Get Adobe Flash player

พระอสีติมหาสาวก

1086_25c125d225a625ba25d925aa25d2.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระกัปปเถระ Cherry 392
2 ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส Cherry 796
3 ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก Cherry. 1687
4 พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา Cherry. 1913
5 ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา Cherry. 1870
6 ประวัติพระติสสเมตเตยยเถระ Cherry. 2866
7 ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก Cherry. 4241
8 ประวัติพระราธเถระ เอตทัคคมหาสาวก ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง Cherry. 2162
9 ประวัติพระสุภูติเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นทักขิไณยบุคคล Cherry. 1872
10 พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย Cherry. 2447
11 ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา Cherry. 1385
12 ประวัติพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ Cherry. 1528
13 พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ Cherry. 1848
14 ประวัติพระอุปวาณเถระ Cherry. 1320
15 ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ Cherry. 1259
16 ประวัติ พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ Cherry. 2815
17 พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ Cherry. 2006
18 ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก Cherry. 1854
19 พระจุนทเถระ Cherry. 1206
20 ประวัติพระอนุรุทธเถระ ยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ Cherry. 1622
21 พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร Cherry. 2006
22 ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ Cherry. 1970
23 พระอานนท์เถระ (๔) พระอานนท์กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ Cherry. 1329
24 พระอานนท์เถระ (๓) เทศน์โปรดโกกนุทปริพาชก Cherry. 1178
25 พระอานนท์เถระ (๒) Cherry. 1135
26 ประวัติพระอานนท์ (๑) Cherry. 1292
27 ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ Cherry. 2674
28 ประวัติพระสารีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางปัญญา Cherry. 2628
29 ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน Cherry. 4367
30 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล Cherry. 2079
31 ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ Cherry. 3850
32 ประวัติพระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะ Cherry. 4611
33 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 2579
34 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 866
35 ประวัติ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร Cherry. 11802
36 พระอชิตเถระ pra:thong 1644
 

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

โทษของกาม จาก หนังสือ กรรมฐาน ๔๐

alt

แต่ว่าคนที่จะถึงพระนิพพานได้ก็ต้องพยายามตัดโลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลง

เห็นว่าร่างกายไม่เป็นสาระเป็นแก่นสาร เป็นอนิจจัง เกิดมาแล้วมันหาความเที่ยงไม่ได้

ทุกขัง เต็มไปด้วยความทุกข์

อนัตตา มีความสลายตัวไปในที่สุด ถ้าเรายังโง่รอความเกิดต่อไปก็ไม่มีประโยชน์

องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้โทษให้พระอนุรุทธและบรรดาพระทั้งหลายฟัง

ว่าร่างกายเป็นโรคนิทธัง เป็นรังของโรค เกิดมาแล้วทุกวันมีแต่โรค

ไม่มีมนุษย์ตนใดไม่มีโรคแม้แต่ ๑ วินาที

อาการโรคอย่างอื่นไม่มีก็มีโรคอย่างหนึ่งขังอยู่ในกาย

คือ ชิฆัจฺฉา ปรมา โรคา ซึ่งกล่าวว่าความหิวเป็นโรคอย่าง

หนึ่ง โรคเขาแปลว่าเสียดแทง เวลามันหิวขึ้นมามันหาความสบายไม่ได้

มันไม่มีความสบาย ถ้าหากว่าเราตัดความหิวเสียได้

โรคร้ายคือความยากเสียได้เราก็จะมีความสุข

โทษของกาม


?

?

จาก หนังสือ?กรรมฐาน ๔๐

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ชีวิตจะพันภัยอาศัยธรรมของหลวงปู่ โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
จันทร์, 07 มีนาคม 2011
ชีวิตจะพันภัยอาศัยธรรมของหลวงปู่ โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ก็พึ่งพากันตั้งใจเกิดมาในโลกนี้ มันหาความสะดวกสะบายได้ยากเต็มที ถ้าจะพิจารณาให้เกิดลิขิตทา ความเบื่อหน่าย อย่าไปเห็น แก่อามิตสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านั้นมาเป็นเครื่องติเครื่องผูกพันอยู่ในโลกอันนี้ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลาย... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตรก่อนนิทรา พระโปฐิลเถระ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
พระสูตรก่อนนิทรา พระโปฐิลเถระ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท สำหรับคืนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่อง?เถรใบลานเปล่า?ก็หมายความว่า เป็นผู้ทรง พระไตรปิฏก แต่ปาก?แต่ว่าจริยาไม่เคยประพฤติตาม พระไตรปิฏก แต่ความจริงเรื่องนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า เหมือนกันไม่ใช่มี สมัยนี้ก็มีเหมือนกัน... อ่านเพิ่มเติม...
อ่านใจธรรมชาติ ท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
จันทร์, 29 พฤศจิกายน 2010
อ่านใจธรรมชาติ ท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง การภาวนาหมายความว่าให้คิดดูให้ชัดๆ พยายามอย่ารีบร้อนเกินไป อย่าช้าเกินไป ค่อยทำค่อยไป แต่ให้มีวิธีการและจุดหมายใน การปฏิบัติภาวนานั้น ?ทุกคนที่ออกมาปฏิบัตินั้น ก็ออกมาด้วย "ความอยาก"กันทั้งนั้น มันมีความอยาก แต่ความอยากนี้ บางทีมันก็ ปนกับความหลง ถ้าอยากแล้วไม่หลง... อ่านเพิ่มเติม...
จิตไม่ว่างจากอารมณ์
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2011
"จิตที่ว่างจากอารมณ์ เป็นอาการของ สัญญาเวทยิตนิโรธ" พระอรหันต์ขั้นปฏิสัมภิทาญาณหรือพระอนาคามีระดับปฏิสัมภิทาญาณเท่านั้น ที่จะเข้าได้พระอริยะนอกนั้นแม้จะเป็นพระอรหันต์ระดับเตวิชโช หรือฉฬภิญโญก็ไม่สามารถทำได้ .. "ปกติของจิตเป็นอย่างนี้" เมื่อทราบแล้วว่า ... "จิตไม่ว่างจากอารมณ์" เพื่อฝึกฝนจิตให้มีกำลังที่ควรแก่การเจริญวิปัสสนาญาณในขั้นต่อไป ... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๑๓. กายคตา
พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2012
กายคตา บัดนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลและสมาทานพระกรรมฐานแล้ว ต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสที่บรรดาที่ท่านจะได้เจริญสมาธิจิตและวิปัสสนาญาณ วันนี้ก็จะขอพูดเรื่อง สมถะ คือ กายคตานุสสติกรรมฐาน กับวิปัสสนาญาณควบคู่กันไป แต่ก่อนที่บรรดาท่านทั้งหลาย จะพิจารณาอย่างอื่น อันดับแรกให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เป็นปกติ... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทของหลวงพ่อเนียม วัดน้อย
เสาร์, 06 กุมภาพันธ์ 2010
? ? โอวาทของหลวงพ่อเนียม วัดน้อย โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน แล้วก็จงจำไว้ด้วยว่ามันไม่ใช่แต่ขันธ์ 5 ของฉัน แม้แต่ขันธ์ 5ของเธอ ก็เหมือนกัน ขันธ์ 5ของคนอื่นใด ๆ ในโลกก็เหมือนกัน แม้วัตถุต่าง ๆ ที่เป็นธาตุ 4?คือ ธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุเหล็ก ตึก บ้านช่อง วัตถุแข็ง อ่อน อากาศคือ ธาตุลม ก็เหมือนกัน มันไม่ใช่ฐานที่ตั้งของความสุข... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมของบัณฑิต (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)
ศุกร์, 23 เมษายน 2010
? ธรรมของบัณฑิต พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) ?? ? ? ?ก่อนอื่นจะภาวนา เพื่อทำความเข้าใจ วิธีปฏิบัติในเบื้องต้น ถ้าเราทำความเข้าใจได้ถูกต้องแล้ว การปฏิบัติก็เป็นการสะดวกสบายขึ้น เพราะฉะนั้น เราจำเป็นจะต้องเตรียมตัว ก่อนจะทำการภาวนา คือ อุชุกายัง ให้เรานั่งตั้งกายของเราให้ตรง ให้พอดี ในการนั่ง ขยับขา เลื่อนขาพอดีแล้ว ได้ที่แล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
อวิชชานี่แปลว่ารู้ไม่ครบ
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
? สมเด็จพระพุฒาจารย์โตท่านบอกว่า ? ? คำว่าอวิชชานี่แปลว่ารู้ไม่ครบ คนและสัตว์ที่เกิดมาไม่รู้ไม่มี ในขันธวรรคท่านบอกว่าการตัดอวิชชาก็คือ?การตัดฉันทะกับราคะนั่นเอง คำว่าอวิชชาแยกศัพท์ออกมาได้เป็นจริยา คือเป็นอาการของอวิชชา คือ ฉันทะความพอใจ ราคะความกำหนัดยินดี ? ถ้าอารมณ์ทั้งสองประการนี้ยังมีในจิต? ?... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องเล่าของคนบ้า - ตอนที่ 8. พระบรมสารีริกธาตุที่วัดโคนอน
ศุกร์, 25 กันยายน 2009
? เรื่องเล่าที่ประสบมาของคนๆหนึ่งมาเล่าให้ฟัง(อ่าน)ต่อ ? ? ตอนที่ 8?พระบรมสารีริกธาตุที่วัดโคนอน ? ? ? เรื่อง ที่ผมกำลังจเล่านี้เป็นเรื่องย้อนในช่วงก่อนที่ท่านจะพบหลวงพ่อ ประมาณ 1 ปี คือ ประมาณปี พ.ศ.33 เป็นช่วงเดียวกับเหตุการณ์ “ไสยศาสตร์ที่รังสิต” ตอนที่ 8 นั่นแหละครับในช่วงนั้นเป็นช่วงไปรับราชการทหารใหม่ๆ กำลังฝึกหัดทำสมาธิ ใช้ภาวนา “ พุทโธ”... อ่านเพิ่มเติม...
ถ้าเรารักตัวเราเองก็อย่าสร้างโทสะ
จันทร์, 23 กันยายน 2013
ถ้าเรารักตัวเราเองก็อย่าสร้างโทสะ ความโกรธให้มันเกิดขึ้น มันสร้างความเร่าร้อนเปล่า ๆ ไม่ได้เกิดประโยชน์ ใครจะบ้าก็ปล่อยให้เขาบ้าไปตามเรื่องตามราว เป็นอันว่าคนที่ทำให้เราโกรธ เราคิดว่านั่นเขาบ้า เขาบ้าตรงไหน บ้าชีวิต บ้าฐานะ บ้าความเป็นอยู่ เพราะอะไร เพราะคนโกรธก็มีอาการเหมือนคนบ้านั่นเอง ยามปกติคนทุกคนต้องการความสงบเสงี่ยม... อ่านเพิ่มเติม...
จิตมนุษย์เหมือนคนบ้าหาบหิน พระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิม พุทธาจาโร
เสาร์, 18 กันยายน 2010
จิตมนุษย์เหมือนคนบ้าหาบหิน พระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิม พุทธาจาโร การฝึกสมาธิ รวมจิตรวมใจให้เข้ามาภายใน ธรรมดาจิตนี้ ดวงจิตดวงใจจริง ๆ ก็คือดวงจิตดวงใจดวงเดียวเท่านั้น คน ๆ หนึ่ง สัตว์ตัวหนึ่ง ไม่ว่าใคร มีจิตดวงเดียว จิตดวงเดียวนี่แหละ แต่ว่าความอยาก ความดิ้นรน กิเลสมันเยอะ เรียกว่ามีมาก โบราณท่านตัดออกไปจากอายตนะทั้งหลาย ว่ากิเลสนี้มีตั้งพันหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
อุทกูปมสูตร
พฤหัสบดี, 20 พฤษภาคม 2010
อุทกูปมสูตร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบด้วยน้ำ ๗ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก ๗ จำพวกเป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ - จมลงแล้วคราวเดียวก็เป็นอันจมอยู่นั่นเอง ๑ - บางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว กลับจมลงไป ๑ - บางคนโผล่พ้นแล้วทรงตัวอยู่ ๑ - บางคนโผล่ขึ้นแล้วเหลียวไปมา ๑ - บางคนโผล่ขึ้นแล้วเตรียมตัวจะข้าม ๑ - บางคนโผล่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่ง ๑ - ... อ่านเพิ่มเติม...
พระ สูตรที่ว่าด้วยสุญญตา (๕)
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
พระ สูตรที่ว่าด้วยสุญญตา (๕) ? สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ? บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ ? พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ? ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง ... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๗) ๗.ธุดงคจาริก
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2010
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๗) ?๗.ธุดงคจาริก ต่อมาอีก ๒ วัน หลังจากอาจารย์กับศิษย์สามเณรฉันเช้าแล้ว ก็ แบกกลด สะพายบาตรออกจากวัดที่สระบุรี มุ่งขึ้นไปทางภาคอีสาน จุด หลายปลายทางคือจังหวัดเลยและหล่มสัก เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นดินแดนที่ ป่ายังอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยภูเขาเป็นพืด และถ้ำมากมาย ดูเขียวชอุ่ม ชุ่มชื่นตลอดทั้งปี การเดินทางครั้งนี้... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ต่อ
อังคาร, 01 กันยายน 2009
?บันทึกลับ ภิกษุนิรนามต่อเจอร่างตนเองในอดีตชาติ? ครั้ง อาตมาอายุ ๑๕ ปี จึงขอโยมทั้งสอบบวชเณร โยมเห็นแล้วว่า อาตมามีบุญวาสนามาทางนี้ ขืนห้ามปรามก็คงไม่สำเร็จจึงอนุญาตให้บวช เตรียมสบงจีวรนำมาหาอาจารย์เจ้าอาวาส และได้บรรพชาตามความประสงค์ แต่ก็ได้สั่งโยมพ่อโยมแม่ว่า ถ้าใครจะให้ทำนายทายทัก ก็อย่าบอกว่าลูกมาบวชเณรอยู่ที่วัดไหน... อ่านเพิ่มเติม...