Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

หนีบาป

alt

" คนเราเกิดมาในโลกนี้ ไม่ทำความชั่วเลยน่ะ...ไม่มี

ถ้าเราจะชดใช้บาปมันก็ชดใช้กันไม่ไหว มีทางเดียวในกิจของพระพุทธศาสนา

คือหนีบาป การภาวนาให้จิตทรงตัว การคิดถึงคุณพระรัตนตรัย

พยายามรวบรวม บารมี ๑๐ ประการ ไว้ให้ครบถ้วน

พยายามตัด สังโยชน์ ๑๐ ประการให้หมด

จรณะ ๑๕ ปฏิบัติให้ครบถ้วน มี พรหมวิหาร ๔ ให้ครบถ้วน

ทรง ศีล ให้บริสุทธิ์ มี อิทธิบาท ๔ ทรงตัว

เมื่อมีการทรงตัวดังกล่าวมาแล้วนี้ ลูกรักของพ่อ จะไม่ต้องเกิดอีกต่อไป "

ที่มา: โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๑

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

วิธีฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ แบบที่ ๒ ท่านพ่อลี
อังคาร, 01 กันยายน 2009
?พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)วิธีฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ แบบที่ ๒มีข้อสำคัญอยู่ ๗ ข้อ คือ๑. ให้ภาวนา พุท ลมเข้ายาว ๆ โธ ลมออกยาว ๆ ก่อน ๓ ครั้ง หรือ ๗ ครั้ง (คำภาวนากับลมให้ยาวเท่ากัน)๒. ให้รู้จักลมเข้าลมออกโดยชัดเจน๓. ให้รู้จักสังเกตลมในเวลาเข้าออกว่า มีลักษณะอย่างไรสบายหรือไม่สบาย กว้างหรือแคบ ขัดหรือสะดวก ช้าหรือเร็ว สั้นหรือยาว... อ่านเพิ่มเติม...
บุพกรรม ขององคุลีมาล
อังคาร, 04 พฤษภาคม 2010
บุพกรรม ขององคุลีมาล หลวงพ่อพระราชพรหมยาน “หลวงพ่อคะ? หนูเคย อ่านเรื่องกฎของกรรมเรื่องหนึ่ง? คือ? นายแดงเป็นคนเนรคุณพ่อแม่และเคยทุบตีพ่อแม่? พอ แกมีลูกออกมาลูกก็มีอาการเหมือนกับพ่อค่ะ? คงจะเป็น กฎของกรรมของนายแดง? แต่หนูคิดว่าลูกของนายแดงจะต้อง มีบาปเหมือนกันใช่ไหมคะ....” ??????????????????????? ก็ไม่ใช่บาป ??????????????????????? “แล้วกฎของ กรรมจะบันดาลให้เป็นอย่างไรคะ...”... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่อง สติปัฏฐาน๔ หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ แสดงธรรมและตอบปัญหาธรรม
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2009
? หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ แสดงธรรมและตอบปัญหาธรรม เรื่อง สติปัฏฐาน๔ หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ เป็นอาจารย์กรรมฐานแนวการเจริญสติ ผู้มีชื่อเสียงและสำคัญยิ่ง ท่านหนึ่ง หลวงพ่อได้ตอบปัญหาธรรมของคุณประสาน ชำนิงาน และคุณบูชา บูชาธรรม ที่วัดเจริญราษฎร์ อ.บ้านค่าย จ. ระยอง เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๓๖ อุบาสก SMILEYS_CONFUSED ตอนนี้ที่ผมสงสัย... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมลิขิตโดย อ.วศิน อินทรสระ
พฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2011
? ? ธรรมลิขิตโดย อ.วศิน อินทรสระ ธรรมบรรยายโดย มูลนิธิธรรมสันติ ? "อันว่าบุคคลผู้เดินอยู่ในที่มืด ใครมีแสงสว่างในมือเท่าใด ก็เห็นความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าได้เท่านั้น คนที่มีแสงสว่างน้อย ก็เห็นได้น้อย และเห็นได้เฉพาะวัตถุหยาบ ผู้มีแสงสว่างมากก็เห็นได้กว้างไกล และแม้วัตถุละเอียดก็พอมองเห็นได้ฉันใด ในโลกสันนิวาส อันมืดมิดด้วยโมหะนี้ก็ฉันนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหลวงพ่อธุดงค์ เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อโหน่องตอนที่๒
พฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2009
? เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อโหน่ง ตอนที่ ๒ จาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ ? ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? วันนี้? วันที่ 23 มิถุนายน 2533? ก็ขอคุยเรื่องวัดคลองมะดัน? กันต่อไป? ไปวัดคลองมะดันครั้งที่ 2? คือวัดหลวงพ่อโหน่งไปศึกษาวิชาการที่นั่น เมื่อไปถึงท่าน? ท่านให้นั่งหลับตา? เราหลับตา? ท่านก็หลับ? ท่านสั่งให้เข้าสมาธิตั้งแต่ต้นยันปลาย? พวกเราก็หลับตากัน?... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมวิภาค ตอนที่๑
พุธ, 06 มกราคม 2010
หลวงพ่อพระพระราชพรมยาน ธรรมวิภาค(คิหิปฎิบัติ)ตอนที่ ๑ เป็นอันว่า ธรรมวิภาค ตอนนี้คงจะไม่พูดกันถึงเรื่องพระนิพพาน แต่ว่าเป็นการปฎิบัติที่ องค์สมเด็จ พระทรงสวัสดิ์เห็นว่าถ้าเป็นผู้ครองเรือน คำว่า คิหิปฎิบัติ หมายความว่า เป็นการปฎิบัติของคน ผู้ครองเรือน บุคคลผู้ครองเรือนนั้นถ้าจะพูดกันถึงพระนิพพานให้ชัดก็รู้สึกว่าจะลำบาก แต่ก็ไม่แน่ นัก... อ่านเพิ่มเติม...
อานิสงส์ของอุโบสถศีล
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2011
อานิสงส์ของอุโบสถศีล ??????ศีลทุกประเภทที่บุคคลรักษาด้วยจิตศรัทธา จะด้วยการสมาทาน หรือการงดเว้นเฉพาะหน้าก็ตาม ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก มีความรุ่งเรืองมาก มีความเจริญแผ่ไพศาลมาก เพราะศีลนั้น สามารถสร้างสวรรค์ สร้างความเสมอภาค และสร้างความปลอดภัยให้ แก่มนุษย์ได้? ???????๑. ศีลสร้างสวรรค์แก่มนุษย์? ? ? ? ?ศีลนั้น สามารถสร้างสวรรค์แก่มนุษย์ได้... อ่านเพิ่มเติม...
อานิสงส์กฐินทาน
พุธ, 03 ตุลาคม 2012
? ? อานิสงส์กฐินทาน โดย??หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ? ????????????????????????ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11??ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12??เป็นเวลากาลที่จะทอดผ้าพระกฐินทาน??เหตุฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพจะได้นำเอาเรื่องราวของบุญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า???ปุญญานิ??ปรโลกัสมิง??ปติฏฐา??โหนติ??ปาณินัง???ซึ่งแปลเป็นใจความง่าย ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - สู่ร่มกาสาวพัสตร์
พฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2012
สู่ร่มกาสาวพัสตร์ พอวันรุ่งขึ้น ท่านพ่อก็พาถือพานดอกไม้ธูปเทียนไปวัดบางปลาหมอ เวลาเดินไปตามทาง ท่านไปพบปลาตัวหนึ่งมันอยู่ในหนองน้ำเกือบจะแห้ง เป็นปลาช่อนตัวใหญ่ ท่านก็จับเอาไป พอถึงแม่น้ำท่านก็ปล่อย ท่านบอกว่าในชีวิตของท่านไม่เคยฆ่าสัตว์เลย ไอ้สัตว์นี่นะ ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตาม ถ้าฆ่ามันโดยเจตนาแล้วไม่เคยทำ แม้แต่ยุงก็ไม่เคยตบ... อ่านเพิ่มเติม...
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2009
? พระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นธรรมกถึก ? พระเถระที่ชื่อ ?ปุณณะ? ในพระบาลีปรากฏอยู่ ๒ ท่านที่สำคัญคือ ๑. พระปุณณสุนาปรันตะ ที่ท่านได้ชื่อเช่นนั้นเนื่องจากท่านได้ช่วยเหลือพ่อค้าชาวสุนาปรันตะ ให้พ้นภัยจากพวกอมนุษย์ จนเป็นที่เคารพนับถือและแสดงตนเป็น อุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน แสดงตนเป็นอุบาสิกา ประมาณ ๕๐๐ คน ภายในพรรษานั้นเอง ๒.... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๑๘. ทรัพย์ของวัดเสากระโดงทอง
อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012
18. ทรัพย์ของวัดเสากระโดงทอง เรื่องทรัพย์ใต้ดินนี่ ถ้าเขาไม่ให้จริงๆ ละ บรรดาท่านผู้ฟัง เอาของเขาไม่ได้จริงๆ ทรัพย์รายนี้มีความอัศจรรย์มาก คือว่าเมื่อเวลาประมาณเข้าพรรษาคราวหนึ่งนะ ตอนนั้น อาตมาเป็นพระผู้ใหญ่อยู่สักนิดหนึ่ง เพราะเป็นพระคณาธิการ ปรากฏว่ามีตุ่มเงิน เงินกลมบ้าง เงินยาวบ้าง โผล่ขึ้นที่ใกล้ๆ กับโคกโบสถ์ของวัดเสากระโดงทอง อำเภอเสนา... อ่านเพิ่มเติม...
ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตน
พุธ, 19 พฤษภาคม 2010
ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ?1. จิตของบัณฑิต ย่อมไม่หวั่นไหว บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญ พุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่า “ภูเขาหินแท่งทึบ ไม่สั่นสะเทือนเพราะลมฉันใด บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและ สรรเสริญ ฉันนั้น” พระพุทธองค์ทรงเปรียบบัณฑิตดังภูเขาหินแท่งทึบ ... อ่านเพิ่มเติม...
พระพุทโธเกิดจากใจ หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
อาทิตย์, 04 ตุลาคม 2009
? ? พระพุทโธเกิดจากใจ ? พระธรรมเทศนา ของหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม กัณฑ์ที่ ๕ (ในงานฉลองปี ๒๕๐๐ วัดอโศการาม สมุทรปราการ) (ต้นเทปขาดหายไป)... หูก็พระธรรม วิญญาณจมูกก็พระธรรม วิญญาณลิ้น ก็พระธรรม วิญญาณ กายก็พระธรรม วิญญาณใจก็พระธรรม ใจ นั่นแหละ ใจนะเป็นพระธรรม ทำดีก็ใจของเรานี่ แหละ ถ้าทำไม่ดี ก็ใจของเรานี้แหละ ในใจของเรานี้ ขณะมันเป็นบาป ฆ่าคนก็ได้ ฆ่าควายก็ได้ ... อ่านเพิ่มเติม...
วาง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
? บ่ ต้องดีใจ?บ่ ต้องเสียใจ ดีก็ช่าง?ร้ายก็ช่าง เทศน์ที่สั้นที่สุด วาง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย ? ? 
ทายกลงนรก
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
? ทายกลงนรก?? เมื่อเวลา 18.30 น. เศษ นอนพัก เพราะ อาการทางท้องกวนมาก เลยภาวนาแก้เซ็ง พออารมณ์ เคลิ้ม ก็เห็นลุงทั้งสองท่านมา ท่านบอกว่า อย่าเพิ่งตายนะ อยู่ให้โรคภัยไข้เจ็บ ทรมานเล่นโก้ๆ ไป อีกสักหน่อยก่อน เมื่อโรคมันอ้วนดีแล้วจึงค่อยตาย ดูเถอะ ความทักทายปราศรัยของท่าน นำสมัย เปี๊ยบเลย หลังจากนั้น ท่านก็บอกว่า ผมมีละครให้ชม ดูตามนี้นะ ท่านพูดจบ... อ่านเพิ่มเติม...