Get Adobe Flash player
(18 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 4.11 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 18
แย่ดีที่สุด 

alt

?

กิจวัตรของพระ ๑๐ อย่างเป็นไฉน

๑. ลงอุโบสถ

๒. บิณบาตเลี้ยงชีพ

๓. สวดมนต์ไหว้พระ

๔. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์

๕. รักษาผ้าครอง

๖. อยู่ปริวาสกรรม

๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ

๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์

๙. เทศนาบัติ

๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น


กิจวัตร ๑๐ อย่างเหล่านี้เป็นใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฎิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน..
จะมีคำอธิบายเป็นข้อๆไป

?

หากพระภิกษุสงฆ์ไม่ดำรงตนในขอบเขตพระธรรมวินัยแล้วใครที่ใหนจะมาช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนา
พระวินัยนั้นเปรียบได้เหมือนดอกไม้ที่กระจัดกระจายไปทั่วและหลากสีแต่เมื่อนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยก็จะดูสวยงามยิ่งนักน่ามองมาก พระธรรมวินัยก็ฉันนั้นเมื่อชนทั้งหลายที่มาจากทิศทั้งสี่มาต่างวรรณะต่างศักดิ์ศรีย่อมมีทิฐิที่ต่างกันไปแต่เมื่อเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้แล้วต้องประพฤติปฎิบัติเหมือนกันไม่มีคำว่าชั้นสูงด้วยเกียรติด้วยยศ..ด้วยอายุการเกิดที่ใดก็ตามถึงอายุมากแต่บวชใหม่ต้องมีความเคารพผู้บวชก่อน..ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบิดาก็ตามย่อมยอมกราบแม้กระทั่งบุตรผู้บวชก่อน..ฉะนั้นพระธรรมวินัยนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรเคารพมากยิ่งนักหากใครมิทำตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์..กว่าพระพุทธองค์จะตรัสรู้ท่านต้องทุกข์ในการทรมานตนถึงหกปี..เคารพท่านศรัทธาท่านท่านทั้งหลายผู้รักษาพระธรรมวินัยควรปฎิบัติตามท่านที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ด้วยใจจริง..จึงชื่อว่าศิษย์พระตถาคต
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน
มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ มิใช่เพื่ออานิสงส์ ลาภสักการะและความสรรเสริญ ไม่เพื่อจุดมุ่งหมายเป็นเจ้าลัทธ และแก้ลัทธิ
มิใช่เพื่อให้คนรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์เราประพฤติเพื่อสังวระ คือความสำรวม
เพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะ คือความกำหนัดยินดี และเพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีต มิใช่วิสัยแห่งตรรก คือคิดเอาไม่ได้ หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดา แต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 14:52 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

นักเจริญมหาสติปัฏฐานเขาต้องดูอารมณ์

alt

?

?

นักเจริญมหาสติปัฏฐานเขาต้องดูอารมณ์ อารมณ์ตัวใดมันเกิด ตัดตัวนั้นทันที
ไม่ได้ไปนั่งไล่เบี้ย 1, 2,3, 4, 5, 6, 7 ถึง 13 จบเป็นอรหันต์

ถ้าคิดแบบนี้ลงนรกมานับไม่ถ้วนแล้ว

เขาต้องรวบรวมกำลังมหาสติปัฏฐานทั้งหมดทุกบรรพเข้ามาใช้

ในขณะที่อารมณ์นั้นเกิดทันที?ไม่ใช่ว่า ทำอย่างนี้ได้แล้วก็ทิ้งอย่างนั้น

ไปจับขั้นต่อไป ต่อไปพอใจสบายก็ทิ้งอย่างนี้ไปจับตัวโน้น

อย่างนี้ลงนรกมานับไม่ถ้วน?เพราะว่าไม่เข้าถึงความเป็นจริง

ตกอยู่ ในเขตของความประมาท

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ต่อ
เสาร์, 05 กันยายน 2009
? บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ต่อ เจอกายทิพย์ เมื่อ อาตมายังเด็ก ก็มีตาเห็น หูได้ยิน เป็นปกติ คือเวลาเห็นก็ เห็นทั่วไปหมด แม้แต่จิตวิญญาณก็เห็นเราเดินไปมาขวักไขว่ เช่น มนุษย์ เรานี้ หูนั้นใครพูดคุยก็ได้ยินไปหมด จนบางครั้งก็รำคาญว่า คนเรานี่ มันช่างพูดกันไม่รู้จักจบสิ้น จนชินไปเอง ครั้นออกธุดงค์คราวนี้ ก็สามารถ กำหนดได้ คือไม่ต้องการให้เห็นก็ไม่เห็น... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 42-43: ฝึกตั้งให้จิตอยู่ในพระกรรมฐานตลอดเวลา และอื่นๆ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2009
? บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร..(ต่อ) ? ? วันที่ 42 :18 ส.ค.52 : ฝึกตั้งให้จิตอยู่ในพระกรรมฐานตลอดเวลาอีก ? รู้สึกตัวไม่ทราบเวลาจับเรื่องความตาย ตื่นนอนเวลา 08.30 น. เอากาย15 ท่อนมาคิด หยิบชิ้นที่เท้าซ้ายมาพิจารณา มอง ที่เท้าเห็นเป็นเนื้อ ลอกเอาหนังออกเหลือเนื้อแดงๆหุ้ม ค่อยๆเอาเนื้อทีแดงๆนี้ออก ระหว่างเอาออกนี้ก็จะเห็นเส้นเลือดเล็กๆ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อสุภกรรมฐาน - ๗. หตวิกขิตตกอสุภ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? ๗. หตวิกขิตตกอสุภ ท่านให้พิจารณาซากศพที่ถูกสับฟันเป็นท่อนๆ แล้วเอามาวางห่างกันท่อนละ ๑ นิ้ว แล้วเพ่งพิจารณา ขณะพิจารณาท่านให้ภาวนาว่า " หะตะวิกขิตตะกัง ปะฏิกุลัง " สำหรับนิมิต คืออุคคหนิมิตในอสุภนี้ ปรากฏเป็นปากแผลที่ถูกสับฟัน ส่วนปฏิภาคนิมิตนั้น ปรากฏเป็นร่างบริบูรณ์ จะปรากฏริ้วรอยที่ถูกสับฟันนั้นหามิได้ 
ตัณหา
อาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2010
ตัณหา หลวงปู่ขาว อนาลโย มันเป็นก้อนใครก้อนมัน มีเจตนาพร้อม จึงว่า มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา? มโนเสฏฺฐา มโนมยา? ธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อน มีใจประเสริฐสุด ถึงแล้วด้วยใจ จะทำคุณงามความดีทุกสิ่ง ทุกอย่างก็สำเร็จแล้วด้วยใจ จะทำบาปก็สำเร็จด้วยใจ ผู้ที่มีใจโทษประทุษร้ายอยู่แล้ว มีโล ภะ โทสะ โมหะ ประทุษร้ายอยู่แล้ว มนสา เจ ปทุฏฺเฐน? ใจอันถูกประทุษร้ายอยู่แล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธศาสนสุภาษิต - กัมมวรรค - หมวดกรรม
อาทิตย์, 10 ตุลาคม 2010
นิสมฺม กรณํ เสยฺโย?????ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า 
จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - จุไรท่องเที่ยวดวงอาทิตย์ (ตอน ๑)
พุธ, 09 กันยายน 2009
จุไรท่องเที่ยวดวงอาทิตย์ (ตอน ๑) โดย ส.ธ. ลูกหลานทั้งหลาย นิทานเรื่องนี้ ตอนแรก พูดไปมันเหนื่อยมาก ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะการป่วยไข้ไม่สบายมันยังไม่หมด ฟังเรื่องพี่ปากแกเล่าเรื่องหนูไปฟัง ฟังไป ๆ ก็รู้สึกชอบใจ ว่านิทานนี่ดี จะทำอะไรก็ได้ หนูก็เหาะได้ สามารถเดินน้ำดำดินได้ตามชอบใจ เพราะเรื่องของนิทาน แต่ความจริงนิทานนี่ไม่ใช่เรื่องก่อขึ้นเสมอไป... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๓๐. อุปสมานุสสติ
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
อุปสมานุสสติ ต่อจากนี้ไป บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานเสร็จแล้วก่อนอื่นทั้งหมด ท่านพยายามรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิ คำว่าสมาธิหมายถึงว่ามีจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะ คือ ความสำคัญอยู่ที่จิตทรงอยู่ นั่นคือ รักษาอานาปานสติกรรมฐานได้แก่ลมหายใจเข้าออก เวลาหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้า... อ่านเพิ่มเติม...
กลิ่นหอมของศีลบริสุทธิ์
จันทร์, 09 มกราคม 2012
เรื่องของศีลในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงพระชนม์อยู่? เวลานั้นปรากฏว่าสมเด็จพระบรมครูประชวรมาก อันนี้อย่าลืมนะว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเอง ขณะที่สอนบรรดาท่านพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าก็ทรงป่วยไข้ไม่สบายเหมือนกัน ? ในเวลานั้นปรากฏว่า?ท้าวโกสีย์สักกเทวราช พระอินทร์ มาปฏิบัติพยาบาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยแสดงพระองค์ให้ปรากฏ... อ่านเพิ่มเติม...
ว่าด้วยผลแห่งการรักษาอุโบสถศีลครั้งเดียว
ศุกร์, 08 มกราคม 2010
ว่าด้วยผลแห่งการรักษาอุโบสถศีลครั้งเดียว ในพระนครพันธุมดี มีพระบรมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพันธุมา ในวันเพ็ญ ท้าวเธอทรงรักษาอุโบสถศีล สมัยนั้น ดิฉันเป็นนางกุมภทาสีในพระนครพันธุมดีนั้น เห็นเสนาพร้อมด้วยพระมหากษัตริย์จึงคิดอย่างนี้ในครั้งนั้นว่า แม้พระมหากษัตริย์ก็ยังทรงละราชกิจมารักษาอุโบสถศีล กรรมนั้นต้องมีผลแน่นอน หมู่มหาชนจึงพากันเบิกบานใจ... อ่านเพิ่มเติม...
ล่าพระอาจารย์และท่องเชียงแสน - ผนวก
อาทิตย์, 25 พฤศจิกายน 2012
ผนวก หลังจากกลับมาแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ พากันมีจดหมายขอบคุณมายังหลวงพ่อฤาษีลิงดำ จึงได้นำมาลงไว้ด้วยตามที่หลวงพ่อท่านสั่ง ที่ พก. ๐๕๒๑/๔๖ หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๕๑๓ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ เรื่อง ขอบพระคุณคณะศิษย์หลวงพ่อปาน และสำนักอาศรมฤาษีลิงดำ นมัสการ ท่านเจ้าอาวาสวัดจันทราราม ท่าซุง (อาศรมฤาษีลิงดำ) อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย -... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อสุภกรรมฐาน - ๑๐. อัฏฐิกอสุภ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? ๑๐. อัฏฐิกอสุภ อัฏฐิกอสุภนี้ ท่านให้เอากระดูกของซากศพเท่าที่พึงหาได้ จะเป็นกระดูกที่มี เนื้อ เลือด เส้น เอ็น รัดรึงอยู่ก็ตาม หรือจะเป็นกระดูกล้วนก็ตาม หรือจะเป็นกระดูกบางส่วนของร่างกายมี เพียงส่วนน้อยหรือท่อนเดียวก็ตาม เอามาเป็นวัตถุพิจารณา เวลาพิจารณา ท่านให้ภาวนาว่าดังนี้ " อัฏฐิกัง ปะฏิกุลัง " สำหรับอุคคหนิมิตในอัฏฐิกอสุภนี้... อ่านเพิ่มเติม...
การรู้จักคุณพระสงฆ์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
เสาร์, 28 พฤศจิกายน 2009
การรู้จักคุณพระสงฆ์ พระธรรมเทศนาโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) ตีพิมพ์ใน วารสาร ธรรมจักษุ ปีที่ ๘๓ ฉบับที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ แต่ก่อน ๆ มา พระเถรเจ้าทั้งหลาย ที่ได้บำเพ็ญเพียรในสมถะหรือวิปัสสนา เมื่อได้ตั้งใจไว้ว่า เราจะทำโลกุตรธรรมให้สำเร็จในเดือนทีแรก ครั้นเดือนแรกไม่สำเร็จ ก็ตั้งใจไว้ว่าเราจะทำให้สำเร็จในเดือนที่ ๒ ครั้นทำในเดือนที่ ๒... อ่านเพิ่มเติม...
ผลแห่งความเมตตากรุณา
จันทร์, 12 เมษายน 2010
ผลแห่งความเมตตากรุณา วันหนึ่งข้าพเจ้าได้ จดหมายมีข้อความบันทึกส่งมาจากจังหวัดธนบุรี ผู้บันทึกได้เล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่งได้ประสบการณ์โดยบังเอิญ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านและพิจารณาแล้วก็คิดว่าเหตุบังเอิญในทางพุทธศาสนาคงไม่ มี เพราะทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นจากผลแห่งกรรมดีหรือ กรรมชั่ว คงจะเข้าในบท เรื่องของกรรมเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้ว ... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหนีนรก ตอนที่ ๑๐ อารมณ์เป็นสุขเพราะกำลังสมาธิ
จันทร์, 03 สิงหาคม 2009
?? อารมณ์เป็นสุขเพราะกำลังสมาธิ จากหนังสือ หนีนรก ตอนที่ ๑๐ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่ ๑๐ ก็อยากจะจบเรื่อง พุทธานุสสติกรรมฐานในตอนที่ ๑๐ นี้ ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะเกรงว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะเบื่อ แต่ก่อนที่จะจบพุทธานุสสติ คือความจริงเรื่องไม่จบแต่ขอหยุดพุทธานุสสตินี่พูดเท่าไรก็ไม่จบ... อ่านเพิ่มเติม...
จดหมายจากหลวงพ่อ - 30 กรกฎาคม 2513 - วิธีจับจิตและทิพยจักษุญาณ
จันทร์, 14 ธันวาคม 2009
จดหมายจากหลวงพ่อ? 30 กรกฎาคม 2513 ตอน..วิธีจับจิต และ..วิธีฝึกทิพยจักษุญาณ นับตั้งแต่ท่านทั้งสองมาพบ เมื่อจากกันแล้วอาตมาป่วยมาก ปีนี้มันมีอาชีพป่วยจริง ๆ ไม่รู้จักจะปกติเลย อาการป่วยมันเกิดทางระบบอาหาร เรื่องของคนชอบกินมันก็เป็นอย่างนั้น เมื่อลำไส้มันบรรจุอาหารได้มันก็ต้องบรรจุโรคได้ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ร่างกายเป็นโรคะนิททัง คือเป็นรังของโรค... อ่านเพิ่มเติม...