Get Adobe Flash player

พระอสีติมหาสาวก

1086_25c125d225a625ba25d925aa25d2.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระกัปปเถระ Cherry 696
2 ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส Cherry 1133
3 ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก Cherry. 1987
4 พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา Cherry. 2484
5 ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา Cherry. 2237
6 ประวัติพระติสสเมตเตยยเถระ Cherry. 3387
7 ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก Cherry. 5637
8 ประวัติพระราธเถระ เอตทัคคมหาสาวก ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง Cherry. 2515
9 ประวัติพระสุภูติเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นทักขิไณยบุคคล Cherry. 2201
10 พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย Cherry. 3238
11 ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา Cherry. 1682
12 ประวัติพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ Cherry. 1909
13 พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ Cherry. 2379
14 ประวัติพระอุปวาณเถระ Cherry. 1599
15 ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ Cherry. 1524
16 ประวัติ พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ Cherry. 3858
17 พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ Cherry. 2606
18 ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก Cherry. 2206
19 พระจุนทเถระ Cherry. 1446
20 ประวัติพระอนุรุทธเถระ ยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ Cherry. 1996
21 พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร Cherry. 2565
22 ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ Cherry. 2384
23 พระอานนท์เถระ (๔) พระอานนท์กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ Cherry. 1551
24 พระอานนท์เถระ (๓) เทศน์โปรดโกกนุทปริพาชก Cherry. 1397
25 พระอานนท์เถระ (๒) Cherry. 1336
26 ประวัติพระอานนท์ (๑) Cherry. 1455
27 ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ Cherry. 3171
28 ประวัติพระสารีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางปัญญา Cherry. 3019
29 ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน Cherry. 5591
30 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล Cherry. 2477
31 ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ Cherry. 4741
32 ประวัติพระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะ Cherry. 5724
33 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 2914
34 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 1104
35 ประวัติ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร Cherry. 13545
36 พระอชิตเถระ pra:thong 2114
 

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

สังขารุเปกขาญาณ

alt

วางใจเฉยเสีย ไม่ดิ้นรนกระเสือกกระสนโดยคิดว่า.. "นี่เป็นเรื่องของ ธรรมดา"

เกิดมามันก็ต้องเจ็บไข้ไม่สบาย..มีลาภแล้วลาภมันก็เสื่อมได้..

มียศแล้วยศมันก็สิ้นได้..มีสุขแล้วทุกข์มันก็มีได้..

มีคนสรรเสริญแล้วคนนินทาก็มีได้.. เกิดแล้วก็ต้องตายได้..

"ทุกอย่างมันธรรมดาแท้ ๆ"

จนจิตชินต่ออารมณ์ มีอะไรที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นปกติไม่ดิ้นรนหวั่นไหวอย่างนี้

ท่านเรียกว่า.. "ได้สังขารุเปกขาญาณ ในวิปัสสนาญาณ

เป็นคุณธรรมที่ใกล้ความเป็นผู้บรรลุพระโสดาบันแล้ว"

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - ๗. มรณานุสติกรรมฐาน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? ๗. มรณานุสติกรรมฐาน มรณานุสสติ แปลว่า นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ เรื่องของความตายเป็นของธรรมดา ของสัตว์และมนุษย์ที่เกิดมา เมื่อมีความเกิดมาได้แล้ว ก็ต้องตายในที่สุดเหมือนกันหมด ความตายนี้ รู้สึกว่าเป็นปกติธรรมดาของคนและสัตว์ทั่วไป ท่านผู้อ่านจะสงสัยว่า เมื่อความตายเป็นของธรรมดาที่ ใคร ๆ ก็ทราบว่าตัวจะต้องตาย... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๓๙
เสาร์, 17 เมษายน 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๓๙ อย่ามองคนด้วยฐานะ อย่ามองคนด้วยศักดิ์ศรี อย่ามองคนด้วยความรู้ ความสามารถ มองคนแต่เพียงว่า สภาพของเขา เป็นวัตถุเหมือนสภาพของเรา จิตใจของเราพร้อมในการเมตตาปรานี ไม่ถือตน เขาจะมาในฐานะเช่นใดก็ช่าง ถือว่าเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกันหมดการกำหนดอารมณ์อย่างนี้ เราก็สามารถจะกำจัดตัว มานะ การถือตัวถือตนเสียได้ อวิชชา ... อ่านเพิ่มเติม...
พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ) ๗. กับโกกิลาภิกษุณี
เสาร์, 10 ธันวาคม 2011
พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ) ๗. กับโกกิลาภิกษุณี ในที่สุดเมื่อเห็นว่าจะสะกดใจไว้ไม่อยู่แน่ นางจึงตัดสินใจลาพระศาสดา และอานนท์ และเพื่อนภิกษุณีอื่นๆ จากวัด เชตวันเมืองสาวัตถี มุ่งหน้าสู่โฆสิตาราม เมืองโกสัมพี ด้วยคิดว่า "การอยู่ห่างอาจจะเป็นยารักษาโรครักได้บ้างกระมัง!" นางจากเชตวันด้วยความอาลัยอาวรณ์เป็นที่ยิ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
๖ เดือนบนภูกระดึง หลวงพ่อกัสสปมุนี (ตอนที่ ๓) ความหนาวจัด และ ทิพอุปัฏฐาก
พุธ, 18 สิงหาคม 2010
? หลวงพ่อกัสสปมุนี ๖ เดือนบนภูกระดึง (ตอนที่ ๓) ? ความหนาวจัด และ ทิพอุปัฏฐาก ความหนาวจัดบนภูกระดึงในเดือนธันวากม ๒๕๐๖ ได้เพิ่มขึ้นทุกๆ คืน จนเหลือที่จะทนได้ด้วยเครื่องใช้นุ่งห่มหลับนอนเท่าที่มีมา นอนหลับๆ ตื่นๆ หดตัวหนาวสั่นอย่างทรมาน แต่ก็พยายามอดทนและอดกลั้นด้วยขันติเป็นอย่างยิ่ง ถึงจะอยู่ภายในกุฏิ แต่หลังคาสังกะสีไม่มีฝ้า... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม - อานิสงค์สร้างพระพุทธรูป
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2009
หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม อานิสงค์สร้างพระพุทธรูป ? ผู้ถาม : "หลวงพ่อคะ การสร้างพระพุทธรูป กับการถวายปัจจัยอย่างไหนมีอานิสงส์ดีกว่าคะ.?" หลวงพ่อ : "การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในเรื่องกรรมฐานจัดเป็น พุทธานุสสติกรรมฐาน ถ้าตายจากความเป็นคนไป เกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก ถ้าถวายปัจจัยถวายเป็นของสงฆ์ จัดว่าเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา... อ่านเพิ่มเติม...
มรณานุสสติ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อาทิตย์, 14 มีนาคม 2010
มรณานุสสติ โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน? แสดงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2527 อิทานิ ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ปรินิพพานโต ปัฏฐายะ สัตตวีสุตตรปัญจสตาธิกานิเทวสังวัจฉรสหัสสานิ อติกกันตานิ ปัจจุปปันนกาลวเสนะ มีนาคมมาสัสสะ นวมัง ทินนัง วารวเสนะ ปนะ ครุวาดรโหติ เอวังตัสสะ ภควโต ปรินิพพานา สาสนายุกาลคณนา สัลลักเขตัพพาติฯศุภมัสดุ ... อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อข้าพเจ้าตายไปเทวโลกและยมโลก ?พระนิกร ปุญญลาโภ" ต่อ
อาทิตย์, 13 กันยายน 2009
?เมื่อข้าพเจ้าตายไปเทวโลกและยมโลก? ?พระนิกร ปุญญลาโภ" ต่อ ? สาเหตุของก่อนกินยาตาย เพียง 3 เดือนผ่านไป เกณฑ์ชะตาชีวิตของข้าพเจ้าก็เริ่มพบกับความวิปโยค และความปวดร้าวขมขื่นที่ชีวิตนี้ไม่อาจลืมได้ลง ตามธรรมดาเมื่อเสร็จจากงานแล้ว ข้าพเจ้าไม ค่อยจะไปไหน แต่วันนั้นรู้สึกว่าอยากจะออกไปเดินเล่นในตลาด และหาอะไรกินเล็ก ๆ น้อย ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหลวงพ่อธุดงค์ ไปเที่ยวสุวรรณวิหาร
จันทร์, 24 สิงหาคม 2009
ไปเที่ยวสุวรรณวิหารจาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์อันดับแรก ให้วางหนังสือไว้ที่บูชา ต่อหน้าพระพุทธรูป จุดดอกไม้ธูปเทียนเสร็จ ตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานด้วยความเคารพ นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ากรรมฐานทั้ง 40 กองนี้ มีกองใดบ้าง ที่เคยได้มาในชาติก่อน เมื่ออ่านไปแล้วขอให้ชอบกองนั้น ถ้าชอบกองไหน คั่นไว้ หรือขีดไว้ ทำสัญลักษณ์ไว้... อ่านเพิ่มเติม...
"นอกเหตุเหนือผล" พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
๐ เราต้องอดทน อดทนต่ออารมณ์ ที่มันเกิดขึ้นมา ๐ ๐ ให้รู้เรื่องของความวุ่นวายเสียก่อน มันจึงจะถึงความสงบ อย่าหนีไปที่ไหน ๐ ? คำสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ? คนทั้งโลก จะให้เขามาพูดถูกใจเรามีไหม จะมาทำถูกใจเราทุกคนมีไหม ไม่มี เมื่อไม่มี เราก็ เป็นทุกข์ อยู่ตลอดเวลา ถ้า... อ่านเพิ่มเติม...
การเลือกบุคคลให้ทาน คัดมาจากหนังสือ ธัมมวิโมกข์ (วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2010
? การเลือกบุคคลให้ทาน สำหรับบารมีนี่มี 10 อย่าง ท่านขึ้นต้นด้วยทานบารมีก่อน แต่การจะประพฤติทานได้จริงๆ บรรดา เพื่อน ภิกษุสามเณร และ บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง ต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าคนที่ไร้ปัญญาให้ ทานไม่ได้ คนที่มีทรัพย์สินสะสมไว้มากแสนมาก แต่ไร้การให้ทาน ย่อมเป็นโทษกับตัวเอง มีทรัพย์ กี่หมื่นกี่ล้าน ก็ตาม ถ้าหากเราไม่ให้ทานเราก็เป็นคนโดดเดี่ยว... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่อง..สมาธิ
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2009
เรื่อง..สมาธิ การฝึกสมาธิจิต บรรดาท่านพุทธบริษัท ก็ขอน้อมนำเอาพุทธานุสสติกรรมฐานขึ้นมาก่อน ว่าการฝึกสมาธินี่ "สมาธิ" แปลว่า "การตั้งใจ" ให้จิตใจตั้งไว้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจ ถ้าจะไปทางไหน มาทางไหนเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาทำด้วยกระดาษก็ดี หรือเขาทำด้วยฟางหรือซังก็ดี ปั้นด้วยดินก็ดี ปั้นด้วยปูนก็ดี หล่อด้วยโลหะก็ดี... อ่านเพิ่มเติม...
ตัดตอนมาจากเทป ฤาษีสอนลูกภาคเหนือ (พิเศษ) (ต่อ ๔)
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2009
ตัดตอนมาจากเทป ฤาษีสอนลูกภาคเหนือ (พิเศษ) (ต่อ ๔) จากหนังสือเรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ) พอพูดเท่านี้เล่นเจ้าขอมดำยิ้ม หน้าตาสดชื่น คิดว่าเป็นผู้ชนะแน่นอน ความใจอ่อนพร้อมกับ "พันจาม" แม่ทัพเขาห้ามปราบว่าไม่ควรฆ่าพระเจ้าพังคราช แต่ก็ควรใช้อำนาจของความเป็นผู้ชนะบังคับให้เราไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งในฐานะผู้แพ้สงครามต้องส่งส่วยให้ขอมดำด้วย... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - ปกิณณกพจน์ - เมฆจิต ของท่านอาจารย์เกษม - คาถาเมฆจิต
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
คาถาเมฆจิต พุทธัง เมฆะนิมิตต์ จิตตัง มะอะอุ ธัมมัง เมฆะนิมิตต์ จิตตัง อุอะมะ สังฆัง เมฆะนิมิตต์ จิตตัง อะมะอุ (คาถาของท่านมีเท่านี้) 
พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนฯ
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนฯ โดย ... วิลาศ มณีวัต เข้าจุฬาฯ ชั่วโมงแรกก็เจอดี นิสิต จุฬาฯ ตื่นเต้นกันทุกคน เมื่อทราบข่าวที่ค่อนข้างแน่นอนว่าสมเด็จเจ้า ฟ้าพระองค์นี้จะทรงสอบเข้าจุฬาฯ เพื่อจะ ทรงศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ไม่ เฉพาะแต่ที่ตึกอักษรศาสตร์เท่านั้น ทางคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะ บัญชี ตลอดจนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา (ตอนที่ ๓) - พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ
จันทร์, 06 กันยายน 2010
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา? ? (ตอนที่ ๓) ? - พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ พระธรรมเจดีย์ ? ?วิธีสังเกตอาการขันธ์ที่สิ้นไปเสื่อมไปนั้น หมายเอาหรือคิดเอา? พระอาจารย์มั่น ??หมายเอาก็เป็นสัญญา คิดเอาก็เป็นเจตนา เพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายไม่ใช่คิด ต้องเข้าไปเห็นความจริงที่ปรากฎ เฉพาะหน้า จึงจะเป็นปัญญาได้ พระธรรมเจดีย์ ?... อ่านเพิ่มเติม...