Get Adobe Flash player
(21 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 4.24 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 21
แย่ดีที่สุด 

alt

?

กิจวัตรของพระ ๑๐ อย่างเป็นไฉน

๑. ลงอุโบสถ

๒. บิณบาตเลี้ยงชีพ

๓. สวดมนต์ไหว้พระ

๔. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์

๕. รักษาผ้าครอง

๖. อยู่ปริวาสกรรม

๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ

๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์

๙. เทศนาบัติ

๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น


กิจวัตร ๑๐ อย่างเหล่านี้เป็นใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฎิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน..
จะมีคำอธิบายเป็นข้อๆไป

?

หากพระภิกษุสงฆ์ไม่ดำรงตนในขอบเขตพระธรรมวินัยแล้วใครที่ใหนจะมาช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนา
พระวินัยนั้นเปรียบได้เหมือนดอกไม้ที่กระจัดกระจายไปทั่วและหลากสีแต่เมื่อนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยก็จะดูสวยงามยิ่งนักน่ามองมาก พระธรรมวินัยก็ฉันนั้นเมื่อชนทั้งหลายที่มาจากทิศทั้งสี่มาต่างวรรณะต่างศักดิ์ศรีย่อมมีทิฐิที่ต่างกันไปแต่เมื่อเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้แล้วต้องประพฤติปฎิบัติเหมือนกันไม่มีคำว่าชั้นสูงด้วยเกียรติด้วยยศ..ด้วยอายุการเกิดที่ใดก็ตามถึงอายุมากแต่บวชใหม่ต้องมีความเคารพผู้บวชก่อน..ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบิดาก็ตามย่อมยอมกราบแม้กระทั่งบุตรผู้บวชก่อน..ฉะนั้นพระธรรมวินัยนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรเคารพมากยิ่งนักหากใครมิทำตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์..กว่าพระพุทธองค์จะตรัสรู้ท่านต้องทุกข์ในการทรมานตนถึงหกปี..เคารพท่านศรัทธาท่านท่านทั้งหลายผู้รักษาพระธรรมวินัยควรปฎิบัติตามท่านที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ด้วยใจจริง..จึงชื่อว่าศิษย์พระตถาคต
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน
มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ มิใช่เพื่ออานิสงส์ ลาภสักการะและความสรรเสริญ ไม่เพื่อจุดมุ่งหมายเป็นเจ้าลัทธ และแก้ลัทธิ
มิใช่เพื่อให้คนรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์เราประพฤติเพื่อสังวระ คือความสำรวม
เพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะ คือความกำหนัดยินดี และเพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีต มิใช่วิสัยแห่งตรรก คือคิดเอาไม่ได้ หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดา แต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 14:52 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

สังขารุเปกขาญาณ

alt

วางใจเฉยเสีย ไม่ดิ้นรนกระเสือกกระสนโดยคิดว่า.. "นี่เป็นเรื่องของ ธรรมดา"

เกิดมามันก็ต้องเจ็บไข้ไม่สบาย..มีลาภแล้วลาภมันก็เสื่อมได้..

มียศแล้วยศมันก็สิ้นได้..มีสุขแล้วทุกข์มันก็มีได้..

มีคนสรรเสริญแล้วคนนินทาก็มีได้.. เกิดแล้วก็ต้องตายได้..

"ทุกอย่างมันธรรมดาแท้ ๆ"

จนจิตชินต่ออารมณ์ มีอะไรที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นปกติไม่ดิ้นรนหวั่นไหวอย่างนี้

ท่านเรียกว่า.. "ได้สังขารุเปกขาญาณ ในวิปัสสนาญาณ

เป็นคุณธรรมที่ใกล้ความเป็นผู้บรรลุพระโสดาบันแล้ว"

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

บรรไดสู่อริยะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
จันทร์, 26 เมษายน 2010
? บรรไดสู่อริยะ ?พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ถ้าคนจะถึงอรหันต์ ทีนี้อารมณ์ใจมันสบายทุกอย่าง คือว่าไม่หลงในฌาน ฌานทุกอย่าง ทั้งรูปฌานและอรูปฌานเราพอใจ แต่คิดแต่เพียงว่านี่เป็นบันไดก้าวขึ้นสู่อริยะเบื้องสูงเท่านั้น ไม่ใช่มานั่งหลงว่ากัน ทั้งวันทั้งคืน นั่งกรรมฐานตลอดวันตลอดคืน ? นั่นมันยังเป็นเด็กเล็ก ๆ อยู่ ทีนี้หลงในฌานไม่มี... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - หลวงพ่อปานออกธุดงค์ - เจ้าพ่อขุนด่าน
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
เจ้าพ่อขุนด่าน วันนี้วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๑๔ เมื่อวานนี้แนพูดถึงเรื่องเจ้าพ่อขุนด่าน ท่านใช้บาทากระทบเจ้าลาวอันธพาลคนนั้นเข้า จนเจ้าลาวเจ็บและบวมไปทั้งตัว ในที่สุดพระองค์ปากเสียก็ต้องเป็นเจ้าภาพนำส่งหลวงพ่อปาน คนที่จัดรายการนี้ก็คือเจ้าลิงขาวเขาเป็นผู้สั่ง เพราะเขามีฐานะเป็นผู้รักษาความปลอดภัย... อ่านเพิ่มเติม...
อิทธิฤทธิ์หรือความบังเอิญตอนที่ ๕
เสาร์, 20 มีนาคม 2010
อิทธิฤทธิ์หรือความบังเอิญตอนที่ ๕ หลวงพ่อสิม พุทธาจาโร หรือ พระครูสันติวรญาณ แห่ง สำนักสงฆ์ “ถ้ำผาปล่อง” อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผมไม่เคยพบท่านมาก่อนหน้านั้น แต่ทราบจากการบอกเล่าของผู้อื่นว่าท่านเป็นลูกศิษย์ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จาริกมาแสวงหาความสงบวิเวกอยู่ที่ถ้ำผาปล่อง ท่านเคยเป็น เจ้าอาวาสวัด “อโศการาม” อำเภอเมือง... อ่านเพิ่มเติม...
พระโอวาทวันวิสาขบูชา สมเด็จพระ สังฆราช
ศุกร์, 28 พฤษภาคม 2010
พระโอวาทวันวิสาขบูชา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชาทรงแนะยึดพระรัตนไตรเป็นแนวทางดำเนินชีวิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2553 ความว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก... อ่านเพิ่มเติม...
ผีวัดบางนมโค หญิงสาวถูกคุณ ก่อนบวช จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๑๔
พุธ, 16 กันยายน 2009
ผีวัดบางนมโค หญิงสาวถูกคุณ ก่อนบวช หนังสืออ่านเล่น เล่ม ๑๔ โดย พระราชพรหมยาน ? ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับวันนี้เป็น วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๓ เป็นวันบันทึก แต่ถึงแม้ว่าการบันทึกจะเลยมา แต่ก็เรื่องที่จะพูดกันก็พูดก่อนเทปก่อน นั่นก็หมายความว่า ?คราวก่อนไปหยิบเทปผิดว่าจะหยิบเทปสอง ไปหยิบเทปสามมาบันทึกเข้า... อ่านเพิ่มเติม...
ไม้สั้นไม้ยาว
เสาร์, 12 มิถุนายน 2010
"ดูไม้ท่อนนี้ซิ มันสั้นหรือยาว สมมุติว่า....คุณอยากได้ไม้ที่ยาวกว่านี้ ไม้ท่อนนี้มันก็สั้น แต่ถ้าคุณอยากได้ไม้สั้นกว่านี้ ไม้ท่อนนี้มันก็ยาว" หลวงปู่ชา 
พบพุทโธวิเศษ / ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๘)
พุธ, 06 กรกฏาคม 2011
? ? พบพุทโธวิเศษ ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๘) ทีนี้นับตั้งแต่ชาวป่าคนนั้นได้เห็นพุทโธหรือธรรมกายในใจตนเองแล้ว เรื่องก็กระจายไปทั่วหมู่บ้านในไม่ช้า ทำให้ชาวบ้าน ต่างก็พากันเร่งภาวนาพุทโธไปตาม ๆ กันเพราะอยากจะได้ดวงแก้วพุทโธบ้าง เพราะเกิดความเชื่อถือเลื่อมใส? พระอาจารย์มั่นมาก... อ่านเพิ่มเติม...
คนที่ตั้งหน้าทำความดีทำไม จึงไม่ได้ดี เหมือนคนชั่วบางคน? สู่แสงธรรม โดย พล.อ.ต.มนูญ ชมภูทีป
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2010
คนที่ตั้งหน้าทำความดีทำไม จึงไม่ได้ดี เหมือนคนชั่วบางคน? สู่แสงธรรม โดย พล.อ.ต.มนูญ ชมภูทีป หลังจากที่หลวงพ่อได้เมตตา คลี่คลายความเคลือบแคลงสงสัยในการเจริญพระกรรมฐานให้ ข้าพเจ้า จนเกิดความกระจ่างแล้วข้าพเจ้าก็ได้พยายามฝึกฝนตนเองไปเรื่อยๆ โดยมิได้ว่างเว้นจน สามารถที่จะทรงฌาน 2ได้ในทันทีที่คิดจะเจริญพระกรรมฐานกล่าวคือเพียงแค่คิดแล้วสูดลมหายใจ... อ่านเพิ่มเติม...
ปัญหาของผู้ไม่เคยฝึกมาก่อน
ศุกร์, 28 กันยายน 2012
? จาก หนังสือ?หลวงพ่อตอบปัญหา เล่ม ๒ ปัญหาของผู้ไม่เคยฝึกมาก่อน ? หลวงพ่อ?: คำว่า?มโมนยิทธิ?แปลว่า?มีฤทธิ์ทางใจ?มโนยิทธินี่เป็นการเตรียมอภิญญา จะเรียกวิชชาสามตรง ก็เข็มเกินไป จะเรียกอภิญญาก็ยังอ่อนอยู่ เป็นการเตรียมอภิญญา เตรียมเพื่อรับอภิญญาหก?วิชชาสามจริง ๆ ไปไมได้แต่เห็นได้ นั่งอยู่ตรงนี้ สามารถเห็นเทวดา เห็นพรหม เห็นพระอริยะ สามารถคุยกันได้... อ่านเพิ่มเติม...
ตายก่อนตาย โอวาทสมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ)
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2010
เมื่อจะตาย อย่าหลับตาตาย ให้ลืมตาตาย คือ เลือกกรรมฐาน ที่ชอบใจแล้วศึกษาให้รู้ชัด ก่อนตายให้มีสติอยู่กับกรรมฐาน บทนั้น จะได้ไม่หลงตายอย่าตายในสมมติ ให้ตายนอกสมมติ ? ชิงออกตัวก่อนที่ความตายจะมาถึง คือเจริญวิปัสสนาศึกษากาย และใจ ให้เห็นว่า เป็นแต่ขันธ์ห้า อายตนะหก ธาตุหก รูปนามต่างหาก มันแก่ มันเจ็บ มันตาย เห็นจริงได้อย่างนี้ชื่อว่า ตายนอกสมมติ... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธคยา ประเทศอินเดีย กัณฑ์ที่ ๑ ตอนที่ ๑ พระอาจารย์ทูล ขิปปปัญโญ
อาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2010
ธรรม เทศนา ของ พระอาจารย์ทูล ขิปปปัญโญ วัดป่าบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี? แสดงที่ พุทธคยา ประเทศอินเดีย กัณฑ์ที่ ๑ ตอนที่ ๑ ๑๖ ก.พ. ๒๕๔๐ วันนี้เป็นวันเริ่มต้นหรือเป็นวันแรกที่เราได้มากราบนมัสการต้นพระศรีมหา โพธิ กราบนมัสการพระมหาธาตุ พุทธคยา เป็นสถานที่ สำคัญทางพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดีย ... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธศาสนสุภาษิต - กัมมวรรค - หมวดกรรม
อาทิตย์, 10 ตุลาคม 2010
นิสมฺม กรณํ เสยฺโย?????ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า 
เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ) - น้ำใจของพ่อที่มีต่อลูก
อังคาร, 07 สิงหาคม 2012
น้ำใจของพ่อที่มีต่อลูก ตัดตอนมาจากเทปฤาษีสอนลูกภาคเหนือ (พิเศษ) ลูกรักของพ่อทั้งหลาย วันนี้เรามานั่งคุยกันบนยอดดอยตุง จังหวัดเชียงราย คำว่า ตุง นี้ เขาแปลว่าธง พ่อมองหน้าลูกทั้งชายและหญิงทุกคนอยู่ในความสงบ ดีลูก นี่ลูกของพ่อเป็นคนดี แบบนี้พ่อชื่นใจในความดีของลูก ความจริงพ่อไม่เคยดุใครนะ แต่ลูกทุกคนของพ่อก็แสดงถึงความหวาดหวั่นและเกรงใจ... อ่านเพิ่มเติม...
วิสัชนาธรรม
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
? ? ? วิสัชนาธรรม พระโพธิญาณ เถระ (ชา สุภทฺโท) การภาวนา ปุจฉา???? การภาวนานี้? เราไปยืน เดิน นั่ง นอน อะไรอย่างนี้จะมีผลอะไรบ้างไหมครับ วิสัชนา?? มีมั่ง? แต่เหตุมันต้องสงบถึงที่มันเสียก่อน? ให้มันถึงปัญญาล่ะดีมากที่สุด? คือ? มันบ่มาถึงที่สุดแล้วมันก็สุกขึ้นมาได้ แต่ว่ามันมีแง่อยู่อย่างหนึ่งว่า? ความสำเร็จในการปฏิบัตินี้? มันมีเรื่องติดไปด้วยวิปัสสนาภาวนา?... อ่านเพิ่มเติม...
ศีล สมาธิ ปัญญา
เสาร์, 22 พฤษภาคม 2010
ศีล สมาธิ ปัญญา ก็เหมือนแกงส้ม ศีล เปรียบได้กับรสเปรี้ยว ความเปรี้ยวทำหน้าที่กัดกร่อนความสกปรกออก ทำนอง เดียวกัน ศีลจะช่วยขัดเกลาความหยาบ ออกจากทางกาย วาจา ใจ สมาธิ เปรียบได้กับรสเค็ม เพราะความเค็มช่วยรักษาอาหารต่างๆไม่ให้เน่าเสีย สมาธิ ก็เหมือนกัน สามารถรักษาจิตของเรา ให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีได้ ปัญญา เปรียบได้กับรสเผ็ด... อ่านเพิ่มเติม...