Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

พรหมวิหาร 4

?alt

พรหมวิหาร 4 มีอะไร ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่า เมื่อตื่นขึ้นตอนเช้า

จิตใจคิดไว้เสมอ คิดว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั่วโลก

เราจะไม่เป็นศัตรูกับใคร จะไม่มีเวรมีภัยกับใคร นึกไปถึงคนต่าง ๆ ในโลก

ว่าทุกคนก็ต้องการความสุข และทุกคนก็ต้องการความรัก

เราจะรักเราจะสงสารคนทุกคนในโลก และสัตว์ทุกตัวในโลก

คำสอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ไฟที่คอยเผาตัวเอง...หลวงปู่คำดี ปภาโส
เสาร์, 02 มกราคม 2010
ไม่ใช่ว่า รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ หรือสิ่งอื่นๆ ที่จะได้มาเผาเราให้ร้อนเป็นทุกข์ ตัวของเราเอง ที่เป็นไฟ มาคอยเผาตัวเอง หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่นิมิตร อ.เมือง จ.เลย 
หาลิททกานิสูตร - ความต่างกันแห่งเวทนา
อาทิตย์, 15 พฤษภาคม 2011
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค หาลิททกานิสูตร [๒๐๑] สมัยหนึ่ง ท่านพระมหากัจจายนะอยู่ที่เรือนสกุล ใกล้สังปวัตตบรรพต ในอวันตีชนบท ครั้งแล หาลิททกานิคฤหบดีเข้าไปหา ท่านพระมหากัจจายนะถึงที่อยู่ ฯลฯ ครั้นแล้ว ได้ถามท่านพระมหากัจจายนะว่า พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดังนี้ว่า... อ่านเพิ่มเติม...
จิตสร้างความวิจิตร
เสาร์, 14 สิงหาคม 2010
จิตสร้างความวิจิตร ปัญหา?เพราะเหตุใดขันธ์ ๕ ของคน และของดิรัจฉานจึงมีความวิจิตรแตกต่างกันออกไปใครเป็นผู้สร้างความวิจิตรเหล่านี้?? พุทธดำรัสตอบ?"ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภาพวิจิตรที่ชื่อว่าจรณะ เธอทั้งหลายเห็นแล้วหรือ???...ภาพวิจิตรชื่อจรณะแม้นั้นแลจิตเป็นผู้คิดขึ้นเพราะเหตุนั้น จิตนั้นแหละจึงวิจิตรกว่าภาพวิจิตรชื่อจรณะนั้น...... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมปีติ
ศุกร์, 06 มกราคม 2012
? วิญญาณหรือจิตที่มีความอิสรภาพ การที่ท่านจะกลับมาสงเคราะห์พวกเราหรือไม่สงเคราะห์ ก็เป็นเรื่องของพวกเราเอง ถ้าพวกเรามีจิตดีมีความสะอาดของจิต สามารถทำลายอำนาจของความรักในระหว่างเพศ ทำลายความโลภ ทำลายความโกรธ ทำลายความหลงได้ หรือกำลังตั้งใจจะทำลายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ จนกระทั่งจิตเข้าถึงธรรมปีติ... อ่านเพิ่มเติม...
พระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ
พุธ, 21 เมษายน 2010
? ? พระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ ? ? กับสถานที่ประดิษฐานอันสำคัญในประเทศไทย ลังกา?อินเดีย แหล่งกำเนิดอารยธรรม อันเจริญรุ่งเรืองแต่เก่าก่อน ทั้งด้านการปกครอง ศาสนา พิธีกรรม มีการเผยแพร่สู่ถิ่นอื่น ๆ โดยเฉพาะเมืองที่ผู้ปกครองหรือผู้นำที่เข้มแข็ง จะมีการสืบ ความรู้แขนงต่าง ๆ ที่รับมาจากลังกา และอินเดีย... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส
เสาร์, 15 กันยายน 2012
ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส ? พระกาฬุทายีเถระ เป็นหนึ่งในพระมหาเถระของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้รับการบรรพชา โดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา และพระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็นเอตทัคคะ ผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส โดยท่านเป็นผู้สามารถทำคนในพระราชนิเวศน์ทั้งหมด ของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชให้เลื่อมใสได้ ชื่อของท่านในพระไตรปิฎกบางแห่ง... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 1 -9: เวียนเทียนที่พระจุฬามณี และอื่นๆ...
อังคาร, 29 กันยายน 2009
? บังเอิญไปเจอบทบันทึกของคนที่ปฏิบัติธรรมระหว่างเข้าพรรรษามาเลยนำมาให้อ่านส่วนจะเป็นเรื่อง ??จริงหรือไม่แค่ใหนท่านทั้งหลายก็ใช้วิจารณญานอ่านดูเรื่องมีดั่งนี้ ? ? ? ? คำนำ ? บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร ? ? ผม เอาเรื่องเล่าในบันทึกของใครก็ไม่รู้ เอามาให้อ่านกัน... เพราะว่าผมนั่งอ่านอยู่นานเห็นว่ามีประโยชน์... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมและวิบากของกรรม พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
พุธ, 16 กันยายน 2009
กรรม และวิบากของกรรม ? พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ จากหนังสือกุลเชฏโฐอนุสรณ์ ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเจติยาคิรีวิหาร (ภูทอก) เมษายน ๒๕๒๔ พระพุทธเจ้า พระองค์สอนพุทธะบริษัททั้งหลาย ให้เชื่อต่อกรรม เชื่อต่อผลของกรรม เชื่อต่อวิบากของกรรม? ให้เชื่อต่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ถ้าใครเชื่อต่อกรรม เชื่อต่อผลของ กรรม... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2009
? ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ ? พรรษาที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๘๘) จำพรรษาที่วัดบ้านโคก ตำบลตองโขบ อำเภอโคกยรีฝัพรรณ จังหวัดสกลนครกลับจากประเทศลาวมุ่งสู่สกลนคร ใน ระหว่างที่เรา (พระเจี๊ยะ) ได้รับคำสั่งจากท่านพระอาจารย์มั่นให้ไปดูแลอาการอาพาธของหลวง ปู่เสาร์ที่ วัดดอนธาตุ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลฯ นั้น ท่านพระอาจารย์มั่นได้พาหมู่คณะ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - หลวงพ่อปานเมื่อเด็ก
พฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2012
หลวงพ่อปานเมื่อเด็ก มาฟังกันตอนที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ ท่านเป็นผู้ใหญ่ เป็นพระทรงอภิญญา สามารถจะรู้อะไรก็รู้ดี จะทำอะไรทำได้ นี่เรามาฟังกันตอนปลายเหตุนะ ฉันก็เป็นอย่างนั้น เวลาฉันอ่านหนังสือก็เหมือนกันอ่านตอนจบก่อนว่ามันจบตอนไหนแล้วถึงมาอ่านตอนต้น เวลาฉันเล่าเรื่องหลวงพ่อปาน ฉันก็มาเล่าเรื่องตอนปลายเสียก่อน... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๓
พุธ, 31 มีนาคม 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๒๓ อันดับแรกขอให้ทุกท่าน ทำ อานาปานุสสติกรรมฐาน ให้เข้าถึงฌาน ๔ เอากันจริงกันจัง อย่าสักแต่ว่าทำ ความกลุ้มมันจะ เกิดขึ้นนิดหน่อย เพราะว่าใหม่ ๆ เราจะควบคุมกำลังใจให้มัน ทรงอยู่ ใจมันก็คงจะแยกไปโน่น แยกไปนี่ คิดโน่นคิดนี่ คิดป้วนเปี้ยน เรียกว่า นอกรีตนอกรอย อย่างนี้อย่าเพิ่งตั้งใจว่า เราจะไม่ดี ... อ่านเพิ่มเติม...
ท้าวมหานาคา โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อาทิตย์, 15 พฤศจิกายน 2009
ท้าวมหานาคา โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๕ ฉะนั้น ในสมัยนั้นก็เหมือนกัน เมื่อท่านท้าวมหานาคาเป็นกษัตริย์อาณาจักรก็ไม่กว้างนัก ปกคลุมจากชัยนาทไปเต็มเขตนครสวรรค์และเต็มเขตลพบุรี เข้าไปเต็มเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าไปครึ่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี และก็ไปไม่ถึงตาก ยันกำแพงเพชรก็ถือว่าเป็นอาณาจักรใหญ่ ใหญ่มาก... อ่านเพิ่มเติม...
อวิชชา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
เสาร์, 15 พฤษภาคม 2010
? อวิชชา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระสาสนโสภณ?(สุวฑฺฒโน) บัดนี้ความรู้วิชาการต่าง ๆ ในโลกเจริญขึ้นมาก มนุษย์เราสามารถสร้างพาหนะนำตนไปถึงดวงจันทร์ได้?(เมื่อศกที่แล้วพ.ศ.?๒๕๑๒) ? วิชาเหล่านี้เป็นวิชาทางโลก หรือวิชาภายนอก ส่วนวิชาภายในหรือวิชชา คือความรู้สัจจะ?(ความจริง)?ภายในตนเองจะยังบกพร่องอยู่ทั่ว ๆ ไป... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมโอวาทเพื่อพระนิพพาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อาทิตย์, 27 มิถุนายน 2010
ธรรมโอวาทเพื่อพระนิพพาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง) พ่อสอนลูก ๑. ขอลูกรักจงรักษากายไว้ด้วยดี อย่าเอากายไปฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกามและจงรักษาวาจาไว้ให้ดี อย่าพูดปดมดเท็จที่ ไม่ตรงความจริง อย่าพูดคำหยาบหรือด่าคนอื่น อย่าใช้วาจาเป็นเครื่องทำลายความสามัคคี คือยุให้คนแตกร้าวกัน อย่าใช้วาจาเหลว ไหลไร้ประโยชน์... อ่านเพิ่มเติม...