Get Adobe Flash player

อานิสงส์การทอดกฐินและการทอด ผ้าป่า

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
พระพุทธศาสนา - อานิสงส์

alt

อานิสงส์การทอดกฐินและการทอด ผ้าป่า

ผู้ถาม : "การทอดผ้าป่า บางแห่งเขามีชะนีกับพุ่มไม้ แต่ที่วัดท่าซุงนี่ไม่เห็นมีอะไรเลย อานิสงส์จะสู้มีชะนีได้หรือเปล่าคะ.?"

หลวง พ่อ :
"สู้ไม่ได้หรอก เพราะไม่มีร้อง "ผัวโว้ย ๆ" คือว่าผ้าป่านี่น่ะ เดิมทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านแนะนำให้ถวายสังฆทาน

ท่านบอกว่าถวายของไม่เจาะจง รูปหนึ่งรูปใดมีอานิสงส์มากเป็นสังฆทาน ทีนี้ต่อมาญาติโยมมีน้อย พระมาก แกจะประเคน

องค์ใดองค์หนึ่งก็เกรงใจองค์อื่น เลยเอาแบบนี้แล้วกัน เราไม่เจาะจงพระเอาไปแขวนตามต้นไม้ใกล้กุฏิ หรือป่าช้า ถ้าพระองค์ไหนพบ

ชักเอาไปก็ถือว่าเป็นสังฆทาน เขาถือตามรูปนี้นะ ต่อมาญาติโยมอยู่ไกลป่า เลยไปตัดกิ่งไม้มา ชะนีก็ชะนีปลอม คือไม่มีความจำเป็น

นะ ถวายผ้าป่าก็คือถวายสังฆทาน นั่นเอง ก็ทำมันตรงไปตรงมาก็หมดเรื่อง"
ผู้ถาม : "ที่วัดท่าซุง ชอบใจอยู่อย่างครับ คือไปถึงก็ถวายได้เลย ไม่ต้องไปว่า อิมานิ อิมาแนะ สู้สะดวกนิของหลวงพ่อไม่ได้"

หลวงพ่อ : " จะไปว่าอะไร เขาตั้งใจมาตั้งแต่บ้านแล้ว ที่นำน่ะ หมายถึงหลายๆ คน ด้วยกัน ต้องว่านำ ดีไม่ดีหัวหน้าว่ามากเกินไป

รำคาญ บุญหล่นอีก อันที่จริงพระท่านก็ทราบแล้วว่าเป็นสังฆทาน ผู้รับองค์เดียวก็ไม่มีสิทธิ์ใช้แต่ผู้เดียว"

ผู้ถาม :
"ปัจจุบันโรงเรียนหลายแห่งมักจะหาเงินเข้าโรงเรียนโดยการทอดผ้าป่า มีผ้าไตรจีวรเสร็จ แล้วก็แบ่งถวายพระเล็กน้อย ส่วน

ใหญ่ก็เข้าโรงเรียน ลูกมีความไม่สบายใจเกรงว่าบุญอันนี้จะไม่สมบูรณ์แบบ เกรงว่าจะเป็นของสงฆ์ไปด้วย ลักษณะอย่างนี้อยากเรียน

ถามหลวงพ่อว่า ได้บุญมากกว่าหรือบาปมากกว่าเจ้าคะ..?"

หลวงพ่อ : "ความจริงถ้าบอกเขาตรง ๆ ว่าจะไปช่วยโรงเรียนนะ แล้วก็บอกเขาว่าส่วนหนึ่งก็จะถวายพระ ถ้าทำตามนั้นอานิสงส์

สมบูรณ์แบบ พูดตรงไปตรงมานะ โกงไปโกงมาไม่ได้ หมายความว่าส่วนใดถวายพระ นั่นเป็นสังฆทานแท้ ส่วนใดที่ให้โรงเรียนก็เป็น

ทานบารมีไป เป็นทานส่วนบุคคลนะ อานิสงส์ต่ำหน่อย"

ผู้ถาม : "เมื่อ ปี พ.ศ. 2527 กระผมเป็นหัวหน้าจัดทอดผ้าป่าหลายครั้ง ได้เงินเป็นจำนวนมาก แต่เวลาเดินทางไปผมก็ซื้อขนมเลี้ยง

กันในรถ เลี้ยงเหล้าเลี้ยงอาหารก็หลายครั้ง ตอนนี้ผมหูตาสว่างเมื่อได้พบหลวงพ่อ จึงอยากจะชดใช้เวรกรรมที่กระทำไว้ จึงขอปรึกษา

หลวงพ่อว่า เราควรจะเพิ่มดอกเบี้ยเท่าใด พระยายามจึงจะอโหสิครับ..?"

หลวง พ่อ : "เอ..เดี๋ยว ๆ ขอค่าติดต่อ ได้ตังค์แล้วตอนนี้(หัวเราะ) มิน่าเล่าตอนนั่งสมาธิท่านลุง (พระยายม) ถึงได้ขึ้นมา ถาม "มีเรื่อง

อะไร ลุง" บอก "วันนี้มีธุระ" อันนี้จริง ๆ นะ"

ผู้ถาม : "แสดงว่าท่านรู้ล่วงหน้าหรือครับ..?"

หลวงพ่อ : "ใช่ ท่านรู้ว่าฉันจะได้สตางค์ เอายังงี้ก็แล้วกันนะ ประเดี๋ยวก่อน คนที่ไปกินด้วยกันคือพวกเดียวกันหรือเปล่า พวกออก

สตางค์หรือเปล่า ต้องดูก่อนนะ ถ้าเงินที่อื่น คนอื่นด้วย ก็ควรชำระหนี้สงฆ์ไปถ้าหากว่า คนที่ไปเป็นคณะ เราเรี่ยไรเฉพาะคณะนั้นนะ

แล้วไปด้วยกันซื้อแบ่งกันกิน อันนี้ไม่เป็นไรต่างคนต่างกิน ลงก็ลงด้วยกัน แต่

คงไม่ลง คือว่าถ้าเรี่ยไรเฉพาะคนนั้น เขาทราบอยู่อันนี้ไม่เป็นไร ถ้าเอาเงินจากคนอื่นไปด้วย อันนี้ควรจะชำระหนี้สงฆ์"

ผู้ถาม : "ต้องเป็นวัดที่เราเคยไปทอดใช่ไหมครับ..?"

หลวง พ่อ : "วัดไหนก็ได้ เข้าเขตสงฆ์ก็แล้วกัน ใครทำมาบ่อยก็จัดการแก้ไขเสีย"

ผู้ถาม :
"หลวงพ่อ คะ การทอดผ้าป่า กับ การทอดกฐินอย่างไหนได้อานิสงส์มากน้อยกว่ากันคะ..?"

หลวง พ่อ : "ความจริง ผ้าป่า กับ กฐินเป็นสังฆทานด้วยกันทั้งคู่นะ แต่ถ้าว่าอานิสงส์โดยเฉพาะกฐินได้มากกว่า เพราะว่ากฐินมีเวลา

จำกัด จะทอดตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 แต่อานิสงส์ได้ทั้งสองฝ่าย คือ ผุ้ทอดก็ได้ พระผู้รับก็ได้ พระผุ้รับมีอำนาจ

คุ้มครองพระวินัยได้หลายสิกขาบท ทำให้สบายขึ้นต้นเหตุ แห่งการทอดกฐินนี้ ก็มี นางวิสาขา เป็นคนแรก ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่า

ทรงบัญญัติการจำพรรษา เพื่อป้องกันพระไปเดิน

เหยียบต้นพืชต้นข้าวที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้ใน ฤดูฝนไม่ให้เสียหาย

ครั้นเมื่อออกพรรษาแล้ว ภิกษุชาวปาฐา 30 รูปเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ในเวลานั้นพระสงฆ์ทั้งหลายมีผ้าจำกัดเพียง 3 ผืนเท่านั้น

เมื่อมาถึงในขณะที่นางวิสาขา เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่พอดี เห็นพระมีผ้าสบงจีวรเปียกโชกด้วยน้ำฝนและน้ำค้าง จึงได้กราบทูลขอพรแด่

พระพุทธเจ้าว่า " หลังจากออกพรรษาแล้ว ขอบรรดาประชาชนทั้งหลายมีโอกาสถวายผ้าไตรจีวร แก่คณะสงฆ์ด้วยเถิด" พระพุทธเจ้าก็

ทรงอนุมัติ ส่วนผ้าป่าก็เป็นสังฆทาน แต่อานิสงส์จะน้อยไปนิดหนึ่ง แต่ทั้งสองอย่างก็เป็นสังฆทานเหมือนกัน แต่เป็นสังฆทานเฉพาะ

กิจ กับสังฆทานไม่เฉพาะกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าป่า ผู้ให้ก็ได้อานิสงส์ ผุ้รับก็มีอานิสง์แต่เพียงแค่ใช้ เป็นอันว่าทั้งสองอย่างนี้ถือว่า

อานิสงส์การทอดกฐินมากกว่าผ้าป่า แต่ว่าการทอดกฐินปีหนึ่งครั้งเดียว ผ้าป่าทอดได้หลายครั้ง อานิสงส์ผ้าป่าย่อมได้มากกว่านะ"

ผู้ถาม : "แล้วองค์กฐินที่แท้จริงเป็นอย่างไรคะ..?"

หลวงพ่อ : "องค์กฐินจริง ๆ คือ ผ้าไตร นอกนั้นเป็นบริวาร เวลากรานกฐินจริง ๆ เรากรานกันแต่ผ้า การถวายก็ไม่ยาก เรา

มีผ้าจีวรผืนหนึ่งหรือว่าสบงผืนหนึ่ง หรือว่าสังฆาฏิผืนหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก้ได้ เขาเรียกว่า จุลกฐิน หรือจะถวาไตรจีวร

ครบทั้งวัด เขาเรียกว่า มหากฐินฉะนั้น จะถวายมากก็ได้ ถวายน้อยก็ได้ อานิสงส์เหมือนกัน โดยเฉพาะที่วัดท่าซุง จัดเป็น

กฐินสามัคคี เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

ทุกคน ได้อานิสงส์เท่ากันหมด

สำหรับการ ทอดกฐินครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านเคยเทศน์คือพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า พระปทุมุตตระท่านเคยเทศน์วาระหนึ่ง สมัย

ที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็น มหาทุคคตะ

คำว่า มหาทุคคตะ นี้จนมาก เป็นทาสของท่านคหบดี ได้ไปฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าว่า อานิสงส์กฐินนี้มีมาก ท่านจึง

กลับไปชวนนาย แต่นายก็มอบหมายทรัพย์สมบัติให้ท่านเป็นผู้จัดการทุกอย่าง ท่านมหาทุคคตะอยากมีส่วนร่วมในทาน

นี้ด้วย แต่ไม่มีอะไรมีแต่เสื้อผ้าเก่า ๆ ขอตนที่มีติดตัวอยู่เพียงชุดเดียว จึงนำไปแลกที่ร้านในตลาด มีด้าย 1 กลุ่ม เข็ม 1

เล่ม เอามาร่วมในการทอดกฐินกับเจ้านาย เพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล พระองค์ทรงตรัสว่า คนถวายผ้า

กฐิน หรือ ร่วมในการถวายกฐินทานครั้งหนึ่ง จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้ แต่ถ้า

หากว่ายังไม่ถึงพระนิพพาน เพียงใดอานิสงส์จะให้ผลแก่ท่านผู้นั้น เมื่อตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็จะ

ลงมาเป็น พระเจ้าจักรพรรดิ ปกครองโลก 500 ชาติ เมื่อบุญน้อยลงมาจะเป็น พระมหากษัตริย์ 500 ชาติ เป็น มหาเศรษฐี

500 ชาติ เป็น อนุเศรษฐี 500 ชาติ เป็น คหบดี 500 ชาติ แต่คนที่ทอดผ้ากฐิน หรือว่าร่วม ในการทอดผ้ากฐินครั้งหนึ่งก็ดี

บุญบารมีส่วนนี้ยังไม่ทันหมดก็ปรากฏว่า ท่านเจ้าของทานไปนิพพานก่อน"

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

เนื้อแท้การเจริญพระกรรมฐาน
ศุกร์, 12 มีนาคม 2010
การเจริญพระกรรมฐานนี้ไม่ได้หมายความว่า ใช้เวลานั่งสมาธิเสมอไป ถ้าเราใช้แต่เวลาที่นั่งสมาธิมีเวลาสงัดจิตใจเราจึงจะกำหนดถึงพระกรรมฐาน อย่างนี้ใช้ไม่ได้เนื้อแท้การเจริญพระกรรมฐาน?กองใดกองหนึ่งก็ตาม ต้องใช้อารมณ์ของเรานี้นึกถึงกรรมฐานเป็นปกติตลอดวัน อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าท่านเข้าถึงพระกรรมฐานและพระกรรมฐานเข้าถึงท่าน ? 
บุพกรรมของพระองคุลีมาล
เสาร์, 06 มีนาคม 2010
บุพกรรมของพระองคุลีมาล ?? ครั้งหนึ่ง พระองคุลีมาลเคยตั้งจิตปรารถนาไว้กับพระพุทธเจ้าในอดีตหลายพระองค์แล้ว คราวที่โลกกว้างพระพุทธเจ้าคราวหนึ่ง ท่านได้พบพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ครั้งนั้นท่านเกิดเป็นชาวนา เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเดินตากฝนผ่านมายังโรงนาแล้วเกิดความสงสารและเลื้อมใส จึงก่อไฟผิงถวายพระปัจเจกพุทธเจ้า... อ่านเพิ่มเติม...
อารมณ์กลุ้มจะพาลงนรก
ศุกร์, 06 มกราคม 2012
? การเจริญพระกรรมฐานว่าคำว่า ฌานก็คืออารมณ์ชิน เราจะคิดให้มันนอกลู่นอกทางไป ขืนคิดนอกลู่นอกทางแล้วมีหวังลงนรกแน่นอน ไม่ต้องห่วงนะ เพราะว่าอารมณ์เรามันจะเสียอยู่แล้ว พยายามรักษาอารมณ์ให้มันดีไว้ วันหนึ่งควรจะรักษาอารมณ์ให้สบายจริง ๆ สักสอง สามนาที ก็ยังดี ให้มันชินแต่เวลาอื่นไม่มีก็ใช้เวลาก่อนจะหลับนั่นดีที่สุด แล้วเวลาตื่นใหม่ ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ดับไฟต้นมือ ก. เขาสวนหลวง
จันทร์, 09 สิงหาคม 2010
ดับไฟต้นมือ ก.?เขาสวนหลวง การอบรมในเรื่องกัมมัฏฐานก็ดี หรือจะมีการพิจารณาให้รู้แจ้ง ที่เป็นการเจริญวิปัสสนาก็ดี ก็ล้วนแต่ต้องทำภาคพื้นของจิตให้มีการทรงตัวอยู่เป็นปรกติ ให้ว่างจากความปรุงความหมายต่างๆ ก่อน จิตใจที่มีความเป็นปรกติภายในตัวเองเป็นพื้น ไม่ใช่จะงานเฉยอยู่ได้เรื่อยๆ เพราะผัสสะยังมี มันอาจรับรู้หรือหมายยึดถืออะไรขึ้นมา... อ่านเพิ่มเติม...
พระโปฐิลเถระ
พุธ, 06 มกราคม 2010
หลวงพ่อพระราชพรมยาน เรื่องพระโปฐิลเถระ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท สำหรับคืนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเถร ใบลานเปล่า ก็หมายความว่า เป็นผู้ทรง พระไตรปิฏก แต่ปาก แต่ว่าจริยาไม่เคยประพฤติตาม พระ ไตรปิฏก แต่ความจริงเรื่องนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ไม่ใช่มี สมัยนี้ก็มีเหมือนกัน ... อ่านเพิ่มเติม...
ท่าน สุปพุทธกุฏฐิ
อาทิตย์, 02 พฤษภาคม 2010
ท่านสุปพุทธกุฏฐิ โดย? หลวงพ่อพระราชพรหมยาน บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเคยปรารภกันว่า? ในสมัยองค์สมเด็จพระทรงธรรม์บรมศาสดา?? เขา ฟังเทศน์กันอย่างง่าย ๆ? แล้วก็ปฏิบัติกันแบบง่าย ๆ? พระพุทธเจ้าเทศน์จบเมื่อไร? ก็ ปรากฎว่าบางท่านได้เป็นพระอรหันต์บ้าง? บางท่านได้ เป็นพระอนาคามีบ้าง? เป็นพระสกิทาคามีบ้าง? เป็นพระโสดาบันกันบ้าง? อย่างนี้... อ่านเพิ่มเติม...
ประสบการณ์จากงานกฐินวัดป่าโนนวิเวก ปี ๒๕๕๒
เสาร์, 30 ตุลาคม 2010
? ?งานกฐินปี 2552 ที่วัดป่าโนนวิเวก จ.อุดรธานี ? งานกฐิน เพื่อหล่อหลวงปู่ปานและหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ที่วัดป่าโนนวิเวกปีนี้มีขึ้นในวันที่ 10-11 ต.ค.นี้ เราก็ได้จัดกองกฐินเล็กๆไม่ใหญ่โตอะไรนักไปร่วมด้วย โดยมี น้องๆ คือ อู๊ด ปอน เปิล คิวและแม่ และน้อง ตุ๊กตา(เพื่อนคิว) มาร่วมกันบอกประกาศงานบุญกฐินคือการหล่อหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤษีของเรา...... อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อข้าพเจ้าตายไปเทวโลกและยมโลก ?พระนิกร ปุญญลาโภ" ต่อ สิ่งที่พบเมื่อตายแล้วต่อ
พุธ, 16 กันยายน 2009
เมื่อข้าพเจ้าตายไปเทวโลกและยมโลก ?พระนิกร ปุญญลาโภ" ต่อ สิ่งที่พบเมื่อตายแล้วต่อ พวก ยมทูตทั้งสี่คนนั้นก็จัดการแก้เชือกที่มัดมือและมัดเท้าออกจนหมด เมื่อวิญญาณข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีทางไหนแล้วที่พอจักพึ่งได้ นอกจากบารมีของพระพุทธองค์จึงภาวนา ขึ้นดัง ๆ ว่า พุทโธ พุทโธ พุทโธ สามครั้ง... อ่านเพิ่มเติม...
การปฏิบัติแย่งจิตจากกิเลส เกิดดับ และ วิปัสสนา
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
การปฏิบัติแย่งจิตจากกิเลส? เกิดดับ และ วิปัสสนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท่านตั้งใจ นอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์ พร้อมทั้ง พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ ... อ่านเพิ่มเติม...
ความจริงของพระอรหันต์
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
ความจริงของพระอรหันต์ โดยพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง พระอรหันต์ 1) พระอรหันต์มี 4 แบบ คือ สุขวิปัสสโก หมดกิเลสแล้ว แต่ไม่มีความรู้พิเศษ เห็นผีเห็นเทวดา ไม่ได้ ได้แต่ปลงสังขาร ให้อารมณ์หยุดอยาก คือ ไม่อยากเกิด ไม่อยากมี ไม่อยากเอาดีกับชาว โลก เพราะเห็นว่าเมื่อยังเกิด ตราบใด ก็ยังต้องทุกข์ตราบนั้น ท่านเลยเบื่อเกิด ทั้งเกิดเป็นมนุษย์ เทวดา พรหม... อ่านเพิ่มเติม...
พระศาสดาประกาศสัจจะ ๔ : สัจจบรรพ - ธัมมานุปัสสนา - มหาสติปัฏฐานสูตร
พฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2010
พระศาสดาประกาศสัจจะ ๔ : สัจจบรรพ - ธัมมานุปัสสนา - มหาสติปัฏฐานสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค ♦?[๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ ๔ อยู่ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ อริยสัจ ๔ อยู่ อย่างไรเล่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย... อ่านเพิ่มเติม...
วิตกจริตและโทสะจริต จริต ๖ ชุดทูลถวาย
เสาร์, 01 พฤษภาคม 2010
? ? วิตกจริตและโทสะจริต ? จริต ๖ ชุดทูลถวาย โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน สำหรับ ตอน นี้อาตมาขอถวายพระพรพระมหาบพิตร ในเรื่องวิตกจริตกับโมหะจริต สำหรับวิตกจริตกับโมหะจริตทั้ง 2 ประการนี้ องค์สมเด็จพระชินศรีทรงแนะนำให้ใช้กรรรมฐานข้อเดียวกันเป็นเครื่อง ระงับความฟุ้งซ่าน และความไม่แน่นอนของจิต ... อ่านเพิ่มเติม...
อุบายบรรเทาความวิปโยค พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก)
พุธ, 28 เมษายน 2010
? อุบายบรรเทาความวิปโยค พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก) วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นับเป็นบุญกุศลราศีอันดียิ่งของท่านทั้งหลายที่ได้ชื่อว่า ได้ปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ที่ท่านได้กระทำมาแล้วเป็นอันดี จึงจัดได้ว่าเป็นความกตัญญูกตเวทิตาธรรม คือ เป็นธรรมเครื่องหมายของคนดี อันดับต่อไป จักได้แสดงถึงเรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
ไฮเทค ไฮทุกข์ ชยสาโรภิกขุ
เสาร์, 29 สิงหาคม 2009
?ไฮเทค ไฮทุกข์ชยสาโรภิกขุการ เข้ามาในหอประชุมแบบนี้ ทำให้อาตมานึกถึงสมัยที่เริ่มมีหน้าที่ในการแสดงธรรม คือ ในวัดที่อาตมาอยู่ถือว่าหลังจากบวชแล้วห้าปีแรกของชีวิตพรหมจรรย์ (ห้าพรรษาแรก) พระเราไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไร นอกเหนือจากการประพฤติปฏิบัติของตัวเอง แต่พอพ้นห้าพรรษาไปแล้ว เป็นพระมัชฌิมะแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมะ...ธรรมดา ธรรมะจาก อุบาสิกาละมัย เขาสวนหลวง "อบรมญาณปัญญาให้ยิ่ง"
อาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2010
ธรรมะ...ธรรมดา ธรรมะจากอุบาสิกาละมัย เขาสวนหลวง "อบรมญาณปัญญาให้ยิ่ง"? ? คำแนะนำหนังสือ "ธรรมะ...ธรรมดา" เป็นรายงานการปฏิบัติธรรมของผู้บันทึกคนหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นผู้สอนธรรมะ เป็นแต่เพียงผู้ค้นคว้าหาทางรู้แจ้งแทง ตลอดในสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงชี้ ไว้ ได้ศึกษาหาเค้าเงื่อนและวิธีปฏิบัติจากตำรับตำรา ... อ่านเพิ่มเติม...