Get Adobe Flash player
(18 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 4.11 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 18
แย่ดีที่สุด 

alt

?

กิจวัตรของพระ ๑๐ อย่างเป็นไฉน

๑. ลงอุโบสถ

๒. บิณบาตเลี้ยงชีพ

๓. สวดมนต์ไหว้พระ

๔. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์

๕. รักษาผ้าครอง

๖. อยู่ปริวาสกรรม

๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ

๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์

๙. เทศนาบัติ

๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น


กิจวัตร ๑๐ อย่างเหล่านี้เป็นใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฎิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน..
จะมีคำอธิบายเป็นข้อๆไป

?

หากพระภิกษุสงฆ์ไม่ดำรงตนในขอบเขตพระธรรมวินัยแล้วใครที่ใหนจะมาช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนา
พระวินัยนั้นเปรียบได้เหมือนดอกไม้ที่กระจัดกระจายไปทั่วและหลากสีแต่เมื่อนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยก็จะดูสวยงามยิ่งนักน่ามองมาก พระธรรมวินัยก็ฉันนั้นเมื่อชนทั้งหลายที่มาจากทิศทั้งสี่มาต่างวรรณะต่างศักดิ์ศรีย่อมมีทิฐิที่ต่างกันไปแต่เมื่อเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้แล้วต้องประพฤติปฎิบัติเหมือนกันไม่มีคำว่าชั้นสูงด้วยเกียรติด้วยยศ..ด้วยอายุการเกิดที่ใดก็ตามถึงอายุมากแต่บวชใหม่ต้องมีความเคารพผู้บวชก่อน..ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบิดาก็ตามย่อมยอมกราบแม้กระทั่งบุตรผู้บวชก่อน..ฉะนั้นพระธรรมวินัยนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรเคารพมากยิ่งนักหากใครมิทำตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์..กว่าพระพุทธองค์จะตรัสรู้ท่านต้องทุกข์ในการทรมานตนถึงหกปี..เคารพท่านศรัทธาท่านท่านทั้งหลายผู้รักษาพระธรรมวินัยควรปฎิบัติตามท่านที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ด้วยใจจริง..จึงชื่อว่าศิษย์พระตถาคต
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน
มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ มิใช่เพื่ออานิสงส์ ลาภสักการะและความสรรเสริญ ไม่เพื่อจุดมุ่งหมายเป็นเจ้าลัทธ และแก้ลัทธิ
มิใช่เพื่อให้คนรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์เราประพฤติเพื่อสังวระ คือความสำรวม
เพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะ คือความกำหนัดยินดี และเพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีต มิใช่วิสัยแห่งตรรก คือคิดเอาไม่ได้ หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดา แต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 14:52 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ความตายเป็นของเที่ยง ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง จาก หนังสือ พ่อรักลูก (พิเศษ)

?

?

alt


ความตายเป็นของเที่ยง ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงจงจำไว้ให้ถึงที่สุด

เมื่อจำไว้ทุกวัน ลืมตาขึ้นมาเช้ามีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราอาจจะไม่ได้กินข้าวเช้า

อาจจะตายก่อนก็ได้ ความตายไม่มีนิมิต ความตายไม่มีเครื่องหมาย

ถ้าเราตายเลว ก็ดูตัวอย่างสัตว์ในอบายภูมิ มีนรกและเปรตเป็นต้นก่อนจะตายถ้าเราทำความดี

นั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะฟังต่อไปข้างหน้าในเรื่องวิมานวัตถุ จะเห็นผลมีความสุข

ถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยทรัพย์มีความสุข

ถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีความสุขสมบูรณ์ ไม่ต้องเป็นเปรตไปก่อนแล้วจึงเป็นเทวดา

(ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า หน้า ๒๘)

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

พระสุวรรณสามชาดก.
จันทร์, 04 ตุลาคม 2010
พระสุวรรณสามชาดก. ?????ครั้งหนึ่ง?มีสหายสองคนรักใคร่กันมาก ต่างก็ตั้งบ้านเรือน อยู่ใกล้เคียงกัน ไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ ทั้งสองคนตั้งใจว่า ถ้าฝ่าย หนึ่งมีลูกสาว อีกฝ่ายหนึ่งมีลูกชาย ก็จะให้แต่งงาน เพื่อครอบครัวทั้งสองฝ่ายจะได้ ผูกพันใกล้ชิดกันไม่มีเสื่อมคลาย อยู่ต่อมา ฝ่ายหนึ่งก็มีลูกชายชื่อว่า ทุกูลกุมาร อีกฝ่ายหนึ่งมีลูกสาว ชื่อว่า ปาริกากุมารี... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อรูปฌาน ๔ - ๒. วิญญาณัญจายตนะ
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
? ๒. วิญญาณัญจายตนะ อรูปนี้กำหนดวิญญาณเป็นอารมณ์ โดยจับอากาสานัญจายตนะ คือกำหนดอากาศจาก อรูปเดิมเป็นปัจจัย ถือนิมิตอากาศนั้นเป็นฐานที่ตั้งของอารมณ์ แล้วกำหนดว่า อากาศนี้ยังเป็นนิมิต ที่อาศัยรูปอยู่ ถึงแม้จะเป็นอรูปก็ตาม แต่ยังมีความหยาบอยู่มาก เราจะทิ้งอากาศเสีย ถือเฉพาะ วิญญาณเป็นอารมณ์ แล้วกำหนดจิตว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้... อ่านเพิ่มเติม...
สนทนา ธรรม
จันทร์, 31 พฤษภาคม 2010
สนทนา ธรรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน สมเด็จท่านทรงตรัสว่า "เวลานี้คนที่จะเป็นพระอริยเจ้า ก้าวขึ้นมามาก มันไม่ใช่มีแต่ผู้ใหญ่ ไอ้เด็กเล็ก ๆ ที่มีนิสัยเป็นพระอริยเจ้าก็เยอะ" ฉันตอบว่ายังไงรู้ไหม ก็กราบทูลท่านบอก ว่า "มันเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของข้าพระพุทธเจ้า" เรื่องอะไร ใครจะเป็นก็เป็น ไม่เป็นก็ไม่เป็น จะไปนั่งห่วงชาวบ้านเมื่อย... อ่านเพิ่มเติม...
พรพิเศษๆ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
พรพิเศษๆ ? หลวงปูท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย ? กินอย่าให้บ๊ก จ๊กอย่าให้ลง อย่าให้เขินเป็นหาด อย่าให้ขาดเป็นวัง สรรพการังยังสมบูรณ์พูลสุข ดีกว่าเก่า โอมอุอะมุมะมูลมา ขอจงไหลมาเข้ามาเรื่อยบ่อเซา เงินคำแก้ว อย่าให้ขาดเขินโถง ขอให้โฮงๆ ใสดังทองในเบ้า ขอให้ไหลมาเข้าเต็มกระเป๋าอึงตึง ........... (สำนวนสำเนียงภาษาอิสาน) ************ 
สิ่งใดที่เรารู้เท่าทัน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
สิ่งใดที่เรารู้เท่าทัน สิ่งนั้นไม่สามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ขึ้นได้ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ความหมายของ บัญญัติธรรม
ศุกร์, 16 เมษายน 2010
? ความหมายของ บัญญัติธรรม ? เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html บัญญัติธรรม คือสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นหรือบัญญัติชื่อขึ้นเพื่อให้เข้าใจ ความหมายซึ่งกันและกัน เช่น ชื่อ นามสกุล สีเขียว สีแดง ทิศเหนือ ทิศใต้ เวลาเช้า เวลาเย็น เวลา ๒๔.๐๐ น พันโท พลเอก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ท่านเจ้าคุณ เหรียญ ๑ บาท เหรียญ ๕ บาท เหรียญ ๑๐ บาท ธนบัตร ๒๐ บาท ๕๐... อ่านเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดย .. ประไพ สุนทราณู ตอนที่ ๑
อังคาร, 08 ธันวาคม 2009
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง? โดย .. ประไพ สุนทราณู? ตอนที่ ๑ ข้าพเจ้าเป็นอีกคนหนึ่งได้รับการฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังที่วัดท่าซุง ข้าพเจ้าบวชชี พราหมณ์และถือธุดงค์ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นครั้งแรกจริง ๆ ในชีวิตที่ได้บวช ได้ร่วมเดินเวียนรอบโบสถ์ กับพระที่บวชใหม่และชีพราหมณ์ทั้งหมด ข้าพเจ้าไม่รู้จะภาวนาว่าอะไรก็เลยสวด อิติปิ โสฯ... อ่านเพิ่มเติม...
ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก คนโง่เอาใจไว้ที่ปาก คนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจ
จันทร์, 17 สิงหาคม 2009
? คนโง่เอาใจไว้ที่ปาก คนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจพระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พรหมจักโก)วัดพุทธบาทตากผ้าคน โง่เอาใจไว้ที่ปาก คนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจ, คนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจจะปากหนัก (ไม่ค่อยจะพูดมาก) คนโง่เอาใจไว้ที่ปาก ใจมันไม่อยู่ที่ตัวใจมันไปอยู่ที่ปาก มันจึงพูดไปวันยังค่ำ คนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจ ความสำคัญของตัวเองที่จะเข้าใจกันไว้ตัวของคนเรา... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องที่ ๒๖. ประสบการณ์ธุดงค์..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
อังคาร, 16 ตุลาคม 2012
๒๖. ประสบการณ์ธุดงค์ ธุดงควัตรของพระภิกษุสงฆ์ มีถึง ๑๓ ข้อ เช่น การถือบิณฑบาตเป็นวัตร การครองผ้า ๓ ผืน การฉันเอกาสนิกังคะ (มื้อเดียว) ฯลฯ ส่วนการเดินธุดงค์เพื่อหาความวิเวก หลวงปู่ท่านเรียกว่า?“เดินรุกขมูล”?จุดประสงค์ของพระพุทธองค์เพื่อให้ภิกษุมีการขัดเกลากิเลส และทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากหลักสูตรที่บัญญัติขึ้น เช่น การฉันมื้อเดียว... อ่านเพิ่มเติม...
สอนคนขี้บ่น (พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)
พุธ, 07 ตุลาคม 2009
สอนคนขี้บ่น (พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก) พระธรรมเทศนา ณ วัดป่าสุนันทวนาราม วันที่ 18 กันยายน 2535 อย่าประมาทที่เราปฏิบัติทุกวันนี้ เราต้องตั้งใจปฏิบัติ อย่าประมาท ความประมาทช่วยไม่ได้ ผู้ ปฏิบัติธรรม ถ้าอยู่ด้วยความประมาท ก็เท่ากับไม่ได้ปฏิบัตินั่นแหละ ความรู้สึกของเรา ใจของเราก็ บอกว่า เราพยายามปฏิบัติ แต่สิ่งต่างๆ ที่รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคก็มีมาก... อ่านเพิ่มเติม...
ใจเป็นอย่างไรล่ะ พระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ ๑
ศุกร์, 05 ตุลาคม 2012
? ? พระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ ๑ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร ใจเป็นอย่างไรล่ะ ใจผู้ร้ายนักโทษก็มี ใจทุกข์ใจยาก ใจสัตว์เดรัจฉาน ใจผีนรกก็มี ใจพระอินทร์พระพรหมก็มี ใจท้าวพระยามหากษัตริย์ ใจเศรษฐีคหบดี ใจคนสวยคนงาม คนมั่งมีศรีสุข คนที่ไม่ทุกข์ไม่จนก็มี ใจนายร้อยนายพันนายพลจอมพลก็มี ใจมันเป็นได้ทั้งนั้น จะว่าอย่างไรล่ะ เลือกดูสิ... อ่านเพิ่มเติม...
ปฎิบัติเพื่อให้เกิดทันยุค พระศรีอาริยเมตไตร
อังคาร, 30 มีนาคม 2010
ปฎิบัติเพื่อให้เกิดทันยุค พระศรีอาริยเมตไตร เมื่อได้เห็นหัวข้อเรื่องนี้ ท่านผู้อ่านที่ติดตามหนังสือ "หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม" มานานแล้ว คงจะทราบได้ดีว่า "คณะผู้จัดทำ" มี ความประสงค์อย่างไร เพราะคงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ที่ท่านได้วางแผนงานครั้งนี้ ไว้ตั้งแต่ก่อนมรณภาพ นั่นก็คือ ... งานพิธีหล่อรูปพระศรีอาริย์... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 56-60: สรุปผลการปฏิบัติใน 60 วัน
ศุกร์, 30 ตุลาคม 2009
? บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร?(ตอนสุดท้าย) ? ? วันที่ 56 :1 ก.ย.52 : ฝึกให้จิตตั้งอยู่ในพระกรรมฐานตลอดเวลา ? ตื่น นอน 04.40 น. เพื่อไปทำงาน ตอนขับรถไปทำงานก็ฟังเทศน์หลวงพ่อจนถึงที่ทำงาน นอนในรถ 1 ชั่วโมงโดยจับลมหายใจหลับไป พอตื่นขึ้นมาก็ หยิบพรหมวิหารขึ้นมาใช้ ? ระหว่างเดินเข้าออฟฟิสก็มองทุกสิ่งรอบๆตัวเป็นป่าช้า คนที่เห็นเป็นศพของสกปรก ... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหลวงพ่อธุดงค์ (ต่อ) ขึ้นเขาพระสุเมรุ
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2009
ขึ้นเขาพระสุเมรุจาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ (ต่อ)ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? วันนี้? วันที่? 16 สิงหาคม? 2534? ก็ขอต่อ? ตอนที่แล้วมาพักปักกลดเสร็จ? เจริญกรรมฐานตอนต้น? แต่ว่าสงสัยว่า? ทำไมมีแสงเขียวจากภูเขาลูกนี้? ก็ไม่มีใครใช้กำลังใจดู? ถ้าดูเสียก็หมดเรื่อง? แต่ความจริง? เราเป็นคนต้องการหาเรื่องไม่ต้องการให้หมดเรื่อง? ต้องการรู้ของจริง สิ่งที่รู้จากจิต... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - ฌาน ๕
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? ฌาน ๕ ๑. ปฐมฌานมีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา ? ๒. ทุติยฌานมีองค์ ๔ คือ ละวิตกเสียได้ คงทรง วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา ? ๓. ตติยฌานมีองค์ ๓ คือ ละวิตก วิจาร เสียได้ คงทรง ปีติ สุข เอกัคคตา ? ๔. จตุตถฌานมีองค์ ๒ คือ ละวิตก วิจาร ปีติ เสียได้ คงทรงสุขกับเอกัคคตา ? ๕. ฌาน ๕ หรือที่เรียกว่าปัญจมฌาน มีองค์สองเหมือนกันคือ ละวิตก วิจาร ปีติ สุขเสียได้ คงทรงอยู่ในเอกัคคตา... อ่านเพิ่มเติม...