Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อุปสมานุสสติกรรมฐาน (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

alt

ตัวนิพพานคือ อุปสมานุสสติกรรมฐาน ถ้าจิตเรามั่นคงในพระพุทธเจ้าจริง

ในพระธรรมจริงในพระอริยสงฆ์จริงและก็มั่นคงในศีล 5 จริง

จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์จริง?คำว่า รักพระนิพพานที่คิดไว้เสมอว่า

มนุษย์ เทวดา พรหม ไม่เอาจะตายเมื่อไร ฉันไปนิพพานเมื่อนั้น
ศีล 5 ต้องมั่นคงจริงๆอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบัน

พระสกิทาคามีนะ ขณะที่เจริญกรรมฐานจะให้ได้ดีตัดสินใจว่าเวลานี้

ภารกิจอะไรที่เรามีอยู่ในฐานะพ่อบ้านแม่บ้านลูกบ้านหลายบ้านเหลนบ้านอะไรก็ตาม

หน้าที่นี้มันมีอยู่เพียงไร เราจะทำให้ดีที่สุดในฐานะที่ชีวิตมัน

ทรงอยู่เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข?แต่ว่าตายแล้วเมื่อไรเลิกกันเท่านั้นไม่ยาก

?

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

?


รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

พระธรรมเทศนา เรื่อง สัจจวาจาและความสงบ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อาทิตย์, 07 มีนาคม 2010
พระธรรมเทศนา เรื่อง สัจจวาจาและความสงบ แสดงเมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2525 นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) นัตถิ สันติ ปรัง สุขังตีติ ณ?โอกาสบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในสันติกภาคา? เพื่อเป็นเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี? ที่บรรดาท่านนริศราทานบดีทั้งหลายที่ได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักษ์ คือวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ตรงกับวันที่ 2... อ่านเพิ่มเติม...
อเหตุกจิต ๓ ประการ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
อังคาร, 12 มกราคม 2010
? ?หลวงปู่ดูลย์? อตุโล วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ อเหตุกจิต ๓ ประการ ๑. ปัญจ ทวารวัชนจิต คือ กิริยาจิตที่แฝงอยู่ตาม อายตนะ หรือทวารทั้ง ๕ มีดังนี้ ตา ไปกระทบกับรูป เกิด จักษุวิญญาณ คือการเห็น จะห้ามไม่ให้ ตา เห็นรูปไม่ได้ หู ไปกระทบเสียง เกิด โสตวิญญาณ คือการได้ยิน จะห้ามไม่ให้ หู ได้ยินเสียงไม่ได้ จมูก ไปกระทบกับกลิ่น เกิด ฆานะวิญญาณ... อ่านเพิ่มเติม...
แสงส่องใจ ที่ระลึกวิสาขบูชา 2547
ศุกร์, 18 พฤษภาคม 2012
แสงส่องใจ ที่ระลึกวิสาขบูชา 2547 พระธรรมเทศนา?สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช คาเม วา ยทิวารญฺเญ นินฺเน วา ยทิวา ถเล ยตฺถํ อรหนฺโต วิหรนฺเต ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใด คือบ้านก็ตาม ป่าก็ตาม ที่ลุ่มก็ตาม ที่ดอนก็ตาม ที่นั้นย่อมเป็นภูมิน่ารื่นรมย์ นี้เป็นพระพุทธภาษิต เมื่อ 2627 ปีมาแล้ว ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6... อ่านเพิ่มเติม...
สมาธิ โดย หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่นิมิตร ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย เทศน์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕
จันทร์, 06 กันยายน 2010
? สมาธิ โดย หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่นิมิตร ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย เทศน์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ ผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา สามารถรักษาศีลให้สำรวมดีแล้ว การทำสมาธิภาวนาก็เป็นไปได้ง่าย แต่ถ้าผู้ปฏิบัติไม่สำรวมรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้ว การทำสมาธิภาวนาก็จะเป็นไปได้ยาก ทำไมท่านจึงพูดไว้เช่นนั้น???ก็เพราะว่าเรารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
แมวเจ้ากรรม
จันทร์, 03 พฤษภาคม 2010
เรื่องกฎของกรรม แมวเจ้ากรรม ดิฉันมีโอกาสได้รู้จักสองสามีภรรยาคู่หนึ่ง ที่เดินจูงมือกันมาเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ผู้เป็นสามีเล่าให้ฟังว่าเหตุที่ เขากับภรรยาต้องมา ขอเข้าปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน ก็เนื่องจากทั้งคู่มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงมาก เหมือนๆ กับ ศีรษะจะแตก แยกออกจากกันเป็นเสี่ยงๆ รวมทั้งร่างกายหลังไหล่ก็เจ็บปวดรวดร้าว ... อ่านเพิ่มเติม...
ธาตุ กรรมฐาน
เสาร์, 13 มีนาคม 2010
ธาตุ กรรมฐาน ? สมเด็จพระญาณสังวร ? สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจ นอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อม ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง เพื่อ... อ่านเพิ่มเติม...
เปรตหิวน้ำ แต่ไม่มีน้ำให้กิน
เสาร์, 01 พฤษภาคม 2010
เปรตหิวน้ำ แต่ไม่มีน้ำให้กิน ชีวิตของคนเราจะเป็นไปอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับกรรมที่ตนเองกระทำไว้ หากทำกรรมไว้ดี ก็ย่อมจะได้พบแต่ความสุขความเจริญ หากกระทำกรรมชั่วไว้ ย่อมพบแต่ความทุกข์ยากลำบาก ไม่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้น แต่กรรมที่เรากระทำจะส่งผลต่อไปถึงชาติหน้าด้วย คนที่รักสุข เกลียดทุกข์ ... อ่านเพิ่มเติม...
พิจารณาทุกข์ 2
อาทิตย์, 25 เมษายน 2010
? พิจารณาทุกข์ 2 ท่านพระโยคาวจรทั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท วันนี้ก็เป็นวันที่ 23 กันยายน 2526 เวลาบันทึกนี่เป็นเวลาหัวค่ำเวลา 19 นาฬิกาเศษๆ บอกกันไว้ว่าพูดกันเวลาไหน สำหรับวันนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องทุกข์ต่อไป ความสำคัญเรื่องทุกข์นี้มีมาก ก็ขอได้โปรดทราบ ว่าการพูดเรื่องทุกข์นี่ มันยังไม่ได้หมดทุกอย่าง พูดแต่ตัวอย่างเท่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...
๓ มหานามะ ๖ พระสูตร โดย ชยสาโร ภิกขุ
อังคาร, 27 กันยายน 2011
๓ มหานามะ ๖ พระสูตร โดย ชยสาโร ภิกขุ ? ครั้งหนึ่ง* มหานามะ พระโอรสของพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้า เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อถามปัญหาว่าผู้บรรลุธรรม แล้วชอบคิดชอบพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง พระองค์ตรัสตอบว่า อริยสาวกระลึกถึง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์เนือง ๆ สมัยใดที่ระลึกอย่างนั้นจิตของท่านก็ปลอดจากกิเลสแน่วแน่โดยมีพระพุทธ พระธรรม... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กำลังสมาธิของอสุภกรรมฐาน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
กำลังสมาธิของอสุภกรรมฐาน อสุภกรรมฐานทั้ง ๑๐ อย่างนี้ มีกำลังสมาธิเพียงปฐมฌานเป็นอย่างสูงสุด ไม่สามารถ จะทรงฌานให้มีกำลังให้สูงกว่านั้นได้ เพราะเป็นกรรมฐานที่มีอารมณ์ด้านพิจารณามากกว่า การเพ่ง ใช้อารมณ์จิตใคร่ครวญพิจารณาอยู่เป็นปกติ จึงทรงสมาธิได้อย่างสูงก็เพียงปฐมฌาน เป็นกรรมฐานที่มีอารมณ์คล้ายคลึงกับวิปัสสนาญาณมาก... อ่านเพิ่มเติม...
นิโรธสัญญา โดยหลวงพ่อดาบส สุมโน
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2010
? ? นิโรธสัญญาโดยหลวงพ่อดาบส สุมโน นิโรธ แปลว่า ดับความทุกข์ ความชั่ว บาป ดับรูปกาย นามซึ่งมีในกายดับจากวัตถุธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า นิพพาน ดับหรือว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลก นรก สวรรค์ พรหม ไม่เหลือการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ยากลำบาก อีกต่อไปสัญญา แปลว่า ความจดจำ หมายจำเอาไว้หรือจำได้ นิโรธสัญญา จึงแปลว่า ... อ่านเพิ่มเติม...
ถ้ามันกลัวตายมานั่งเจริญกรรมฐานกันอยู่ทำไม
จันทร์, 15 มีนาคม 2010
ไอ้เรื่องอาการทางกายนี่เลิกถามกันเสียทีนะ มันจะเป็น มันจะตายยังไง ก็เชิญมันเถอะ ให้มันตายไป ถ้ามันกลัวตายมานั่งเจริญกรรมฐานกันอยู่ทำไม ความดีมันไม่ได้หรอกคนกลัวตาย ห่วงกายห่วงมันมากกว่าความดี มันใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่เอาไม่คบ ? 
พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ) ๓. พุทธุปฐากผู้เป็นบัณฑิต
พฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2011
๓. พุทธุปฐากผู้เป็นบัณฑิต พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ) ขณะที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์นั้น มีเจ้าชายในศากยวงศ์หลายพระองค์ได้เสด็จออกบรรพชา เพื่อ ทำที่สุดแห่งทุกข์ตามทางแห่งพระพุทธองค์ พระโลกนาถสำราญพระอิริยาบถอยู่ ณ นิโครธารามตามพระอัธยาศัยพอสมควรแล้ว ทรงละกบิลพัสดุ์ไว้เบื้องหลัง แล้วสู่แคว้นมัลละ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ
ศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2010
ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ พระพาหิยทารุจีริยเถระผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของภิกษุสาวกผู้ตรัสรู้เร็ว?สำหรับพระเถระองค์นี้ แม้ว่าตามพระไตรปิฎก พระพุทธองค์จะทรงสถาปนาเป็นเอตทัคคะของภิกษุสาวกผู้ตรัสรู้เร็วก็จริงอยู่ แต่ถ้าจะว่าตามตัวอักษรที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแล้ว ท่านได้บรรลุพระอรหัตตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๕
พฤหัสบดี, 01 เมษายน 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๕ ?เจโตปริยญาณ พระพุทธเจ้าสอนไว้ คือ หนึ่ง มีไว้ให้เปลื้องความสงสัยว่า กิเลสมีจริงไหมสอง รู้จิตของตนเองว่า เวลานี้กิเลสอะไร มันเข้ามาสิงอยู่ อะไรเข้ามาทับอยู่ แล้วเราจะแก้อารมณ์ของ กิเลสนั้นด้วยประการใด นี่ท่านมีไว้ให้ดูใจตนเองนะ ใจของชาวบ้านชาว เมืองจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขาอย่าไปยุ่ง ... อ่านเพิ่มเติม...