Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

พรหมวิหารสี่อย่างเดียวศีลก็บริสุทธิ์

alt

...ฉะนั้น พรหมวิหารสี่ถ้ามีอยู่กับท่านผู้ใด ท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าศีลมันจะขาด

หรือว่าไม่ต้องกลัวว่าสมาธิจะไม่ทรงตัว แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าวิปัสนาญานจะไม่เกิด

เพราะว่าถ้ามีพรหมวิหารสี่อย่างเดียวศีลก็บริสุทธิ์

ถ้าศีลบริสุทธิ์ก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ ถ้าศีลบริสุทธิ์นี่อารมณ์เยือกเย็น

ก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิคือความตั้งมั่นในอารมณ์

เมื่อสมาธิมีแล้ว ปัญญามันก็เกิดวิปัสสนาญาน ก็คือตัวปัญญา...

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ)

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

นิวรณ์ ๕
อาทิตย์, 23 พฤษภาคม 2010
นิวรณ์ ๕? โดย พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง? ท่านสาธุชนทั้งหลาย และบรรดาพระคุณเจ้าที่เคารพขอรับ บ่าย 2 โมง 20 นาที ของวันพุธ พบกันตามปกติ เมื่อวันพุธที่แล้วว่ากัน ด้วยเวทนานุปัสสนามหาสติปัฏฐานแล้วก็จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานจบไปแล้ว วันนี้ก็มาขอขึ้นธรรมานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน ตอนนี้ทั้งหมดนะขอรับพระคุณเจ้าที่เคารพ... อ่านเพิ่มเติม...
ทำลายกิเลสของตนให้หมดสิ้นจากจิต หลวงปู่คำดี ปภาโส
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
ทำลายกิเลสของตนให้หมดสิ้นจากจิต หลวงปู่คำดี ปภาโส สำหรับการทำสมาธินั้น เราจะกำหนดพุทโธ…. พุทโธ… พุทโธ เป็นอารมณ์ หรือจะเรียกว่าเอาพุทโธเป็นเป้าหมาย ก็ได้ หรือว่าเราจะกำหนดลมหายใจเข้าออก เป็นอารมณ์หรือเป็นเป้าหมายก็ได้เช่นกัน อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะชอบ อย่างไหนหรือถูกจริตกับสิ่งใด เมื่อเรากำหนดสติของเราตั้งมั่นอยู่ที่ไหน... อ่านเพิ่มเติม...
โคธชาดก เขารักก็รักมั่ง เขาชังก็ชังตอบ
พุธ, 04 กรกฏาคม 2012
? พึงอ่อนน้อมต่อผู้ที่อ่อนน้อม พึงคบผู้ที่เขาพอใจจะคบด้วย พึงทำกิจแก่ผู้ที่ ช่วยทำกิจ ไม่พึงทำความเจริญให้แก่ผู้ที่ใคร่ความเสื่อม อนึ่ง ไม่พึงคบ หาสมาคมกับผู้ที่เขาไม่พอใจจะคบหาสมาคมด้วย. พึงละทิ้งผู้ที่เขาละทิ้ง ไม่พึงทำความสิเนหาในผู้เลิกรากัน ไม่พึงสมาคม กับผู้มีจิตคิดออกห่าง นกรู้ว่า ต้นไม้มีผลหมดแล้ว ย่อมบินไปสู่ต้นอื่นที่ เต็มไปด้วยผล... อ่านเพิ่มเติม...
พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ
ศุกร์, 15 ตุลาคม 2010
พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ ปัญหา?พระสาวกองค์ไหน ได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ ให้เป็นเลิศในทางไหนบ้าง?? พุทธดำรัสตอบ?"ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นเอตทัคคะของบรรดาภิกษุสาวกผู้อาวุโส (รู้ราตรีนาน) "พระสารีบุตร เป็นเอตทัคคะในบรรดาภิกษุสาวกผู้มีปัญญาใหญ่ "พระมหาโมคคัลลานะ เป็นเอตทัคคะในบรรดาผู้มีฤทธิ์ "พระมหากัสสปะ... อ่านเพิ่มเติม...
ใจมีสภาพเหมือนแก้วใส (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
จันทร์, 07 มีนาคม 2011
เมื่อนิวรณ์มันมีสภาพเหมือนโคลนที่สกปรกมาก ใจมีสภาพเหมือนแก้วใส เมื่อมีโคลนตนเข้าไปแปดเปื้อน เราก็ไม่สามารถเอาแก้วใส มาทำแว่นตาส่องเห็นทาง ได้ฉันใด อารมณ์ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าหากว่าอารมณ์ใจของเรายังคบนิวรณ์ห้าประการ อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ เราก็ไม่สามารถติดตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูได้ คัดลอกจากบางส่วน หนังสือกฏของกรรม เล่ม ๓... อ่านเพิ่มเติม...
จริต ๔››››› - ตัณหาจริต ๒ - ทิฏฐิจริต ๒ (สมเด็จพระญาณสังวร)
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
จริต ๔››››› สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ?บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง... อ่านเพิ่มเติม...
วิธีเจริญจิตภาวนาวิธีเจริญจิตภาวนาตามแนวการสอนของ
อังคาร, 29 ธันวาคม 2009
วิธีเจริญจิตภาวนาวิธีเจริญจิตภาวนาตามแนวการสอนของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๑. เริ่มต้นอริยาบทที่สบาย ยืน เดิน นั่ง นอน ได้ตามสะดวก ทำความรู้ตัวเต็มที่ และ รู้อยู่กับที่ โดยไม่ต้องรู้อะไร คือ รู้ตัว อย่างเดียว รักษาจิตเช่นนี้ไว้เรื่อยๆ ให้ “รู้อยู่เฉยๆ”? ไม่ต้องไปจำแนกแยกแยะ อย่าบังคับ อย่าพยายาม... อ่านเพิ่มเติม...
มงคล 38 และอุทุมพริกสูตร - มงคลที่ ๖ "การตั้งตนไว้ชอบ"
จันทร์, 10 สิงหาคม 2009
มงคลที่ ๖"การตั้งตนไว้ชอบ" ต่อจากนี้ไป จะพูดถึงมงคลที่ ๖ ที่พระพุทธเจ้าตรัสกับเทวดาในมงคลที่ ๖ นี้ มีพระบาลีว่า?อตฺตสมฺมาปณิธิ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ?ซึ่งแปลว่า?การตั้งตนไว้ชอบ จัดว่าเป็นอุดมมงคล คำว่าตั้งตนไว้ชอบ หมายความว่าตั้งตนไว้แล้วด้วยดี ไม่ผิดศีล ไม่ผิดธรรม ไม่ผิดกฎหมายของบ้านเมือง ไม่ผิดกฎข้อบังคับของหมู่คณะที่ตั้งไว้ ฉะนั้น คำว่าตั้งตนไว้ชอบ... อ่านเพิ่มเติม...
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร) คนหูเบาคือคนใจเบา
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2010
คนหูเบาคือคนใจเบา ทำสมาธิภาวนาในใจของตนไม่ได้ เบาไปหมด ใครมาสรรเสริญเยินยอขึ้นมา ก็ดีอกดีใจ เข้าใจว่าดีตามที่เขาสรรเสริญเยินยอยกย่องให้ จะไปดีได้อย่างไร ถ้าเราไม่ทำดีเราไม่ทำบุญให้ทานไม่รักษาศีล ไม่ภาวนา ไม่ละกิเลสราคะ โทสะ โมหะในใจของเราก็เอาดีไม่ได้ โดย พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร) ? 
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
จันทร์, 19 เมษายน 2010
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) ต่อไปนี้ ต้องตั้งใจให้สงบ เพราะการภาวนานั้นจะต้องอาศัยความสงบทั้งภายนอกทั้งภายใน ถ้าหากว่าไม่มีความสงบแล้ว การ ภาวนาจิตใจก็จะไม่ได้รับความสุข ที่เกิดขึ้นจากความสงบ เพราะฉะนั้นให้เตรียมกาย คือตัวของเรา และเตรียมจิตใจตั้งใจปฏิบัต การทำสมาธิภาวนา ท่านกล่าวไว้กว้าง ๆ ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องที่ ๒๙. อำนาจบุญ..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
อังคาร, 16 ตุลาคม 2012
๒๙. อำนาจบุญ วันหนึ่งขณะที่หลวงปู่กำลังสนทนากับผู้เขียน มีญาติโยมบ้านอยู่ที่อำเภอนครหลวง เข้ามากราบนมัสการพร้อมกับขอร้องหลวงปู่ให้ช่วยเหลือลูกสาวซึ่งถูกผีเข้าเป็นเวลาถึง ๓ ปี ผีที่เข้าบอกว่า โดนยิงตายที่หลังวัดข้างบ้านเจอผู้หญิงเกิดชอบใจ ต้องการได้ไว้เป็นภรรยา บางเวลาผีก็เข้า บางเวลาผีก็ออก ทำให้เกิดความกลัดกลุ้มมาก... อ่านเพิ่มเติม...
อายตนะ ๑๒
พุธ, 19 พฤษภาคม 2010
? อายตนะ ๑๒ จาก หนังสือ ธรรมะปกิณกะ ๒ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ? วันก่อนเราได้พูดกันถึงเรื่องขันธ์ ๕ ความจริงเรื่องขันธ์ ๕ ท่านทั้งหลายพิจารณากันได้มันก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วนะ ถ้าเราได้ขันธ์ ๕ อย่างเดียวเราก็ได้พระอรหันต์กันไปแล้ว วันนี้เราพูดกันเฉพาะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเป็นจุดใหญ่ ๆ ทีนี้มาท่านก็มาย่อ ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - หลวงพ่อปานออกธุดงค์ - อยากเห็นฤาษีและแม่ชี
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
อยากเห็นฤาษีและแม่ชี บรรดาฤาษีทั้งหลาย ฤาษีปลอมที่เคยใช้นามว่า ลิงหน้าพลับพลา ตอนนี้มาเรียกฤาษีปลอม พวกลูกหลานจะแปลกใจ คิดว่าคนละพวก คือ คณะธุดงค์ เรียกอย่างไรก็ได้ แต่อย่าไปเรียกโยคีอย่างสำนักปฏิบัติเลย มันขัดหูอย่างไรชอบกล เมื่อทุกคนทราบเรื่องต่างก็อยากพบฤาษีและแม่ชี หลวงพ่อบอกว่า เดี๋ยวก่อน ถามเขาก่อน ท่านยืนก้มหน้า แต่ไม่หลับตา สัก ๒ นาที... อ่านเพิ่มเติม...
พระเจ้าอยู่หัว ๒ พระองค์ หนังสืออ่านเล่น เล่ม ๑๖
เสาร์, 09 มกราคม 2010
หนังสืออ่านเล่น เล่ม ๑๖ โดย พระราชพรหมยาน? ตอนที่ ๑ คำปรารภ เล่มที่ ๑๖ หนังสืออ่านเล่นเล่มที่ ๑๖ นี้ คงเป็นหนังสืออ่านเล่นตามปกติ เพราะไม่ใช่ตำรา เป็นเรื่องคุยกันเล่นๆจะถือเอาเป็นสาระทุกประการนั้นไม่ได้เว้นไว้แต่ท่านที่มีประสบการณ์ เช่นเดียวกันมาก่อน อย่างนั้นท่านจะถือเป็นตำราหรือทบทวนความจำก็ได้รวมความว่าท่านที่คิดว่าเป็นอวดอุตริฯ... อ่านเพิ่มเติม...
กัมมัฏฐาน ๕ เป็นที่ตั้งของกาม หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง
จันทร์, 31 พฤษภาคม 2010
กัมมัฏฐาน ๕ เป็นที่ตั้งของกาม หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว อุปัชฌาย์ท่านสอน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ปัญจกกรรมฐานเป็นที่ตั้งของกาม กามพาหนุนอยู่ ทุกข์ก็เกิดขึ้นที่นี่ สมุทัยก็ เกิดขึ้นที่นี่ ความเจ็บแข้ง เจ็บขา เจ็บหลัง เจ็บเอว เวลามันเจ็บ เราไม่ชอบ แต่ก็ยังชอบมันอยู่ ถ้าไม่รู้เท่ามันเสียเปรียบมันไม่ใช่น้อย ... อ่านเพิ่มเติม...