Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

กามฉันทะ-พยาบาท

alt

?

...นิวรณ์ ๒ ข้อแรกคือ "กามฉันทะ" ความพอใจในเพศตรงข้าม หรือว่า

?

"พยาบาท" คิดจองล้างจองผลาญ ความโกรธ ความคับแค้น ทั้ง ๒ ข้อนี้

?

จะชนะได้จริง ๆ ต่อเมื่อเราเป็นพระอนาคามี..

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ)

?

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ผลบุญ ๙ อย่าง
พุธ, 07 กรกฏาคม 2010
ผลบุญ ๙ อย่าง 1. ผลบุญจากการสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ กรรณกะเทพบุตร ผู้มีวรรณอันงามผุดผ่อง มีเครื่องประดับกายแล้วไปด้วยแก้ววิเศษ มีรัศมีมีเรืองรองพวยพุ่งรุ่งโรจน์ ดูเปล่งปลั่งสุกใส ไปในทิศทั้งหลาย มีนางเทพอัปสรเก้าหมื่นเป็นยศบริวาร เสวยสุขออยู่ ณ เมืองแมนแดนสวรรค์ เมื่อเขาเป็นมนุษย์ เป็นชายหนุ่มมีภูมิลำเนาอยู่เมื่องอนุราธบุรี... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องที่ ๓. อยู่ที่ใจ..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
จันทร์, 15 ตุลาคม 2012
๓. อยู่ที่ใจ การจุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระในพิธีกรรมต่างๆ มักจะไม่เหมือนกัน บางท่านต้องการไหว้พระแต่ยังตกลงใจไม่ได้ว่าจะใช้ธูปกี่ดอกถึงจะเหมาะสม หลวงปู่เคยตอบคำถามเรื่องนี้กับผู้ที่สงสัยว่า หลวงปู่?“จุดกี่ดอกก็ได้ ส่วนใหญ่มักใช้ ๓ ดอก บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กี่ดอกก็มีความหมายทั้งนั้น” ผู้ถาม?“อย่างนั้นถ้าจุดดอกเดียว... อ่านเพิ่มเติม...
พรหมวิหารสี่อย่างเดียวศีลก็บริสุทธิ์
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2011
...ฉะนั้น พรหมวิหารสี่ถ้ามีอยู่กับท่านผู้ใด ท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าศีลมันจะขาด หรือว่าไม่ต้องกลัวว่าสมาธิจะไม่ทรงตัว แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าวิปัสนาญานจะไม่เกิด เพราะว่าถ้ามีพรหมวิหารสี่อย่างเดียวศีลก็บริสุทธิ์ ถ้าศีลบริสุทธิ์ก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ ถ้าศีลบริสุทธิ์นี่อารมณ์เยือกเย็น ก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิคือความตั้งมั่นในอารมณ์ เมื่อสมาธิมีแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - สู่ร่มกาสาวพัสตร์
พฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2012
สู่ร่มกาสาวพัสตร์ พอวันรุ่งขึ้น ท่านพ่อก็พาถือพานดอกไม้ธูปเทียนไปวัดบางปลาหมอ เวลาเดินไปตามทาง ท่านไปพบปลาตัวหนึ่งมันอยู่ในหนองน้ำเกือบจะแห้ง เป็นปลาช่อนตัวใหญ่ ท่านก็จับเอาไป พอถึงแม่น้ำท่านก็ปล่อย ท่านบอกว่าในชีวิตของท่านไม่เคยฆ่าสัตว์เลย ไอ้สัตว์นี่นะ ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตาม ถ้าฆ่ามันโดยเจตนาแล้วไม่เคยทำ แม้แต่ยุงก็ไม่เคยตบ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - พรหมวิหาร ๔ - หัวข้อพรหมวิหาร ๔
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
หัวข้อพรหมวิหาร ๔ ๑. เมตตา ความรัก อันเนื่องด้วยความปรารถนาดี ไม่มีอารมณ์เนื่องด้วยกิเลสที่นับเนื่อง ในกามารมณ์ร่วมในความรู้สึก ๒. กรุณา ความสงสารปรานี มีความประสงค์จะสงเคราะห์ให้พ้นทุกข์ ๓. มุทิตา ความมีจิตชื่นบาน พลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี คือไม่มีจิตริษยาเจือปน ๔. อุเบกขา มีอารมณ์เป็นกลางวางเฉย ไม่เอียงซ้ายเอียงขวา คือทรงความเป็นธรรม... อ่านเพิ่มเติม...
บุพ กรรมพระยสกับสหาย
จันทร์, 03 พฤษภาคม 2010
บุพกรรมพระยสกับสหาย โดย? หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันนี้ก็จะขอกล่าวบุพกรรมของบุคคล 55 คน? มีท่านยส เป็นต้น เนื้อแท้จริงๆ ของเรื่องนี้ได้เล่ามาก่อนแล้วครั้งหนึ่ง? แต่ว่า หมวดนี้เป็นหมวดของบุพกรรม? ก็มีความจำเป็นที่จะต้อง นำมากล่าวตามลำดับ? เพื่อไม่ตัดลัดให้ขาดความฉะนั้น? ขอบรรดาท่านพุทธ บริษัททุกท่านที่ได้มโนมยิทธิ? ลองทำจิตของ ท่านให้เข้าถึงอารมณ์เดิม?... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ) - ขอมดำ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
ขอมดำ มาเลี้ยวเขาเรื่องของเราต่อไป เป็นอันว่า เมื่อพระเจ้าพังคราชบรมกษัตริย์พระบาทท้าวเธอต้องเถลิงราชสมบัติตั้งแต่อายุ ๑๘ ปี ท่านเป็นกษัตริย์แบบราษฎรธรรมดา ๆ พระราชาสมัยก่อน ยามปกติท่านก็เดินไป ดีไม่ดีก็ไปคนเดียว กลางค่ำกลางคืนไปเยี่ยมราษฎร และเวลาจะทำอะไรก็ต้องปรึกษาหารือกัน เขาเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราช พระราชามีอำนาจแต่ผู้เดียว... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - หลวงพ่อปานออกธุดงค์ - ฝันรอบ ๒
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
ฝันรอบ ๒ เมื่อฉันรู้ตัวตามอำนาจของภวังค์ คำว่าภวังค์นักศึกษาทางใจยังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่มาก ที่เข้าใจถูกก็มาก ที่เข้าใจคลาดเคลื่อนก็คือ คิดว่าอารมณ์เคลิ้มคล้ายหลับเป็นภวังค์ เข้าใจอย่างนี้ไม่ถูก ภวังค์เป็นศัพท์ที่หมายถึง รู้ตัวตามอารมณ์เดิมคือตื่นนั้นเอง ตื่นจากหลับตื่นจากคิด ตื่นจากหลงผิด มันก็ตื่นเหมือนกัน นักสมาธิต้องเรียกสมาธิตกไป... อ่านเพิ่มเติม...
~ข้อปฏิบัติที่ลัดสั้น ~ คำสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๒)
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2010
~ข้อปฏิบัติที่ลัดสั้น ~ คำสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๒) เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่า พระองค์ก็เลยเลิกละจากความเพียรเหล่านั้น มากินหมากขามป้อม หมากส้มมอนี่แหละ พวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เห็นว่าพระองค์คลายความเพียร เวียนมามักมากเสียแล้ว คงจะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ ดับทุกข์ไม่ได้จริงๆ พวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็หนี ... อ่านเพิ่มเติม...
ทำดีลบล้างความชั่วไม่ได้
พุธ, 11 ธันวาคม 2013
?? หลวงพ่อปานมีคุณความดีแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายไม่จำกัดชั้นวรรณะ ไม่จำกัดหมู่บุคคลซึ่งเป็นความดีเหลือล้นที่อาตมาจะติดตามได้ ท่านก็ยังเป็นพระที่ประสบเคราะห์กรรมร้ายคือถูกบังฟัน สำหรับอาตมานี้นั้นซึ่งมีบุญวาสนาบารมีไม่เทียบเคียงหลวงพ่อปานได้ แล้วเหตุร้ายเหล่านี้จะไม่มีแก่อาตมาหรือ นี่อาตมาคิดเสมอบรรดาท่านพุทธบริษัท... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่แหวนผจญสัตว์ประหลาด
อาทิตย์, 17 มกราคม 2010
หลวงปู่แหวนผจญสัตว์ประหลาด มีเหตุการณ์น่าขนพองสยองเกล้าครั้งหนึ่ง เขียนในนิตยสารโลกทิพย์ ดังนี้ ในเช้าวันหนึ่ง หลวงปู่แหวน กับ หลวงปู่ตื้อ ได้อาศัยบิณฑบาตที่หมู่บ้านชาวป่า มี 4-5 หลังคาเรือน ชาวบ้านพากันมาใส่บาตรด้วยความดีใจ เพราะนาน ๆ จึงจะมีพระธุดงค์มาโปรดสักที? ชาวบ้านถามว่า พระคุณเจ้าทั้งสองจะไปไหน หลวงปู่บอกว่าจะมุ่งไปทางเทือกเขาที่มองเห็น ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - เสี้ยนหนามของฌานที่ ๓
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
เสี้ยนหนามของฌานที่ ๓ ปีติ เป็นเสี้ยนหนามของ ฌานที่ ๓ เพราะฌานที่ ๓ ตัดปีติเสียได้ แต่ถ้าอารมณ์ ตกลงไปปีติจะปรากฏขึ้น ถ้าปีติปรากฏขึ้นเมื่อไร พึงทราบเถิดว่า ขณะนี้อารมณ์จิตเคลื่อน จากฌานที่ ๓ มาอยู่ระดับฌาน ๒ แล้วถ้าปรากฏว่ามีการภาวนาด้วย แต่จิตยังไม่รำคาญในเสียง ก็ยิ่งร้ายใหญ่ เพราะอารมณ์สมาธิไหลออกจนเหลือเพียงฌาน ๑ ท่านให้ระมัดระวังด้วยการทรง... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - อาโปกสิณ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
อาโปกสิณ อาโปกสิณ อาโป แปลว่า น้ำ กสิณ แปลว่า เพ่ง อาโปกสิณ แปลว่า เพ่งน้ำ กสิณน้ำ มีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ ท่านให้เอาน้ำที่สะอาด ถ้าได้น้ำฝนยิ่งดี ถ้าหาน้ำฝนไม่ได้ท่านให้เอา น้ำที่ใสแกว่งสารส้มก็ได้ อย่าเอาน้ำขุ่น หรือมีสีต่างๆ มา ท่านให้ใส่น้ำในภาชนะเท่าที่จะหาได้ ใส่ให้เต็มพอดี อย่าให้พร่อง การนั่ง หรือเพ่ง มีอาการอย่างเดียวกับปฐวีกสิณ... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมะคำสอน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จงอย่าไปเพ่งเล็งบุคคลอื่น
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
จงอย่าไปเพ่งเล็งบุคคลอื่น ให้พยายามปรับปรุงใจตนเองเป็นสำคัญ ถ้าจิตของเราชั่วเขาจะสรรเสริญว่าดี มันก็ดีไม่ได้ ธรรมะคำสอน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง สำหรับแนวการปฏิบัตินี้ ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะว่าเป็นคำสอน โดยตรงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าดี ทำตามนั้น อย่างนี้ บรรดา... อ่านเพิ่มเติม...
บุพกรรม ขององคุลีมาล
อังคาร, 04 พฤษภาคม 2010
บุพกรรม ขององคุลีมาล หลวงพ่อพระราชพรหมยาน “หลวงพ่อคะ? หนูเคย อ่านเรื่องกฎของกรรมเรื่องหนึ่ง? คือ? นายแดงเป็นคนเนรคุณพ่อแม่และเคยทุบตีพ่อแม่? พอ แกมีลูกออกมาลูกก็มีอาการเหมือนกับพ่อค่ะ? คงจะเป็น กฎของกรรมของนายแดง? แต่หนูคิดว่าลูกของนายแดงจะต้อง มีบาปเหมือนกันใช่ไหมคะ....” ??????????????????????? ก็ไม่ใช่บาป ??????????????????????? “แล้วกฎของ กรรมจะบันดาลให้เป็นอย่างไรคะ...”... อ่านเพิ่มเติม...