Get Adobe Flash player

พระอสีติมหาสาวก

1086_25c125d225a625ba25d925aa25d2.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระกัปปเถระ Cherry 781
2 ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส Cherry 1268
3 ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก Cherry. 2062
4 พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา Cherry. 2615
5 ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา Cherry. 2330
6 ประวัติพระติสสเมตเตยยเถระ Cherry. 3529
7 ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก Cherry. 6035
8 ประวัติพระราธเถระ เอตทัคคมหาสาวก ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง Cherry. 2633
9 ประวัติพระสุภูติเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นทักขิไณยบุคคล Cherry. 2275
10 พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย Cherry. 3404
11 ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา Cherry. 1760
12 ประวัติพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ Cherry. 2000
13 พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ Cherry. 2493
14 ประวัติพระอุปวาณเถระ Cherry. 1692
15 ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ Cherry. 1591
16 ประวัติ พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ Cherry. 4131
17 พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ Cherry. 2755
18 ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก Cherry. 2291
19 พระจุนทเถระ Cherry. 1514
20 ประวัติพระอนุรุทธเถระ ยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ Cherry. 2079
21 พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร Cherry. 2718
22 ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ Cherry. 2501
23 พระอานนท์เถระ (๔) พระอานนท์กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ Cherry. 1619
24 พระอานนท์เถระ (๓) เทศน์โปรดโกกนุทปริพาชก Cherry. 1479
25 พระอานนท์เถระ (๒) Cherry. 1403
26 ประวัติพระอานนท์ (๑) Cherry. 1517
27 ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ Cherry. 3287
28 ประวัติพระสารีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางปัญญา Cherry. 3131
29 ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน Cherry. 5874
30 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล Cherry. 2555
31 ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ Cherry. 4992
32 ประวัติพระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะ Cherry. 5966
33 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 2996
34 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 1160
35 ประวัติ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร Cherry. 13910
36 พระอชิตเถระ pra:thong 2214
 

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อัตตนา โจทยัทตานัง จงเตือนตนด้วยตนเองไว้เสมอ

alt

?"...อัตตนา โจทยัทตานัง จงเตือนตนด้วยตนเองไว้เสมอ จงกล่าวโทษโจทย์ตนไว้เป็นปกติ..."

ทั้งนี้ก็หมายความว่าดูความชั่วของตัวไว้ ให้เราเองพยายามเห็นความชั่วของตัวเอง

อย่าให้คนอื่นเขามานั่งมองความชั่วเห็นความชั่วของเรา คนอื่นบางทีเขาเข้าใจผิดคิดว่าเราดี ......

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี)

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ความตาย พระราชธรรมสุธี (พวง สุขินทริโย) วัดป่าใหม่นิคมพัฒนาราม (ก.ม. 17) จ. ยโสธร
ศุกร์, 18 มิถุนายน 2010
ความตาย พระราชธรรมสุธี (พวง สุขินทริโย) วัดป่าใหม่นิคมพัฒนาราม (ก.ม.?17)?ต. กระจาย อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร นโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธ ธัสสะ (3 จบ) สัพเพสัตตา มรัญติจะ มะริงสุจะ มะริสสะเร ตะเถวาหัง มริสสามิ นัตถิเม เอตถะ สังสะโย ในภาษิตที่ได้ยกขึ้นกล่าวในเบื้องต้นว่า สัพเพ สัตตา มรัญติจะ มะริงสุจะ มะริสสะเร ตะเถวาหัง มริสสามิ นัตถิเม เอตถะ สังสะโย... อ่านเพิ่มเติม...
สนทนาธรรมตามกาลเป็นมงคลอุดม (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)
จันทร์, 28 มีนาคม 2011
วาสนา (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) กุศลวาสนา อกุศลวาสนา อัพยากตวาสนาอัธยาศัยของสัตว์ เป็นมาแล้วต่าง ๆ คือ ดี เลว และกลาง ๆ วาสนาก็ เป็นไปตามอัธยาศัย คือวาสนาที่ยิ่งกว่าตัว วาสนาเสมอตัว วาสนาที่เลวทราม บางคนเป็นผู้มีวาสนายิ่งในทางดีมา แล้ว แต่คบกับพาลวาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนพาลได้ บางคนวาสนายังอ่อนแต่คบกับบัณฑิตวาสนาก็เลื่อนขึ้นไปเป็น บัณฑิต... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - จริต ๖ - ๔. สัทธาจริต
จันทร์, 05 พฤศจิกายน 2012
? ๔. สัทธาจริต ท่านที่เกิดสัทธาความเชื่อ เชื่อโดยปกติ หรืออารมณ์แห่งความเชื่อเริ่มเข้าสิงใจก็ตาม ท่านให้เจริญกรรมฐาน ๖ อย่าง คือ อนุสสติ ๖ ประการ ดังต่อไปนี้ (๑) พุทธานุสสติกรรมฐาน (๒) ธัมมานุสสติกรรมฐาน (๓) สังฆานุสสติกรรมฐาน (๔) สีลานุสสติกรรมฐาน (๕) จาคานุสสติกรรมฐาน (๖) เทวตานุสสติกรรมฐาน อนุสสติทั้ง ๖ อย่างนี้ จะทำให้จิตใจของท่านที่ ดำรงสัทธาผ่องใส 
วันที่ 44-45: ฝึกให้จิตตั้งอยู่ในพระกรรมฐานตลอดเวลา และอื่นๆ...
อังคาร, 27 ตุลาคม 2009
บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร..(ต่อ) ? ? วันที่ 44 :20 ส.ค.52 : ฝึกให้จิตตั้งอยู่ในพระกรรมฐานตลอดเวลา ตื่นนอนตอนเช้า อาบน้ำ คิดว่ากายนี่สกปรกจริง ถ้าไม่อาบก็สกปรก ขับรถไปฟังเทศน์หลวงพ่อไปเรื่องพรหมวิหาร เอาจิตจับเสียงท่านเป็นสมาธิดีมาก มาคิดว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใคร จะสงเคราะห์คนหรือใครๆ ตามกำลังที่ทำได้ ทำงานไป... อ่านเพิ่มเติม...
เบญจสีลสมาทานนิยเถราปทาน ว่าด้วยผลแห่งการรักษาเบญจศีล
อังคาร, 22 กุมภาพันธ์ 2011
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒ ตอนที่ ๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เบญจสีลสมาทานนิยเถราปทานที่ ๔ (๒๔) ?????????????????? ว่าด้วยผลแห่งการรักษาเบญจศีล ????? [๒๖] เวลานั้น เราเป็นคนทำการรับจ้างอยู่ในนครจันทวดี เรามัวประกอบ ?????????? ในการนำมาซึ่งการงานของผู้อื่น จึงไม่ได้บวช โลกทั้งหลายถูกความมืด ??????????... อ่านเพิ่มเติม...
รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก 4(ต่อ)
พุธ, 14 เมษายน 2010
รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก 4(ต่อ) สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 4. พรหมวิหาร ธรรม (อุเบกขาธรรม) ? ทำความดีด้วยใจว่างจากกิเลสทำความดี อย่างสบาย ๆ อย่างมีอุเบกขา คือ ทำใจเป็นกลางวางเฉย ไม่หวังผลอะไรทั้งสิ้น การตั้งความหวังในผลของการทำดีเป็นธรรมดาของสามัญชนทั่วไป ซึ่งก็ไม่ผิด แต่ก็จะถูกต้องกว่าหากจะไม่ตั้งความหวังเลย ... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่ขาว อนาลโยทุกขสัจจ์
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2009
?หลวงปู่ขาว อนาลโยทุกขสัจจ์ร่าง กายที่อาศัยอยู่นี่ก็ดี มันเป็นของสำหรับโลก เหมือนกันทุกคนน่ะแหละ สพฺเพธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ของใคร ก็แม่นร่างกานนี่แหละ หมดก้อนเท่านี้เป็นตัวสมุทัย เป็นเหตุให้ยึดถือ นั่นแหละอัสสิมานะ คนถือเราว่าตัวตน นั่นแหละ อันนี้แหละ ความมานะนี่แหละคือความว่าเขาว่าเรา พระพุทธเจ้าว่าอัตภาพสังขาร มันหลงสมมติ... อ่านเพิ่มเติม...
ไฮเทค ไฮทุกข์ ชยสาโรภิกขุ ต่อ
อาทิตย์, 30 สิงหาคม 2009
?ไฮเทค ไฮทุกข์? ชยสาโรภิกขุ ต่อถ้า หากว่ายังไม่เห็นความจริงข้อนี้ ก็ยังลังเลสงสัย ยังอยู่เรื่อย ไม่กล้าทำหรืออาจจะอ้างว่ายังไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม แต่เมื่อเราเห็นความจริง ความจำเป็น เห็นว่าชีวิตของเราจะได้ลุถึงความหมายของคำว่า ?เลิศ? คำว่า ?ประเสริฐ? จะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ด้วยการพัฒนา... อ่านเพิ่มเติม...
กฏของกรรม เล่ม ๓ - ตอนที่ ๕. ไปสงเคราะห์ศิษย์ที่สำนักพระยายม
พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2012
ไปสงเคราะห์ศิษย์ที่สำนักพระยายม ท่านผู้ฟังทั้งหลาย วันนี้ตรงกับวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๕ และจะเล่าเรื่องความเป็นมาของวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๕ ให้ท่านฟัง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๕ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ นาฬิกา ล้มตัวลงนอนจากการงาน เมื่อเซ็นหนังสือเสร็จตอนเช้า ถึงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ก็ล้มตัวลงนอน นอนพร้อมกับคำภาวนาและพิจารณา ใช้อารมณ์จับอานาปานุสสติ ๒ ครั้ง... อ่านเพิ่มเติม...
คำสอนมหาสติปัฏฐานสูตร (๑) พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถร)
อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2010
"พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นปกติ แล้วก็ละอภิชฌาและโทมนัส หมายความว่าความดีใจ เสียใจ ความพอใจในโลกให้ตัดทิ้งไป ถ้าเราพยายามตัดได้หมดเมื่อใด เราก็เป็นพระอรหันต์เมื่อนั้น ถ้าเราตัดไม่ได้มาก ตัดได้น้อย ก็ชื่อว่าพอมีคุณอยู่" คำสอนมหาสติปัฏฐานสูตร (๑) โดย พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถร) ต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสที่เราจะศึกษามหาสติปัฏฐานสูตร... อ่านเพิ่มเติม...
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส (ตอนที่ ๑๑)
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
? ? รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส (ตอนที่ ๑๑) เรื่องที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ พระประเสริฐจำพรรษาอยู่ที่นี่ ช่วงก่อนอรุณที่จะออกบิณฑบาต เห็นลำแสงสีเขียวพุ่งลงไหล่ซ้ายพระหน้าตัก ๑๕ ศอก สว่างสไวแล้วก็หายไป และในวันเดียวกันนั้น พระจักรกฤษณ์ ก็เห็นแสงสีเขียวพุ่งเป็นลำทางทิศตะวันออกบนภูเขาน้อย แล้วก็หายไปในปีเดียวกันนี้ นายปุ่น... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องนางวิสาขามหาอุบาสิกา
พฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2010
เรื่องนางวิสาขามหาอุบาสิกา (ภาคผนวก) นางวิสาขามหาอุบาสิกา? (สตรีผู้งามพร้อม)? มหาสมุทรย่อมไม่อิ่มด้วยน้ำ ?บัณฑิตและปราชญ์ย่อมไม่อิ่มด้วยคำสุภาษิต ?ผู้มีศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรม? ย่อมไม่อิ่มด้วยการทำบุญ ?นางวิสาขาเป็นผู้มีศรัทธา?จะให้นางอิ่มด้วยบุญได้ไฉน พระอรรถกถาจารย์อธิบายพระพุทธพจน์ที่ตรัสกับนางวิสาขา?... อ่านเพิ่มเติม...
วิธีเจริญจิตภาวนา
พุธ, 21 กรกฏาคม 2010
วิธีเจริญจิตภาวนาตามแนวการสอนของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ๑. เริ่มต้นอริยาบทที่สบาย ยืน เดิน นั่ง นอน ได้ตามสะดวก ทำ ความรู้ตัวเต็มที่ และ รู้อยู่กับที่ โดยไม่ต้องรู้อะไร คือ รู้ตัว อย่างเดียว รักษาจิตเช่นนี้ไว้เรื่อยๆ ให้ “รู้อยู่เฉยๆ” ไม่ต้องไปจำแนกแยกแยะ อย่าบังคับ อย่าพยายาม อย่าปล่อย ล่องลอยตามยถากรรม เมื่อรักษาได้สักครู่... อ่านเพิ่มเติม...
อนุสสติทั้ง 3 ประการ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
จงตั้งใจไว้ว่า สมถภาวนาเป็นอุบายเครื่องสงบใจ อารมณ์สมาธิของเราจะถึงไหนก็ช่าง เราพอใจอารมณ์สมาธิที่เราถึงในขณะนั้น ต้องการอย่างเดียว คืออารมณ์จิตเป็นสุข ถ้าหากว่าท่านไปกำหนดว่า วันนี้จะต้องเอาอย่างนั้นวันนี้จะต้องเอาอย่างนี้ นั้นมันเป็น นิวรณ์ เข้ามาครอบงำจิต คือ อุทธัจจกุกกุจจะ ถ้าอารมณ์ไม่สามารถจะถึงจุดนั้นได้จริง ๆ ความกลุ้มมันก็เกิด... อ่านเพิ่มเติม...
การฝึกใจ
เสาร์, 12 มิถุนายน 2010
......ใจของเรามันอยู่ในกรง ยิ่งกว่านั้น มันยังมีเสือกำลังอาละวาดอยู่ในกรงนั้นด้วย ใจที่มันเอาแต่ใจของเรานี้ ถ้าหากมันไม่ได้อะไรตามที่มันต้องการแล้ว มันก็อาละวาด เราจะต้องอบรมใจด้วยการปฏิบัติภาวนา ด้วยสมาธิ นี่แหละที่เราเรียกว่า "การฝึกใจ"...... หลวงปู่ชา