Get Adobe Flash player

อานิสงส์การทอดกฐินและการทอด ผ้าป่า

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
พระพุทธศาสนา - อานิสงส์

alt

อานิสงส์การทอดกฐินและการทอด ผ้าป่า

ผู้ถาม : "การทอดผ้าป่า บางแห่งเขามีชะนีกับพุ่มไม้ แต่ที่วัดท่าซุงนี่ไม่เห็นมีอะไรเลย อานิสงส์จะสู้มีชะนีได้หรือเปล่าคะ.?"

หลวง พ่อ :
"สู้ไม่ได้หรอก เพราะไม่มีร้อง "ผัวโว้ย ๆ" คือว่าผ้าป่านี่น่ะ เดิมทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านแนะนำให้ถวายสังฆทาน

ท่านบอกว่าถวายของไม่เจาะจง รูปหนึ่งรูปใดมีอานิสงส์มากเป็นสังฆทาน ทีนี้ต่อมาญาติโยมมีน้อย พระมาก แกจะประเคน

องค์ใดองค์หนึ่งก็เกรงใจองค์อื่น เลยเอาแบบนี้แล้วกัน เราไม่เจาะจงพระเอาไปแขวนตามต้นไม้ใกล้กุฏิ หรือป่าช้า ถ้าพระองค์ไหนพบ

ชักเอาไปก็ถือว่าเป็นสังฆทาน เขาถือตามรูปนี้นะ ต่อมาญาติโยมอยู่ไกลป่า เลยไปตัดกิ่งไม้มา ชะนีก็ชะนีปลอม คือไม่มีความจำเป็น

นะ ถวายผ้าป่าก็คือถวายสังฆทาน นั่นเอง ก็ทำมันตรงไปตรงมาก็หมดเรื่อง"
ผู้ถาม : "ที่วัดท่าซุง ชอบใจอยู่อย่างครับ คือไปถึงก็ถวายได้เลย ไม่ต้องไปว่า อิมานิ อิมาแนะ สู้สะดวกนิของหลวงพ่อไม่ได้"

หลวงพ่อ : " จะไปว่าอะไร เขาตั้งใจมาตั้งแต่บ้านแล้ว ที่นำน่ะ หมายถึงหลายๆ คน ด้วยกัน ต้องว่านำ ดีไม่ดีหัวหน้าว่ามากเกินไป

รำคาญ บุญหล่นอีก อันที่จริงพระท่านก็ทราบแล้วว่าเป็นสังฆทาน ผู้รับองค์เดียวก็ไม่มีสิทธิ์ใช้แต่ผู้เดียว"

ผู้ถาม :
"ปัจจุบันโรงเรียนหลายแห่งมักจะหาเงินเข้าโรงเรียนโดยการทอดผ้าป่า มีผ้าไตรจีวรเสร็จ แล้วก็แบ่งถวายพระเล็กน้อย ส่วน

ใหญ่ก็เข้าโรงเรียน ลูกมีความไม่สบายใจเกรงว่าบุญอันนี้จะไม่สมบูรณ์แบบ เกรงว่าจะเป็นของสงฆ์ไปด้วย ลักษณะอย่างนี้อยากเรียน

ถามหลวงพ่อว่า ได้บุญมากกว่าหรือบาปมากกว่าเจ้าคะ..?"

หลวงพ่อ : "ความจริงถ้าบอกเขาตรง ๆ ว่าจะไปช่วยโรงเรียนนะ แล้วก็บอกเขาว่าส่วนหนึ่งก็จะถวายพระ ถ้าทำตามนั้นอานิสงส์

สมบูรณ์แบบ พูดตรงไปตรงมานะ โกงไปโกงมาไม่ได้ หมายความว่าส่วนใดถวายพระ นั่นเป็นสังฆทานแท้ ส่วนใดที่ให้โรงเรียนก็เป็น

ทานบารมีไป เป็นทานส่วนบุคคลนะ อานิสงส์ต่ำหน่อย"

ผู้ถาม : "เมื่อ ปี พ.ศ. 2527 กระผมเป็นหัวหน้าจัดทอดผ้าป่าหลายครั้ง ได้เงินเป็นจำนวนมาก แต่เวลาเดินทางไปผมก็ซื้อขนมเลี้ยง

กันในรถ เลี้ยงเหล้าเลี้ยงอาหารก็หลายครั้ง ตอนนี้ผมหูตาสว่างเมื่อได้พบหลวงพ่อ จึงอยากจะชดใช้เวรกรรมที่กระทำไว้ จึงขอปรึกษา

หลวงพ่อว่า เราควรจะเพิ่มดอกเบี้ยเท่าใด พระยายามจึงจะอโหสิครับ..?"

หลวง พ่อ : "เอ..เดี๋ยว ๆ ขอค่าติดต่อ ได้ตังค์แล้วตอนนี้(หัวเราะ) มิน่าเล่าตอนนั่งสมาธิท่านลุง (พระยายม) ถึงได้ขึ้นมา ถาม "มีเรื่อง

อะไร ลุง" บอก "วันนี้มีธุระ" อันนี้จริง ๆ นะ"

ผู้ถาม : "แสดงว่าท่านรู้ล่วงหน้าหรือครับ..?"

หลวงพ่อ : "ใช่ ท่านรู้ว่าฉันจะได้สตางค์ เอายังงี้ก็แล้วกันนะ ประเดี๋ยวก่อน คนที่ไปกินด้วยกันคือพวกเดียวกันหรือเปล่า พวกออก

สตางค์หรือเปล่า ต้องดูก่อนนะ ถ้าเงินที่อื่น คนอื่นด้วย ก็ควรชำระหนี้สงฆ์ไปถ้าหากว่า คนที่ไปเป็นคณะ เราเรี่ยไรเฉพาะคณะนั้นนะ

แล้วไปด้วยกันซื้อแบ่งกันกิน อันนี้ไม่เป็นไรต่างคนต่างกิน ลงก็ลงด้วยกัน แต่

คงไม่ลง คือว่าถ้าเรี่ยไรเฉพาะคนนั้น เขาทราบอยู่อันนี้ไม่เป็นไร ถ้าเอาเงินจากคนอื่นไปด้วย อันนี้ควรจะชำระหนี้สงฆ์"

ผู้ถาม : "ต้องเป็นวัดที่เราเคยไปทอดใช่ไหมครับ..?"

หลวง พ่อ : "วัดไหนก็ได้ เข้าเขตสงฆ์ก็แล้วกัน ใครทำมาบ่อยก็จัดการแก้ไขเสีย"

ผู้ถาม :
"หลวงพ่อ คะ การทอดผ้าป่า กับ การทอดกฐินอย่างไหนได้อานิสงส์มากน้อยกว่ากันคะ..?"

หลวง พ่อ : "ความจริง ผ้าป่า กับ กฐินเป็นสังฆทานด้วยกันทั้งคู่นะ แต่ถ้าว่าอานิสงส์โดยเฉพาะกฐินได้มากกว่า เพราะว่ากฐินมีเวลา

จำกัด จะทอดตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 แต่อานิสงส์ได้ทั้งสองฝ่าย คือ ผุ้ทอดก็ได้ พระผู้รับก็ได้ พระผุ้รับมีอำนาจ

คุ้มครองพระวินัยได้หลายสิกขาบท ทำให้สบายขึ้นต้นเหตุ แห่งการทอดกฐินนี้ ก็มี นางวิสาขา เป็นคนแรก ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่า

ทรงบัญญัติการจำพรรษา เพื่อป้องกันพระไปเดิน

เหยียบต้นพืชต้นข้าวที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้ใน ฤดูฝนไม่ให้เสียหาย

ครั้นเมื่อออกพรรษาแล้ว ภิกษุชาวปาฐา 30 รูปเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ในเวลานั้นพระสงฆ์ทั้งหลายมีผ้าจำกัดเพียง 3 ผืนเท่านั้น

เมื่อมาถึงในขณะที่นางวิสาขา เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่พอดี เห็นพระมีผ้าสบงจีวรเปียกโชกด้วยน้ำฝนและน้ำค้าง จึงได้กราบทูลขอพรแด่

พระพุทธเจ้าว่า " หลังจากออกพรรษาแล้ว ขอบรรดาประชาชนทั้งหลายมีโอกาสถวายผ้าไตรจีวร แก่คณะสงฆ์ด้วยเถิด" พระพุทธเจ้าก็

ทรงอนุมัติ ส่วนผ้าป่าก็เป็นสังฆทาน แต่อานิสงส์จะน้อยไปนิดหนึ่ง แต่ทั้งสองอย่างก็เป็นสังฆทานเหมือนกัน แต่เป็นสังฆทานเฉพาะ

กิจ กับสังฆทานไม่เฉพาะกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าป่า ผู้ให้ก็ได้อานิสงส์ ผุ้รับก็มีอานิสง์แต่เพียงแค่ใช้ เป็นอันว่าทั้งสองอย่างนี้ถือว่า

อานิสงส์การทอดกฐินมากกว่าผ้าป่า แต่ว่าการทอดกฐินปีหนึ่งครั้งเดียว ผ้าป่าทอดได้หลายครั้ง อานิสงส์ผ้าป่าย่อมได้มากกว่านะ"

ผู้ถาม : "แล้วองค์กฐินที่แท้จริงเป็นอย่างไรคะ..?"

หลวงพ่อ : "องค์กฐินจริง ๆ คือ ผ้าไตร นอกนั้นเป็นบริวาร เวลากรานกฐินจริง ๆ เรากรานกันแต่ผ้า การถวายก็ไม่ยาก เรา

มีผ้าจีวรผืนหนึ่งหรือว่าสบงผืนหนึ่ง หรือว่าสังฆาฏิผืนหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก้ได้ เขาเรียกว่า จุลกฐิน หรือจะถวาไตรจีวร

ครบทั้งวัด เขาเรียกว่า มหากฐินฉะนั้น จะถวายมากก็ได้ ถวายน้อยก็ได้ อานิสงส์เหมือนกัน โดยเฉพาะที่วัดท่าซุง จัดเป็น

กฐินสามัคคี เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

ทุกคน ได้อานิสงส์เท่ากันหมด

สำหรับการ ทอดกฐินครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านเคยเทศน์คือพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า พระปทุมุตตระท่านเคยเทศน์วาระหนึ่ง สมัย

ที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็น มหาทุคคตะ

คำว่า มหาทุคคตะ นี้จนมาก เป็นทาสของท่านคหบดี ได้ไปฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าว่า อานิสงส์กฐินนี้มีมาก ท่านจึง

กลับไปชวนนาย แต่นายก็มอบหมายทรัพย์สมบัติให้ท่านเป็นผู้จัดการทุกอย่าง ท่านมหาทุคคตะอยากมีส่วนร่วมในทาน

นี้ด้วย แต่ไม่มีอะไรมีแต่เสื้อผ้าเก่า ๆ ขอตนที่มีติดตัวอยู่เพียงชุดเดียว จึงนำไปแลกที่ร้านในตลาด มีด้าย 1 กลุ่ม เข็ม 1

เล่ม เอามาร่วมในการทอดกฐินกับเจ้านาย เพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล พระองค์ทรงตรัสว่า คนถวายผ้า

กฐิน หรือ ร่วมในการถวายกฐินทานครั้งหนึ่ง จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้ แต่ถ้า

หากว่ายังไม่ถึงพระนิพพาน เพียงใดอานิสงส์จะให้ผลแก่ท่านผู้นั้น เมื่อตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็จะ

ลงมาเป็น พระเจ้าจักรพรรดิ ปกครองโลก 500 ชาติ เมื่อบุญน้อยลงมาจะเป็น พระมหากษัตริย์ 500 ชาติ เป็น มหาเศรษฐี

500 ชาติ เป็น อนุเศรษฐี 500 ชาติ เป็น คหบดี 500 ชาติ แต่คนที่ทอดผ้ากฐิน หรือว่าร่วม ในการทอดผ้ากฐินครั้งหนึ่งก็ดี

บุญบารมีส่วนนี้ยังไม่ทันหมดก็ปรากฏว่า ท่านเจ้าของทานไปนิพพานก่อน"

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

เราไปนิพพานกันดีกว่า

?

alt

?

?

"พ่อ" ขอแนะว่า ตัดสักกายทิฏฐิ ตัวเดียวลูกรัก คืออย่าสนใจในรูป รูปเราก็ดี รูปเขาก็ดี

รูปวัตถุธาตุก็ดีตัดกันเสียที เรื่องการเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา เป็นพรหม เลิกกัน

เราไม่ต้องการมันต่อไป เพราะว่ามันเป็นของไม่ดี เราไปนิพพานกันดีกว่า

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

บันทึกเทศน์ กัณฑ์ที่ ๕
พฤหัสบดี, 06 พฤษภาคม 2010
บันทึกเทศน์ กัณฑ์ที่ ๕ ? สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรเถระ) วัดเทพศิรินทราวาส แสดง วันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๘๓ ? บัดนี้ สาธุชนได้ทำกิจเบื้องต้น จนถึงมีศีลเป็นภาคพื้นเสร็จแล้ว ควรสงบกาย สงบวาจา สงบใจ ตั้งจิตฟัง ในขณะที่ฟังอยู่นี้ ? กายวาจาก็บริสุทธิ์ด้วยศีล ถ้าตั้งใจสงบอยู่ในธรรม ก็เป็นสมาธิ ถ้ารู้จริงเห็นจริง ก็เป็นปัญญา ... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้
เสาร์, 31 กรกฏาคม 2010
กรรมเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ กรรม แปลว่า การกระทำ การกระทำแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ กรรมฝ่ายดี และกรรมฝ่ายชั่ว กรรมฝ่ายดีเรียกว่ากุศลกรรม ส่วนกรรมฝ่ายชั่วเรียกว่าอกุศลกรรม เราสามารถพิสูจน์กรรมและผลกรรม ทำอะไรได้อย่างนั้น เช่นถ้าเราอยากสอบได้เราต้องอ่านหนังสือ ถ้าเราไม่อ่านหนังสือเราก็สอบไม่ได้ (อ่านคือกรรม) สอบได้คือผล (วิบาก) , ... อ่านเพิ่มเติม...
สร้างความดีเพื่อสู่พระนิพพาน
จันทร์, 09 กันยายน 2013
เราตั้งใจไว้เสมอว่า?จะทรงศีลให้บริสุทธิ์?โดยไม่ทำลายศีลเอง ไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีล ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว และเราจะมีจิตยอมรับนับถือความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความดีของพระธรรม ความดีของพระสงฆ์ และมีจิตตรงเฉพาะพระนิพพาน คือ การกระทำกิจทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมด จะให้ทานแก่สัตว์ ชี้ทางให้แก่บุคคลผู้หลงทาง... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยฉฬภิญโญ - อิทธิฤทธิ์
อาทิตย์, 21 ตุลาคม 2012
อิทธิฤทธิ์ ญาณข้อ ๑ ท่านสอนให้ฝึกการแสดงฤทธิ์ต่างๆ การแสดงฤทธิ์ทางพระพุทธศาสนานี้ ท่านสอนให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ท่านให้เจริญคือฝึกในกสิณแปดอย่างให้ชำนาญ กสิณแปดอย่างนั้นมีดังนี้ ๑. ปฐวีกสิณ เพ่งธาตุดิน ๒. อาโปกสิณ เพ่งธาตุน้ำ ๓. เตโชกสิณ เพ่งไฟ ๔. วาโยกสิณ เพ่งลม ๕. ปีตกสิณ เพ่งสีเหลือง ๖. นีลกสิณ เพ่งสีเขียว ๗. โลหิตกสิณ เพ่งสีแดง ๘. โอทาตกสิณ เพ่งสีขาว... อ่านเพิ่มเติม...
มงคลที่ ๑๘ "การงานที่ปราศจากโทษ" และมงคลที่ ๑๙ "การงดเว้นจากบาป"
เสาร์, 22 สิงหาคม 2009
มงคลที่ ๑๘ "การงานที่ปราศจากโทษ" ? และมงคลที่ ๑๙ "การงดเว้นจากบาป" จาก หนังสือ มงคล 38 และอุทุมพริกสูตร อนวชฺชานิ กมฺมานิ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ พระบาลีท่านว่ายังงี้ ใครเขาแปลไว้ว่ายังไง อ๋อ การงานที่ปราศจากโทษ ปัดโธ่ เอามันเสียตรง ๆ ไม่ได้หรือพี่ทิด แปลละมักจะอมไอ้ความจริงไว้เสมอ ให้ชาวบ้านเขาเข้าใจความจริงบ้างซี บอกว่าเราทำงานที่ไม่มีโทษ จัดว่าเป็นอุดมมงคล... อ่านเพิ่มเติม...
ผีนางตะเคียน โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๑๔
อาทิตย์, 04 ตุลาคม 2009
ผีนางตะเคียน โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๑๔ ? ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และท่านผู้อ่านทั้งหลาย วันนี้ตรงกับ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๓ เป็นวันบันทึก แต่ท่านจะอ่านเมื่อไร จะฟังเมื่อไรเป็นเรื่องของท่าน ตอนนี้ก็มาคุยกันเรื่อง ผีวัดบางนมโค ต่อ และการที่บรรดาท่าน ทั้งหลายฟังมาแล้ว คงจะคิดว่า ผู้พูดเก่งมากไม่กลัวผี... อ่านเพิ่มเติม...
จดหมาย จาก หลวงพ่อ
ศุกร์, 04 ธันวาคม 2009
จดหมาย จาก หลวงพ่อ? รวบรวมโดย พล.อ.ท. ม.ร.ว. เสริม ศุขสวัสดิ์ 30 ม.ค. 2535? คำนำ หนังสือ ?จดหมายจากหลวงพ่อ? นี้ท่านเขียนถึงข้าพเจ้าบ้าง ถึงภรรยาของข้าพเจ้า (คุณเฉิดศรี สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา หรือคุณอ๋อย) บ้าง ถึงบรรดาศิษย์ทุกคนบ้าง มีข้อความบอกให้ทราบกิจกรรม และอุปสรรคในการสร้างวัดท่าซุง (การสร้างเพิ่มเติมจากของเก่า) เป็นบางตอน... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อจง ออกธุดงค์
อาทิตย์, 26 กรกฏาคม 2009
หลวงพ่อจง ออกธุดงค์จากหนังสือรวมคำสอนพระสุปฏิปันโน เล่ม 4(กลุ่มเกศแก้ว)ธุดงค์การปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อจง มิใช่จำเพาะอยู่แต่ภายในวัดหน้าต่างนอก ที่ท่านรับหน้าที่มาดูแลในฐานะเจ้าอาวาสเท่านั้น แม้ยามว่างเว้นจากกิจอันเป็นภาระตามหน้าที่ที่ศรัทธาญาติโยมมอบหมายให้ ท่านจะปลีกตัวออกไปหาความสงบสงัดยังสถานวิเวก ยังป่าเขาลำเนาถ้ำอยู่เสมอ ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ลักษณะแห่งพระสุตตันตปิฎก โดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
พฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2010
ลักษณะแห่งพระสุตตันตปิฎก พระธรรมเทศนาโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) ตีพิมพ์ใน วารสาร ธรรมจักษุ ปีที่ ๘๒ ฉบับที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาดีแล้ว กว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด แต่ก็คงย่นลงในปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรมนั้นแหละ ในยุคเบื้องต้นครั้งพุทธกาล มีแต่ธรรมวินัย ตัดออกเป็น ๒ คือ ธรรม ๑ วินัย ๑... อ่านเพิ่มเติม...
หัวใจมนุษย์ พระธรรมเทศนา ของหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
หัวใจมนุษย์ พระธรรมเทศนา ของหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ผู้หญิงเป็นพระอรหันต์ได้? ผู้ชายเป็นพระอรหันต์ได้? ฉายานามว่า มนุษย์ วาโต? แปลว่า ลม? ลมเป็นที่เกิด? อิตถี? แม่ของเราก็มีลม? พ่อของเรา ก็มีลม พระพุทธเจ้า? อาศัยลมเป็นที่เกิด? เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์? เวสสันตะระ ได้เกิดจากลม? พระเจ้าสัญชัย? พระนางเจ้าผุสดี? เป็นพระเจ้าแม่ขันธ์ ๕ ของพระองค์?... อ่านเพิ่มเติม...
พหุลกถา โอวาท พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
อาทิตย์, 23 พฤษภาคม 2010
พหุลกถา โอวาท พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร เมื่อเราจะประกอบความเพียรให้เกิดมีขึ้นในตัวของเรา ควรกำหนด ควรรู้ ควรเห็นและความเป็นอยู่ของจิต คือ เรื่องสิ่งที่จิตของเรามันหลงอยู่ ให้รู้จักว่ามันหลง จิตหลงอะไร ติดข้องคาอะไร เราพากันค้นหาตัวหลงตัวคาในจิต ของตนทันที แล้วรีบพยายามแก้ไขชำระสะสางในสิ่งเหล่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๓๘
ศุกร์, 16 เมษายน 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๓๘ คำว่า วิจิกิจฉา นี่แปลว่า สงสัย คือสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้า สงสัยในความดีของ พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า สงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์ มีพระอรหันต์? เป็น ต้น สงสัยว่าพระพุทธเจ้าน่ะมีจริงหรือไม่จริง ?ถ้ามีจริง ๆ พระพุทธเจ้าน่ะดีไหม คำสอนของ พระองค์ดีจริง ๆ?หรือเปล่า นี่สงสัย คำสอน นี่สงสัยพระธรรมเลย... อ่านเพิ่มเติม...
กฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎก : เปรตไร่อ้อย
เสาร์, 17 เมษายน 2010
กฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎก : เปรตไร่อ้อย? ความดีที่ได้กระทำไว้แล้วย่อมไม่สูญเปล่า ย่อมตามส่งผลให้เราได้พบเจอแต่สิ่งที่ดี ในทางตรงกันข้าม หากกระทำความชั่ว ผลของกรรมชั่วก็จะทำให้เราต้องไปเกิดในสถานที่ที่ได้รับแต่ความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนทั้งทางกายและทางใจ?คนที่มีปัญญาจึงเลือกทำแต่สิ่งที่ดี รักษาศีล ปฏิบัติสมาธิ และเจริญปัญญา... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่อง..เร่งรัดการปฏิบัติ
อาทิตย์, 27 กันยายน 2009
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน เรื่อง..เร่งรัดการปฏิบัติ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และพระโยคาวจรทั้งหลาย สำหรับวันนี้ท่านทั้งหลายได้พากัน สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแล้ววันนี้ก็ขอให้ศึกษากันทางด้านในด้าน ? เร่งรัดในการปฏิบัติ ? เพราะว่าการที่ศึกษามาก็เป็นการศึกษาตามลำดับ ตั้งแต่ ? อานาปานุสสติกรรมฐาน ? มาจน กระทั้งถึงหมวด ? กรรมฐาน ๔๐ ?... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา (ตอนที่ ๕) - พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ
อังคาร, 28 กันยายน 2010
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา? ? (ตอนที่ ๕) - พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ? พระธรรมเจดีย์ กามฉันทนิวรณ์ อธิบายเกี่ยวไปตลอดกระทั่งวิญญาณกทรัพย์ อวิญญาณกทรัพย์ ว่าเป็นวัตถุกาม ถ้าเช่นนั้นผู้ที่ยังครองเรือน ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติอัฐฬสเงินทองพวกพ้อง ญาติมิตร ก็จำเป็นจะต้องนึกถึงสิ่งเหล่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...