Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - เที่ยวโลกพระศุกร์ (ตอน ๒)
เสาร์, 19 กันยายน 2009
? เที่ยวโลกพระศุกร์ (ตอน ๒) บรรดาลูกรักทั้งหลาย ตอนนี้คุณแม่กับจุไรหลังจากพักเรียบร้อยแล้วก็เริ่มคุยกันใหม่ อย่าลืมว่าท่านผู้ฟังทั้งหลาย ท่านผู้อ่านก็ดี หรือท่านผู้ฟังข่าวต่อ ๆ กันก็ดี โปรดทราบว่าเรื่องนี้เป็นนิทาน วัตถุนิทานทั้งหมดห้ามเชื่อ หรือว่าท่านอยากจะเชื่อก็เป็นเรื่องของท่าน ให้ทราบว่าเป็นเรื่องไม่จริง เป็นเรื่องที่สร้างขึ้น... อ่านเพิ่มเติม...
การเดินสมาธิจิตทางสัมมาสมาธิ (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)
อังคาร, 03 กรกฏาคม 2012
การเดินสมาธิจิตทางสัมมาสมาธิ การหักห้ามจิต คือ การหักห้ามความรู้สึกของเรา ความรู้สึกของเราที่มีต่อสิ่งกระทบ คือ เหตุการณ์ที่จะชวนให้เราเกลียด โกรธ รัก ชอบ ต้องการ ไม่ต้องการ จะชวนให้เราหัวเราะ ร้องไห้ ความรู้สึกต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ การหักห้ามเราก็ไม่ได้ไปหักห้ามที่ตรงไหน ก็หักห้ามตรงที่ความรู้สึกนี่แหละ... อ่านเพิ่มเติม...
ตายแล้วฟื้น (พันเอกเสนาะ) ประวัติพันเอกเสนาะ ตอนที่ ๑
เสาร์, 24 เมษายน 2010
?(๑) อารัมภบท ???? เรื่องราวที่ผมจะพูดในวันนี้ถ้าคิด ๆ ดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ว่าเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วกับผม และมันเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ตายไปแล้วนะครับคนที่ตายไปแล้วไม่สามารถฟื้นขึ้นมาและพูดหรือบรรยาย ความรู้สึกในสิ่งที่เขาไปพบเห็นมาให้ฟังได้ เพราะเขาไม่มีโอกาสหรือบางท่านอาจจะมีโอกาส แต่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีเกียรติ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๑๕. เทวดาในโบสถ์
เสาร์, 06 ตุลาคม 2012
15. เทวดาในโบสถ์ ตานี้มาพูดถึงเรื่องในเขตวัดบางนมโคอีกสักเรื่องหนึ่ง เทวดาในโบสถ์ เอ๊ะ เอากันว่าผีในโบสถ์ดีกว่า เพราะเรายกยอดกันให้เป็นผี อาตมาเองกับเพื่อนอีก 3 คน ไปเจริญพระกรรมฐานกันในโบสถ์ หลวงพ่อปานก็บอกแล้วนะ ว่าเข้าไปในโบสถ์ละก็ระวังหน่อยนะ ก็กราบเรียนถามท่านว่าในโบสถ์มีผีหรือขอรับ ท่านก็เลยบอกว่าเรื่องผีนี่มันมีทุกแห่ง... อ่านเพิ่มเติม...
นันทิวิสาลชาดก ว่าด้วยการพูดดี
พุธ, 18 พฤษภาคม 2011
? นันทิวิสาลชาดก? ว่าด้วยการพูดดี พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภการพูด เสียดแทงให้เจ็บใจ ของพวกภิกษุฉัพพัคคีย์ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้. ความพิสดารว่า สมัยนั้น พวกภิกษุฉัพพัคคีย์เมื่อกระทำการทะเลาะ ย่อมขู่ ย่อมตะเพิด ย่อมทิ่มแทง ย่อมด่าด้วยเรื่องสำหรับด่า ๑๐ ประการ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๕
พฤหัสบดี, 01 เมษายน 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๕ เจโตปริยญาณ พระพุทธเจ้าสอนไว้ คือ หนึ่ง มีไว้ให้เปลื้องความสงสัยว่า กิเลสมีจริงไหม สอง รู้จิตของตนเองว่า เวลานี้กิเลสอะไร มันเข้ามาสิงอยู่ อะไรเข้ามาทับอยู่ แล้วเราจะแก้อารมณ์ของ กิเลสนั้นด้วยประการใด นี่ท่านมีไว้ให้ดูใจตนเองนะ ใจของชาวบ้านชาว เมืองจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขาอย่าไปยุ่ง ... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๓๐
อังคาร, 06 เมษายน 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๓๐ วิปัสสนาญาณที่พิจารณา กันมานั้น ท่านสอนไว้เป็นสามนัย คือ ๑. พิจารณาตามแบบ วิปัสสนาญาณ ๙ ตามนัย วิสุทธิมรรค ๒. พิจารณาตามนัย อริยสัจ ๔ ๓. พิจารณา ขันธ์ ๕ ตามใน พระไตรปิฎก ที่มีมาใน ขันธวรรค ทั้ง สามนัยนี้ ความจริงก็มีอรรถ คือความหมายเป็นอันเดียวกัน โดยท่านให้เห็นว่าขันธ์ ๕ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาเหมือนกัน ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์
ศุกร์, 02 กรกฏาคม 2010
? ?? ? ? ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ ? ในรายนามของพระมหาสาวกที่ปรากฏอยู่ใน อรรถกถาเล่มที่ ๕๓ อรรถกถาวังคีสเถรคาถาที่ ๑ ปรากฎอยู่ ๘๐ ชื่อ ครบตามจำนวน อสีติมหาสาวก ที่แปลว่า แปดสิบ แต่ปรากฎชื่อ พระนันทเถระ ซ้ำอยู่ ๒ ชื่อ ได้พยายามค้นทั้งในพระบาลี และ อรรถกถาทั้งหมด ก็พบว่า พระเถระที่ชื่อ?“นันทะ”?นี้ ในพระบาลีปรากฏอยู่ ๓... อ่านเพิ่มเติม...
นางอุตตรานันทมารดา เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาณ
อาทิตย์, 08 มกราคม 2012
นางอุตตรานันทมารดา เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาณ นางอุตตรา เกิดเป็นลูกสาวของนายปุณณะ ซึ่งเป็นคนรับใช้อยู่ในเรือนของสมุนเศรษฐี ในกรุงราชคฤห์ เขาเป็นคนขยันในการทำงาน แม้ในวันนักขัตฤกษ์กัน แต่นายปุณณะก็ยังไปทำการไถนาตามหน้าที่ของตนตามหน้าที่ของตนปกติ ขณะที่เขากำลังไถนาอยู่นั้น พระสารีบุตรเถระเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติแล้วได้ถือบาตร... อ่านเพิ่มเติม...
บวชเณรที่วัดถ้ำผาปู่ ตอนที่ 1. ผ้าขาว
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
? ? วัดถ้ำผาปู่ ที่ตั้ง บ้านน้ำคู ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จ.เลย พิกัดทางภูมิศาสตร์ เส้นรุ้งที่ 17o 34' 41" เหนือ เส้นแวงที่ 101o 42' 50" ตะวันออก พิกัดกริดที่ 47 QQV 881453 ระวางที่ 5344 II ? ? ? ตอนที่ 1 ผ้าขาว เหตุการณ์นานแล้วเหมือนกัน ร่วม 15 ปีได้ ตอนนั้นเรียนอยู่มหาลัยปี2 อายุ19 ปี "ซัมเมอร์นี้อยากบวชครับแม่" แม่ งงๆ แล้วก็ยิ้ม บวชพระเหรอ บวรได้แล้วเหรอ ได้แม่ แต่คงได้บวชเณรแทน... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๐
เสาร์, 27 มีนาคม 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๐ บารมี ๑๐? บุคคลใดเกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาแล้วมี ศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีจิต น้อมไปในกุศล แสดงว่าบุคคลนั้นมีบารมีเข้าถึง ปรมัต- ถบารมี สามารถจะเข้าถึงพระนิพพานได้ในชาติปัจจุบัน *** ไอ้คำว่า บารมี นี่น่ะ ตัวขยันตัวขี้เกียจนั่นเอง ก็มีกำลังใจเต็มหรือไม่เต็ม มีกำลังใจ เข้มแข็งหรือไม่... อ่านเพิ่มเติม...
จิตศูนย์กลาง พระโพธิธรรมมาจารย์ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)
อาทิตย์, 13 กันยายน 2009
จิตศูนย์กลาง พระโพธิธรรมมาจารย์? (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อยจ.บุรีรัมย์ จิต เป็นศูนย์กลางทั้งโลกทั้งแผ่นดินทั้งหมด ศูนย์กลางของโลกอยู่ที่จิต รวมอยู่ที่จิต เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้อบรมจิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถ้าผู้ใดเห็นจิต เห็นอารมณ์ที่เกิดดับของจิต ผู้นั้นจะหมดปัญหาทางจิตใจ เพราะฉะนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
ใครโง่ ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
จันทร์, 29 พฤศจิกายน 2010
ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก ก่อนที่จะพูดอะไร ให้ถามตัวเองว่าที่จะพูดนี้จำเป็นหรือเปล่า ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าพูด นี่เป็นขั้นต้นของการอบรมใจเพราะถ้าเราควบคุมปากตัวเองไม่ได้ เราจะควบคุมใจได้อย่างไร ไปกี่วัดกี่วัด รวมแล้วก็วัดเดียวนั่นหละคือ วัดตัวเรา ?จิตเปรียบเหมือนพระราชา อารมณ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนเสนา เราอย่าเป็นพระราชาที่หูเบา ??มัวแต่นึกถึงวันเกิด... อ่านเพิ่มเติม...
ทานสูตร
อาทิตย์, 30 กันยายน 2012
? ทานสูตร ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [๔๙]?สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งสระโบกขรณีชื่อคัคครา?ใกล้จัมปานคร ครั้งนั้นแล อุบาสกชาวเมืองจัมปามากด้วยกัน เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ อภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วน ข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กล่าวกะท่านพระสารีบุตรว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ธรรมีกถาเฉพาะพระพักตร์ พระผู้มีพระภาค พวกกระผมได้ฟังมานานแล้ว ขอได้โปรดเถิด... อ่านเพิ่มเติม...
สรุปมหาสติปัฏฐาน ต่อ
อาทิตย์, 30 มกราคม 2011
สรุปมหาสติปัฏฐาน ต่อ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของขันธ์ ๕ เดี๋ยวมันก็สุข เดี๋ยวมันก็ทุกข์ ทุกข์ก็เป็นเรื่องธรรมดา มันพังอยู่เป็นปกติ พออารมณ์สบายเกิดขึ้น บอกเอ้อ อารมณ์นี่ดีแฮะสุขก็ไม่สุข ทุกข์ก็ไม่ทุกข์ ไม่เนื่องด้วย กามารมณ์ ไม่เนื่องด้วยกิเลส ไม่เนื่องด้วยอะไรทั้งหมด มีความสบาย ... อ่านเพิ่มเติม...