Get Adobe Flash player

อานิสงส์การทอดกฐินและการทอด ผ้าป่า

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
พระพุทธศาสนา - อานิสงส์

alt

อานิสงส์การทอดกฐินและการทอด ผ้าป่า

ผู้ถาม : "การทอดผ้าป่า บางแห่งเขามีชะนีกับพุ่มไม้ แต่ที่วัดท่าซุงนี่ไม่เห็นมีอะไรเลย อานิสงส์จะสู้มีชะนีได้หรือเปล่าคะ.?"

หลวง พ่อ :
"สู้ไม่ได้หรอก เพราะไม่มีร้อง "ผัวโว้ย ๆ" คือว่าผ้าป่านี่น่ะ เดิมทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านแนะนำให้ถวายสังฆทาน

ท่านบอกว่าถวายของไม่เจาะจง รูปหนึ่งรูปใดมีอานิสงส์มากเป็นสังฆทาน ทีนี้ต่อมาญาติโยมมีน้อย พระมาก แกจะประเคน

องค์ใดองค์หนึ่งก็เกรงใจองค์อื่น เลยเอาแบบนี้แล้วกัน เราไม่เจาะจงพระเอาไปแขวนตามต้นไม้ใกล้กุฏิ หรือป่าช้า ถ้าพระองค์ไหนพบ

ชักเอาไปก็ถือว่าเป็นสังฆทาน เขาถือตามรูปนี้นะ ต่อมาญาติโยมอยู่ไกลป่า เลยไปตัดกิ่งไม้มา ชะนีก็ชะนีปลอม คือไม่มีความจำเป็น

นะ ถวายผ้าป่าก็คือถวายสังฆทาน นั่นเอง ก็ทำมันตรงไปตรงมาก็หมดเรื่อง"
ผู้ถาม : "ที่วัดท่าซุง ชอบใจอยู่อย่างครับ คือไปถึงก็ถวายได้เลย ไม่ต้องไปว่า อิมานิ อิมาแนะ สู้สะดวกนิของหลวงพ่อไม่ได้"

หลวงพ่อ : " จะไปว่าอะไร เขาตั้งใจมาตั้งแต่บ้านแล้ว ที่นำน่ะ หมายถึงหลายๆ คน ด้วยกัน ต้องว่านำ ดีไม่ดีหัวหน้าว่ามากเกินไป

รำคาญ บุญหล่นอีก อันที่จริงพระท่านก็ทราบแล้วว่าเป็นสังฆทาน ผู้รับองค์เดียวก็ไม่มีสิทธิ์ใช้แต่ผู้เดียว"

ผู้ถาม :
"ปัจจุบันโรงเรียนหลายแห่งมักจะหาเงินเข้าโรงเรียนโดยการทอดผ้าป่า มีผ้าไตรจีวรเสร็จ แล้วก็แบ่งถวายพระเล็กน้อย ส่วน

ใหญ่ก็เข้าโรงเรียน ลูกมีความไม่สบายใจเกรงว่าบุญอันนี้จะไม่สมบูรณ์แบบ เกรงว่าจะเป็นของสงฆ์ไปด้วย ลักษณะอย่างนี้อยากเรียน

ถามหลวงพ่อว่า ได้บุญมากกว่าหรือบาปมากกว่าเจ้าคะ..?"

หลวงพ่อ : "ความจริงถ้าบอกเขาตรง ๆ ว่าจะไปช่วยโรงเรียนนะ แล้วก็บอกเขาว่าส่วนหนึ่งก็จะถวายพระ ถ้าทำตามนั้นอานิสงส์

สมบูรณ์แบบ พูดตรงไปตรงมานะ โกงไปโกงมาไม่ได้ หมายความว่าส่วนใดถวายพระ นั่นเป็นสังฆทานแท้ ส่วนใดที่ให้โรงเรียนก็เป็น

ทานบารมีไป เป็นทานส่วนบุคคลนะ อานิสงส์ต่ำหน่อย"

ผู้ถาม : "เมื่อ ปี พ.ศ. 2527 กระผมเป็นหัวหน้าจัดทอดผ้าป่าหลายครั้ง ได้เงินเป็นจำนวนมาก แต่เวลาเดินทางไปผมก็ซื้อขนมเลี้ยง

กันในรถ เลี้ยงเหล้าเลี้ยงอาหารก็หลายครั้ง ตอนนี้ผมหูตาสว่างเมื่อได้พบหลวงพ่อ จึงอยากจะชดใช้เวรกรรมที่กระทำไว้ จึงขอปรึกษา

หลวงพ่อว่า เราควรจะเพิ่มดอกเบี้ยเท่าใด พระยายามจึงจะอโหสิครับ..?"

หลวง พ่อ : "เอ..เดี๋ยว ๆ ขอค่าติดต่อ ได้ตังค์แล้วตอนนี้(หัวเราะ) มิน่าเล่าตอนนั่งสมาธิท่านลุง (พระยายม) ถึงได้ขึ้นมา ถาม "มีเรื่อง

อะไร ลุง" บอก "วันนี้มีธุระ" อันนี้จริง ๆ นะ"

ผู้ถาม : "แสดงว่าท่านรู้ล่วงหน้าหรือครับ..?"

หลวงพ่อ : "ใช่ ท่านรู้ว่าฉันจะได้สตางค์ เอายังงี้ก็แล้วกันนะ ประเดี๋ยวก่อน คนที่ไปกินด้วยกันคือพวกเดียวกันหรือเปล่า พวกออก

สตางค์หรือเปล่า ต้องดูก่อนนะ ถ้าเงินที่อื่น คนอื่นด้วย ก็ควรชำระหนี้สงฆ์ไปถ้าหากว่า คนที่ไปเป็นคณะ เราเรี่ยไรเฉพาะคณะนั้นนะ

แล้วไปด้วยกันซื้อแบ่งกันกิน อันนี้ไม่เป็นไรต่างคนต่างกิน ลงก็ลงด้วยกัน แต่

คงไม่ลง คือว่าถ้าเรี่ยไรเฉพาะคนนั้น เขาทราบอยู่อันนี้ไม่เป็นไร ถ้าเอาเงินจากคนอื่นไปด้วย อันนี้ควรจะชำระหนี้สงฆ์"

ผู้ถาม : "ต้องเป็นวัดที่เราเคยไปทอดใช่ไหมครับ..?"

หลวง พ่อ : "วัดไหนก็ได้ เข้าเขตสงฆ์ก็แล้วกัน ใครทำมาบ่อยก็จัดการแก้ไขเสีย"

ผู้ถาม :
"หลวงพ่อ คะ การทอดผ้าป่า กับ การทอดกฐินอย่างไหนได้อานิสงส์มากน้อยกว่ากันคะ..?"

หลวง พ่อ : "ความจริง ผ้าป่า กับ กฐินเป็นสังฆทานด้วยกันทั้งคู่นะ แต่ถ้าว่าอานิสงส์โดยเฉพาะกฐินได้มากกว่า เพราะว่ากฐินมีเวลา

จำกัด จะทอดตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 แต่อานิสงส์ได้ทั้งสองฝ่าย คือ ผุ้ทอดก็ได้ พระผู้รับก็ได้ พระผุ้รับมีอำนาจ

คุ้มครองพระวินัยได้หลายสิกขาบท ทำให้สบายขึ้นต้นเหตุ แห่งการทอดกฐินนี้ ก็มี นางวิสาขา เป็นคนแรก ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่า

ทรงบัญญัติการจำพรรษา เพื่อป้องกันพระไปเดิน

เหยียบต้นพืชต้นข้าวที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้ใน ฤดูฝนไม่ให้เสียหาย

ครั้นเมื่อออกพรรษาแล้ว ภิกษุชาวปาฐา 30 รูปเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ในเวลานั้นพระสงฆ์ทั้งหลายมีผ้าจำกัดเพียง 3 ผืนเท่านั้น

เมื่อมาถึงในขณะที่นางวิสาขา เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่พอดี เห็นพระมีผ้าสบงจีวรเปียกโชกด้วยน้ำฝนและน้ำค้าง จึงได้กราบทูลขอพรแด่

พระพุทธเจ้าว่า " หลังจากออกพรรษาแล้ว ขอบรรดาประชาชนทั้งหลายมีโอกาสถวายผ้าไตรจีวร แก่คณะสงฆ์ด้วยเถิด" พระพุทธเจ้าก็

ทรงอนุมัติ ส่วนผ้าป่าก็เป็นสังฆทาน แต่อานิสงส์จะน้อยไปนิดหนึ่ง แต่ทั้งสองอย่างก็เป็นสังฆทานเหมือนกัน แต่เป็นสังฆทานเฉพาะ

กิจ กับสังฆทานไม่เฉพาะกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าป่า ผู้ให้ก็ได้อานิสงส์ ผุ้รับก็มีอานิสง์แต่เพียงแค่ใช้ เป็นอันว่าทั้งสองอย่างนี้ถือว่า

อานิสงส์การทอดกฐินมากกว่าผ้าป่า แต่ว่าการทอดกฐินปีหนึ่งครั้งเดียว ผ้าป่าทอดได้หลายครั้ง อานิสงส์ผ้าป่าย่อมได้มากกว่านะ"

ผู้ถาม : "แล้วองค์กฐินที่แท้จริงเป็นอย่างไรคะ..?"

หลวงพ่อ : "องค์กฐินจริง ๆ คือ ผ้าไตร นอกนั้นเป็นบริวาร เวลากรานกฐินจริง ๆ เรากรานกันแต่ผ้า การถวายก็ไม่ยาก เรา

มีผ้าจีวรผืนหนึ่งหรือว่าสบงผืนหนึ่ง หรือว่าสังฆาฏิผืนหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก้ได้ เขาเรียกว่า จุลกฐิน หรือจะถวาไตรจีวร

ครบทั้งวัด เขาเรียกว่า มหากฐินฉะนั้น จะถวายมากก็ได้ ถวายน้อยก็ได้ อานิสงส์เหมือนกัน โดยเฉพาะที่วัดท่าซุง จัดเป็น

กฐินสามัคคี เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

ทุกคน ได้อานิสงส์เท่ากันหมด

สำหรับการ ทอดกฐินครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านเคยเทศน์คือพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า พระปทุมุตตระท่านเคยเทศน์วาระหนึ่ง สมัย

ที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็น มหาทุคคตะ

คำว่า มหาทุคคตะ นี้จนมาก เป็นทาสของท่านคหบดี ได้ไปฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าว่า อานิสงส์กฐินนี้มีมาก ท่านจึง

กลับไปชวนนาย แต่นายก็มอบหมายทรัพย์สมบัติให้ท่านเป็นผู้จัดการทุกอย่าง ท่านมหาทุคคตะอยากมีส่วนร่วมในทาน

นี้ด้วย แต่ไม่มีอะไรมีแต่เสื้อผ้าเก่า ๆ ขอตนที่มีติดตัวอยู่เพียงชุดเดียว จึงนำไปแลกที่ร้านในตลาด มีด้าย 1 กลุ่ม เข็ม 1

เล่ม เอามาร่วมในการทอดกฐินกับเจ้านาย เพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล พระองค์ทรงตรัสว่า คนถวายผ้า

กฐิน หรือ ร่วมในการถวายกฐินทานครั้งหนึ่ง จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้ แต่ถ้า

หากว่ายังไม่ถึงพระนิพพาน เพียงใดอานิสงส์จะให้ผลแก่ท่านผู้นั้น เมื่อตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็จะ

ลงมาเป็น พระเจ้าจักรพรรดิ ปกครองโลก 500 ชาติ เมื่อบุญน้อยลงมาจะเป็น พระมหากษัตริย์ 500 ชาติ เป็น มหาเศรษฐี

500 ชาติ เป็น อนุเศรษฐี 500 ชาติ เป็น คหบดี 500 ชาติ แต่คนที่ทอดผ้ากฐิน หรือว่าร่วม ในการทอดผ้ากฐินครั้งหนึ่งก็ดี

บุญบารมีส่วนนี้ยังไม่ทันหมดก็ปรากฏว่า ท่านเจ้าของทานไปนิพพานก่อน"

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อาหารเรปฏิกูลสัญญา...

alt

?

ฉะนั้นในเวลาที่เราจะกินอาหาร มีความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวคือ

กินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อให้มีกำลังกาย และมีกำลังใจปฏิบัติความดี

ตัดขันธ์ 5 ให้เป็นสมุจเฉทเพื่อหวังพระนิพพาน นี่กินกันตรงนี้เท่านั้น

จะกินอาหารที่มีเนื้อสัตว์ หรือไม่มีเนื้อสัตว์ยังไงมันก็มีผลเท่ากัน

ถ้าเราพิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญา...

?

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง)

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

เทวดาผู้อ่อนน้อม ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๗)
อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2010
? ? ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๗) ? ? ? ? ? เทวดาผู้อ่อนน้อม ? ผีหลวงร่างยักษ์ใหญ่ได้ฟังคำเทศนาอันเผ็ดร้อนของพระอาจารย์มั่นโดยทางสมาธิจิตคือพูดทางจิตก็ให้มีอาการตะลึงตัวแข็งแบก ตะบองเหล็กค้างเติ่งไม่กล้ากระดุกกระดิก แสดงอาการทั้งอับอาย และเกรงกลัวพระอาจารย์มั่นอย่างถึงขนาดคล้ายไม่หายใจเอาทีเดียว... อ่านเพิ่มเติม...
คำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิ -
เสาร์, 19 กันยายน 2009
? ? คำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิ - โดย หลวงพ่อพระมหาวีระ ถาวโร ต่อ ไปนี้ จะขอแนะนำเนื่องในการเจริญมโนมยิทธิ คำว่า มโนมยิทธิ นี่เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งในกรรมฐาน ๔๐ เพราะกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ มี ๔๐ แบบ แล้วก็ ๔๐ แบบ ถ้าแบ่งเป็นหมวดก็ ๔ หมวด คือ หมวดที่ ๑ สุกขวิปัสสโก? หมวดที่ ๒ เตวิชโช? หมวดที่ ๓ ฉฬภิญโญ? หมวดที่ ๔ ปฏิสัมภิทัปปัตโต? หมวด ที่ ๑ ที่เรียกว่า... อ่านเพิ่มเติม...
ความเพียร (หลวงปู่สิม)
อังคาร, 02 พฤศจิกายน 2010
เพียรพยายามฝึกตนเองอยู่ มันจะเหลือ (วิสัย) ผู้มีความเพียรไปไม่ได้ เพราะว่าบนแผ่นดินนี้ ผู้มีความเพียรผู้ไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงใจ ไม่ว่าจะทำอะไรย่อมสำเร็จได้ ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้า เมื่อเห็นแล้วเราต้องตั้งความเพียรลงไป ภาวนาลงไป เมื่อมันยังไม่ตายจะไปถอยความเพียรก่อนไม่ได้ ?? ? (พระธรรมเทศนา พุทธาจารานุสรณ์) หลวงปู่สิม ? 
ประวัติหลวงพ่อปาน - เมื่อข้าพเจ้าตาย - ความตายปรากฎ
จันทร์, 01 ตุลาคม 2012
? ? ความตายปรากฎ ? เมื่อวันรุ่งขึ้น ตอนเช้าเวลาประมาณ ๙ น. ก็เริ่มปวดท้อง แล้วท้องก็ถ่าย มันถ่ายแบบไม่มีเสียงสะบัดเป็น สัญลักษณ์ของอหิวาตกโรค เมื่อถ่ายครั้งแรกก็เรียนให้ท่านแม่ทราบ ท่านจัดหายามาให้ และใช้ให้คนรีบ ไปตามลุงที่เป็นหมอ ด้วยลุงเป็นหมอที่มีชื่อเสียงมาก มีความรู้ทั้งแผนโบราณและปัจจุบัน กว่าท่านลุงจะ มาท้องก็ถ่ายเป็นวาระที่ ๓ เวลาประมาณ... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตรจูฬกัมมวิภังคสูตร ว่าด้วยกฎแห่งกรรม
พฤหัสบดี, 25 มีนาคม 2010
? พระสูตรจูฬกัมมวิภังคสูตร ว่าด้วยกฎแห่งกรรม [๕๗๙] ข้าพเจัาได้สดับมาอย่างนี้?:- ????? สมัยหนึ่ง?พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน?? อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี??เขตพระนครสาวัตถี??สมัยนั้นแล?สุภมาณพ?โตเทยยบุตร เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ??... อ่านเพิ่มเติม...
กฏของกรรม เล่ม ๓ - ตอนที่ ๘. พาโยมไปพระนิพพาน
พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2012
พาโยมไปพระนิพพาน บันทึกความจำ วันนี้วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๕ ก็จะขอบันทึกความจำเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๕ ทั้งนี้ก็เพราะว่าวันนั้น ป่วยมาก จะต้องไปสั่งการให้นายช่างทำมณฑป พระยืน ๘ ศอก ซึ่งขวัญหรือเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา เป็นคนบริจาคทรัพย์มา ๑ แสนบาท แต่ว่าเงิน ๑ แสนบาทของเธอที่ส่งมาให้ ก็เป็นเงินมากแต่ทว่างานที่สั่งทำถึงล้านบาท... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา (ตอนที่ ๕) - พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ
อังคาร, 05 ตุลาคม 2010
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา? ? (ตอนที่ ๕) - พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ?? ? พระธรรมเจดีย์ ทำไมคนเราเวลาไข้หนักใกล้จะตาย ก็ทำบาปกรรมความชั่วอะไรไม่ได้แล้ว จะกล่าววจีทุจริต ปากก็พูดไม่ได้ จะล่วงทำกายทุจริต มือแลเท้าก็ไหวไม่ได้แล้ว ยังเหลือแต่ความคิด นึกทางใจนิดเดียวเท่านั้น ทำไมใจประกอบด้วยนิวรณ์... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๕
พฤหัสบดี, 01 เมษายน 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๕ ?เจโตปริยญาณ พระพุทธเจ้าสอนไว้ คือ หนึ่ง มีไว้ให้เปลื้องความสงสัยว่า กิเลสมีจริงไหมสอง รู้จิตของตนเองว่า เวลานี้กิเลสอะไร มันเข้ามาสิงอยู่ อะไรเข้ามาทับอยู่ แล้วเราจะแก้อารมณ์ของ กิเลสนั้นด้วยประการใด นี่ท่านมีไว้ให้ดูใจตนเองนะ ใจของชาวบ้านชาว เมืองจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขาอย่าไปยุ่ง ... อ่านเพิ่มเติม...
มหาสติปัฎฐานสูตร (อิริยาบถบรรพ)
ศุกร์, 07 พฤษภาคม 2010
มหาสติปัฎฐานสูตร (อิริยาบถบรรพ) หลวงพ่อพระราชพรหมยาน 1.2 อิริยาบถบรรพ ต่อแต่นี้ไป? จะขอพูดถึง บรรพที่ 2 คือ อิริยาบถ? คำว่า อิริยาบถ นี่ แปลว่า? การเคลื่อนไหว? พระ บาลีท่านกล่าวไว้ว่า?“ดูก่อน? ภิกษุ ทั้งหลาย? ข้ออื่นยังมีอยู่อีก? ภิกษุ เมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่า? เดี๋ยวนี้เราเดินอยู่? เมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่า เดี๋ยวนี้เรายืนอยู่? เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่า?... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อธุดงค์ - ฝึกธุดงค์
อาทิตย์, 26 กรกฏาคม 2009
ฝึกธุดงค์ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย จะขอเล่าความเป็นมาสมัยที่บวชใหม่ๆ? เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย? เมื่อเห็นปฏิปทาในปัจจุบันก็ดี เมื่อเห็นความเป็นมาต่างๆ ในปัจจุบันก็ตาม? อาจจะคิดว่า ตอนบวชใหม่ ๆ คงจะเป็นพระที่มีการเคร่งครัดมัธยัสถ์มาก เพราะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปาน คำว่า??ลูกศิษย์หลวงพ่อปาน? นี่? บรรดาท่านพุทธบริษัท? ก็จงอย่าคิดว่า?... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องเล่าของคนบ้า - ตอนที่ 11. บททดสอบ "ผีที่มีเนื้อมาอำ"
เสาร์, 26 กันยายน 2009
? เรื่องเล่าที่ประสบมาของคนๆหนึ่งมาเล่าให้ฟัง(อ่าน)ต่อ ? ตอนที่ 11 บททดสอบ "ผีที่มีเนื้อมาอำ"? ในเวลาต่อมา รุ่นพี่ทีทำงานก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกัน เพราะว่าเป็นห้องพักสำหรับชายโสด ผมได้ใช้ห้องขนาดเล็กที่มีขนาด ประมาณ กว้าง 1.8 เมตร ยาว 2.5 เมตร ซึ่งเดิมถูกออกแบบให้เป็นห้องครัวมาเป็นห้องพระ เอาไว้ไหว้พระทำสมาธิในตอนกลางคืน... อ่านเพิ่มเติม...
พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุเรื่อง "จิตสุข ในความทุกข์" ต่อตอนสุดท้าย
เสาร์, 18 กรกฏาคม 2009
พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ เรื่อง "จิตสุข ในความทุกข์" ต่อตอนสุดท้าย เราพยายามอยู่ในปัจจุบันเพื่อเรียนรู้ เรียนรู้อะไร เรียนรู้ว่าความทุกข์เกิดยังไง ดับยังไงความสุขเกิดยังไง ความสุขดับยังไง แล้วจะรู้เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรื่องที่อ่านหนังสือ อ่านปรัชญาไม่ค่อยเข้าใจ โอ้..มันไม่ใช่เรื่องยาก เรื่องแค่นี้เอง เรื่องการย่อยอาหาร ถ้าเราดูตำราหมอ... อ่านเพิ่มเติม...
การให้ทานในเขต และนอกเขตพระพุทธศาสนา
เสาร์, 06 มีนาคม 2010
การให้ทานในเขต และนอกเขตพระพุทธศาสนา สมัยเมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมาร เสด็จไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลก (เพื่อโปรดพระพุทธมารดา) องค์สมเด็จพระชินสีห์ประทับที่ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ เวลานั้นมีเทวดา ๒ ท่าน มาเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถก่อนคนอื่นทั้งหมด เว้นไว้แต่พระอินทร์ พระอินทร์ท่านเป็นเจ้าภาพ ท่านรับอยู่ก่อน มีเทวดาองค์หนึ่งมา คือ ท่านอินทกเทพบุตร... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๓๘
ศุกร์, 16 เมษายน 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๓๘ คำว่า วิจิกิจฉา นี่แปลว่า สงสัย คือสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้า สงสัยในความดีของ พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า สงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์ มีพระอรหันต์? เป็น ต้น สงสัยว่าพระพุทธเจ้าน่ะมีจริงหรือไม่จริง ?ถ้ามีจริง ๆ พระพุทธเจ้าน่ะดีไหม คำสอนของ พระองค์ดีจริง ๆ?หรือเปล่า นี่สงสัย คำสอน นี่สงสัยพระธรรมเลย... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร เรื่องถ้าตั้งใจจริงย่อมมีเวลาภาวนา
อังคาร, 06 ตุลาคม 2009
? พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)5 พฤษภาคม 2519 เรื่องถ้าตั้งใจจริงย่อมมีเวลาภาวนา ณ โอกาสนี้ไปเป็นโอกาสนั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธิภาวนาตอนเช้านี้ ให้ระวังอย่าให้ ความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาทับถมจิตใจ ตั้งใจของเรา ให้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระ พุทธเจ้านั้น ก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้า ท่านได้ตั้งใจปรารถนา... อ่านเพิ่มเติม...