Get Adobe Flash player

อานิสงส์การทอดกฐินและการทอด ผ้าป่า

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
พระพุทธศาสนา - อานิสงส์

alt

อานิสงส์การทอดกฐินและการทอด ผ้าป่า

ผู้ถาม : "การทอดผ้าป่า บางแห่งเขามีชะนีกับพุ่มไม้ แต่ที่วัดท่าซุงนี่ไม่เห็นมีอะไรเลย อานิสงส์จะสู้มีชะนีได้หรือเปล่าคะ.?"

หลวง พ่อ :
"สู้ไม่ได้หรอก เพราะไม่มีร้อง "ผัวโว้ย ๆ" คือว่าผ้าป่านี่น่ะ เดิมทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านแนะนำให้ถวายสังฆทาน

ท่านบอกว่าถวายของไม่เจาะจง รูปหนึ่งรูปใดมีอานิสงส์มากเป็นสังฆทาน ทีนี้ต่อมาญาติโยมมีน้อย พระมาก แกจะประเคน

องค์ใดองค์หนึ่งก็เกรงใจองค์อื่น เลยเอาแบบนี้แล้วกัน เราไม่เจาะจงพระเอาไปแขวนตามต้นไม้ใกล้กุฏิ หรือป่าช้า ถ้าพระองค์ไหนพบ

ชักเอาไปก็ถือว่าเป็นสังฆทาน เขาถือตามรูปนี้นะ ต่อมาญาติโยมอยู่ไกลป่า เลยไปตัดกิ่งไม้มา ชะนีก็ชะนีปลอม คือไม่มีความจำเป็น

นะ ถวายผ้าป่าก็คือถวายสังฆทาน นั่นเอง ก็ทำมันตรงไปตรงมาก็หมดเรื่อง"
ผู้ถาม : "ที่วัดท่าซุง ชอบใจอยู่อย่างครับ คือไปถึงก็ถวายได้เลย ไม่ต้องไปว่า อิมานิ อิมาแนะ สู้สะดวกนิของหลวงพ่อไม่ได้"

หลวงพ่อ : " จะไปว่าอะไร เขาตั้งใจมาตั้งแต่บ้านแล้ว ที่นำน่ะ หมายถึงหลายๆ คน ด้วยกัน ต้องว่านำ ดีไม่ดีหัวหน้าว่ามากเกินไป

รำคาญ บุญหล่นอีก อันที่จริงพระท่านก็ทราบแล้วว่าเป็นสังฆทาน ผู้รับองค์เดียวก็ไม่มีสิทธิ์ใช้แต่ผู้เดียว"

ผู้ถาม :
"ปัจจุบันโรงเรียนหลายแห่งมักจะหาเงินเข้าโรงเรียนโดยการทอดผ้าป่า มีผ้าไตรจีวรเสร็จ แล้วก็แบ่งถวายพระเล็กน้อย ส่วน

ใหญ่ก็เข้าโรงเรียน ลูกมีความไม่สบายใจเกรงว่าบุญอันนี้จะไม่สมบูรณ์แบบ เกรงว่าจะเป็นของสงฆ์ไปด้วย ลักษณะอย่างนี้อยากเรียน

ถามหลวงพ่อว่า ได้บุญมากกว่าหรือบาปมากกว่าเจ้าคะ..?"

หลวงพ่อ : "ความจริงถ้าบอกเขาตรง ๆ ว่าจะไปช่วยโรงเรียนนะ แล้วก็บอกเขาว่าส่วนหนึ่งก็จะถวายพระ ถ้าทำตามนั้นอานิสงส์

สมบูรณ์แบบ พูดตรงไปตรงมานะ โกงไปโกงมาไม่ได้ หมายความว่าส่วนใดถวายพระ นั่นเป็นสังฆทานแท้ ส่วนใดที่ให้โรงเรียนก็เป็น

ทานบารมีไป เป็นทานส่วนบุคคลนะ อานิสงส์ต่ำหน่อย"

ผู้ถาม : "เมื่อ ปี พ.ศ. 2527 กระผมเป็นหัวหน้าจัดทอดผ้าป่าหลายครั้ง ได้เงินเป็นจำนวนมาก แต่เวลาเดินทางไปผมก็ซื้อขนมเลี้ยง

กันในรถ เลี้ยงเหล้าเลี้ยงอาหารก็หลายครั้ง ตอนนี้ผมหูตาสว่างเมื่อได้พบหลวงพ่อ จึงอยากจะชดใช้เวรกรรมที่กระทำไว้ จึงขอปรึกษา

หลวงพ่อว่า เราควรจะเพิ่มดอกเบี้ยเท่าใด พระยายามจึงจะอโหสิครับ..?"

หลวง พ่อ : "เอ..เดี๋ยว ๆ ขอค่าติดต่อ ได้ตังค์แล้วตอนนี้(หัวเราะ) มิน่าเล่าตอนนั่งสมาธิท่านลุง (พระยายม) ถึงได้ขึ้นมา ถาม "มีเรื่อง

อะไร ลุง" บอก "วันนี้มีธุระ" อันนี้จริง ๆ นะ"

ผู้ถาม : "แสดงว่าท่านรู้ล่วงหน้าหรือครับ..?"

หลวงพ่อ : "ใช่ ท่านรู้ว่าฉันจะได้สตางค์ เอายังงี้ก็แล้วกันนะ ประเดี๋ยวก่อน คนที่ไปกินด้วยกันคือพวกเดียวกันหรือเปล่า พวกออก

สตางค์หรือเปล่า ต้องดูก่อนนะ ถ้าเงินที่อื่น คนอื่นด้วย ก็ควรชำระหนี้สงฆ์ไปถ้าหากว่า คนที่ไปเป็นคณะ เราเรี่ยไรเฉพาะคณะนั้นนะ

แล้วไปด้วยกันซื้อแบ่งกันกิน อันนี้ไม่เป็นไรต่างคนต่างกิน ลงก็ลงด้วยกัน แต่

คงไม่ลง คือว่าถ้าเรี่ยไรเฉพาะคนนั้น เขาทราบอยู่อันนี้ไม่เป็นไร ถ้าเอาเงินจากคนอื่นไปด้วย อันนี้ควรจะชำระหนี้สงฆ์"

ผู้ถาม : "ต้องเป็นวัดที่เราเคยไปทอดใช่ไหมครับ..?"

หลวง พ่อ : "วัดไหนก็ได้ เข้าเขตสงฆ์ก็แล้วกัน ใครทำมาบ่อยก็จัดการแก้ไขเสีย"

ผู้ถาม :
"หลวงพ่อ คะ การทอดผ้าป่า กับ การทอดกฐินอย่างไหนได้อานิสงส์มากน้อยกว่ากันคะ..?"

หลวง พ่อ : "ความจริง ผ้าป่า กับ กฐินเป็นสังฆทานด้วยกันทั้งคู่นะ แต่ถ้าว่าอานิสงส์โดยเฉพาะกฐินได้มากกว่า เพราะว่ากฐินมีเวลา

จำกัด จะทอดตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 แต่อานิสงส์ได้ทั้งสองฝ่าย คือ ผุ้ทอดก็ได้ พระผู้รับก็ได้ พระผุ้รับมีอำนาจ

คุ้มครองพระวินัยได้หลายสิกขาบท ทำให้สบายขึ้นต้นเหตุ แห่งการทอดกฐินนี้ ก็มี นางวิสาขา เป็นคนแรก ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่า

ทรงบัญญัติการจำพรรษา เพื่อป้องกันพระไปเดิน

เหยียบต้นพืชต้นข้าวที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้ใน ฤดูฝนไม่ให้เสียหาย

ครั้นเมื่อออกพรรษาแล้ว ภิกษุชาวปาฐา 30 รูปเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ในเวลานั้นพระสงฆ์ทั้งหลายมีผ้าจำกัดเพียง 3 ผืนเท่านั้น

เมื่อมาถึงในขณะที่นางวิสาขา เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่พอดี เห็นพระมีผ้าสบงจีวรเปียกโชกด้วยน้ำฝนและน้ำค้าง จึงได้กราบทูลขอพรแด่

พระพุทธเจ้าว่า " หลังจากออกพรรษาแล้ว ขอบรรดาประชาชนทั้งหลายมีโอกาสถวายผ้าไตรจีวร แก่คณะสงฆ์ด้วยเถิด" พระพุทธเจ้าก็

ทรงอนุมัติ ส่วนผ้าป่าก็เป็นสังฆทาน แต่อานิสงส์จะน้อยไปนิดหนึ่ง แต่ทั้งสองอย่างก็เป็นสังฆทานเหมือนกัน แต่เป็นสังฆทานเฉพาะ

กิจ กับสังฆทานไม่เฉพาะกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าป่า ผู้ให้ก็ได้อานิสงส์ ผุ้รับก็มีอานิสง์แต่เพียงแค่ใช้ เป็นอันว่าทั้งสองอย่างนี้ถือว่า

อานิสงส์การทอดกฐินมากกว่าผ้าป่า แต่ว่าการทอดกฐินปีหนึ่งครั้งเดียว ผ้าป่าทอดได้หลายครั้ง อานิสงส์ผ้าป่าย่อมได้มากกว่านะ"

ผู้ถาม : "แล้วองค์กฐินที่แท้จริงเป็นอย่างไรคะ..?"

หลวงพ่อ : "องค์กฐินจริง ๆ คือ ผ้าไตร นอกนั้นเป็นบริวาร เวลากรานกฐินจริง ๆ เรากรานกันแต่ผ้า การถวายก็ไม่ยาก เรา

มีผ้าจีวรผืนหนึ่งหรือว่าสบงผืนหนึ่ง หรือว่าสังฆาฏิผืนหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก้ได้ เขาเรียกว่า จุลกฐิน หรือจะถวาไตรจีวร

ครบทั้งวัด เขาเรียกว่า มหากฐินฉะนั้น จะถวายมากก็ได้ ถวายน้อยก็ได้ อานิสงส์เหมือนกัน โดยเฉพาะที่วัดท่าซุง จัดเป็น

กฐินสามัคคี เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

ทุกคน ได้อานิสงส์เท่ากันหมด

สำหรับการ ทอดกฐินครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านเคยเทศน์คือพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า พระปทุมุตตระท่านเคยเทศน์วาระหนึ่ง สมัย

ที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็น มหาทุคคตะ

คำว่า มหาทุคคตะ นี้จนมาก เป็นทาสของท่านคหบดี ได้ไปฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าว่า อานิสงส์กฐินนี้มีมาก ท่านจึง

กลับไปชวนนาย แต่นายก็มอบหมายทรัพย์สมบัติให้ท่านเป็นผู้จัดการทุกอย่าง ท่านมหาทุคคตะอยากมีส่วนร่วมในทาน

นี้ด้วย แต่ไม่มีอะไรมีแต่เสื้อผ้าเก่า ๆ ขอตนที่มีติดตัวอยู่เพียงชุดเดียว จึงนำไปแลกที่ร้านในตลาด มีด้าย 1 กลุ่ม เข็ม 1

เล่ม เอามาร่วมในการทอดกฐินกับเจ้านาย เพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล พระองค์ทรงตรัสว่า คนถวายผ้า

กฐิน หรือ ร่วมในการถวายกฐินทานครั้งหนึ่ง จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้ แต่ถ้า

หากว่ายังไม่ถึงพระนิพพาน เพียงใดอานิสงส์จะให้ผลแก่ท่านผู้นั้น เมื่อตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็จะ

ลงมาเป็น พระเจ้าจักรพรรดิ ปกครองโลก 500 ชาติ เมื่อบุญน้อยลงมาจะเป็น พระมหากษัตริย์ 500 ชาติ เป็น มหาเศรษฐี

500 ชาติ เป็น อนุเศรษฐี 500 ชาติ เป็น คหบดี 500 ชาติ แต่คนที่ทอดผ้ากฐิน หรือว่าร่วม ในการทอดผ้ากฐินครั้งหนึ่งก็ดี

บุญบารมีส่วนนี้ยังไม่ทันหมดก็ปรากฏว่า ท่านเจ้าของทานไปนิพพานก่อน"

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ถ้าเรารักตัวเราเองก็อย่าสร้างโทสะ

alt

ถ้าเรารักตัวเราเองก็อย่าสร้างโทสะ ความโกรธให้มันเกิดขึ้น มันสร้างความเร่าร้อนเปล่า ๆ ไม่ได้เกิดประโยชน์ ใครจะบ้าก็ปล่อยให้เขาบ้าไปตามเรื่องตามราว เป็นอันว่าคนที่ทำให้เราโกรธ เราคิดว่านั่นเขาบ้า เขาบ้าตรงไหน บ้าชีวิต บ้าฐานะ บ้าความเป็นอยู่ เพราะอะไร เพราะคนโกรธก็มีอาการเหมือนคนบ้านั่นเอง ยามปกติคนทุกคนต้องการความสงบเสงี่ยม ต้องการความเรียบร้อย แต่ทว่า ความโกรธเกิดขึ้น สติสัมปชัญญะแห่งความดีมันก็หายไป มันก็เหลือแต่ความเลว มันหลั่งไหลมานอกหน้า นี่ถ้าเราสงสารตัวเอง เราก็จงอย่าโกรธ เพราะถ้าเราไม่โกรธ เราไม่บ้า

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

อารมณ์ฌานโลกุตตระ อริยบุคคล โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
อริยบุคคล? โดย? หลวงพ่อพระราชพรหมยาน อารมณ์ฌานโลกุตตระ วันนี้ก็จะพูดถึง ?ฌานโลกุตตระ? โลกุตตระ หมายความว่า ?ความเป็นพระอริยเจ้า? สำหรับพระอริยเจ้า ๒ ขั้น คือ พระโสดากับสกิทาคา ทั้ง ๒ ท่านนี่ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ?เป็นผู้มีปัญญาเล็กน้อย แล้วก็มีสมาธิเล็กน้อย แต่เป็นผู้มั่นอยู่ในศีล เป็นผู้ทรงศีล? คำว่า ?อธิ? นี่แปลว่า ยิ่ง หรือว่า ใหญ่ หรือว่าทับทรงอธิศีล... อ่านเพิ่มเติม...
กัลยาณธรรมชาดก ผู้มีกัลยาณธรรม
อังคาร, 28 ธันวาคม 2010
กัลยาณธรรมชาดก ผู้มีกัลยาณธรรม พระศาสดาเมื่อประทับอยู่? ณ? พระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภแม่ผัวหูหนวกคนหนึ่ง? ตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้. ความพิสดารมีอยู่ว่า ในกรุงสาวัตถีมีกุฏุมพีคนหนึ่ง เป็นคนมีศรัทธา เลื่อมใสถึงไตรสรณคมน์ ถือศีลห้า วันหนึ่งเขาถือเภสัชมีเนยใสเป็นต้นเป็นอันมาก กับดอกไม้ของหอม และผ้าเป็นต้น ไปด้วย คิดว่า... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อิริยาบถ - การเดิน - บังคับหยุด
อังคาร, 30 ตุลาคม 2012
บังคับหยุด การเดินควรฝึกทั้งหลับตาและลืมตา ตอนแรกๆ ฝึกลืมตา พอชำนาญเข้าให้ฝึกหลับตา แล้วกำหนดที่หยุดโดยกำหนดใจไว้ว่า ถึงตรงนั้นจงหยุด หรือ บังคับการแยกทางว่า ถึงตรงนั้นจง แยกทาง หรือขณะเดินอยู่นั้นอธิษฐานให้กายเดินย้อนไปย้อนมาตามแนวเส้นทางให้ถูกต้อง ส่วน จิตถอดท่องเที่ยวไปในภพต่างๆ บังคับให้กายเดินให้ตรงทางที่มีส่วนตรงและโค้ง... อ่านเพิ่มเติม...
พระติสสะ
เสาร์, 08 พฤษภาคม 2010
? พระติสสะ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง วันนี้ พระท่านแนะนำมาให้พูดกำลังของทาน คือว่า ท่านบอกว่ากำลังของทานในศาสนาของเรามีการทำบุญอยู่ 3 อย่าง คือ 1. ทาน 2. ศีล 3. ภาวนา วันนี้ให้ถือกำลังของทานเป็นสำคัญ ก็จะขอนำพระสูตร ๆ หนึ่งที่เรียก ท่านปูติคัตติสสะ?ความมีอยู่ว่า พระติสสะ?เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้าทรงประทับอยู่ในเมืองสาวัตถี เวลานั้นองค์... อ่านเพิ่มเติม...
รักษาใจ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
? รักษาใจ ? หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ? บันทึกโดย :พระธรรมวิสุทธิมงคล (พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน) ? พอรถไฟถึงกรุงเทพฯ เข้าพักวัดบรมนิวาสตามคำสั่งทางโทรเลขของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร ที่บอกไปว่าให้ท่าน?(ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ) ไปพักวัดบรมฯ ก่อนเดินทางไปอุดรฯ... อ่านเพิ่มเติม...
รู้
อาทิตย์, 30 พฤษภาคม 2010
"...เมื่อรู้แล้ว ก็ให้อยู่เหนือรู้..." (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง) 
รวมเกร็ดธรรมะ (พระอาจารย์วิรัช โอภาโส) (ตอนที่ ๕)
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
? ? รวมเกร็ดธรรมะ (พระอาจารย์วิรัช โอภาโส) (ตอนที่ ๕) ใกล้เข้าพรรษาปี พ.ศ ๒๕๔๕ หลวงพี่โอ (วัดท่าซุง) ชวนอาตมาไปจำพรรษาด้วยกันอาตมาปฏิเสธหลายครั้งสุดท้ายใจ อ่อนก็ตามท่านไปจำพรรษาที่วัดหนองไม้แดง อำเภอพยุคีรีจังหวัดนครสวรรค์พอออกพรรษาก็แยกย้ายกันไป?กลุ่ม ที่ ๓ หลังปีใหม่ พ.ศ ๒๕๔๗ คุณไกรลาช (อดีตศึกษาธิการและอาจารย์ประพิส บุญแจ้ง (เกษียณแล้ว)... อ่านเพิ่มเติม...
ผีวัดไทรใหญ่ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
อาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2009
ผีวัดไทรใหญ่ จาก หนังสือ เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม 1 ที นี้มาคุยกันถึงวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่นี่อาตมาจำไม่ได้นะ ว่าเป็น พ.ศ. เท่าไหร่ ปีนั้นเขาฝัง ลูกนิมิต เขานิมนต์ไป เอารูปหล่อหลวงพ่อปานไป แล้วก็นิมนต์หลวงพ่อจงไป แล้วก็มีอาจารย์ เกิด แกไปหุงน้ำมัน อยู่จังหวัดนนทบุรี ไปหุงน้ำมันแจก แกคุยว่าน้ำมันของแกเดือนแล้วไม่ร้อน ความจริงเครื่องสมุนไพรมันค่อนกระทะ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐานตอนที่ ๑
อังคาร, 25 สิงหาคม 2009
?ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐานตอนที่ ๑นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะหนังสือ? 'เที่ยวกรรมฐาน'? เป็นอัตตชีวประวัติ ของ พระบุญนาค โฆโส หนังสือเล่มนี้ 'สัจจธรรมภิกขุ' ได้จัดพิมพ์เป็นไฟล์เอาไว้ เพื่อเก็บเป็นหนังสืออิเล็คโทรนิคส์ไว้บนอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ใน ทางธรรมในวงกว้างแก่ผู้สนใจปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ที่สุดใน สังสารวัฏนี้ กล่าวคือ... อ่านเพิ่มเติม...
คันธารชาดก พูดคำมีประโยชน์เขาโกรธไม่ควรกล่าว
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
คันธารชาดก พูดคำมีประโยชน์เขาโกรธไม่ควรกล่าว พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ เภสัชชสันนิธิการสิกขาบท สิกขาบทว่าด้วยการทำการสะสมเภสัช แล้ว จึงตรัสเรื่องนี้ ดังนี้ ก็เรื่องเกิดขึ้นแล้วที่กรุงราชคฤห์ ความพิสดารว่า เมื่อท่านปิลินทวัจฉะไปพระราชวังเพื่อปล่อยคน ตระกูลผู้รักษาอาราม แล้วสร้างปราสาททองถวายพระราชาด้วยกำลังฤทธิ์... อ่านเพิ่มเติม...
มงคล 38 และอุทุมพริกสูตร - มงคลที่ ๓๒ "การประพฤติพรหมจรรย์"
เสาร์, 10 พฤศจิกายน 2012
มงคลที่ ๓๒ "การประพฤติพรหมจรรย์" มงคลที่ ๓๒ พระบาลีว่า?พฺรหฺมจริยญฺจ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ?ซึ่งแปลเป็นใจความว่า?การประพฤติพรหมจรรย์ จัดว่าเป็นอุดมมงคล คำว่าการประพฤติพรหมจรรย์ ท่านผู้อ่านที่มีความรู้ทางภาษาบาลีก็พอจะเข้าใจ ที่ไม่มีความรู้อยู่บ้างชักจะยุ่ง คิดว่าพรหมจรรย์ก็คือนักบวชที่โกนหัวห่มผ้าเหลืองบ้าง... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระอภิธรรม
เสาร์, 17 เมษายน 2010
? ประวัติพระอภิธรรม ? เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ ในสัปดาห์ที่ ๔ หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรูแล้ว พระองค์ทรงพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับพระอภิธรรมซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับปรมัตถธรรม (จิต เจตสิก รูป นิพพาน) อันเป็นแก่นของธรรมะใน พระพุทธศาสนาอยู่ตลอด ๗ วัน ในขณะที่ทรงพิจารณาเรื่องของเหตุ เรื่องของปัจจัยในปรมัตถธรรม... อ่านเพิ่มเติม...
สันธิเภทชาดก ว่าด้วยโทษที่เชื่อถือคำส่อเสียด
ศุกร์, 19 ตุลาคม 2012
สันธิเภทชาดก ว่าด้วยโทษที่เชื่อถือคำส่อเสียด พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ เปสุญญสิกขาบท จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้ ได้ยินว่า สมัยหนึ่งพระศาสดาได้ทรงสดับว่า ภิกษุฉัพพัคคีย์ ๑ นำความส่อเสียดป้ายร้ายเข้าไปให้ จึงรับสั่งให้เรียกภิกษุฉัพพัคคีย์ เหล่านั้นมาแล้วตรัสถามว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอนำความ... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปทาธรรม ของ หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม 4
อังคาร, 27 ตุลาคม 2009
ปฏิปทาธรรม ของ หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม? 4 คัดลอกจาก: อนุสรณ์ หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม วัดป่าบ้านวไลย ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบศีรีขันธ์ เมื่อหนุ่ม ๆ สาว ๆ ให้รักกัน พอตายให้เกลียดกัน ให้กลัวผี? พอสามีตายก็กลัว สามี กลัวผีซะแล้ว เมื่อก่อนรัก หายไปไหนไม่รู้? มันสร้างใหม่อีกแล้ว แล้วมันมีที่มันล่อ อยู่ทุกวัน ฮึม! อย่างนี้ซิ อย่างนี้ซิชั่ว เราก็วิ่งตามดี พอตาม ๆ ไป?... อ่านเพิ่มเติม...
รวมคำสอนของหลวงพ่อวัดปากน้ำ (ภาษีเจริญ) ตอนที่ ๑
อาทิตย์, 23 พฤษภาคม 2010
? ?????????? รวมคำสอนของหลวงพ่อวัดปากน้ำ (ภาษีเจริญ) ตอนที่ ๑ อิทธิบาท 4 เมื่อบวช ก็ต้องยุติเรื่องราวทางโลก จึงควรที่สนใจศึกษาหาความรู้ทางปริยัติธรรม และฝึกปฏิบัติ ปริยัติธรรม ได้แก่ คำสั่งสอน อันเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติ ?ส่วนปฏิบัติธรรมนั้นเป็นคำสอน ที่บ่งวิธีปฏิบัติโดยตรงซึ่งจะมีผลส่งให้ถึงปฏิเวธธรรม?? คือ? การรู้แจ้งแทงตลอดสภาวะความ เป็นจริง ท่านบอกว่า... อ่านเพิ่มเติม...