อังคาร, 13 เมษายน 2010
ดับ – เกิด เมื่อเพื่อนผู้นั่ง ข้างหน้ารถกับข้าพเจ้าผู้ขับ เล่าเรื่องตรงกันข้าม แล้วเราก็มาถกกันหลายเรื่อง เช่น บุญกรรมหรือบาปกรรม ตาย แล้วกลับมาเกิดอีกหรือไม่ วิญญาณมีจริงไหม นรกสวรรค์มีจริงไหม เราได้พยายามนำเอาประสบการณ์ชีวิตเก่าๆ ที่ผ่านมาแล้วขึ้นมา เล่า เพื่อจะช่วยกันพิจารณาหาเหตุผลต่างๆ ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยเตวิชโช - สีของจิตโดยย่อ
ศุกร์, 05 ตุลาคม 2012
? ? ? สีของจิตโดยย่อ ? จาก หนังสือ คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน ? เพื่อประโยชน์ในการสังเกตง่ายๆ แบ่งสีของจิตออกเป็นสามอย่าง คือ ๑. จิตมีความดีใจ เพราะผลอย่างใดอย่างหนึ่ง กระแสจิตมีสีแดง ๒. จิตมีทุกข์เพราะความปรารถนาไม่สมหวัง กระแสจิตมีสีดำ ๓. จิตบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกังวล คือสุขไม่กวน ทุกข์ไม่เบียดเบียน จิตมีสีผ่องใส กายในกาย เมื่อรู้ลักษณะของจิตแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...