Get Adobe Flash player
(16 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 4.06 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 16
แย่ดีที่สุด 

alt

?

กิจวัตรของพระ ๑๐ อย่างเป็นไฉน

๑. ลงอุโบสถ

๒. บิณบาตเลี้ยงชีพ

๓. สวดมนต์ไหว้พระ

๔. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์

๕. รักษาผ้าครอง

๖. อยู่ปริวาสกรรม

๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ

๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์

๙. เทศนาบัติ

๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น


กิจวัตร ๑๐ อย่างเหล่านี้เป็นใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฎิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน..
จะมีคำอธิบายเป็นข้อๆไป

?

หากพระภิกษุสงฆ์ไม่ดำรงตนในขอบเขตพระธรรมวินัยแล้วใครที่ใหนจะมาช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนา
พระวินัยนั้นเปรียบได้เหมือนดอกไม้ที่กระจัดกระจายไปทั่วและหลากสีแต่เมื่อนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยก็จะดูสวยงามยิ่งนักน่ามองมาก พระธรรมวินัยก็ฉันนั้นเมื่อชนทั้งหลายที่มาจากทิศทั้งสี่มาต่างวรรณะต่างศักดิ์ศรีย่อมมีทิฐิที่ต่างกันไปแต่เมื่อเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้แล้วต้องประพฤติปฎิบัติเหมือนกันไม่มีคำว่าชั้นสูงด้วยเกียรติด้วยยศ..ด้วยอายุการเกิดที่ใดก็ตามถึงอายุมากแต่บวชใหม่ต้องมีความเคารพผู้บวชก่อน..ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบิดาก็ตามย่อมยอมกราบแม้กระทั่งบุตรผู้บวชก่อน..ฉะนั้นพระธรรมวินัยนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรเคารพมากยิ่งนักหากใครมิทำตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์..กว่าพระพุทธองค์จะตรัสรู้ท่านต้องทุกข์ในการทรมานตนถึงหกปี..เคารพท่านศรัทธาท่านท่านทั้งหลายผู้รักษาพระธรรมวินัยควรปฎิบัติตามท่านที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ด้วยใจจริง..จึงชื่อว่าศิษย์พระตถาคต
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน
มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ มิใช่เพื่ออานิสงส์ ลาภสักการะและความสรรเสริญ ไม่เพื่อจุดมุ่งหมายเป็นเจ้าลัทธ และแก้ลัทธิ
มิใช่เพื่อให้คนรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์เราประพฤติเพื่อสังวระ คือความสำรวม
เพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะ คือความกำหนัดยินดี และเพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีต มิใช่วิสัยแห่งตรรก คือคิดเอาไม่ได้ หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดา แต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 14:52 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

การเจริญพระกรรมฐาน

alt

?

?

ความจริงคำสอนนี้สอนให้ปฏิบัติตาม สอนเพื่อการป้องกันการเข้าใจพลาดของท่านพุทธบริษัท

และพระโยคาวจรทั้งหลาย เพราะว่าถ้าหากว่าท่านไม่ศึกษาให้ครบถ้วน

ดีไม่ดีจะไปทำลายความดีของบุคคลอื่นเข้า

และบางท่านศึกษามาอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เวลาคนศึกษาโดยเฉพาะไม่ครบถ้วน

ถ้าหากว่าเขาปฏิบัติและบอกว่าการปฏิบัติไม่เหมือนของเรา เราก็จะหาว่าของเขาผิด

บางทีก็ไปยกว่าของฉันดีกว่าของเธอสู้ฉันไม่ได้ อะไรอย่างนี้เป็นต้น

มันเป็นการทำลายความดีของตน

และการปฏิบัติพระกรรมฐานจะปฏิบัติอย่างไรก็ตาม มันต้องถูกทุกอย่าง

แต่ว่าจะถูกถึงระดับไหนเท่านั้น อารมณ์ใจของบุคคลผู้นั้นจะสูงหรือว่าจะต่ำ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ตอบปัญหาธรรมะ การปราถนา
ศุกร์, 28 พฤษภาคม 2010
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ตอบปัญหาธรรมะเรื่อง การปราถนา หลวงปู่ครับ แบบที่ผมปฏิบัติถูกต้องไหม คือ ภาวนาอย่างนี้ "พระพุทธเจ้าถ้าลูกตายเดี๋ยวนี้ลูกขอไปนิพพานเดี๋ยวนี้" ผมภาวนาแบบนี้ ทุกลมหายใจ และภาวนาแบบนี้ทุกวันและรักษาศีล 5 บริสุทธิ์ หลวงปู่ครับผมขอถามความจริงจากหลวงปู่ดังนี้ ขอให้หลวงปู่ตอบ ความจริงกับหลานด้วยครับ? หลวงปู่เมตตาตอบความจริงให้ผม... อ่านเพิ่มเติม...
เกิดแก่เจ็บตาย เป็นธรรมดา
อังคาร, 23 มีนาคม 2010
 
พุทธสติ หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2010
พุทธสติ หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต ? โพสท์ในลานธรรมเสวนา กระทู้ที่ 008367 – โดย คุณ : mayrin [ 28 มี.ค. 2546 ] เนื้อความ SMILEYS_CONFUSED เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา พระธรรมจักร? ท่านทรงแสดงอริยมรรคก่อน แล้วจึงทรง แสดง อริยสัจธรรม ๔? นี่คือที่สำคัญที่สุด ถูกต้องตามธรรม (ดา) คือ? เมื่อรู้จักหนทางถูกเดินหน ทางถูกแล้ว จึงถึง ที่ ถูกต้อง การที่สรรพสัตว์ เทวดา พรหม มนุษย์ (นอกพุทธ?... อ่านเพิ่มเติม...
กฎของธรรมดา จากหนังสือศิวโมกข์
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2010
กฎของธรรมดา จากหนังสือศิวโมกข์ ? 1) อารมณ์ของธรรมดาจริง ๆ นี่ฉันจะบอกให้ คนที่ยอมรับนับถือการเกิดขึ้น การเสื่อมไปของ ร่างกาย การดับไปของร่างกายจริง ๆ โดยมีอารมณ์ไม่หวั่นไหวมาก มีการกระทบจิตบ้างแต่ ถือกฎของธรรมดา อารมณ์นี้มันจะรักพระนิพพาน เพราะอะไร เพราะมันเกลียดตัวเกิด เกิดนี่ มันธรรมดาจริง ๆ แล้วมันเบื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ไอ้ตัวทุกข์มันตามมา... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมที่เป็นบุญและบาป
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2011
...การที่เราเกิดมาในชาตินี้ รับผลสองประการของชาติก่อน คือว่า ในชาติก่อนถ้าทำความดีไว้มากผลความดีก็สนองในชาตินี้ ชาติก่อนทำบาปไว้มาก ผลของบาปก็สนองในชาตินี้ คำว่าความดีและความชั่ว บุญหรือบาป กุศลหรืออกุศลก็ตาม บุญและบาปที่เราได้รับในชาตินี้มันเป็นเศษ คือส่วนใหญ่ของบาป เราตายจากความเป็นคนชาติโน้นเราก็ตกนรกเป็นเปรต เป็นอสุรกาย ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องที่ ๑. ให้รู้จักบุญ..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
๓๗ เรื่องเล่า หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสระแก และ ธรรมะลึกซึ้งเข้าใจง่าย ๑. ให้รู้จักบุญ การทำบุญทำกุศลนั้น โปรดอย่านึกว่าจะต้องหอบข้าวหอบของไปใส่บาตรที่วัดทุกวัน หรือบุญจะเกิดได้ก็ต้องทอดกฐินสร้างโบสถ์ สร้างศาลา และอื่นๆ อย่างที่เขาโฆษณาขายบุญกันทั้งทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และใบเรี่ยไรกันเกลื่อนกลาด... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - สอนวิธีปฏิบัติเพื่อรู้พระนิพพาน - ๒. ระวังศีล นิวรณ์ และสร้างพรหมวิหาร ๔
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
? ๒. ระวังศีล นิวรณ์ และสร้างพรหมวิหาร ๔ ต่อไปให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ไม่ทำลายศีลเอง ไม่ยุให้คนอื่นทำลายศีล ไม่ยินดีต่อเมื่อเห็น คนอื่นทำลายศีล ต่อไปก็ระงับนิวรณ์ ๕ ด้วยการเจริญฌาน นิวรณ์ ๕ จะระงับได้ด้วยจิตทรงในฌาน ข้อนี้ พวกท่านชำนาญแล้ว และทำถูกแล้ว ควรรักษาไว้อย่าให้เสื่อม ต่อไปก็เจริญเมตตาพรหมวิหารทั้ง ๔ ให้ทรงใจเป็นปกติ รักด้วยเมตตา สงสาร... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 42-43: ฝึกตั้งให้จิตอยู่ในพระกรรมฐานตลอดเวลา และอื่นๆ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2009
? บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร..(ต่อ) ? ? วันที่ 42 :18 ส.ค.52 : ฝึกตั้งให้จิตอยู่ในพระกรรมฐานตลอดเวลาอีก ? รู้สึกตัวไม่ทราบเวลาจับเรื่องความตาย ตื่นนอนเวลา 08.30 น. เอากาย15 ท่อนมาคิด หยิบชิ้นที่เท้าซ้ายมาพิจารณา มอง ที่เท้าเห็นเป็นเนื้อ ลอกเอาหนังออกเหลือเนื้อแดงๆหุ้ม ค่อยๆเอาเนื้อทีแดงๆนี้ออก ระหว่างเอาออกนี้ก็จะเห็นเส้นเลือดเล็กๆ... อ่านเพิ่มเติม...
คำนำ : พระกรรมฐาน ๗ วัน ทางภาคเหนือ
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2009
? ? ? ? บันทึกอารมณ์ของผู้ฝึกมโนมยิทธิ. ?การดีดพิณเส้นที่ 2 ของข้าพเจ้าทางภาคเหนือใน 7 วัน?? ? ? ? ?ก่อน อื่นข้าพเจ้าต้องขอทำความเข้าใจกับท่านผู้อ่านก่อนว่าเรื่องที่ข้าพเจ้าจะ เล่าให้ฟังนี้ เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าปฏิบัติในระยะ 7 วัน 6 คืน ที่ข้าพเจ้าลองใช้วิธีแบบเชิงท่องเที่ยว ..เพราะข้าพเจ้ารู้จริตตัวเองว่า " ถ้าลงมือทำแบบเข้มงวดมักจะไม่ได้ผลแต่ถ้าทำแบบเบาๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ม้าขาวช่วย,ภิกษุมั่น ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๖)
อังคาร, 15 ธันวาคม 2009
? ? ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๖) ? ม้าขาวช่วย ? ขณะท่านมั่นกำลังขับลำเหงื่อแตก ตอบโต้กับหญิงสาวไปแกน ๆ อย่างฝืนใจนี้ พอดีก็มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยไว้ได้ทัน ท่วงทีเหมือนเทวดาโปรด นั่นคือเพื่อนฝูงที่อยู่ข้างเวที ก็เห็นท่านมั่นกำลังถูกหญิงสาวต้อนเอา ๆ ด้วยเชิงกลอนต่าง ๆ ย่ำแย่ ไปเลย... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - รู้ภาษาต่างประเทศ
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
รู้ภาษาต่างประเทศ วันหนึ่งผู้เขียนได้ไปที่กรมแพทย์ทหารเรือ พอไปถึงพวกนายทหารก็เล่าให้ฟังแล้วคิดในใจว่า ท่านผู้นี้อาจจะไม่ใช่ปุถุชนคนธรรมดา ประเภทไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างผู้เขียน คิดว่าอย่างน้อยท่าน อาจจะได้ฌานโลกีย์ อย่างสูงอาจเป็นพระอริยะก็ได้ ที่คิดอย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่าผู้เขียนมีฌานพิเศษ เป็นเครื่องรู้... อ่านเพิ่มเติม...
วิธีปฏิบัติทางใจ
ศุกร์, 12 มีนาคม 2010
? ? ....สมเด็จองค์ปฐมเทศน์... การจะไปนิพพานจะนึกเอาเฉย ๆ นั้นไม่ได้ ต้องปฏิบัติด้วย วิธีปฏิบัติทางใจก็คือ ประการแรก นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตาย ประการที่ ๒ ต้องยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ เป็นที่พึ่งแน่นอน คือเอาใจเกาะพระไว้เป็นปกติไม่ยอมวาง จะพูดจะคุยทำงานทำการอะไรก็ตามเถอะ จะต้องเกาะพระไว้เสมอ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - ปกิณณกพจน์ - หมอดูภาพของท่านพระอาจารย์ทอง
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
หมอดูภาพของท่านพระอาจารย์ทอง หมอดูภาพนี้ ก็เป็นการฝึกสมาบัติเราดีๆ นี่เอง อาจารย์ต้องนั่งภาวนาให้จิตเป็นสมาบัติ ให้เด็กอายุไม่เกิน ๑๒ ปี เป็นคนดูในกระจก เด็กจะเห็นภาพตามที่ผู้ดูต้องการ เหมือนดูภาพโทรทัศน์ ดูได้ทุกอย่าง อะไรก็ได้ แบบของท่านมีดังนี้ ๑. เงินค่าครู ๖ บาท สำหรับเงินไหว้ครูนี้ เวลาที่มีคนมาขอให้ดู ห้ามเรียกเงินค่าครู... อ่านเพิ่มเติม...
การปฏิบัติในสติปัฏฐาน อานาปานสติ ๔ ชั้น
อังคาร, 02 มีนาคม 2010
การปฏิบัติในสติปัฏฐาน อานาปานสติ ๔ ชั้น       สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่าน ตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึง พระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ... อ่านเพิ่มเติม...
กรรม (หลวงพ่อพุธ)
อาทิตย์, 31 ตุลาคม 2010
กรรมที่เราทำด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ ถึงพร้อมด้วยไตรทวาร คือ กาย วาจา และใจ ?พร้อมกันทำ ?ในเมื่อทำลงไปแล้ว ? โดยกฎธรรมชาติ ?จะเป็นกรรมดีก็ตาม จะเป็นกรรมชั่วก็ตาม แม้เราจะปฏิเสธว่าฉันทำเล่น ๆ ?ฉันไม่ต้องการผลตอบแทนใด ๆ แต่โดยกฎธรรมชาติแล้ว เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราทำอะไรลงไปย่อมมีผลตอบแทนทุกอย่าง ?ไม่ว่าดีและชั่ว หลวงพ่อพุธ