Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ทรงอธิจิต

alt

ทรงอธิจิต คือทรงฌานดีนะ ฌานไม่เข้มแข็ง

?

ตัด 2 ตัวไม่ได้ กามฉันทะ กับ ปฏิฆะ นี่ตัดไม่ได้ เพราะฌานไม่เข้มแข็ง?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

เจโตขีลสูตร
เสาร์, 17 เมษายน 2010
? เจโตขีลสูตร ? สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ? ? ? ? ? ? บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาค ? อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์ พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ? ทำสมาธิในการฟัง... อ่านเพิ่มเติม...
สัมปชัญญะในอิริยาบถ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ศุกร์, 08 มกราคม 2010
สัมปชัญญะในอิริยาบถ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ สมเด็จพระญาณสังวร? สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก? วัดบวรนิเวศวิหาร คัดจากเทปธรรมอบรมจิต ข้อความขาดนิดหน่อยแต่ไม่เสียความ? อณิศร โพธิทองคำ บรรณาธิการ บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม อานิสงค์สร้างพระพุทธรูป
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2009
หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม อานิสงค์สร้างพระพุทธรูป ? ผู้ถาม : "หลวงพ่อคะ การสร้างพระพุทธรูป กับการถวายปัจจัยอย่างไหนมีอานิสงส์ดีกว่าคะ.?" หลวงพ่อ : "การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในเรื่องกรรมฐานจัดเป็น พุทธานุสสติกรรมฐาน ถ้าตายจากความเป็นคนไป เกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก ถ้าถวายปัจจัยถวายเป็นของสงฆ์ จัดว่าเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา... อ่านเพิ่มเติม...
เกาะบุญชายผ้าเหลืองลูกชาย
จันทร์, 07 ธันวาคม 2009
เกาะบุญชายผ้าเหลืองลูกชาย โดย? หลวงพ่อพระราชพรหมยาน? www.kaskaew.com ??ตัวอย่างในพระสูตรที่มีมา? ในเรื่องของเณรสุบิน? ท่านกล่าวว่า? เณรสุบินคนนี้ปรากฎว่าบิดามารดาเป็นพราน? แต่ว่าลูกชายมีจิตใจเลื่อมใสในศาสนาขององค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคติไม่ตรงกัน? พ่อชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แม่ก็มีอารมณ์จิตเหมือนกับพ่อ?... อ่านเพิ่มเติม...
ฝนมหัศจรรย์ ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๓๗) ตอนจบ
จันทร์, 16 มกราคม 2012
ฝนมหัศจรรย์ ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๓๗) ตอนจบ ? พอจวนถึงวันงานฌาปนกิจท่าน พระเณรและประชาชนต่างก็หลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทาง ทั้งใกล้และไกลจนเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับแทบเป็นลมรับไม่หวาดไม่ไหว หาที่พักให้ไม่พอ กับจำนวนคนและจำนวนพระเณรที่มาวัดต่าง ๆ ในตัวจังหวัดเต็มหมด ส่วนประชาชนนั้นพัก แน่นโรงแรมทุกแห่ง... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - ปฐมฌาน หรือ ปฐมสมาบัติ
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
ปฐมฌาน หรือ ปฐมสมาบัติ ปฐมฌาน หรือปฐมสมาบัตินี้ ท่านกำหนดองค์ของปฐมฌาน หรือปฐมสมาบัติไว้ ๕ อย่าง ดังต่อไปนี้ ๑. วิตก จิตกำหนดนึกคิด โดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ว่าหายใจเข้าหรือออก ถ้าใช้คำ ภาวนา ก็รู้ว่าเราภาวนาอยู่ คือภาวนาไว้มิให้ขาดสาย ถ้าเพ่งกสิณ ก็กำหนดจับภาพกสิณอยู่ตลอดเวลา อย่างนี้เรียกว่าวิตก ๒. วิจาร ถ้ากำหนดลมหายใจ... อ่านเพิ่มเติม...
พระศาสดา เคยเกิดเป็นรุกขเทวดา อายาจิตภัตตชาดก ว่าด้วยการเปลื้องตน
พุธ, 28 เมษายน 2010
? อายาจิตภัตตชาดก ? ว่าด้วยการเปลื้องตน ? พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภพลีกรรม อ้อนวอนเทวดาทั้งหลาย จึง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้. ? ได้ยินว่า ในกาลนั้น มนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะไปค้าขาย ได้ฆ่าสัตว์ทำ พลีกรรมแก่เทวดาทั้งหลาย อ้อนวอนว่า ถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายสำเร็จ ประโยชน์โดยไม่มีเหตุขัดข้อง... อ่านเพิ่มเติม...
สุขทุกข์
จันทร์, 31 พฤษภาคม 2010
สุขทุกข์ คนที่ไม่รู้จักสุข ไม่รู้จักทุกข์นั้น ก็จะเห็นว่า สุขกับทุกข์นั้นมันคนละระดับ มันคนละราคากัน ถ้าผู้รู้ทั้งหลายแล้ว ท่าน จะเห็นว่า สุขเวทนา กับทุกขเวทนา มันมีราคาเท่าๆ กัน หลวงปู่ชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 
อารมณ์ฌาน หลักภาวนาพระกรรมฐาน ฉบับ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค
จันทร์, 07 มิถุนายน 2010
อารมณ์ฌาน หลักภาวนาพระกรรมฐาน ฉบับ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เมื่อเข้าบวชได้ ๓ วันนับตั้งแต่วันออกบวช หลวงพ่อปานท่านสั่งให้รักษาลมหายใจเข้าออก ท่านถือเป็นหลักใหญ่ ก่อนภาวนาท่านให้ปลงขันธ์ ๕ ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ต้องอธิบายนะ และสอนให้ใคร่ครวญอารมณ์ชั่วที่เกาะใจให้ ระงับเสียชั่วคราว คือ นิวรณ์ ๕ ได้แก่ การพอใจในรูปสวย... อ่านเพิ่มเติม...
ผลกรรม...(นางปรียาภรณ์ ประภัศรานนท์)
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
ผลกรรม...(นางปรียาภรณ์ ประภัศรานนท์) ข้าพเจ้าชื่อ นางปรียาภรณ์ ประภัศรานนท์ ปัจจุบันอายุ ๔๘ ปี มีบุตรชาย ๑ คน อายุ ๒๔ ปี กำลังศึกษาอยู่ สามีรับราชการ ข้าพเจ้าเป็นคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้าพเจ้าได้เข้ามาปฏิบัติธรรม ครั้งแรกเมื่อวันเข้าพรรษาปี พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นเวลาเพียง ๔ วัน การมาปฏิบัติในครั้งนั้นข้าพเจ้าไม่ ค่อยเข้าใจ แต่ก็มิได้ลดละความพยายาม ... อ่านเพิ่มเติม...
ลักษณะประการต่างๆของจิต
ศุกร์, 23 เมษายน 2010
? คำสอนโดยอุบาสิกา ? นีน่า วัน กอร์คอม เรื่องพระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน ? บทที่ 3 ? ลักษณะประการต่างๆของจิต พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสภาพธรรมต่างๆที่มีจริง เราสามารถพิสูจน์พระธรรมที่ทรงแสดงด้วยตัวของเราเอง เราไม่รู้สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง กล่าวคือ นามธรรมและรูปธรรม ซึ่งปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ?... อ่านเพิ่มเติม...
ความหมายของ บัญญัติธรรม
ศุกร์, 16 เมษายน 2010
? ความหมายของ บัญญัติธรรม ? เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html บัญญัติธรรม คือสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นหรือบัญญัติชื่อขึ้นเพื่อให้เข้าใจ ความหมายซึ่งกันและกัน เช่น ชื่อ นามสกุล สีเขียว สีแดง ทิศเหนือ ทิศใต้ เวลาเช้า เวลาเย็น เวลา ๒๔.๐๐ น พันโท พลเอก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ท่านเจ้าคุณ เหรียญ ๑ บาท เหรียญ ๕ บาท เหรียญ ๑๐ บาท ธนบัตร ๒๐ บาท ๕๐... อ่านเพิ่มเติม...
การรวมสงบของจิต พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
อาทิตย์, 09 มกราคม 2011
การรวมสงบของจิต พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน คนมีธรรม หรือมีจิตตภาวนากำกับใจ ทำอะไรไม่ค่อยโอนอ่อนไปตามอารมณ์โดยถ่ายเดียว ยังมีการยับยั้งชั่งตวง มีการคัดค้าน ต้านทานอารมณ์ไว้บ้าง ไม่เปิดทางให้เป็นไปตามใจที่ชอบ เป็นไปตามอารมณ์ จนเป็นนิสัย ไม่เป็นคนฉุนเฉียวหรือโกรธง่าย ก่อนที่ จิตจะแสดงอาการไม่ดีออกมา จิตที่ได้รับการอบรมย่อมมีทางยับยั้งไว้ได้... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 53 : พระคุณของแม่. เนื่องในวันครบรอบการตาย 3 ปี
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร..(ต่อ) ? ? วันที่ 53 :29 ส.ค.52 : พระคุณของแม่. เนื่องในวันครบรอบการตาย 3 ปี ? วันนี้ไม่ได้สงเคราะห์ตนเอง คือไม่ได้ไปทบทวนณาน 8 และถวายสังฆทานประจำเดือนที่บ้านสายลม ไปสงเคราะห์พี่สาวเราเองที่เขาขอให้ช่วยไปขนย้ายของออกจากออฟฟิศ เนื่องจากลาคลอด และจะลาออกคิด... อ่านเพิ่มเติม...
พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนฯ
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนฯ โดย ... วิลาศ มณีวัต เข้าจุฬาฯ ชั่วโมงแรกก็เจอดี นิสิต จุฬาฯ ตื่นเต้นกันทุกคน เมื่อทราบข่าวที่ค่อนข้างแน่นอนว่าสมเด็จเจ้า ฟ้าพระองค์นี้จะทรงสอบเข้าจุฬาฯ เพื่อจะ ทรงศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ไม่ เฉพาะแต่ที่ตึกอักษรศาสตร์เท่านั้น ทางคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะ บัญชี ตลอดจนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ... อ่านเพิ่มเติม...