Get Adobe Flash player
(18 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 4.11 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 18
แย่ดีที่สุด 

alt

?

กิจวัตรของพระ ๑๐ อย่างเป็นไฉน

๑. ลงอุโบสถ

๒. บิณบาตเลี้ยงชีพ

๓. สวดมนต์ไหว้พระ

๔. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์

๕. รักษาผ้าครอง

๖. อยู่ปริวาสกรรม

๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ

๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์

๙. เทศนาบัติ

๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น


กิจวัตร ๑๐ อย่างเหล่านี้เป็นใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฎิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน..
จะมีคำอธิบายเป็นข้อๆไป

?

หากพระภิกษุสงฆ์ไม่ดำรงตนในขอบเขตพระธรรมวินัยแล้วใครที่ใหนจะมาช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนา
พระวินัยนั้นเปรียบได้เหมือนดอกไม้ที่กระจัดกระจายไปทั่วและหลากสีแต่เมื่อนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยก็จะดูสวยงามยิ่งนักน่ามองมาก พระธรรมวินัยก็ฉันนั้นเมื่อชนทั้งหลายที่มาจากทิศทั้งสี่มาต่างวรรณะต่างศักดิ์ศรีย่อมมีทิฐิที่ต่างกันไปแต่เมื่อเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้แล้วต้องประพฤติปฎิบัติเหมือนกันไม่มีคำว่าชั้นสูงด้วยเกียรติด้วยยศ..ด้วยอายุการเกิดที่ใดก็ตามถึงอายุมากแต่บวชใหม่ต้องมีความเคารพผู้บวชก่อน..ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบิดาก็ตามย่อมยอมกราบแม้กระทั่งบุตรผู้บวชก่อน..ฉะนั้นพระธรรมวินัยนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรเคารพมากยิ่งนักหากใครมิทำตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์..กว่าพระพุทธองค์จะตรัสรู้ท่านต้องทุกข์ในการทรมานตนถึงหกปี..เคารพท่านศรัทธาท่านท่านทั้งหลายผู้รักษาพระธรรมวินัยควรปฎิบัติตามท่านที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ด้วยใจจริง..จึงชื่อว่าศิษย์พระตถาคต
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน
มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ มิใช่เพื่ออานิสงส์ ลาภสักการะและความสรรเสริญ ไม่เพื่อจุดมุ่งหมายเป็นเจ้าลัทธ และแก้ลัทธิ
มิใช่เพื่อให้คนรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์เราประพฤติเพื่อสังวระ คือความสำรวม
เพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะ คือความกำหนัดยินดี และเพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีต มิใช่วิสัยแห่งตรรก คือคิดเอาไม่ได้ หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดา แต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 14:52 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ทำอย่างไรจึงจะควบคุมกำลังจิตให้เป็นสมาธิ

alt

การเจริญพระกรรมฐานที่จะให้ดีก็ต้องรู้จักเอาชนะใจตนเอง

ตนเองรู้อยู่ว่าเวลานี้เรามีกิจอะไรจะพึงทำ?และตั้งใจเฉพาะอยู่

กิจนั้นจึงจะมีผลในการเจริญพระกรรมฐาน นี่เป็นปัญหาเฉพาะวันนี้ที่มีคนมาถามว่า
ทำอย่างไรจึงจะควบคุมกำลังจิตให้เป็นสมาธิ

และทำอย่างไรจึงจะให้ใจเข้าอยู่ถึงฌานสมาบัติ

ความจริงการทำจิตให้เป็นสมาธิหรือทำจิตให้เป็นฌานสมาบัติเป็นของไม่ยาก

ถ้าเราเป็นคนไม่มีใจโลเลล่อกแล็ก ถ้าหากว่าเป็นคนมีอารมณ์จิตตั้งมั่น

รู้จักกิจที่เราจะพึงกระทำ?การที่เจริญพระกรรมฐานและเอาดีไม่ได้

เพราะว่าเราไม่รู้กิจไม่รู้หน้าที่ที่จะพึงกระทำ เป็นคนไร้สติสัมปชัญญะ

ไม่รู้จักควบคุมกำลังใจตนเองมันก็เอาดีกันไม่ได้

เราจะดีได้หรือจะชั่วได้อยู่ที่เราคนเดียวเท่านั้น

ไม่มีใครที่เขาจะมายกยอปอปั้นให้เราดีหรือเราเลว

แม้แต่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่า อักขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้น

สำหรับความดีหรือความชั่วที่เราจะได้ก็ต้องเราเป็นผู้ทำเองโดยเฉพาะ?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ชยสาโร ภิกขุ ตายก่อนตายทำไม ต่อ
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
ชยสาโร ภิกขุ ตายก่อนตายทำไม ต่อเมื่อ เป็นเช่นนั้น ความคิดใหม่มีช่องที่จะเกิดขึ้นได้ อย่างเช่น เราจะรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกนี้กี่ปีแล้ว ก็เป็นบุญของเรา แต่ว่าสิ่งที่ดีงามหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำสักที เราควรจะรีบทำ เพราะไม่รู้เลยว่า เราจะอยู่อีกนานแค่ไหน สิ่งที่ไม่ดีงามมันก็ยังไม่หมด ยังมีเชื้ออยู่ ถ้าเราประมาท อาจกำเริบเสิบสาน... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๓๗. ให้หวยคนที่สีกุก
อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012
37. ให้หวยคนที่สีกุก สีกุกกับวัดหน้าต่างนอกไม่ไกลกันนัก ห่างกันประมาณครึ่งกิโล นี่จะได้รู้กันว่าคนที่ไม่มีบุญวาสนาบารมีในการเล่นหวยน่ะ ถ้าไม่มีลาภสักการจริงๆ ที่จะพึงได้ มันก็ไม่ได้ เรื่องการให้หวยและการรู้ห้วยนี่ มีนักวิพากษ์วิจารณ์กันมาก สำหรับอาตมาเอง เมื่อก่อนนี้ก็เป็นนักต่อต้านเหมือนกัน ไม่เชื่อเขา เมื่อสมัยที่เลขท้าย 3 ตัวออกมาใหม่ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ภาวนาสูตร
พุธ, 06 เมษายน 2011
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต ภาวนาสูตร [๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไม่หมั่นเจริญภาวนา แม้จะพึงเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่า โอหนอ ขอจิตของเราพึงหลุดพ้น จากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น ก็จริง แต่จิตของภิกษุนั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นข้อนั้นเพราะเหตุไร จะพึงกล่าวได้ว่า... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๕) ๕. มีฌานหยั่งรู้ได้อย่างอัศจรรย์
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๕) ๕. มีฌานหยั่งรู้ได้อย่างอัศจรรย์ การที่เป็นนักปฏิบัติ ทำให้อาจารย์อุปัชฌาย์กับอาตมารู้สึก มีความสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษ เวลาเข้าไปปฏิบัติรับใช้ ต้มน้ำ ชงชา ให้ท่าน บางทีก็นวดให้ท่าน ซึ่งเป็นประเพณีนิยมกันมา ท่าน ก็มักถามว่า การปฏิบัติของอาตมาเป็นอย่างไร ใครแนะนำมาก่อน หรือ ก็ได้เรียนความจริงให้ท่านทราบว่า... อ่านเพิ่มเติม...
ราคะจริต ..จริต 6 ชุดทูลถวาย โดยพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถร)
พฤหัสบดี, 25 มีนาคม 2010
? ? ราคะจริต .อาตมาจะขอถวายพระพร ในจริต 6 ประการ ที่พะรมหาบพิตรมีพระราชสงค์ แต่ว่าเวลากาลที่เนิ่นช้ามา อาตมาไม่ได้บันทึกเสียงถวาย ทั้งนี้เพราะว่าคอไม่ดี พูดเสียงไม่ออก ไม่สามารถจะบันทึกได้เป็นเวลานาน มาในโอกาสนี้เสียงพอจะใช้ได้บ้าง แต่ก็ยังไม่ปกติ เห็นว่าสมควรจะบันทึกถวายได้แล้ว จึงบันทึกถวายมา สำหรับจริต 6 ในตอนนี้อาตมาจะขอปรารภ เรื่องราคะจริต... อ่านเพิ่มเติม...
พระธรรมเทศนา เรื่อง ผลของกรรม
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
พระธรรมเทศนา เรื่อง ผลของกรรม แสดงเมื่อวันอาทิตย์ที่ ?24 มกราคม 2525 นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) กัมมัง สัตเต วิภชตีติ ณ โอกาสบัดนี้อาตมภาพจะแดงพระสัทธรรมเทศนา ใน กรรมคาถา เพื่อเป็นเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่ บรรดานริศราทานบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญราศี ทั้งนี้เพราะมีความเชื่อและความเลื่อมใสใน... อ่านเพิ่มเติม...
ก้อนธรรม อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๕
จันทร์, 17 กันยายน 2012
? ? ก้อนธรรม อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๕ ? ? หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี ? พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราถือศีลก่อน ศีลทำให้กาย วาจาสงบ แล้วจึงทำ สมถภาวนาให้จิตใจสงบ ครั้นภาวนาจนจิตสงบสงัดดีแล้ว ก็ใช้ปัญญาคิดค้น คว้าสกนธ์กายนี้ เรียกว่าทำกัมมัฏฐาน พระพุทธเจ้าว่า ธรรมะไม่อยู่ที่อื่น อยู่ที่ สกนธ์กายของทุกคน คนหมดทุกคนก็แม่นธรรมหมดทั้งก้อน... อ่านเพิ่มเติม...
มรรค ๘
ศุกร์, 19 มีนาคม 2010
? ? มรรค ๘? สมเด็จพระญาณสังวร? บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ ให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้ เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม ได้แสดงโพธิปักขิยธรรม ธรรมะ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องที่ ๒๓. ทำพาสปอร์ตไปสวรรค์..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
อังคาร, 16 ตุลาคม 2012
๒๓. ทำพาสปอร์ตไปสวรรค์ ครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์หลวงปู่ได้มาเล่าให้ท่านฟังว่า ได้เคยไปร่วมพิธีกรรมจัดสำเภาทัวร์สวรรค์ ซึ่งอ้างถึงพุทธบริษัท มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้จัดการบริษัท ญาติโยมเป็นหนึ่งในบริษัททั้งสี่ ให้มาทำพิธีเสริมสิริมงคล หลวงปู่ท่านก็ไม่ว่าอะไร จนมาถึงการทำพาสปอร์ตเพื่อไปสวรรค์ หลวงปู่ท่านจึงพูดขึ้นว่า “ของข้าไม่ต้องทำหรอก พาสปอร์ต... อ่านเพิ่มเติม...
น้ำมนต์พระพุทธเจ้า (ตอนแรก) พระสูตรก่อนนิทรา โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พุธ, 20 มกราคม 2010
น้ำมนต์พระพุทธเจ้า (ตอนแรก) จากหนังสือ พระสูตรก่อนนิทรา โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย วันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่อง น้ำมนต์ของพระพุทธเจ้า แต่ ความจริงร่างกายผมมันก็แย่ วันนี้เป็นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2527 ความจริงหยุดบันทึกเสียงมานาน ร่างกายไม่ดีแล้ว แถมวันนี้มันก็ ยังไม่ดี ไม่ดีตลอดมา... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๔๓. วิปัสสนาญาณ (ต่อ)
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
วิปัสสนาญาณ (ต่อ) วันนี้ขอเริ่มที่จุดวิปัสสนาภาวนาเป็นแบบง่ายๆ แต่การเจริญพระกรรมฐาน บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขออย่าทำแต่แค่เป็นอุปนิสัย ถ้าคิดอย่างนี้ก็ขาดทุนเกินไป การเจริญพระกรรมฐานเราต้องมุ่งหาจุดหมายปลายทาง คือพระนิพพาน เป็นที่ไป ความจริงการไปพระนิพพานเป็นของไม่ยาก เว้นไว้แต่ว่าไม่มีใครอยากไปเท่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...
ประสบการณ์ในยมโลก
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2009
? ประสบการณ์ในยมโลก บทนำ ทำไม จึงต้องตาย-ทำอย่างไรจึงจะไม่ตายเมื่อพูดถึงความตาย ทุกคนก็ต้องรู้ดีและมักจะร้องอ๋อไปตาม ๆ กัน แต่ท่านแน่ใจแล้วหรือว่าท่านรู้จักดี มีน้อยคนที่จะรู้จักดี ที่ว่ารู้จักในที่นี้หมายถึงรู้โดยตลอดอย่างแน่ชัดว่าความตายคืออะไร ตายอย่างไร และตายแล้วไปไหนตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปทาธรรม ของ หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม 3
เสาร์, 26 กันยายน 2009
ปฏิปทาธรรม ของ หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม 3 คัดลอกจาก: อนุสรณ์ หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม วัดป่าบ้านวไลย ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบศีรีขันธ์ ลองทบทวนกันดูมั่งสิ อย่างนี้ ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร? วิญญาณ ของไม่เที่ยงก็อยู่กับของเที่ยง อัตตาออกมาจากท้องแม่นี่? ตายมาเรื่อย เกิดมาตัวเท่าแขน ตายมาเรื่อย ไม่รู้ตัวเลย? ไม่รู้ตัวเลยว่ามันตายมาเรื่อย... อ่านเพิ่มเติม...
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส (ตอนที่ ๘)
เสาร์, 28 พฤศจิกายน 2009
? รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส (ตอนที่ ๘) ๕.๒ คุณแม่เพ็ญพรรณ ตันติบูล พร้อมลูกหลาน ๕ ไร่ ๕.๓ คณะคุณคำนวณ สัตยาชัย จังหวัดภูเก็ต ๑.๕ ไร่ ๕.๔ คุณแม่เตียง จันทร์ประสิทธิ์ ๑ ไร่ ๕.๕ คุณสมบูรณ์ ตรงคำสัตย์ ๑ ไร่ ๕.๖ บริษัทเฮงสตีล ๑ ไร่ ๕.๗ คุณไกรลาส-ประพิศ บุญแจ้ง คุณพรหมา-คุณพรทิพย์ ๑ ไร่ ๖. วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คุณชัยภิรมย์ ปานจันทร์ ซื้อที่ดินสปก. ๑๑ ไร่ ราคา... อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อข้าพเจ้าตายไปเทวโลกและยมโลก ?พระนิกร ปุญญลาโภ
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
เมื่อข้าพเจ้าตายไปเทวโลกและยมโลก? ?พระนิกร" ต่อ ขอลาแม่ชั่วชีวิตจากลูก ผู้อาภัพ นิกร ไทยรักษ์ เมื่อเขียนจดหมายแล้ว ก็เก็บจดหมายพร้อมด้วยกล่องยานอนหลับใส่ไว้ในเสื้อยืดชั้นใน คิดว่าเมื่อข้าพเจ้าตายแล้ว ตอนที่เขาเอาศพไป อาบน้ำ เขาคงจะเห็นและรู้เองว่าข้าพเจ้าตายเพราะเหตุไร ตามธรรมดาแต่ก่อนมาไม่เคยไหว้พระที่บ้านเลย แต่วันนี้ข้าพเจ้าไปหาดอก... อ่านเพิ่มเติม...