Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

สีลัพพตปรามาส จิตตปรามาส ปัญญาปรามาส (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

?

alt

?

ด้านสมาธิก็ฝึกซ้อมไว้เป็นปกติ เวลาฝึกซ้อมไม่ต้องไปนั่งหลับตา หลับตามันไม่เก่ง

ลืมตาอยู่อย่างนี้แหละให้จิตมันทรงสมาธิ ลืมตาอยู่อย่างนี้แหละให้จิตมันทรงตัว

ยอมรับนับถือกฏของธรรมดาและความเป็นจริง เห็นอะไรเข้าตายหมด เห็นคนคนตาย

เห็นสัตว์สัตว์ตาย เห็นวัตถุธาตุ วัตถุธาตุพัง แล้วก็นึกถึงว่าเราจะต้องตายเหมือนกัน

นี่ต้องถอยหน้า ถอยหลัง จะก้าวไปแต่ข้างหน้าแล้วก็ไม่เหลียวหลัง

ท่านทั้งหลายที่ระงับความวุ่นวายของจิตไม่ได้นั้นน่ะ เขาเรียกว่า สีลัพพตปรามาส

เป็นผู้ลูบคลำในศีล จิตตปรามาส ลูบคลำในสมาธิ ปัญญาปรามาส

ลูบคลำในวิปัสสนาญาณ?ทำเท่าไรเท่าไรก็ไม่พ้นความวุ่นวายของจิต

มีอารมณ์หุนหันพลันแล่นโฉงเฉงโวยวาย ปราศจากเหตุผล

คนประเภทนี้ทำกี่แสนกัปก็ลงนรก

เพราะสักแต่ว่าปฏิบัติ ไม่รู้จักพิจารณาจิตตัวเองว่า ดีหรือชั่ว

?

โอวาทหลวงพ่อ เล่ม 1 ข้อ 148/61

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ปธาน อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๑๑ หลวงปู่ขาว อนาลโย
เสาร์, 12 มิถุนายน 2010
อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๑๑ หลวงปู่ขาว อนาลโย คัดลอกจากหนังสือ อนาลโยวาท พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ขาว อนาลโย และ ประวัติความอาพาธ คณะศิษยานุศิษย์จัดพิมพ์ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ในการพระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ ณ วัดถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอหนองบัวลำพู อุดรธานี ? ปธาน (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๒) อันนี้เป็นวาสนาของเราแท้ ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องราวการฝึกมโนมยิทธิของศิษย์ปลายแถว ตอนที่ 5
อังคาร, 30 มิถุนายน 2009
?เรื่องราวการฝึกมโนมยิทธิของศิษย์ปลายแถว (ต่อ) ตอนที่ 5?บททดสอบขณะปฎิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อ?จะเป็นเพราะเหตุอันใดก็ไม่รู้นะในปีนั้นเข้าร่วมงานปฎิบัติธรรมที่วัดท่าซุงเป็นงานธุดงค์ประจำปีแต่ก็จำไม่ได้ว่าเป็นพ.ศ... อ่านเพิ่มเติม...
พรหมวิหาร 4
อังคาร, 27 ธันวาคม 2011
? ถ้าเรายังปรารภคนอื่นว่าดีหรือชั่ว แสดงว่าเรายังเลวมาก ถ้าเราไม่เลว เราก็ไม่เห็นความเลวของคนอื่นหรอก ถ้าเราเห็นความเลวของบุคคลอื่นมากเพียงไร แสดงว่าเราเลว เลวมากเพียงนั้น ต้องไปดูพระพุทธเจ้า ท่านตำหนิใครบ้าง มีไหม เจอไหม ไม่มี เพราะคนทุกคนที่เกิดมาต้องการดีหมด ไม่มีใครต้องการความชั่ว แล้วทำไมถึงได้ทำความชั่ว เพราะ ไอ้กรรมที่ติดตามเรามา... อ่านเพิ่มเติม...
ฌาน,สมาบัติ
ศุกร์, 02 ตุลาคม 2009
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ฌาน,สมาบัติตอนที่ ๑ ฌาน แปลว่า เพ่ง หมายถึงการเพ่งอารมณ์ตามกฎแห่งการเจริญกรรมฐานถึง อันดับที่ ๑ เรียกว่า ปฐมฌาน คือ ฌาน ๑ ถึง อันดับที่ ๒ เรียกว่า ทุติยฌาน แปลว่า ฌาน ๒ ถึง อันดับที่ ๓ เรียกว่า ตติย ฌาน แปลว่า ฌาน ๓ ถึง อันดับที่ ๔ เรียกว่า จตุตถฌาน แปลว่า ฌาน ๔ ถึงอันดับที่แปด คือได้ อรูป   ฌาน ถึงฌาน ๔ ครบทั้ง ๔ อย่าง เรียกว่า ฌาน ๘ ... อ่านเพิ่มเติม...
การถือตัวถือตนเป็นปัจจัยของความทุกข์
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2011
การที่คิดว่าเราเสมอกับเขา มันเป็นตัวทะเยอทะยาน การที่คิดว่าเราดีกว่าเขาเป็นการข่มขู่ คิดทะนงตนว่าตนเป็นใหญ่ ถ้าคิดว่าเราเสมอเขา มันก็เสียอีก เพราะบางคนเขามีจริยาเลว เราคิดว่าเรากับเขาเสมอกัน ก็ต้องพยายามเลวตามเขาความเลวมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ไม่ใช่ปัจจัยของความสุข ถ้าหากเขาดีกว่าเราเราดีไม่เท่าเขา แต่เราคิดว่าเราดีเท่าเขา... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ พระครูสุทธิธรรมรังษี หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
เสาร์, 26 กันยายน 2009
ประวัติ พระครูสุทธิธรรมรังษี? หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท? ต่อ ?การอุปสมบท เราบวชเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เวลา ๑๖.๑๙ น. ณ พัทธสีมาวัดจันทนาราม ? อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีพระครูครุนารถสมาจาร (เศียร) เป็นพระอุปัชฌาย์-พระ ? ครูพิพัฒน็พิหารการ (เชย) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพ่อลี ธมมธโร เป็นพระอนุสาวนา ? จารย์ ได้ฉายาว่า ?จุนฺโท? แปลว่า... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อธุดงค์ - ฝึกอตีตังสญาณ ในป่าศรีประจันต์ ตอนที่ ๑
อาทิตย์, 02 สิงหาคม 2009
ฝึกอตีตังสญาณ ในป่าศรีประจันต์ ตอนที่ ๑ วันนี้??วันที่? 9? พฤษภาคม? 2533? วันนี้ก็จะคุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่อง?ซ้อมอตีตังสญาณ ที่ป่าศรีประจันต์? ตามเดิม? ขณะอยู่ที่ป่าศรีประจันต์รู้สึกว่ามีความสุขมากเพราะว่าในสถานที่นี้? ลุงวิก็มาสร้างภูเขาให้? สร้างถ้ำให้? มีสนามเดิน? มีสนามหญ้า? มีสวนดอกไม้ มีต้นไม้ใหญ่พุ่มไสว มีเตียงนอน? นุ่มนิ่ม? เตียงเป็นหิน... อ่านเพิ่มเติม...
พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุเรื่อง "จิตสุข ในความทุกข์"
ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2009
พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ เรื่อง "จิตสุข ในความทุกข์" ต่อ มีเล่าเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง ตอนอาตมายังไม่ได้มาเมืองไทย ยังเป็นฆราวาสอยู่ อยู่ประเทศอินเดีย อยู่เทือกเขาทางปักษ์ใต้ของอินเดีย แล้วก็เดินในเขา ก็ไปพักอยู่ที่หมู่บ้านของชาวเขา อยู่ในที่ห่างไกลความเจริญมาก เขาไม่เคยเห็นฝรั่งมาก่อน เขาตื่นเต้นมาก 20-30กว่าหลังคาเรือน... อ่านเพิ่มเติม...
วิธี ฟังธรรม และ อุปัทวะอันตรายของอาจารย์
จันทร์, 17 พฤษภาคม 2010
? วิธี ฟังธรรม และ อุปัทวะอันตรายของอาจารย์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ? วัดบวรนิเวศวิหาร คัดจากเทปธรรมอบรมจิต ข้อความสมบูรณ์ อณิศร โพธิทองคำ บรรณาธิการ บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระ ผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กฎการปฏิบัติกรรมฐาน - เจริญพรหมวิหาร ๔
ศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2012
เจริญพรหมวิหาร ๔ ๑. แผ่เมตตา ความรักไปในทางทิศทั้ง ๔ โดยคิดไว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า เราจะเป็นมิตร แก่คนและสัตว์ทั่วโลก จะยอมเคารพในสิทธิของกันและกัน จะรักสิทธิของผู้อื่นเสมอด้วยสิทธิของกัน และกัน จะรักสิทธิของผู้อื่นเสมอด้วยสิทธิของตนเอง จะไม่ทำใครให้เดือดร้อนด้วย กายวาจา แม้แต่ จะคิดด้วยใจ จะรักษาและเคารพในบุคคลและสัตว์เสมอด้วยความรักตนเอง ?... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม - อานิสงค์สร้างพระพุทธรูป
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2009
หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม อานิสงค์สร้างพระพุทธรูป ? ผู้ถาม : "หลวงพ่อคะ การสร้างพระพุทธรูป กับการถวายปัจจัยอย่างไหนมีอานิสงส์ดีกว่าคะ.?" หลวงพ่อ : "การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในเรื่องกรรมฐานจัดเป็น พุทธานุสสติกรรมฐาน ถ้าตายจากความเป็นคนไป เกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก ถ้าถวายปัจจัยถวายเป็นของสงฆ์ จัดว่าเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ) - คำสั่งของพ่อ
อาทิตย์, 04 พฤศจิกายน 2012
คำสั่งของพ่อ นี่พ่อฟังมาแล้วก็พูดไป ขอลูกใช้ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และอตีตังสญาณ เข้าไปดูว่าพระราชาแต่ละองค์ ๆ น่ะ เวลานั้น ท่านทำกันยังไงลูก เวลาที่จะออกขุนนางเวลาที่จะนั่งบังลังก์ท่านก็แต่งตัวโก้ พระราชฐานก็ทำด้วยไม้ เวลายามปกติท่านก็เดินไปเดินมา แต่งตัวสีสดบ้าง สีมัวบ้าง ดีไม่ดีก็เดินเอาผ้าขาวม้าพาดไหล่ไม่มีเสื้อไปเยี่ยมชาวไร่ ชาวนา... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่สาย เขมธมฺโม ๏ พระธรรมเทศนา
พฤหัสบดี, 08 กรกฏาคม 2010
?พระธรรมเทศนา ?โดย ?หลวงปู่สาย เขมธมฺโม • ผู้หนีชาติ ขาดภพ จบเกิด ประเสริฐแท้ ไม่เหมือน ผู้ลอยแพอยู่ในวัฏฏะ เวียนไป วนมา ไม่มีเวลาจบสิ้น • คำเขาด่า เขาว่าเสียดสีใดๆ มันไหลเข้าหูใด ให้ไหลออกหูนั้น ท่านจะไม่ทุกข์ใจ เมื่อไม่เก็บมันไว้ ถ่านไม่มีไฟ ความร้อนมันก็หาย • แก้ความไม่ดีใดๆ ให้แก้ที่ใจ อย่าไปแก้ข้างนอก เพราะความไม่ดีไม่ชอบมันอยู่ที่ใจ... อ่านเพิ่มเติม...
อยู่ตรงกลาง...ดูนอก...ดูใน...ไม่เข้าไม่ออก โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2009
อยู่ตรงกลาง...ดูนอก...ดูใน...ไม่เข้าไม่ออก โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ? สมัยเด็กหลวงพ่อเคยไปกับโยมแม่ไปปลูกแตง ปลูกถั่ว เวลาฝนตกใหม่ๆ เวลาโยมแม่เอาเมล็ดแตงเมล็ดถั่วปลูกโยนลงไป โยมแม่จะพูดออกไปว่า ?คนกินเป็นบุญ นกกินเป็นทาน นกกินเป็นทาน คนกินเป็นบุญ? มันทำให้เราสบายใจดี เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าทำอะไรลงไป... อ่านเพิ่มเติม...
ความตาย
จันทร์, 10 พฤษภาคม 2010
? ความตายพระราชธรรมสุธี (พวง สุขินทริโย) วัดป่าใหม่นิคมพัฒนาราม (ก.ม. 17) ต. กระจาย อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร นโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธ ธัสสะ (3 จบ) สัพเพสัต ตา มรัญติจะ มะริงสุจะ มะริสสะเร ตะเถวาหัง มริสสามิ นัตถิเม เอตถะ สังสะโยในภาษิต ที่ได้ยกขึ้นกล่าวในเบื้อง ต้นว่า สัพเพ สัตตา มรัญติจะ มะริงสุจะ มะริสสะเร ตะเถวาหัง มริสสามิ นัตถิเม เอตถะ สังสะโย ... อ่านเพิ่มเติม...