Get Adobe Flash player
(18 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 4.11 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 18
แย่ดีที่สุด 

alt

?

กิจวัตรของพระ ๑๐ อย่างเป็นไฉน

๑. ลงอุโบสถ

๒. บิณบาตเลี้ยงชีพ

๓. สวดมนต์ไหว้พระ

๔. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์

๕. รักษาผ้าครอง

๖. อยู่ปริวาสกรรม

๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ

๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์

๙. เทศนาบัติ

๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น


กิจวัตร ๑๐ อย่างเหล่านี้เป็นใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฎิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน..
จะมีคำอธิบายเป็นข้อๆไป

?

หากพระภิกษุสงฆ์ไม่ดำรงตนในขอบเขตพระธรรมวินัยแล้วใครที่ใหนจะมาช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนา
พระวินัยนั้นเปรียบได้เหมือนดอกไม้ที่กระจัดกระจายไปทั่วและหลากสีแต่เมื่อนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยก็จะดูสวยงามยิ่งนักน่ามองมาก พระธรรมวินัยก็ฉันนั้นเมื่อชนทั้งหลายที่มาจากทิศทั้งสี่มาต่างวรรณะต่างศักดิ์ศรีย่อมมีทิฐิที่ต่างกันไปแต่เมื่อเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้แล้วต้องประพฤติปฎิบัติเหมือนกันไม่มีคำว่าชั้นสูงด้วยเกียรติด้วยยศ..ด้วยอายุการเกิดที่ใดก็ตามถึงอายุมากแต่บวชใหม่ต้องมีความเคารพผู้บวชก่อน..ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบิดาก็ตามย่อมยอมกราบแม้กระทั่งบุตรผู้บวชก่อน..ฉะนั้นพระธรรมวินัยนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรเคารพมากยิ่งนักหากใครมิทำตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์..กว่าพระพุทธองค์จะตรัสรู้ท่านต้องทุกข์ในการทรมานตนถึงหกปี..เคารพท่านศรัทธาท่านท่านทั้งหลายผู้รักษาพระธรรมวินัยควรปฎิบัติตามท่านที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ด้วยใจจริง..จึงชื่อว่าศิษย์พระตถาคต
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน
มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ มิใช่เพื่ออานิสงส์ ลาภสักการะและความสรรเสริญ ไม่เพื่อจุดมุ่งหมายเป็นเจ้าลัทธ และแก้ลัทธิ
มิใช่เพื่อให้คนรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์เราประพฤติเพื่อสังวระ คือความสำรวม
เพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะ คือความกำหนัดยินดี และเพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีต มิใช่วิสัยแห่งตรรก คือคิดเอาไม่ได้ หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดา แต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 14:52 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน

alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า..

ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน

อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่

ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

นึกถึงแม่ในวันเกิด
เสาร์, 29 มกราคม 2011
นึกถึงแม่ในวันเกิด เก็บมะลิใส่พานพูนทูนเหนือเศียร พร้อมธูปเทียนกราบแด่แม่ของฉัน พระคุณแม่มากล้ำสุดรำพัน ยากจะสรรสิ่งใดทดแทนคุณ ให้กษีรธาราเลือดในอก แม่กอดกกลูกน้อยให้ตักหนุน ลูกเจ็บปวดมีแม่ปลอบด้วยการุณย์ อกแม่อุ่นให้ลูกซบยามโศกทรวง อันความรักของใครว่าแน่วแน่ ย่อมพ่ายแพ้แม่รักลูกใหญ่หลวง รักของแม่บริสุทธิ์ไม่หลอกลวง ... อ่านเพิ่มเติม...
ทูตชาดก : ว่าด้วยการบอกความทุกข์แก่ผู้ที่ควรบอก
พุธ, 18 สิงหาคม 2010
? ? ทูตชาดก ว่าด้วยการบอกความทุกข์แก่ผู้ที่ควรบอก พระศาสดา เมื่อเสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภการสรรเสริญปัญญาของพระองค์ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้ ? ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันถึงถ้อยคำปรารภพระคุณของพระศาสดาในโรงธรรมสภาว่า อาวุโสทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงดูความเป็นผู้ฉลาดในอุบายของพระทศพลเถิด พระองค์แสดงนางอัปสรทั้งหลาย แก่นันทกุลบุตร... อ่านเพิ่มเติม...
บุพกรรม ขององคุลีมาล
อังคาร, 04 พฤษภาคม 2010
บุพกรรม ขององคุลีมาล หลวงพ่อพระราชพรหมยาน “หลวงพ่อคะ? หนูเคย อ่านเรื่องกฎของกรรมเรื่องหนึ่ง? คือ? นายแดงเป็นคนเนรคุณพ่อแม่และเคยทุบตีพ่อแม่? พอ แกมีลูกออกมาลูกก็มีอาการเหมือนกับพ่อค่ะ? คงจะเป็น กฎของกรรมของนายแดง? แต่หนูคิดว่าลูกของนายแดงจะต้อง มีบาปเหมือนกันใช่ไหมคะ....” ??????????????????????? ก็ไม่ใช่บาป ??????????????????????? “แล้วกฎของ กรรมจะบันดาลให้เป็นอย่างไรคะ...”... อ่านเพิ่มเติม...
เหตุไรบางคนระลึกชาติได้ บางคนระลึกไม่ได้
เสาร์, 17 เมษายน 2010
? เหตุไรบางคนระลึกชาติได้ บางคนระลึกไม่ได้ ? เมื่อไม่นานมานี้มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อศาสตราจารย์เอียน สตีเวนสัน ได้เข้ามาสำรวจเกี่ยวกับคนที่ระลึกชาติได้ใน เมืองไทย เขาได้พบว่ามีอยู่หลายรายที่มีหลักฐานเชื่อถือได้ว่าระลึกชาติได้จริง ๆ เช่น เท่าที่ปรากฏในเอกสารที่เขารวบรวมไว้ได้นั้นมีอยู่ถึง 600 กว่าราย จากหลักฐานที่เขาอ้างไว้นี้ ทำให้เชื่อได้ว่า... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๒๕. สังฆานุสสติ
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
สังฆานุสสติ สำหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องสังฆานุสสติกรรมฐาน สังฆานุสสติกรรมฐานนี่มีการปฏิบัติเป็น ๓ ประการเหมือนกัน ตามแบบท่านให้พิจารณาคุณของพระสงฆ์ อันนี้จะเข้าถึงอุปจารสมาธิเป็นที่สุด ถ้ายึดรูปของพระสงฆ์เป็นอารมณ์ อันนี้จะเข้าได้ถึงฌาน ๔ หรือฌาน ๘ แล้วก็ในตอนท้ายพิจารณาธรรมที่ทำให้เป็นพระสงฆ์ ได้แก่วิปัสสนาญาณ อันนี้ได้ถึงพระนิพพานเหมือนกัน... อ่านเพิ่มเติม...
วิสัชนาธรรม
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
? ? ? วิสัชนาธรรม พระโพธิญาณ เถระ (ชา สุภทฺโท) การภาวนา ปุจฉา???? การภาวนานี้? เราไปยืน เดิน นั่ง นอน อะไรอย่างนี้จะมีผลอะไรบ้างไหมครับ วิสัชนา?? มีมั่ง? แต่เหตุมันต้องสงบถึงที่มันเสียก่อน? ให้มันถึงปัญญาล่ะดีมากที่สุด? คือ? มันบ่มาถึงที่สุดแล้วมันก็สุกขึ้นมาได้ แต่ว่ามันมีแง่อยู่อย่างหนึ่งว่า? ความสำเร็จในการปฏิบัตินี้? มันมีเรื่องติดไปด้วยวิปัสสนาภาวนา?... อ่านเพิ่มเติม...
นิโรธสัญญา หลวงปู่ดาบส สุมโน
อังคาร, 01 ธันวาคม 2009
หลวงปู่ดาบส สุมโน อาศรมไผ่มรกต บ.ลูกกลอน ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย นิโรธสัญญา นิโรธ แปลว่า ดับความทุกข์ ความชั่ว บาป ดับรูปกาย นามซึ่งมีในกายดับจากวัตถุธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ มีความหมายเช่นเดียวกับ คำว่า นิพพาน ดับหรือว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลก นรก สวรรค์ พรหม ไม่เหลือการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งเป็นสาเหตุของความ ทุกข์ยากลำบากอีกต่อไป สัญญา แปลว่า... อ่านเพิ่มเติม...
หัวใจมนุษย์ พระธรรมเทศนา ของหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
หัวใจมนุษย์ พระธรรมเทศนา ของหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ผู้หญิงเป็นพระอรหันต์ได้? ผู้ชายเป็นพระอรหันต์ได้? ฉายานามว่า มนุษย์ วาโต? แปลว่า ลม? ลมเป็นที่เกิด? อิตถี? แม่ของเราก็มีลม? พ่อของเรา ก็มีลม พระพุทธเจ้า? อาศัยลมเป็นที่เกิด? เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์? เวสสันตะระ ได้เกิดจากลม? พระเจ้าสัญชัย? พระนางเจ้าผุสดี? เป็นพระเจ้าแม่ขันธ์ ๕ ของพระองค์?... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - หลวงพ่อปานออกธุดงค์ - เขาวงพระจันทร์
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
เขาวงพระจันทร์ ฉันเป็นคนแก่ทะเล้นไม่ใคร่จะเดินตรงทาง จะเล่าเรื่องเขาวงพระจันทร์ก็แอบเอาอะไรต่อ มิอะไรมาแทรกเสียหลายวัน ลูกหลานรำคาญไหมจ๊ะ ถ้ารำคาญก็ไม่ต้องแก้อารมณ์ ปล่อยให้มันรำคาญไป และก็คิดเสียด้วยว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยง เพียงแต่ตาฤาษีหัวล้านเล่านิทานยังเอาเที่ยงไม่ได้ แกว่าแกจะพูดตรงนี้แกก็ไพล่เอาอะไรมาว่าแทนเสียเป็นคุ้งเป็นแคว... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่จันทาพบพระกลายเป็นเปรต
อังคาร, 19 มกราคม 2010
หลวงปู่จันทาพบพระกลายเป็นเปรต พระเปรต สมัยหนึ่ง ไปวิเวกกับพระอาจารย์บุญพิน และพระจ่อย ไปอยู่ที่ ถ้ำจำปา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี? ถ้ำจำปาอยู่บนภูพาน ในถ้ำนั้นมีพระพุทธรูปทำด้วยไม้ และหินอยู่มาก โยมที่บ้านกะลึมบอกว่า มีผีเฝ้ารักษาไว้ แล้วโยมก็พาไปทำที่พักให้อยู่หน้าถ้ำพอค่ำลง ก็ทำความเพียร เดินจงกรมจนถึง ๓ ทุ่ม จากนั้น ก็ไหว้พระ... อ่านเพิ่มเติม...
การทรงฌาน โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2009
การทรงฌาน? โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสือ กรรมฐาน ๔๐ โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ได้พากันสมาทานพระกรรมฐานและสมาทานอุโบสถศีลแล้ว ต่อแต่นี้ไปก็เป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะพากันเจริญสมาธิจิต ในอันดับแรกของการเจริญสมาธิจิต สิ่งที่ต้องตั้งไว้เป็นอารมณ์รักษาไว้ด้วยดี นั่นก็คือลมหายใจเข้าออก พยายามรักษากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ... อ่านเพิ่มเติม...
คาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2009
คาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์ ตั้ง "นะโม" ๓ จบ พระคาถาบทนำว่าครั้งเดียวพุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ ?พระคาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์ ว่าดังนี้"วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม" (อ่านว่า สะหวา - โหม) พระคาถาของพระปัจเจกโพธิ์นี้ ท่านพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน)... อ่านเพิ่มเติม...
ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๑) บรรลุอนาคามี
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2011
บรรลุอนาคามี ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๑) ขณะที่พระอาจารย์มั่นบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีธรรมอยู่ที่ถ้ำสาลิกานี้ ปรากฏว่า ในบางคืนมีพระอรหันตสาวก เสด็จมาแสดง ธรรมให้ท่านฟังตามทางอริยประเพณี โดยมาปรากฏในทางสมาธินิมิต เมื่อพระอรหันตสาวกแสดงธรรมให้ท่านฟังจากไปแล้ว ... อ่านเพิ่มเติม...
อริยสัจ๔ประการ
พฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2010
อริยสัจ๔ประการ อริยสัจ๔ประการนี้เป็นหลักคำสอนที่สำคัญของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงแสดงไว้อย่างชัดแจ้งในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจักวัคคีย์ทั้ง๕ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีปัจจุบันนี้เรียกว่า"สารนาถ"ในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๘ที่เราเรียกวันนี้ว่า"อาสาฬหบูชา"... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อกลั่น พระผู้สามารถสื่อภาษาจิตกับสัตว์
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
? หลวงพ่อกลั่น พระผู้สามารถสื่อภาษาจิตกับสัตว์ วัดพระญาติการาม ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มา : นิตยสารหญิงไทย ฉบับที่ 698 ปีที่ 30 ปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 โดย : คุณสายทิพย์ ในยุคต้นรัตนโกสินทร์ ราวพุทธศักราช 2390 ปีมะแม ณ ต.อรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ครอบครัวหนึ่งซึ่งมีฐานะยากจนได้ให้กำเนิดเด็กชายผู้มีบุญมาเกิด ... อ่านเพิ่มเติม...