Get Adobe Flash player
(18 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 4.11 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 18
แย่ดีที่สุด 

alt

?

กิจวัตรของพระ ๑๐ อย่างเป็นไฉน

๑. ลงอุโบสถ

๒. บิณบาตเลี้ยงชีพ

๓. สวดมนต์ไหว้พระ

๔. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์

๕. รักษาผ้าครอง

๖. อยู่ปริวาสกรรม

๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ

๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์

๙. เทศนาบัติ

๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น


กิจวัตร ๑๐ อย่างเหล่านี้เป็นใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฎิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน..
จะมีคำอธิบายเป็นข้อๆไป

?

หากพระภิกษุสงฆ์ไม่ดำรงตนในขอบเขตพระธรรมวินัยแล้วใครที่ใหนจะมาช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนา
พระวินัยนั้นเปรียบได้เหมือนดอกไม้ที่กระจัดกระจายไปทั่วและหลากสีแต่เมื่อนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยก็จะดูสวยงามยิ่งนักน่ามองมาก พระธรรมวินัยก็ฉันนั้นเมื่อชนทั้งหลายที่มาจากทิศทั้งสี่มาต่างวรรณะต่างศักดิ์ศรีย่อมมีทิฐิที่ต่างกันไปแต่เมื่อเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้แล้วต้องประพฤติปฎิบัติเหมือนกันไม่มีคำว่าชั้นสูงด้วยเกียรติด้วยยศ..ด้วยอายุการเกิดที่ใดก็ตามถึงอายุมากแต่บวชใหม่ต้องมีความเคารพผู้บวชก่อน..ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบิดาก็ตามย่อมยอมกราบแม้กระทั่งบุตรผู้บวชก่อน..ฉะนั้นพระธรรมวินัยนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรเคารพมากยิ่งนักหากใครมิทำตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์..กว่าพระพุทธองค์จะตรัสรู้ท่านต้องทุกข์ในการทรมานตนถึงหกปี..เคารพท่านศรัทธาท่านท่านทั้งหลายผู้รักษาพระธรรมวินัยควรปฎิบัติตามท่านที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ด้วยใจจริง..จึงชื่อว่าศิษย์พระตถาคต
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน
มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ มิใช่เพื่ออานิสงส์ ลาภสักการะและความสรรเสริญ ไม่เพื่อจุดมุ่งหมายเป็นเจ้าลัทธ และแก้ลัทธิ
มิใช่เพื่อให้คนรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์เราประพฤติเพื่อสังวระ คือความสำรวม
เพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะ คือความกำหนัดยินดี และเพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีต มิใช่วิสัยแห่งตรรก คือคิดเอาไม่ได้ หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดา แต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 14:52 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

การอดทนต่อความทุกข์ นี่เป็นภารกิจของเรา

alt

การอดทนต่อความทุกข์ นี่เป็นภารกิจของเรา

อย่าถือเหตุภายนอกที่เข้ามาว่ากวนใจเรา เหตุภายนอกนี่ห้ามเขาไม่ได้

ความวุ่นวายในกิจการงาน กิจที่เหตุที่จะต้องแบกภาระต่าง ๆ

เป็นเรื่องของการเกิดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา

งานมันเหนื่อยเท่าไรเราต้องเข้าใจ มันเป็นเรื่องของงาน ว่าเราเลือกเกิดมาทำไม

ถ้ารู้ว่างานมันยุ่งล่ะ เลือกเกิดมาทำไม

เรามันเลือกเกิดมาแล้วนี่เราก็ต้องยุ่งแบบนี้

เมื่อยุ่งมาแล้วก็ต้องยุ่งเพื่อใช้หนี้มัน

เพื่อไม่ยุ่งต่อไป ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันครบถ้วน

อย่าทำจิตใจให้มันเข้าไปกวนประสาทตัวเอง

ถือว่าภาระหน้าที่มียังไง ทำไปเพื่อความอยู่เป็นสุข

เราชำระหนี้ส่วนที่เป็นอกุศล เพราะการอดทนต่อความทุกข์ นี่เป็นภารกิจของเรา

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อสุภกรรมฐาน - การเพ่ง
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? การเพ่ง เมื่อจะเข้าไปเพ่งดูซากศพ ท่านให้เข้าไปยืนไม่ให้ห่างเกินไป และไม่ชิดเกินไป การยืน อย่ายืนใต้ลม เพราะกลิ่นอสุภจะทำให้ไม่สบาย จะเกิดการอาเจียน และเดือดร้อน เพราะกลิ่นอาจทำ ให้เกิดโรค มีอาการทางท้อง หรือปวดศีรษะได้ อย่ายืนเหนือลมเกินไปเพราะพวกอมนุษย์ที่กำลัง กัดกินเนื้ออสุภนั้นจะโกรธ จงยืนเฉียงอสุภด้านเหนือลม ลืมตาเพ่งจดจำรูปอสุภ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องเล่าของคนบ้า - บทนำเรื่อง
อาทิตย์, 27 กันยายน 2009
? ? เรื่องเล่าที่ประสบมาของคนๆหนึ่งมาเล่าให้ฟัง(อ่าน)... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
อังคาร, 06 ตุลาคม 2009
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ ถามปัญหาท่านพระอาจารย์มั่น ? ที่ พักของเรา (หลวงปู่เจี๊ยะ) กับท่านพระอาจารย์มั่นไม่ห่างกันมากนัก ท่านอายุ ๗๐ แล้ว ต้องคอยดูแลท่าน ท่านจะเรียกใช้อะไรจะได้ยินได้ง่าย ในตอนเย็นๆ หลังจากทำข้อวัตรปฏิบัติเสร็จ มีปัญหา ธรรมอันใดขัดข้อง จะนำไปถามท่านเสมอ เราเคยเข้าไปที่พักท่านที่โนนนิเวศน์ ไปถาม ปัญหา ... อ่านเพิ่มเติม...
การฝึกหัดจิตให้มีสติตลอด หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
พุธ, 09 กันยายน 2009
การฝึกหัดจิตให้มีสติตลอด หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีแสดง ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔วันนี้ จะเทศนาเรื่อง การฝึกหัดจิต จิตของคนเราต้องฝึกหัด เช่นเดียวกับสัตว์ที่อยู่ในป่าที่เขาจับมาใช้ จะใช้งานได้ต้องฝึกต้องหัดเสียก่อน จิตของเรายังไม่ได้ฝึกหัดก็เหมือนกับสัตว์ที่อยู่ในป่านั่นแหละ เราจับจิตมาฝึกหัด คือ... อ่านเพิ่มเติม...
ความก้าวหน้าของจิต (หลวงพ่อพุธ)
เสาร์, 30 ตุลาคม 2010
ความก้าวหน้าของจิตนี่อยู่ตรงที่ว่า ? เรามีเจตนาจะงดเว้นอันใดแล้วเรางดเว้นได้เด็ดขาด เรามีเจตนาจะละ โลภ โกรธหลง เมื่อโลภ โกรธ หลง อ่อนกำลังลง หรือว่าเกือบจะไม่มีเลย นั่นเป็นความก้าวหน้าของจิต หลวงพ่อพุธ? 
อุบายแห่งวิปัสสนา (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)
พุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2011
อุบายแห่งวิปัสสนา (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) ธรรมชาติของดีทั้งหลาย ย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดี มีอุปมาดังดอกบัวปทุมชาติอันสวย ๆ งาม ๆ ก็เกิดขึ้นมาจากโคลนตมอันเป็น ของสกปรกปฏิกูล น่าเกลียด แต่ว่าดอกบัวนั้น เมื่อขึ้นพ้นโคลนตมแล้ว ย่อมเป็นสิ่งที่สะอาด เป็นที่ทัดทรงของพระราชาอุปราช อำมาตย์ และเสนาบดีเป็นต้นและดอกบัวนั้น ก็มิได้กลับคืนไปยังโคลนตมอีกเลย ... อ่านเพิ่มเติม...
การแก้อารมณ์ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
พุธ, 06 ตุลาคม 2010
การแก้อารมณ์ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ จากหนังสือ ปกติ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และสิ่งที่ฝากไว้ ทุกท่าน การที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานแบบที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ทุกวันนี้ มันเป็นปัญหาบางอย่างจึงจะเล่าให้ฟัง คือแนะนำวิธีทีจะไปแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าหากเราปฏิบัติเบื้องแรกเรามักจะชอง บางคนต้องการความรู้ อยากรู้ อยากเห็น... อ่านเพิ่มเติม...
ปัญญา ๓ : วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง เกิดจากมิจฉาสมาธิ โดย พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโญ
อาทิตย์, 14 มีนาคม 2010
ปัญญา ๓ : วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง เกิดจากมิจฉาสมาธิ โดย พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ ต. เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ. อุดรธานี โทร (๐๘๒) ๒๔๕–๔๘๘ การทำสมาธิ ถ้าไม่ได้ศึกษาให้ดีจะเกิดความหลงผิดได้ง่าย ถ้าทำสมาธิตามปกติธรรมดา ไม่ให้มีความอยากก็จะไม่มีปัญหาอะไร ถ้าทำด้วยความอยากอย่างนั้น อยากอย่างนี้ ด้วยความจริงจังเมื่อไร... อ่านเพิ่มเติม...
ปัจฉิมกถา (หลวงปู่ชา) วัดหนองป่าพง
พุธ, 25 พฤษภาคม 2011
♦?ปัจฉิมกถา?♦ ท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา) วัดหนองป่าพง ? ....จบที่ตรงไหนรู้ไหม? หรือท่านจะเรียนอย่างนี้เรื่อยไปงั้นรึ? หรือท่านเรียนมีที่จบ? อันนั้นก็ดี แต่มันเป็นปริยัติข้างนอก ไม่ใช่ปริยัติข้างใน ปริยัติข้างในจะต้องเรียนตาของเรานี่ หูนี่ จมูกนี่ ลิ้นนี่ กายนี่ จิตนี่ อันนี้เป็นปริยัติที่แท้ อันนั้นปริยัติเป็นตัวหนังสืออยู่ข้างนอก... อ่านเพิ่มเติม...
ก้อนธรรม อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๕
จันทร์, 17 กันยายน 2012
? ? ก้อนธรรม อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๕ ? ? หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี ? พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราถือศีลก่อน ศีลทำให้กาย วาจาสงบ แล้วจึงทำ สมถภาวนาให้จิตใจสงบ ครั้นภาวนาจนจิตสงบสงัดดีแล้ว ก็ใช้ปัญญาคิดค้น คว้าสกนธ์กายนี้ เรียกว่าทำกัมมัฏฐาน พระพุทธเจ้าว่า ธรรมะไม่อยู่ที่อื่น อยู่ที่ สกนธ์กายของทุกคน คนหมดทุกคนก็แม่นธรรมหมดทั้งก้อน... อ่านเพิ่มเติม...
คำนำ : พระกรรมฐาน ๗ วัน ทางภาคเหนือ
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2009
? ? ? ? บันทึกอารมณ์ของผู้ฝึกมโนมยิทธิ. ?การดีดพิณเส้นที่ 2 ของข้าพเจ้าทางภาคเหนือใน 7 วัน?? ? ? ? ?ก่อน อื่นข้าพเจ้าต้องขอทำความเข้าใจกับท่านผู้อ่านก่อนว่าเรื่องที่ข้าพเจ้าจะ เล่าให้ฟังนี้ เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าปฏิบัติในระยะ 7 วัน 6 คืน ที่ข้าพเจ้าลองใช้วิธีแบบเชิงท่องเที่ยว ..เพราะข้าพเจ้ารู้จริตตัวเองว่า " ถ้าลงมือทำแบบเข้มงวดมักจะไม่ได้ผลแต่ถ้าทำแบบเบาๆ... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธวิธีควบคุมความคิด
เสาร์, 19 กันยายน 2009
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? พุทธวิธีควบคุมความคิด ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? วัดบวรนิเวศวิหาร พระ พุทธเจ้าทรงสอนวิธีควบคุมความคิด ให้อยู่ในอำนาจใจไว้ว่า ถ้ามีสติรู้ว่ากำลังคิดในเรื่องไม่ควรคิด ซึ่งเมื่อกำลังพูดถึงการแก้โทสะ ก็หมาย... อ่านเพิ่มเติม...
จดหมาย จาก หลวงพ่อ
ศุกร์, 04 ธันวาคม 2009
จดหมาย จาก หลวงพ่อ? รวบรวมโดย พล.อ.ท. ม.ร.ว. เสริม ศุขสวัสดิ์ 30 ม.ค. 2535? คำนำ หนังสือ ?จดหมายจากหลวงพ่อ? นี้ท่านเขียนถึงข้าพเจ้าบ้าง ถึงภรรยาของข้าพเจ้า (คุณเฉิดศรี สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา หรือคุณอ๋อย) บ้าง ถึงบรรดาศิษย์ทุกคนบ้าง มีข้อความบอกให้ทราบกิจกรรม และอุปสรรคในการสร้างวัดท่าซุง (การสร้างเพิ่มเติมจากของเก่า) เป็นบางตอน... อ่านเพิ่มเติม...
เราไปนิพพานกันดีกว่า
อาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2011
? ? ? "พ่อ" ขอแนะว่า ตัดสักกายทิฏฐิ ตัวเดียวลูกรัก คืออย่าสนใจในรูป รูปเราก็ดี รูปเขาก็ดี รูปวัตถุธาตุก็ดีตัดกันเสียที เรื่องการเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา เป็นพรหม เลิกกัน เราไม่ต้องการมันต่อไป เพราะว่ามันเป็นของไม่ดี เราไปนิพพานกันดีกว่า ? ? 
ตัดตอนมาจากเทป ฤาษีสอนลูกภาคเหนือ (พิเศษ)
พฤหัสบดี, 10 ธันวาคม 2009
ตัดตอนมาจากเทป ฤาษีสอนลูกภาคเหนือ (พิเศษ) ลูกรักของพ่อทั้งหลาย วันนี้เรามานั่งคุยกันบนยอดดอยตุง จังหวัดเชียงราย คำว่า ตุง นี้ เขาแปลว่าธง พ่อมองหน้าลูกทั้งชายและหญิงทุกคนอยู่ในความสงบ ดีลูก นี่ลูกของพ่อเป็นคนดี แบบนี้พ่อชื่นใจในความดีของลูก ความจริงพ่อไม่เคยดุใครนะ แต่ลูกทุกคนของพ่อก็แสดงถึงความหวาดหวั่นและเกรงใจ เวลาพ่อใช้อะไร ... อ่านเพิ่มเติม...