Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ

alt

อารมณ์ของความชั่ว คืออารมณ์ที่ชอบทำลายศีลด้วยตัวเอง

หรือว่ายุชาวบ้านให้เขาทำลายศีล เมื่อเห็นบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วดีใจว่าเขาไม่รักษาศีล

ทำลายศีลเสียได้ก็ดี อารมณ์ชั่วอย่างนี้อย่าให้มี เราจะต้องควบคุมว่า

เราจะไม่ทำลายศีลด้วยตัวเองศีลของใครมีเท่าไรรู้ไว้ด้วย

เราจะไม่คิดยุยงให้คนอื่นคิดทำลายศีล

เราจะไม่ดีใจในเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว

ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ ถ้าใจของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องเสียอย่างเดียว

ใครจะว่าดีหรือชั่ว ไม่มีความสำคัญ เขาจะประณามว่าเลวมันก็เลวไม่ได้

มันก็ต้องดีอยู่ตลอดเวลา ถ้าจิตของเราชั่วเขาจะสรรเสริญว่าดี มันก็ดีไม่ได้เหมือนกัน

นี่เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าทรงให้รักษากำลังใจเป็นสำคัญว่า ควบคุมกำลังใจให้ดีไว้

แล้วมันดีเองไม่ต้องไปฟังคำชาวบ้านเขา

การที่เราดี เพราะรอให้ชาวบ้านสรรเสริญนั่นมันเป็นอารมณ์ของความชั่ว

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง)

?

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

วันที่ 10-14: เทวดาท่านมาเตือนไม่ให้ขี้เกียจ เป็นครั้งที่ 3 และอื่นๆ...
พุธ, 30 กันยายน 2009
? ? ?บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร (ต่อ) ? ? วันที่ 10 :16 ก.ค.52 : ไหว้พระบรมธาตุและหลวงพ่อเขียวที่วัดหัวคู้ ? ? รู้สึก ตัวตื่นประมาณ 08.00น. จับมรณานุสสติ พิจารณาร่างกาย และสาเหตุที่มาของความทุกข์... เสร็จแล้วก็มาพิมพ์บันทึกเรื่องการปฏิบัติ และตั้งใจว่าจะไป ไหว้พระบรมธาตุที่วัดหัวคู้ อีกครั้ง... อ่านเพิ่มเติม...
ศีล สมาธิ ปัญญา อานาปาสติสมาธิชั้นที่ ๒
เสาร์, 10 เมษายน 2010
? ศีล สมาธิ ปัญญา อานาปาสติสมาธิชั้นที่ ๒ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ... อ่านเพิ่มเติม...
สังกิจจชาดก สังกิจจฤาษีแสดงธรรมและอธรรมแก่พระเจ้าพรหมทัตต์
อาทิตย์, 29 สิงหาคม 2010
? สังกิจจชาดก สังกิจจฤาษีแสดงธรรมและอธรรมแก่พระเจ้าพรหมทัตต์ พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในชีวกัมพวนาราม ทรงพระปรารภ ปิตุฆาตกรรมของพระเจ้าอชาตศัตรู จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีดังนี้. ? ความพิสดารว่า พระเจ้าอชาตศัตรูนั้น เพราะเชื่อในคำยุยงของพระเทวทัต จึงได้ให้ปลงพระชนม์พระบิดา ต่อมาเมื่อได้ทรงสดับว่า... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๒๘. ลงเบ็ดราวในอากาศ
อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012
28. ลงเบ็ดราวในอากาศ เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าขรัวอีโต้แกเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อปาน สมัยนั้นเขาบอกขรัวอีโต้นี่อยู่ที่เขาสาลิกาจังหวัดนครสวรรค์ แต่ความจริงในปัจจุบันนี่เป็นจังหวัดลพบุรี แต่ว่าระยะนั้นทางคมนาคมมันไม่ดี แล้วก็เป็นป่าเลยไม่รู้ว่าจังหวัดไหนกันแน่ เพราะว่าจังหวัดนครสวรรค์นี่มันกินเข้าไปถึงจันเสน ถึงสถานีรถไฟจันเสน... อ่านเพิ่มเติม...
ปัญญาเพชร ธรรมเทศนา หลวงปู่อุทัย วัดถ้ำพระภูวัว ณ วัดป่ามณีกาญจน์
จันทร์, 04 ตุลาคม 2010
ปัญญาเพชร ? ? ? ธรรมเทศนา หลวงปู่อุทัย วัดถ้ำพระภูวัว ณ วัดป่ามณีกาญจน์ 10 มิถุนายน 2548 เมื่อพร้อมแล้ว ให้พากันเข้าสู่ความสงบด้านจิตใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธ และเป็นขนบธรรมเนียมอันดีงามของผู้ ปฎิบัติ การที่ได้ยินได้ฟังมีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนของ... อ่านเพิ่มเติม...
ขันธ์ ๕ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พฤหัสบดี, 06 พฤษภาคม 2010
? ขันธ์ ๕ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ? ท่านสาธุชนทั้งหลาย และบรรดาพระคุณเจ้าที่เคารพ สำหรับวันพุธนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบกับบรรดาพระคุณเจ้า และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทตามปกติ ต่อแต่นี้ไปก็จะพูด?เรื่องมหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่กล่าวว่าด้วยขันธ์... อ่านเพิ่มเติม...
ใครรัก ใครชัง ช่างเถิด หลวงปู่ขาวและหลวงปู่ดูลย์
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
ใครรัก ใครชัง ช่างเถิด ใครเชิด ใครแช่ ช่างเขา ใครเบื่อ ใครบ่น ทนเอาใจเรา สบายแล้ว เป็นพอ หลวงปู่ขาวและหลวงปู่ดูลย์ ? 
บทสนทนาธรรม
เสาร์, 31 ตุลาคม 2009
บทสนทนาธรรมหลวงปู่มั่นกับท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์? พระธรรมเจดีย์ : ที่ว่าพระสกิทาคามี ทำการราคะพยาบาทให้น้อยนั้น ดูมัวไม่ชัดเจน เพราะไม่ ทราบว่าน้อยแค่ไหน ไม่แตกหักเหมือนพระโสดาบัน พระอนาคามีและพระอรหันต์ พระอาจารย์มั่น : แตกหักหรือไม่แตกหัก ก็ใครจะไปรู้ของท่าน เพราะว่าเป็นของเฉพาะตัว พระธรรมเจดีย์ :... อ่านเพิ่มเติม...
กุศลสะท้อน
อังคาร, 13 เมษายน 2010
กุศลสะท้อน เมื่อปี ๒๕๐๐ เวลาบ่ายวันหนึ่ง จำไม่ผิดว่าเป็นวันอาทิตย์ ข้าพเจ้าพักอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน และเด็กๆ ก็ไม่ไปโรงเรียน ถัดบ้าน ข้าพเจ้าไปเป็นปลายซอยซึ่งมีโรงเพาะถั่ว งอก มีเสียงโจษย์กันว่าเด็กตกน้ำที่ข้างโรงเพาะถั่วงอก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างวิ่ง ไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็น เด็กในบ้านข้าพเจ้าวิ่งไปดูด้วยเหมือนกันแล้วกลับมาบอกว่า ... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร ปัญจัตตยสูตร ว่าด้วย บทห้า ๓ หมวด. มิจฉาทิฏฐิต่าง ๆ
จันทร์, 12 เมษายน 2010
พระสูตร ปัญจัตตยสูตร ว่าด้วย บทห้า ๓ หมวด. มิจฉาทิฏฐิต่าง ๆ ? [๒๘] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ :- ????? สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้ว ??????? [๒๙] พระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธศาสนสุภาษิต - วิริยวรรค - หมวดความเพียร
อาทิตย์, 10 ตุลาคม 2010
น นิพฺพินฺทิยการิสฺส?????สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ? ประโยชน์ย่อมไม่สำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยเบื่อหน่าย 
นึกถึงแม่ในวันเกิด
เสาร์, 29 มกราคม 2011
นึกถึงแม่ในวันเกิด เก็บมะลิใส่พานพูนทูนเหนือเศียร พร้อมธูปเทียนกราบแด่แม่ของฉัน พระคุณแม่มากล้ำสุดรำพัน ยากจะสรรสิ่งใดทดแทนคุณ ให้กษีรธาราเลือดในอก แม่กอดกกลูกน้อยให้ตักหนุน ลูกเจ็บปวดมีแม่ปลอบด้วยการุณย์ อกแม่อุ่นให้ลูกซบยามโศกทรวง อันความรักของใครว่าแน่วแน่ ย่อมพ่ายแพ้แม่รักลูกใหญ่หลวง รักของแม่บริสุทธิ์ไม่หลอกลวง ... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมย่อของอธาตุ (๓) พระธรรมเทศนาโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2009
ธรรมย่อของอธาตุ (๓) พระธรรมเทศนาโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) 71. เดินมากก็มีรอยมาก เดินน้อยก็มีรอยน้อย หากไม่เดินเลยก็ไม่มีรอยเลย คบคนมากก็มีเพื่อนมาก คบคนน้อยก็มีเพื่อนน้อย ไม่คบคนเลยก็ไม่มีเพื่อนเลย ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เหมือนกัน เราว่ากันว่าต้องอย่างนั้น ต้องอย่างนี้ ต้องอย่างโน้น ปรุงไปมากมาย หลายอย่าง มันจึงมีอะไรๆ... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร ทิฏฐิสังยุต โสดาปัตติวรรค ว่าด้วย ทิฏฐิ
พุธ, 02 มิถุนายน 2010
พระสูตร ทิฏฐิสังยุต โสดาปัตติวรรค ว่าด้วย ทิฏฐิ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัส ถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรหนอมีอยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น อย่างนี้ว่า ดังนี้?   ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ... อ่านเพิ่มเติม...
สัทธรรมปฏิรูปกสูตร
พุธ, 19 กันยายน 2012
? ? ? ? ๑๓. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร ? ? ? ? ? ?????????????[๕๓๑]?สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่าน ? อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ท่านพระมหากัสสปเข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นพระมหากัสสปนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไร หนอแล เป็นเหตุ... อ่านเพิ่มเติม...