Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ถ้าไม่เป็นมหาเศรษฐีแล้ว จะชำระหนี้ให้

alt

?

คนที่เกิดมาในโลกนี้ จะมีบุญวาสนาบารมีแบบไหนก็ตาม ต้องถูกกฎของกรรมเดิมลงโทษ

ท่านจงอย่าคิดว่าเราเจริญกรรมฐานแล้ว เราให้ทานแล้ว จะเกิดมาใหม่ มีแต่ความสุข

อันนี้ขอยืนยันว่า คนที่ถวายสังฆทานแล้วมาเกิดใหม่เป็นมหาเศรษฐีทุกคน

ถ้าไม่เชื่อให้มาต่อว่าฉัน จะเอาสัญญา จะปรับไหม ยังไงก็ยอม แต่แกต้องตายไปก่อนเถอะ

ตายไปแล้วไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าที่ไหนก็ไปเถอะ แล้วกลับมาเป็นคนใหม่

ถ้าไม่เป็นมหาเศรษฐีแล้ว จะชำระหนี้ให้

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

เรื่องที่ ๓๑. อาหาเรปฏิกูลสัญญา..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
อังคาร, 16 ตุลาคม 2012
๓๑. อาหาเรปฏิกูลสัญญา พระสงฆ์ทุกองค์มีวินัยกำหนดให้พิจารณาอาหารก่อนทำการฉัน มองให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูล เพราะได้มาจากธาตุดิน เมื่อบริโภคแล้วจะได้ไม่ยึดติดในกลิ่นรส คิดว่าฉันเพื่อประทังความหิว และให้สังขารร่างกายได้ปฏิบัติต่อไป ให้ได้คุณธรรม หลวงพ่อมหาวีระท่านกล่าวไว้ว่า?“ถ้าภิกษุฉันอาหารโดยไม่พิจารณาก่อน กินถ่านแดงเสียดีกว่า... อ่านเพิ่มเติม...
จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - จุไรท่องเที่ยวดาวพุธ (ตอน ๑)
จันทร์, 14 กันยายน 2009
จุไรท่องเที่ยวดาวพุธ (ตอน ๑) โดยส.ธ. ลูกรักทุกคนวันนี้มีโอกาสมาคุยกับบรรดาลูกรักทั้งหลายตามเดิมวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่๒๗มิถุนายน๒๕๓๐... อ่านเพิ่มเติม...
กิจของสงฆ์ที่ควรทำ ๑๐ อย่าง..
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
? กิจวัตรของพระ ๑๐ อย่างเป็นไฉน ๑. ลงอุโบสถ ๒. บิณบาตเลี้ยงชีพ ๓. สวดมนต์ไหว้พระ ๔. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์ ๕. รักษาผ้าครอง ๖. อยู่ปริวาสกรรม ๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ ๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์ ๙. เทศนาบัติ ๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น กิจวัตร ๑๐... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๒ ตอนที่ ๕
เสาร์, 14 พฤศจิกายน 2009
หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๒ ตอนที่ ๕ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๑ วันนี้ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๑ ขอพูดเรื่องคืนวันที่ ๑๙ ก่อน วันนี้เป็นคืนที่สองที่ง่วงนอนตั้งแต่ ๒๒.๐๐ น. พอนอนกลับใจสว่างไม่ยอมหลับ คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็พอดีฟังวิทยุเสียงตำรวจพูดกัน ว่า น้ำท่วมมีคนตายที่ อ.บ้านไร่ ขอเรือท้องแบน และที่ปากช่องน้ำบนเขาใหญ่บ่าลงมา ทำให้น้ำ บนถนนสูงมาก... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๓๒. พรปีใหม่
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
พรปีใหม่ ปีใหม่ก็จะคืบคลานเข้ามาถึง ก็เป็นอันวาชีวิตของเราก็ล่วงเข้ามาอีก ๑ ปี ปีใหม่ที่เคลื่อนเข้ามาเราก็จะแก่เข้าไปอีก ชีวิตของเราก็จะเดินเข้าไปหาความดับ เพราะธรรมดาของชีวิตเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลาง และมีการตายแตกทำลายพันธุ์ไปในที่สุด นี่เป็นกฎธรรมดาของสิ่งมีชีวิตที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นได้... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
ศุกร์, 30 ตุลาคม 2009
? ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ พระอาจารย์จันทาถามปัญหาหลวงปู่เจี๊ยะ พระอาจารย์จันทาถามว่า ?หลวงปู่...กิริยาภายนอกของหลวงปู่เป็นอย่างนี้ จะไม่กลัวคน ตาหน้าเอาบ้างหรือา? พระ อาจารย์เจี๊ยะจึงตอบว่า ?อันว่ากิริยาภายนอกนั้นจะเป็นอย่างใดก็ตามเถอะ แต่ถ้า หากเรามุ่งมั่นปั้นใจจนเที่ยงดี ก็ยังดีกว่าคนที่กิริยางามแต่ใจไมเที่ยง เพราะนิสัยวาสนา... อ่านเพิ่มเติม...
เหตุให้เกิดทุกข์ (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
อาทิตย์, 28 มีนาคม 2010
? เหตุให้เกิดทุกข์?(หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ) วัฏจักร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักแรมของจิตวิญญาณไม่มีกาลสมัย เมื่อใด ใจยังมีตัณหาคือ ความอยาก เมื่อนั้นจิตวิญญาณยังต้องการอยู่ในสามภพนี้ตลอด ไป มีทั้งสมหวังและผิดหวังมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งหัวเราะและร้องไห้ปนกันไป ในสามภพนี้เป็นสถานที่พักชั่วคราวเท่านั้น จิตวิญญาณจะไปอยู่แบบถาวรตายตัว ตลอดไปไม่ได้... อ่านเพิ่มเติม...
อิทธิบาท 4 พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร ธรรมเทศนาเมื่อปี พ.ศ. 2511
พฤหัสบดี, 08 กรกฏาคม 2010
? ? อิทธิบาท 4 พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร ธรรมเทศนาเมื่อปี พ.ศ. 2511 ธรรมของพระพุทธเจ้า ท่านกล่าวได้หลายนัย แต่ละสิ่งละอย่างละนัยที่ท่านกล่าวเอาไว้เป็นข้อ สอนกายสอนใจของมนุษย์ ไม่ใช่เหลือวิสัยของผู้ประพฤติปฏิบัติ ธรรมที่ว่าเป็นของสำคัญ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อยากรู้อยากเห็น อยากสำเร็จ พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ คือ อิทธิบาท... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมจากการตกปลา
อังคาร, 10 สิงหาคม 2010
กรรมจากการตกปลา เกิดแก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมชาติ...ชาติหน้าเกิดใหม่ ค่อยสร้างกันใหม่ เลือกได้ทั้งบุญและบาป... “ บุญ ก็เหมือนเรือไม้ที่ลอยไปตามกระแสน้ำ บาปนั้นเหมือนเรือเหล็กถ้าล่มเมื่อไหร่แล้วเรืออะไรที่มันจะลอย ” “เรือไม้ครับ” ข้าพเจ้าหนุนคำพูด “แล้วเราจะเกาะเรือลำไหนเมื่อเรากำลังลอยท่ามกลางมหาสมุทรและก็มองไม่เห็นฝั่ง ” “ เรือไม้ครับ... อ่านเพิ่มเติม...
ทำ พูด คิด แต่ในทางที่จะเป็นประโยชน์ หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
? จะทำจะพูดจะคิดสิ่งใด ก็จงทำ พูด คิด แต่ในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเถิด ? หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ. สกลนคร  
พุทธสติ หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2010
พุทธสติ หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต ? โพสท์ในลานธรรมเสวนา กระทู้ที่ 008367 – โดย คุณ : mayrin [ 28 มี.ค. 2546 ] เนื้อความ SMILEYS_CONFUSED เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา พระธรรมจักร? ท่านทรงแสดงอริยมรรคก่อน แล้วจึงทรง แสดง อริยสัจธรรม ๔? นี่คือที่สำคัญที่สุด ถูกต้องตามธรรม (ดา) คือ? เมื่อรู้จักหนทางถูกเดินหน ทางถูกแล้ว จึงถึง ที่ ถูกต้อง การที่สรรพสัตว์ เทวดา พรหม มนุษย์ (นอกพุทธ?... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐ - ๒. ธัมมานุสสติกรรมฐาน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? ๒. ธัมมานุสสติกรรมฐาน ธัมมานุสสติกรรมฐาน แปลว่า ตั้งอารมณ์เป็นการงาน เป็นงานในการระลึกนึกถึงคุณพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ คำว่าเป็นอารมณ์ หมายถึงให้เอาจิตใจจดจ่อ อยู่ในคุณของพระธรรมเป็นปกติ ไม่เอาจิตไปนึกคิดอารมณ์อื่นนอกเหนือไปจากพระธรรม อาการที่คิดถึงคุณของพระธรรมนี้มีอารมณ์การคิดไว้มากมาย... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อานาปานานุสสติระงับกายสังขาร
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? อานาปานานุสสติระงับกายสังขาร เมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกาย ท่านที่ได้ฌานในอานาปานุสสติ เข้าฌานในอานาปาน์จนถึงจตุตถฌานแล้ว ทุกขเวทนานั้นจะระงับไปทันที ทั้งนี้มิใช่หมายความว่าเวทนาหายไปแต่เป็น เพราะเมื่อเข้าถึงฌาน ๔ ในอานาปาน์นี้แล้ว จิตจะแยกออกจากขันธ์ ๕ ไม่รับรู้ทุกขเวทนาของขันธ์ ทันที ท่านที่ได้ฌานในอานาปานุสสตินี้... อ่านเพิ่มเติม...
สัมมาสมาธิ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
อังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2011
สัมมาสมาธิ พระโพธิญาณเถร?(ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง ? ? ทำความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติ ให้เราเข้าใจในการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราทั้งปฏิปทาก็ตาม ทั้งอุบายแนะนำพร่ำสอนสาวกทั้งหลายก็ตาม ให้เอา ตัวอย่างพระพุทธเจ้า ท่านสอนข้อปฏิบัติเป็นอุบายให้เราละถอนทิฏฐิมานะ ไม่ใช่ว่าท่านปฏิบัติให้ เมื่อเลิกจากการฟังแล้วเราต้องมา สอนตัวเอง... อ่านเพิ่มเติม...
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส (ตอนที่ ๙)
เสาร์, 28 พฤศจิกายน 2009
? รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส (ตอนที่ ๙) ปรากฏการณ์พิเศษที่สำนักสงฆ์ธรรมยาน เรื่องที่ ๑.เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ขณะที่กำลังสร้างกุฏิหลังที่ ๒ และ ๓ รถแบ็คโอของคุณชัยภิรมย์ ซึ่งนำมาจากสวน มาช่วยขุดหลุมเพื่อสร้างกุฏิเกิดเสีย ในระหว่างซ่อม ช่างหนูหรือนายสุนทร ห้างวงศ์ พูดกับอาตมาว่าภูเขาด้านทิศตะวันตก ภูเขาด้านนี้น่า กลัวมากเมื่อปี พ.ศ.... อ่านเพิ่มเติม...