Get Adobe Flash player

พระอสีติมหาสาวก

1086_25c125d225a625ba25d925aa25d2.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระกัปปเถระ Cherry 668
2 ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส Cherry 1077
3 ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก Cherry. 1964
4 พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา Cherry. 2410
5 ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา Cherry. 2199
6 ประวัติพระติสสเมตเตยยเถระ Cherry. 3345
7 ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก Cherry. 5455
8 ประวัติพระราธเถระ เอตทัคคมหาสาวก ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง Cherry. 2499
9 ประวัติพระสุภูติเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นทักขิไณยบุคคล Cherry. 2183
10 พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย Cherry. 3121
11 ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา Cherry. 1661
12 ประวัติพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ Cherry. 1882
13 พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ Cherry. 2321
14 ประวัติพระอุปวาณเถระ Cherry. 1572
15 ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ Cherry. 1504
16 ประวัติ พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ Cherry. 3729
17 พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ Cherry. 2515
18 ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก Cherry. 2175
19 พระจุนทเถระ Cherry. 1427
20 ประวัติพระอนุรุทธเถระ ยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ Cherry. 1972
21 พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร Cherry. 2488
22 ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ Cherry. 2317
23 พระอานนท์เถระ (๔) พระอานนท์กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ Cherry. 1520
24 พระอานนท์เถระ (๓) เทศน์โปรดโกกนุทปริพาชก Cherry. 1367
25 พระอานนท์เถระ (๒) Cherry. 1314
26 ประวัติพระอานนท์ (๑) Cherry. 1438
27 ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ Cherry. 3141
28 ประวัติพระสารีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางปัญญา Cherry. 2984
29 ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน Cherry. 5430
30 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล Cherry. 2437
31 ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ Cherry. 4580
32 ประวัติพระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะ Cherry. 5566
33 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 2889
34 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 1078
35 ประวัติ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร Cherry. 13348
36 พระอชิตเถระ pra:thong 2050
 

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ใจมันแย่งกัน

alt

?

" ใจมันแย่งกัน " ก็หมายความว่าการเจริญกรรมฐาน เดี๋ยวจะภาวนาบทนั้น เดี๋ยวจะภาวนาบทนี้

?

เดี๋ยวจะพิจารณาอย่างนี้ ถ้าอารมณ์มันแย่งกันอย่างนี้แล้ว การบรรลุมรรคผลมันจะช้า

?

ทำให้มันทรงตัวเรียงลำดับ การเรียงลำดับก็นับกันมาตั้งแต่..

?

๑. การจับอานาปานสติกรรมฐานควบกับพุทธานุสสติกรรมฐาน

?

๒. จับกายคตาสติ

?

๓. จับมรณัสสติ

?

๔. จับอุปสมานุสติ

?

๕. จับอริยสัจ

?

ว่ากันตามลำดับให้จิตมันทรงตัว....

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ)

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

เรื่อง วิธีฝึกจิตไม่ให้หลงทาง โดย พระพิศาลศาสนกิจ (พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล)
ศุกร์, 11 มิถุนายน 2010
เรื่อง วิธีฝึกจิตไม่ให้หลงทาง โดย พระพิศาลศาสนกิจ (พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล) เจ้าอาวาส วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์ วันนี้ก็มาอธิบายเกี่ยวกับวิธีฝึกหัดจิตใจของพวกเรา เพื่อให้มันถูกธรรม เพื่อไม่ให้หลงทาง เพราะธรรมที่พระพุทธเจ้า ที่ท่านบัญญัติไว้ ที่ท่านประกาศสอน ท่านสอนทางที่ถูก และที่ตรง ที่ชัดเจนมาก... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - เสี้ยนหนามของทุติยฌาน
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
เสี้ยนหนามของทุติยฌาน เสี้ยนหนามของปฐมฌานได้แก่เสียง เสียงเป็นศัตรูคอยทำลายปฐมฌาน เมื่อใดถ้าจิต ยุ่งกับเสียง คือทนรำคาญไม่ไหว ก็หมายความว่า ปฐมฌานเสื่อมเสียแล้ว สำหรับทุติฌานนี้ มีวิตก วิจารเป็นเสี้ยนหนามศัตรู เมื่อขณะที่จิตทรงสมาธิอยู่ในระดับทุติยฌาน จิตคอยจะเคลื่อนเลื่อน ลงมาหาอารมณ์ปฐมฌาน คือคอยจะยึดเอาคาถาภาวนาเป็นอารมณ์... อ่านเพิ่มเติม...
กลายเป็นเสือเย็น/ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๖)
อาทิตย์, 08 พฤษภาคม 2011
กลายเป็นเสือเย็น ? ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๖) ? ครั้งหนึ่ง พระอาจารย์มั่นกับพระลูกศิษย์หนึ่ง ได้เดินธุดงค์ข้ามเขาหลายลูก และไปพักอยู่ชายเขาแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านชาวเขา ราวสองกิโลเมตร โดยพักอยู่ใต้ร่มไม้ เวลาฝนตกลงมาก็เปียกโชกแต่ก็ทนเอาไม่เดือนร้อนไม่สนใจเพราะทนได้ ... อ่านเพิ่มเติม...
มนุษย์เกิดมาทำไม (ธรรมะของพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร)
อาทิตย์, 21 พฤศจิกายน 2010
มนุษย์เกิดมาทำไม (ธรรมะของพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร) คำอาจารย์ ในระหว่างการกล่าวธรรมปฏิสันถาร ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๐ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองได้เล่าให้ฟังว่า ท่านพระอาจารย์มั่นเคย สอนท่านว่า“หนังสือตัวเล็กๆ มันเรียนง่าย เรียนแล้วก็หลง เรียนตัวใหญ่ คือ เรียนกาย เรียนใจของตัวเอง ถ้าได้ตัวนี้ละ ไม่มีหลง” ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
อังคาร, 27 ตุลาคม 2009
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ? พรรษาที่ ๑๔- ๒๔ (พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๐๓) จำพรรษาที่ วัดเขาแก้ว ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ต้น ปี ๒๔๙๓ เมื่อเสร็จงานศพท่านพระอาจารย์มั่นแล้ว คณะกรรมฐานระยะนั้นเหมือนบ้านแตก สาแหรกขาด ขาดที่พึ่งใหญ่ ก็ต่างองค์ต่างพยายามหาที่พึ่งน้อย อันหมายถึงลูกศิษย์ที่ท่านพระ อาจารย์มั่นรับรอง... อ่านเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดย .. วันเพ็ญ แพร้วรุ่งเรือง
จันทร์, 05 ตุลาคม 2009
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดย .. วันเพ็ญ แพร้วรุ่งเรือง ข้าพเจ้ามาถึงวัดท่าซุง ตอนบ่ายของวันที่ ๑๓ ธันวาคม รายงานตัวแล้วเข้าพักที่ตึก กรรมฐาน บริเวณ ๒๕ ไร่ ห้อง ๒๘ ตึกหลังแรกคืน แรกที่นอนวัด เช้ามืดของวันที่ ๑๔ ตื่นขึ้น มาทำกรรมฐานตอนตี ๓ กว่า จนเกือบตี ๔ รู้สึกปวดหลัง จึงนอนภาวนา นะมะพะธะ ต่อ ประมาณ ๑๕ นาทีต่อมาก ก็มีอาการตัวแข็งขยับไม่ได้... อ่านเพิ่มเติม...
การรู้จักคุณพระสงฆ์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
เสาร์, 28 พฤศจิกายน 2009
การรู้จักคุณพระสงฆ์ พระธรรมเทศนาโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) ตีพิมพ์ใน วารสาร ธรรมจักษุ ปีที่ ๘๓ ฉบับที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ แต่ก่อน ๆ มา พระเถรเจ้าทั้งหลาย ที่ได้บำเพ็ญเพียรในสมถะหรือวิปัสสนา เมื่อได้ตั้งใจไว้ว่า เราจะทำโลกุตรธรรมให้สำเร็จในเดือนทีแรก ครั้นเดือนแรกไม่สำเร็จ ก็ตั้งใจไว้ว่าเราจะทำให้สำเร็จในเดือนที่ ๒ ครั้นทำในเดือนที่ ๒... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา (ตอนที่ ๗) จบ พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ
เสาร์, 23 ตุลาคม 2010
? ? ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา (ตอนที่ ๗) จบ - พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ ? ? พระธรรมเจดีย์ จะทำความเห็นอย่างไรจึงจะตรงกับความจริง? พระอาจารย์มั่น ทำความเห็นว่าไม่มีอะไร มีแต่สมมติแลบัญญัติ ถ้าถอนสมมติแลบัญญัติออกเสียแล้วก็ไม่มีอะไร หาคำพูดไม่ได้... อ่านเพิ่มเติม...
เอ กายนมรรค ทางปฏิบัติอันเดียว
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
? เอ กายนมรรค ทางปฏิบัติอันเดียว สมเด็จพระญาณสังวร? สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจ ให้เป็นศีล... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตรกัจจานโคตตสูตร
พฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2010
??????? พระสูตรกัจจานโคตตสูตร ว่าด้วยพระมหากัจจานโคตต์ทูลถามสัมมาทิฏฐิ [๔๒]... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 56-60: สรุปผลการปฏิบัติใน 60 วัน
ศุกร์, 30 ตุลาคม 2009
? บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร?(ตอนสุดท้าย) ? ? วันที่ 56 :1 ก.ย.52 : ฝึกให้จิตตั้งอยู่ในพระกรรมฐานตลอดเวลา ? ตื่น นอน 04.40 น. เพื่อไปทำงาน ตอนขับรถไปทำงานก็ฟังเทศน์หลวงพ่อจนถึงที่ทำงาน นอนในรถ 1 ชั่วโมงโดยจับลมหายใจหลับไป พอตื่นขึ้นมาก็ หยิบพรหมวิหารขึ้นมาใช้ ? ระหว่างเดินเข้าออฟฟิสก็มองทุกสิ่งรอบๆตัวเป็นป่าช้า คนที่เห็นเป็นศพของสกปรก ... อ่านเพิ่มเติม...
ขอจงพยายามคุมตน
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2011
...ขอจงพยายามคุมตนไว้ตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถ นั่นก็คือ ทรงอิทธิบาท ๔ให้ครบถ้วน มีจรณะ ๑๕ ครบถ้วน ผมว่าเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้ มี บารมี ๑๐ ครบถ้วน ก็เหลือแล้วถ้าครบเท่านี้อาการของความโลภไม่มะ อาการของความทะเยอทะยานในเรื่องเพศในลักษณะของ กามคุณไม่มี อารมณ์ที่จะฝังไว้กับความโกรธไม่มี การที่จะยึดถือว่าเป็นของเราของเขาไม่มี... อ่านเพิ่มเติม...
มรณานุสสติ คำสอนอบรมพระกรรมฐาน
เสาร์, 03 เมษายน 2010
? คำสอนอบรมพระกรรมฐาน ? ? มรณานุสสติ ? ? ? ที่แล้วมาก็ได้พูดซ้ำย้ำกันอยู่ใน มรณานุสสิกรรมฐาน ด้วยให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ทั้งนี้จะได้ไม่ประมาทในชีวิต ว่าถ้าตายแล้ว ไม่ใช่วาตายแล้วสูญ ถ้าเราตายแล้วสูญไปเลยมันก็สบาย แต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสว่าตายไม่สูญ ถ้าเรายังมีกรรมกิเลสอยู่ กรรมกิเลสก็จะต้องพาเวียนว่ายตายเกิดใน วัฏฏะ นี่สำหรับ... อ่านเพิ่มเติม...
พากเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐานแต่ไม่ได้ผลคืบหน้า หลวงพ่อชา สุภัทโท ? ตอบปัญหาธรรม
พุธ, 10 มีนาคม 2010
ได้พากเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐานแต่ไม่ได้ผลคืบหน้า เรื่องนี้สำคัญมาก อย่าพยายามที่จะเอาอะไรๆ ในการปฏิบัติ ความอยากอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้น หรือรู้แจ้งนั้น จะเป็นความอยากที่ขวางกั้นท่านจากการหลุดพ้น ท่านจะเพียรพยายามอย่างหนักตามใจท่านก็ได้ จะเร่งความเพียรทั้งกลางคืนกลางวันก็ได้ แต่ถ้าการฝึกปฏิบัตินั้นยังประกอบด้วยความอยาก ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ ท่านครูบาเจ้าอภิชัย (ขาวปี)
จันทร์, 24 สิงหาคม 2009
? ประวัติท่านครูบาเจ้าอภิชัย (ขาวปี) ? วัดพระพุทธบาทผาหนาม อำเภอลี้ จ.ลำพูน ? ลอง ใช้จินตนาการ ย้อนกาลเวลาไปประมาณ 80 กว่าปี จาก พ.ศ. 2525 สู่ปีพุทธศักราช 2443 ณ หมู่บ้านแม่เทย อ.ลี้ จ.ลำพูนในสมัยนั้น ความเจริญยังย่างกรายมาไม่ถึง ทุรกันดารไปเสียทุกอย่าง เพราะยังเป็นบ้านป่าหย่อมเล็ก ๆ เพียง 9 หลังคาเรือนตั้งอยู่โดยมีความทะมึนของขุนเขาลำเนาไพรเป็นรั้วรอบ จาก... อ่านเพิ่มเติม...