Get Adobe Flash player
(20 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 4.20 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 20
แย่ดีที่สุด 

alt

?

กิจวัตรของพระ ๑๐ อย่างเป็นไฉน

๑. ลงอุโบสถ

๒. บิณบาตเลี้ยงชีพ

๓. สวดมนต์ไหว้พระ

๔. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์

๕. รักษาผ้าครอง

๖. อยู่ปริวาสกรรม

๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ

๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์

๙. เทศนาบัติ

๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น


กิจวัตร ๑๐ อย่างเหล่านี้เป็นใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฎิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน..
จะมีคำอธิบายเป็นข้อๆไป

?

หากพระภิกษุสงฆ์ไม่ดำรงตนในขอบเขตพระธรรมวินัยแล้วใครที่ใหนจะมาช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนา
พระวินัยนั้นเปรียบได้เหมือนดอกไม้ที่กระจัดกระจายไปทั่วและหลากสีแต่เมื่อนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยก็จะดูสวยงามยิ่งนักน่ามองมาก พระธรรมวินัยก็ฉันนั้นเมื่อชนทั้งหลายที่มาจากทิศทั้งสี่มาต่างวรรณะต่างศักดิ์ศรีย่อมมีทิฐิที่ต่างกันไปแต่เมื่อเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้แล้วต้องประพฤติปฎิบัติเหมือนกันไม่มีคำว่าชั้นสูงด้วยเกียรติด้วยยศ..ด้วยอายุการเกิดที่ใดก็ตามถึงอายุมากแต่บวชใหม่ต้องมีความเคารพผู้บวชก่อน..ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบิดาก็ตามย่อมยอมกราบแม้กระทั่งบุตรผู้บวชก่อน..ฉะนั้นพระธรรมวินัยนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรเคารพมากยิ่งนักหากใครมิทำตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์..กว่าพระพุทธองค์จะตรัสรู้ท่านต้องทุกข์ในการทรมานตนถึงหกปี..เคารพท่านศรัทธาท่านท่านทั้งหลายผู้รักษาพระธรรมวินัยควรปฎิบัติตามท่านที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ด้วยใจจริง..จึงชื่อว่าศิษย์พระตถาคต
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน
มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ มิใช่เพื่ออานิสงส์ ลาภสักการะและความสรรเสริญ ไม่เพื่อจุดมุ่งหมายเป็นเจ้าลัทธ และแก้ลัทธิ
มิใช่เพื่อให้คนรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์เราประพฤติเพื่อสังวระ คือความสำรวม
เพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะ คือความกำหนัดยินดี และเพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีต มิใช่วิสัยแห่งตรรก คือคิดเอาไม่ได้ หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดา แต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 14:52 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อัตตนา โจทยัทตานัง จงเตือนตนด้วยตนเองไว้เสมอ

alt

?"...อัตตนา โจทยัทตานัง จงเตือนตนด้วยตนเองไว้เสมอ จงกล่าวโทษโจทย์ตนไว้เป็นปกติ..."

ทั้งนี้ก็หมายความว่าดูความชั่วของตัวไว้ ให้เราเองพยายามเห็นความชั่วของตัวเอง

อย่าให้คนอื่นเขามานั่งมองความชั่วเห็นความชั่วของเรา คนอื่นบางทีเขาเข้าใจผิดคิดว่าเราดี ......

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี)

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

สนทนาธรรมตามกาลเป็นมงคลอุดม (พระอาจารย์มั่น)
จันทร์, 29 มีนาคม 2010
? ? สนทนาธรรมตามกาลเป็นมงคลอุดม (พระอาจารย์มั่น)? ????????? ?กาเลน ธมฺมสฺสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การปฤกษาไต่ถาม หรือการสดับธรรมตามกาล ตามสมัย พระบรมศาสดาตรัสว่าเป็นมงคลความเจริญอันอุดมเลิศ ?หมู่เราต่างคนก็มุ่งหน้าเพื่อศึกษามาเองทั้งนั้นไม่ได้ไปเชื้อเชิญนิมนต์มา ครั้นมาศึกษามาปฏิบัติก็ต้องทำจริงปฏิบัติจริง... อ่านเพิ่มเติม...
พ่ออยู่กับลูกตลอดเวลา
จันทร์, 22 มีนาคม 2010
 
หนังสือหลวงพ่อธุดงค์ ถ้ำศรีฐาน
อาทิตย์, 30 สิงหาคม 2009
?ถ้ำศรีฐานจาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? สำหรับวันนี้ตรงกับ? วันที่ 16? กรกฏาคม? 2534? วันนี้ก็จะคุยกันถึงเรื่องธุดงค์ในตอนก่อนได้อำลาบรรดาเทวดาทั้งหลาย? เทวดาก็ดี? นางฟ้าก็ดี? ล้วนแล้วแต่เป็นพระอริยเจ้า? นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท? บางท่านเห็นว่าเทวดาไม่มีความหมาย? นางฟ้าไม่มีความหมาย? นั่นไม่จริง? หรือบางรายก็ไม่รับรองเทวดา?... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมวิภาค ตอนที่๔
อังคาร, 19 มกราคม 2010
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ธรรมวิภาค(คิหิปฎิบัติ ๔) ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาเพื่อนพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย วันนี้จะขอ พูดกับท่านในเรื่องของ คิหิปฎิบัติ คือข้อปฎิบัติของฆราวาส แต่ความจริงข้อปฎิบัติของ ฆราวาสนี่ ผมว่าบางที พระบางองค์ก็ปฎิบัติไม่ได้ก็มี ฆราวาสจะไปถือว่าเขาเลวกว่าพระ เสมอไปนี่ไม่ได้ บางทีเราเห็นว่าพระนี่เลวกว่าฆราวาสก็เยอะ... อ่านเพิ่มเติม...
ความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ตอน..ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2009
? ? ? ความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ? ? ตอน..ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติจากพระ ครรภ์พระมารดาแล้ว ในที่สุดองค์สมเด็จพระประทีปแก้วใกล้จะถึงวาระที่ จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิ ญาณ เพราะองค์สมเด็จพระพิชิตมาร ทรงบำเพ็ญบารมีมาครบ ๔ อสงไขยกับแสนกัป ควรจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันหนึ่ง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า... อ่านเพิ่มเติม...
รวมเกร็ดธรรมะ (พระอาจารย์วิรัช โอภาโส) (ตอนที่ ๕)
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
? ? รวมเกร็ดธรรมะ (พระอาจารย์วิรัช โอภาโส) (ตอนที่ ๕) ใกล้เข้าพรรษาปี พ.ศ ๒๕๔๕ หลวงพี่โอ (วัดท่าซุง) ชวนอาตมาไปจำพรรษาด้วยกันอาตมาปฏิเสธหลายครั้งสุดท้ายใจ อ่อนก็ตามท่านไปจำพรรษาที่วัดหนองไม้แดง อำเภอพยุคีรีจังหวัดนครสวรรค์พอออกพรรษาก็แยกย้ายกันไป?กลุ่ม ที่ ๓ หลังปีใหม่ พ.ศ ๒๕๔๗ คุณไกรลาช (อดีตศึกษาธิการและอาจารย์ประพิส บุญแจ้ง (เกษียณแล้ว)... อ่านเพิ่มเติม...
อขาตาโร ตถาคตา
อังคาร, 03 กรกฏาคม 2012
ชนะอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านได้ ก็สามารถจะทรงฌานได้ หากว่าทำกรรมฐานเพียงเท่านี้ยังไม่ได้ อยู่ที่ไหนก็ไม่สมควรทั้งนั้น เพราะว่าความดีหรือความชั่ว อารมณ์ดีหรืออารมณ์ชั่ว มันอยู่ที่กำลังใจของเรา ไม่ใช่อยู่ที่สถานที่ แล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ครูสอน ?ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า อขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก ... อ่านเพิ่มเติม...
กโปตกชาดก ว่าด้วยโภคะของมนุษย์
อังคาร, 24 สิงหาคม 2010
กโปตกชาดก ว่าด้วยโภคะของมนุษย์ พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภถึงภิกษุโลภรูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้?ดังนี้. ? เรื่องภิกษุโลภ ได้ให้พิสดารแล้วโดยเรื่องราวมิใช่น้อยเลย ส่วนในชาดกนี้ พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นว่า ดูก่อนภิกษุ ได้ ยินว่าเธอเป็นผู้โลภจริงหรือ?? เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลว่า พระเจ้าข้า... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๒ ตอนที่๑
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
หนังสืออ่านเล่น เล่ม ๒ ตอนที่ ๑ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๑ วันนี้ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๑ ขอคุยเรื่องของวันที่ ๑๕ กันยายน ตอนดึกสักเล็กน้อย เวลาก่อน หลับนอนพิจารณาและภาวนาเห็นพระหลายท่าน ที่เห็นเป็นชุดแรก คือ พระ สารีบุตร กับพระโม คคัลลาน์ ต่อมาก็เห็น พระมหากัจจายนะ และพระอนุรุธ พระอานนท์ พระมหากัสสป และ คณะ พระบิณโฑภารัชชวาชะ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - วิปัสสนาญาณ - วิปัสสนาญาณสามนัย
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
วิปัสสนาญาณสามนัย วิปัสสนาญาณที่พิจารณากันมานั้น ท่านสอนไว้เป็นสามนัย คือ ๑. พิจารณาตามแบบวิปัสสนาญาณ ๙ ตามนัยวิสุทธิมรรค ที่ท่านพระพุทธโฆษาจารย์รจนาไว้ ๒. พิจารณาตามนัยอริยสัจ ๔ ๓. พิจารณาขันธ์ ๕ ตามในพระไตรปิฎก ที่มีมาในขันธวรรค ทั้งสามนัยนี้ ความจริงก็มีอรรถ คือความหมายเป็นอันเดียวกัน โดยท่านให้เห็นว่าขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์... อ่านเพิ่มเติม...
โทษของกาม จาก หนังสือ กรรมฐาน ๔๐
อาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2011
แต่ว่าคนที่จะถึงพระนิพพานได้ก็ต้องพยายามตัดโลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลง เห็นว่าร่างกายไม่เป็นสาระเป็นแก่นสาร เป็นอนิจจัง เกิดมาแล้วมันหาความเที่ยงไม่ได้ ทุกขัง เต็มไปด้วยความทุกข์ อนัตตา มีความสลายตัวไปในที่สุด ถ้าเรายังโง่รอความเกิดต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้โทษให้พระอนุรุทธและบรรดาพระทั้งหลายฟัง... อ่านเพิ่มเติม...
การตรัสรู้โดยฉับพลันมีได้หรือไม่
พฤหัสบดี, 22 เมษายน 2010
? การตรัสรู้โดยฉับพลันมีได้หรือไม่ ปัญหา?มีพระพุทธศาสนาบางนิกายถือว่า การบรรลุมรรคผลอาจเกิดขึ้นได้โดยฉับพลัน เช่นเดียวกับแสงสว่างวาบขึ้นทันทีทันใด ขับไล่ความมืดให้หมดสิ้นไป การบรรลุมรรคผลโดยฉับพลันดังกล่าวจะมีได้หรือไม่?? พุทธดำรัสตอบ?"...ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับไม่โกรกชันเหมือนเหวฉันใด ในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน?  ... อ่านเพิ่มเติม...
เจริญพุทธานุสสติกรรมฐาน เข้า รักษาอารมณ์ให้เป็นฌาน...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2011
? ...อำนาจของพระพุทธานุภาพ เคยเห็นกันบ้างไหม ถ้าไม่เคยเห็น ก็ เจริญพุทธานุสสติกรรมฐาน เข้า รักษาอารมณ์ให้เป็นฌาน... (พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ) ? 
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
? ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ นิมิตภาวนาพลาสติกครอบหัวพระ หลวงปู่เจี้ยะเล่าว่า...เรา ไปว่าเขา เขาก็ไม่ชอบเราเหมือนกัน แต่บางทีก็ต้องเสือก ผมว่าเตือนพวก ท่านเพราะหวังดี ผมก็ลูกศิษย์ท่านพ่อเหมือนกันนี่ บางองค์ท่านโกรธหน้าดำหน้าแดง ทำท่าอึดอัด น่าหัวเราะบางองค์ท่านหลับอยู่ตลอด เรานั่งสมาธิลองเพ่งไปดู ถ้าเอาพลาสติกไปครอบหัวมันใน นิมิต... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - หลวงพ่อปานเรียนหมอ ๒
พฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2012
หลวงพ่อปานเรียนหมอ ๒ ลูกหลานที่รักทั้งหลาย วันนี้ลูกหลานคงจะแปลกใจ เพราะว่ามีการบวงสรวง มีทั้งการชุมนุมเทวดา แล้วมีการตั้งนะโม แต่ความจริงเรื่องของการบวงสรวง การชุมนุมเทวดา การตั้งนะโมนี่ ของฉันมีเป็นปกติ แต่บางขณะที่ต้องการจะทำอะไร ฉันอาจจะตั้งของฉันในใจเอาจิตน้อมถึงบรรดาเทพเจ้าทั้งหลาย และมีพระพรหมทั้งหลาย... อ่านเพิ่มเติม...