Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

พิจารณาขันธ์ 5

alt

อริยสัจก็ดี วิปัสสนาญาณ 9 ก็ดี ก็คือพิจารณาขันธ์ 5 ได้แก่ร่างกาย

ให้พิจารณาร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกาย

ร่างกายไม่มีในเรา เราจะไปมัวเมาร่างกายเพื่อประโยชน์อะไร

นี่เพราะว่าอะไร เพราะว่าร่างกายเกิดแต่ละชาติมันไม่เที่ยง

ไม่มีการทรงตัว แล้วก็มีความทุกข์ เพราะการงานทุกอย่างทุกข์

เพราะอารมณ์กระทบกระทั่งแล้วในที่สุดก็พังสลายลง

ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่หาไว้ เราตายแล้วไม่เคยจะติดตามเราไป

เราเชื่อพระพุทธเจ้าไหมล่ะ ถ้าไม่เชื่อก็ลองใช้ปุพเพนิวาสานุสสติญาณดู

เราก็จะรู้ว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติ เป็นอะไรมาบ้าง มีทรัพย์สินเท่าไร มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร

มีผัวมีเมียเป็นยังไง มีลูกเป็นยังไง แล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไปทางไหนหมด

นี่ ญาณต่าง ๆเป็นพยานได้ดี ในเมื่อเราได้ญาณต่างๆ เหล่านี้แล้ว

ถ้าเราสงสัยเราใช้ญาณเป็นเครื่องพิสูจน์?

พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงกล่าวว่าถ้าทำได้ถึงระดับนี้แล้ว อย่างเลว 7 ปี เป็นพระอรหันต์

มีอารมณ์ดีสักนิด ไม่เกิน 7 เดือน เป็นพระอรหันต์ คำว่าเจ็ดปีนี่ ไม่เกินนะ

ถ้ามีอารมณ์ดีมาก ก็ไม่เกิน 7 วันเป็นพระอรหันต์

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - จุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ (ตอน ๒)
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2009
จุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ (ตอน ๒) ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? วันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องดาวถุงดำ? คำว่าดาวถุงดำ? หรือว่าโลกถุงดำ??? ก็ตามใจชอบ? แต่ว่าวันก่อนก็ลืมอธิบายไปว่า? เมื่อมาถึงโลกนี้แล้ว พระท่านอธิบาย บอกว่า โลกนี้? เขาเรียกว่า ชินโลก? คือ โลกที่มีความชนะ? ชนะโลกต่าง? ๆ ทั้งนี้เพราะอะไร? เพราะโลกต่าง ๆ ที่เป็นโลกทีมีความเล็กกว่า?... อ่านเพิ่มเติม...
มหาปนาทชาดก
อังคาร, 09 พฤศจิกายน 2010
มหาปนาทชาดก มหาปนาทชาดกนี้มีเนื้อความว่า สมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ทรงพระปรารภอานุภาพของ?พระภัททชิ เถระ จึงทรงแสดงซึ่งชาดกนี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระมหามุนีเสด็จจำพรรษาอยู่ในกรุงพาราณสี ทรงดำริว่าจะสงเคราะห์ ภัททชิกุมาร จึงเสด็จไปสู่ภัททิยนคร ประทับอยู่ในชาติยาวันตลอดไตรมาส... อ่านเพิ่มเติม...
ค่า รู้ชีวิต พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อังคาร, 30 มีนาคม 2010
ค่า รู้ชีวิต ??????????? จากพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเพื่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในเรื่องของการรู้จักปรับตัว ให้พร้อมรับ และพร้อมแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการจัดสรรชีวิต ให้ดำรงอยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักคุณค่าของสิ่งของและทรัพย์สินที่หามาได้ ด้วยวิจารณญาณ รอบคอบ มีสติ... อ่านเพิ่มเติม...
วาง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
? บ่ ต้องดีใจ?บ่ ต้องเสียใจ ดีก็ช่าง?ร้ายก็ช่าง เทศน์ที่สั้นที่สุด วาง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย ? ? 
ค่าของความดี
ศุกร์, 06 มกราคม 2012
? พวกเราจะต้องรู้จักค่าของเวลา ค่าของความดี ค่าของสัจธรรม อย่าถืออารมณ์ใจฟุ้งเฟ้อเป็นเรื่องสำคัญ วันเวลาล่วงไปวินาทีหนึ่งต้องคิดว่าเราได้อะไรขึ้นมาบ้าง เราดีหรือเลว ถ้าเราเลว เราก็เสียท่าอบายภูมิ ในวินาทีหนึ่งถ้าเราดีหรือเราเลว ถ้าเราเลว เราก็เสียท่าอบายภูมิ ในวินาทีหนึ่ง ถ้าเราก็สามารถพ้นอบายภูมิได้เป็นอันดับต่ำ... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๒๙. มรณัสสติ
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
มรณัสสติ โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลและสมาทานพระกรรมฐานแล้ว ต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิ คำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจมั่น ก็ตั้งใจไว้เฉพาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคือระยะนี้ที่สอนกันมาเป็นพื้นฐานคือให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามกำหนดจิตให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออก... อ่านเพิ่มเติม...
พระพุทธประทานธรรม
เสาร์, 06 กุมภาพันธ์ 2010
พระพุทธประทานธรรม โดย? หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ทุกคนพึงทำจิตให้มั่นคงในความดีทั้งหมด มีศีล สัจจะ มีวิริยะ ความเพียร เอาชนะความโกรธ ความโลภ ความหลงใหลในโลกสมบัติซึ่งเป็นของไม่จริง ของจริงคือพระนิพพาน เป็นของมีความสุข ไม่สูญสลายดังที่คนคิดกัน ขันธมาร คือ กายกับประสาท อารมณ์ติดทางโลกทั้งหลาย คอยดึงจิตเราที่อาศัยกายชั่วคราวนี้ให้คิดผิด ทำผิด พูดผิด... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมเก่าแต่ปางก่อน
อาทิตย์, 20 มิถุนายน 2010
กรรมเก่าแต่ปางก่อน แม่ชีฉลอง มากทอง ....มีความเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาล้วนมีกรรมติดตัว แต่จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเป็นอีกเรื่องหนึ่ง… หลวงพ่อชื่น หรือพระอธิการชื่น จิตวันโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ประชาราษฎร์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ท่านเป็นพระเกจิฯ ที่มีชื่อเสียงทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมาก... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมกับจิต (อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๘)
จันทร์, 29 ตุลาคม 2012
? อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๘ กรรมกับจิต อย่าให้มีความประมาท จงพากันสร้างคุณงามความดี มีการให้ทาน มีการรักษาศีลของฆราวาส พวกฆราวาสก็ดี ให้ถือศีลห้า ศีลแปด วันเจ็ดค่ำ แปดค่ำ สิบสี่ค่ำ สิบห้าค่ำ เดือนหนึ่งมีสี่หน อย่าให้ขาด ให้มีความตั้งใจ เรื่องเข้าวัดฟังธรรม รักษาศีล ภาวนา อันนี้เป็นทรัพย์ภายในของเรา การรักษาศีลเป็นสมบัติภายในของเรา... อ่านเพิ่มเติม...
ธารแห่งธรรม หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (๒)
เสาร์, 05 ธันวาคม 2009
? ธารแห่งธรรม หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (๒) ที่เกิดภพน้อยภพใหญ่ กว่าบารมีจะแก่กล้าตรัสรู้ การก่อสร้างบารมีก็ดี การตรัสรู้ก็ดี ล้วนแต่ทำกรรมที่ดี ในมนุษย์ทั้งนั้น แม้นรกเปรตอสุรกายก็ดี ล้วนแต่ทำชั่วในมนุษยโลกนี้ทั้งนั้น? พระอริยเจ้าจิตของท่านแนบสังขาร ในอวัยวะสังขารของท่านแปรอยู่เสมอ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐ - ๑. พุทธานุสสติกรรมฐาน - ระลึกตามแบบ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
ระลึกตามแบบ ระลึกตามแบบ หมายความท่านผู้ใดจะนั่งนอนระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า โดยยก เอาพระคุณของพระองค์มาระลึกถึง เช่น ระลึกถึงพระคุณสามประการ คือ ๑. ระลึกถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ ที่ทรงกำจัดกิเลสได้เด็ดขาด ไม่มีความชั่วเหลืออยู่ ในพระกมลสันดาน พระองค์ทรงบริสุทธิ์ผุดผ่องจริง ๆ เป็นความดีที่เราควรปฏิบัติตาม ๒.... อ่านเพิ่มเติม...
สอนศิษย์แบบเข้มข้น ,ให้ไปขี้เยี่ยวใส่ต้นมะม่วง
อังคาร, 26 มกราคม 2010
สอนศิษย์แบบเข้มข้น ,ให้ไปขี้เยี่ยวใส่ต้นมะม่วง หลวงปู่เจี๊ยะ...พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง ๑๖ ( ตอน ๒ ) จาก หนังสือ ประวัติ พระครูสุทธิธรรมรังษี หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดประทุมธานี ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๑๙ พระอาจารย์เจี๊ยะและพวกพระที่อาสาเป็นศิษย์ (ได้กลายเป็นศิษย์ แบบเต็มตัว)... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - ๙. อานาปานานุสสติกรรมฐาน - ฐานที่กำหนดรู้ของลม
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? ฐานที่กำหนดรู้ของลม ฐานกำหนดรู้ที่ลมเดินผ่านมี ๓ ฐาน คือ ก. ฐานที่ ๑ ท่านให้กำหนดที่ริมฝีปาก และที่จมูก เมื่อหายใจเข้า ลมจะกระทบที่จมูก เมื่อหายใจออกลมจะกระทบที่ริมฝีปาก ข. ฐานที่ ๒ หน้าอก เมื่อลมผ่านเข้าหรือผ่านออกก็ตาม ลมจะต้องกระทบที่หน้าอก หมายเอา ภายใน ไม่ใช่หน้าอกภายนอก ลมกระทบทั้งลมเข้าและลมออกเสมอ ค. ศูนย์ที่ท้องเหนือสะดือนิดหน่อย... อ่านเพิ่มเติม...
ทางสายสู่พระนิพพาน - อนุโลมและปฏิโลม
จันทร์, 24 สิงหาคม 2009
อนุโลมและปฏิโลม สำหรับเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้ว สำหรับวันนี้ก็จะพูดเรื่องอนุโลมและปฏิโลม เพราะว่าย้อนถอยหลังไปตั้งแต่ต้นถึงอนาคามีเพื่อเป็นการสำรวมจิต การปฏิบัติพระกรรมฐานเขาต้องปฏิบัติกันแบบนี้ เพราะว่าสำหรับวันนี้หรือขณะนี้เราทำถึงอะไร... อ่านเพิ่มเติม...
มหาโลกุตรคุณ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
อาทิตย์, 11 กรกฏาคม 2010
? ? ? ? มหาโลกุตรคุณ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ. คำชะอี จ. มุกดาหาร 12 พฤศจิกายน 2536 ? พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นของสำคัญมาก เป็นของดีมาก เป็นของประเสริฐมาก เป็นของมีคุณค่ามาก ในสรรพไตรโลกธาตุ แผ่นดิน แผ่นน้ำ แผ่นไฟ แผ่นลม ตลอดทุกสิ่งสรรพ ที่มีวิญญาณครองสิงก็ดี ที่ไม่มีวิญญาณครองสิงก็ดี จะนับถ้วนหรือไม่ถ้วนก็ตาม เม็ดทรายในท้องมหาสมุทร... อ่านเพิ่มเติม...