Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ไม่มีใครในโลก ที่ไม่ถูกนินทา

?

alt

?

โปราณเมตํ อตุล

เนตํ อชฺชตนามิว

นินฺทนฺติ ตุณฺหิมาสีนํ

นินฺทนฺติ พหุภาณินํ

มิตภาณิมฺปิ นินฺทนฺติ

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต ฯ ๒๒๗ ฯ

?

อตุลเอย เรื่องอย่างนี้มีมานานแล้ว

มิใช่เพิ่งจะมีในปัจจุบันนี้

อยู่เฉย ๆ เขาก็นินทา

พูดมาก เขาก็นินทา

พูดน้อย เขาก็นินทา

ไม่มีใครในโลก ที่ไม่ถูกนินทา

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

พระอานนท์เถระ
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2009
?พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร ?ประวัติในสมัยพระมหาสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเถระผู้เป็นพุทธปัฏฐากของพระมหาสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้า อมิโตทนศากยราช พระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนมหาราช พระพุทธบิดา ในเรื่องพระบิดาของท่าน มีหลักฐานหลายแห่งคัดค้านกันอยู่ เช่น อรรถกถาอังคุตตรนิกาย อรรถกถาธรรมบท และอรรถกถาพุทธวงศ์... อ่านเพิ่มเติม...
อุบายของหญิงเทวดา หลวงปู่เจี๊ยะ...พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง ๑๘ (๓)
เสาร์, 03 เมษายน 2010
? หลวงปู่เจี๊ยะ...พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง ๑๘ (๓) จาก หนังสือ ประวัติ พระครูสุทธิธรรมรังษี หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง วัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี อุบายของหญิงเทวดา เมื่อพระรูปนั้นท่านเข้าที่ภาวนาด้วยอิริยาบท ๓ คือ ยืน เดิน นั่ง ภาวนา หญิงเทวดาก็เข้ามาในจิตภาวนาอีกครั้งหนึ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
นิพพานไม่สูญ ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๗)
พุธ, 16 ธันวาคม 2009
ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๗) นิพพานไม่สูญ ? การแปลความความแบบนี้ ก็เพื่อจะยืนยันความคิดนึกเดาเอาตามมติของตนเองว่า นิพพานคือภาวะดับสูญอย่างเด็ดขาด ซึ่งมีค่าเท่ากับที่ลัทธิศูนยวาท ว่าไว้ว่าไม่มีอะไร ๆ ก็หายสาปสูญไปหมด เรียกไม่รู้ กู่ไม่กลับ กู่ไม่กลับนั่นเอง นิพพานไม่ใช่แดนสูญอย่างที่เข้าใจกันเลย !... อ่านเพิ่มเติม...
บวชเณรที่ถ้ำผาปู่ ตอนที่ 3 ด่านอรหันต์ที่19
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
? ? ตอน ด่านอรหันต์ที่19 ? ครูบาเรียกให้ไปทำงานท้ายวัด? ผมรีบลุกด้วยความปิติ ในใจคิดว่า งานนี้ได้ช่วยพระพุทธศาสนาแล้ว คงจะเป็นงานจิ๊บๆ ที่เณรร่างกายบอบบางอย่างเราจะทำได้ไม่ยาก? ออกจากกุฏิ เดินไปกับครูบา ผ่านกุฏิเจ้าอาวาส เดินลัดไปท้ายวัด เดินลงเนินไปเรื่อยๆ ได้ยินเสียง ฮุยเล่ฮุย ฮุยเลฮุย แหมในใจคิดแล้ว ดีนะที่นี่ดี... อ่านเพิ่มเติม...
ชวนเทวดา นางฟ้า พรหม ไปนิพพาน
พฤหัสบดี, 01 เมษายน 2010
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ชวนเทวดา นางฟ้า พรหม ไปนิพพาน วันนี้ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๕ จะขอย้อนไปถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๕ วันนั้น ปรากฏว่าป่วยหนัก มีอาการไข้ซ้อน ท้องก็เสีย ปรากฏว่ามีอารมณ์ฟุ้งซ่าน อารมณ์มืดไม่สามารถจะไปนิพพานได้ มีอาการเป็นอย่างนี้อยู่ถึง ๒ วันต่อมาเมื่อวันที่ ๑... กรกฎาคม ๒๕๓๕ จิตเริ่มโปร่ง ไข้ลดตัวลง ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - วิปัสสนาญาณ ๙ - ๒. ภังคานุปัสสนาญาณ
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
๒. ภังคานุปัสสนาญาณ ญาณนี้ท่านสอนให้พิจารณาถึงความดับ ญาณต้นท่านให้เห็นความเกิด และความดับสิ้นเมื่อปลายมือ แต่ญาณนี้ท่านให้พิจารณาเห็นความดับที่ดับปกติทุกวันทุกเวลา คือ พิจารณาให้เห็นสรรพสิ่งทั้งหมด ที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า คน สัตว์ ต้นไม้ ภูเขา บ้านเรือนโรง ของใช้ทุกอย่าง ให้ค้นหาความดับที่ค่อยๆ ดับตามความเป็นจริง ที่สิ่งเหล่านั้นค่อยๆ... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๔๒
อังคาร, 20 เมษายน 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๔๒ พระ อนาคามี พระอนาคามี ต้องมีอารมณ์จิตเข้มแข็ง พระพุทธเจ้ากล่าวเป็น อธิจิตสิกขา คือมีอารมณ์จิตเข้มแข็งมาก ไม่ใช่อ่อนแอ คือ ว่า อารมณ์จิตของเราทรงอยู่ในกายคตานุสสติ-กรรมฐานกับอสุภกรรมฐานเห็นคนสัตว์วัตถุมีสภาพสกปรกทั้งหมดไม่มีอะไร น่ารักนอกจากสกปรกแล้ว อัตภาพร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ ไม่มีการทรงตัว เป็นเรือนร่างที่... อ่านเพิ่มเติม...
พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
หนี้ศักดิ์สิทธิ์ พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุเมื่อ ยี่สิบกว่าปีที่แล้ว ตอนที่ยังไม่ได้บวช อาตมาเชื่อว่าปัญญาเกิดจากประสบการณ์ จึงเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนที่ประเทศอังกฤษ ระเหเร่ร่อนหาประสบการณ์ชีวิตทางยุโรปและเอเซีย ยิ่งลำบากยิ่งชอบเพราะรู้สึกว่าความลำเค็ญ ช่วยให้รู้จักตัวเองมากขึ้น ซึ่งเป็นกำไรชีวิตแต่ การเดินทางไปอินเดียผิดหวังนิดหน่อย... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ) - น้ำใจของพ่อที่มีต่อลูก
อังคาร, 07 สิงหาคม 2012
น้ำใจของพ่อที่มีต่อลูก ตัดตอนมาจากเทปฤาษีสอนลูกภาคเหนือ (พิเศษ) ลูกรักของพ่อทั้งหลาย วันนี้เรามานั่งคุยกันบนยอดดอยตุง จังหวัดเชียงราย คำว่า ตุง นี้ เขาแปลว่าธง พ่อมองหน้าลูกทั้งชายและหญิงทุกคนอยู่ในความสงบ ดีลูก นี่ลูกของพ่อเป็นคนดี แบบนี้พ่อชื่นใจในความดีของลูก ความจริงพ่อไม่เคยดุใครนะ แต่ลูกทุกคนของพ่อก็แสดงถึงความหวาดหวั่นและเกรงใจ... อ่านเพิ่มเติม...
สังกิจจชาดก สังกิจจฤาษีแสดงธรรมและอธรรมแก่พระเจ้าพรหมทัตต์
อาทิตย์, 29 สิงหาคม 2010
? สังกิจจชาดก สังกิจจฤาษีแสดงธรรมและอธรรมแก่พระเจ้าพรหมทัตต์ พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในชีวกัมพวนาราม ทรงพระปรารภ ปิตุฆาตกรรมของพระเจ้าอชาตศัตรู จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีดังนี้. ? ความพิสดารว่า พระเจ้าอชาตศัตรูนั้น เพราะเชื่อในคำยุยงของพระเทวทัต จึงได้ให้ปลงพระชนม์พระบิดา ต่อมาเมื่อได้ทรงสดับว่า... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ต่อ
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2009
?บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ต่อธรรมะจากป่าจากนั้นก็เดินทางจากเขตป่าของอำเภอภูเขียว ขึ้นไปยังอำเภอ เกษตรสมบูรณ์ ซึ่งเป็นโขดเขินเนินเขาสูงขึ้นไปอีกด้านหนึ่งที่ อำเภอนี้แต่โบราณมา ถือเป็นแผ่นดินทองแห่งหนึ่ง เพราะมีการ ร่อนเร่ส่งส่วยเข้าไปสู่เมืองหลวงตั้งแต่สมัย เจ้าพ่อพระยาแล ของชาว จังหวัดชัยภูมิอันที่จริง จากตัวจังหวัดชัยภูมิ... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๓
พุธ, 31 มีนาคม 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๓ อันดับแรกขอให้ทุกท่าน ทำ อานาปานุสสติกรรมฐาน ให้เข้าถึงฌาน ๔ เอากันจริงกันจัง อย่าสักแต่ว่าทำ ความกลุ้มมันจะ เกิดขึ้นนิดหน่อย เพราะว่าใหม่ ๆ เราจะควบคุมกำลังใจให้มัน ทรงอยู่ ใจมันก็คงจะแยกไปโน่น แยกไปนี่ คิดโน่นคิดนี่ คิดป้วนเปี้ยน เรียกว่า นอกรีตนอกรอย อย่างนี้อย่าเพิ่งตั้งใจว่า เราจะไม่ดี ... อ่านเพิ่มเติม...
นั่งสมาธิ แสดงธรรม โดย พระราชนิโรธรังสี (เทสก์ เทสรังสี)
จันทร์, 27 กันยายน 2010
นั่งสมาธิ แสดงธรรม โดย พระราชนิโรธรังสี (เทสก์ เทสรังสี) วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย การทำสมาธิทำให้จิตแก่กล้า แล้วมันทำให้ร่างกายสมบูรณ์สุขภาพดีได้เหมือนกัน ถึงแม้เราไม่ต้องการว่าจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ตาม แต่ว่ามันเป็นของมันเอง กาย เป็นของรองรับซึ่งทุกข์ทั้งหลาย อยากอยู่นาน ๆ อยากได้อายุยืนนาน ก็อยากทุกข์น่ะซี อายุ 80 ปี 90 ปี... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธศาสนสุภาษิต - สีลวรรค - หมวดศีล
อาทิตย์, 10 ตุลาคม 2010
อาทิ สีลํ ปติฏฺฐา จ?????กลฺยาณานญฺจ มาตุกํ? ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ?????ตสฺมา สีลํ วิโสธเย? ศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้น เป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย? เป็นประมุขของธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้นควรชำระศีลให้บริสุทธิ์ 
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๕๒. การเข้าทรงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
จันทร์, 08 ตุลาคม 2012
52. การเข้าทรงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีคนแก่คนหนึ่ง แกไปเยี่ยม คนนี้เห็นจะเป็นคนใจอ่อน ปรากฏว่ามีการเข้าทรงขึ้น กลางวันเวลาเที่ยงเศษๆ ตามประวัติ ท่านกรมหลวงชุมพรท่านชอบสุรา แต่ว่าชอบไอ้เป้นะ น้ำตาลเมา ท่านก็สั่งให้หาไอ้เป้ บอกหาไม่ได้ ก็เลยไปซื้อแม่โขงมา 2 ขวดใหญ่ๆ เอามาลองดู ถ้ากรมหลวงชุมพรจริงๆ ก็ต้องดื่มได้แล้วก็ไม่มีโซดา... อ่านเพิ่มเติม...