Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ทิพจักขุญาณ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

?alt

ทิพจักขุญาณ นี่ถ้าหากว่าจะดูกันให้แจ่มใสจริง ๆ รู้กันให้แจ่มใสจริง ๆ

ก็ต้องทำจิตของเราเข้าสู่อารมณ์วิปัสสนาญาณ แล้วอารมณ์วิปัสสนาญาณนี้

ต้องว่ากันให้ตรง ๆ จริงนะ อย่าปัสฯ ส่งเดช ถ้าปัสฯ ส่งเดชไม่มีผล

ถ้าเราได้ทิพจักขุญาณเสียแล้ว การปัสฯ ส่งเดชย่อมไม่มี นี่สำหรับคนดีนะ

แต่คนที่เหลิงแล้วก็ใช้อะไรไม่ได้เหมือนกันบางทีพอได้ทิพจักขุญาณแล้วก็เหลิง

นึกว่าตัวเป็นผู้วิเศษความจริงยังไม่พ้นนรก ถ้าเหลิงเสียหน่อยเดียวฌานโลกีย์มันก็จะเสื่อม

ทิพจักขุญาณมันก็จะสูญ ทีนี้ก็เหลือแต่อุปาทาน

พวกเหลือแต่อุปาทานหรือได้ทิพจักขุญาณใหม่ ๆ จะมีอุปาทานกันมาก

เห็นเทวดาหัวเป็นช้าง นี่อย่างนี้ก็มี เห็นเทวดาไม่ใส่เสื้อเสียบ้างก็มี

อะไรอย่างนี้เป็นต้นเห็นพระจุฬามณีเป็นอิฐเป็นปูน หรือเป็นทองคำ

อย่างนี้ยังใช้ไม่ได้นะเขาไม่ใช้กันเลย เป็นอารมณ์จิตที่เลวมากเรียกว่า

เลวจนใช้ไม่ได้ ถ้าจะเป็นการตรวจคะแนนในสนามหลวง

จะให้สักกี่ร้อยศูนย์ก็ยังไม่พอกับความเลว ทีนี้ความจริงมันก็ดีบ้างแล้วเหมือนกัน

แต่ดีไม่ถึงดี ถ้าไปเทียบกับระบบของความดีเข้าก็เลวมาก

เพราะฟั่นเฝือเห็นไม่ตรงกับความเป็นจริง

โอวาทหลวงพ่อ เล่ม 1 ข้อ 156/64


รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ผู้สละโลก(๗)..พระพระอนุรุทธะ : มงกุฎเพชรและหมวกฟาง
จันทร์, 29 ตุลาคม 2012
ผู้สละโลก(๗)..พระพระอนุรุทธะ : มงกุฎเพชรและหมวกฟาง ประวัติของพระพระอนุรุทธะ โดยย่อ ผู้เป็นเลิศในบรรดาผู้มีทิพยจักษุ พระอนุรุทธะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะ ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะ ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ ประสูติร่วมพระมารดาเดียวกัน ๓ พระองค์ คือ พระเชฏฐา (พี่ชาย) พระนามว่า มหานามะ พระกนิฏฐภคินี (น้องสาว) พระนามว่า โรหิณี รวมเป็น ๓... อ่านเพิ่มเติม...
พระ พุทธเจ้าสอนสมาธิพระอนุรุทธ
อังคาร, 20 กรกฏาคม 2010
พระ พุทธเจ้าสอนสมาธิพระอนุรุทธ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ๘. อุปักกิเลสสูตร (๑๒๘) [๔๓๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้-สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารโฆสิตาราม เขตพระนครโก สัมพี สมัยนั้นแล พวก ภิกษุในพระนครโกสัมพีเกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันเสียด สีกันและกันด้วยฝีปากอยู่ ฯ[๔๔๐] ครั้งนั้นแล ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา
เสาร์, 30 เมษายน 2011
ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา พระเถระรูปนี้ ได้บำเพ็ญบุญสมภารไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ สั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้น ๆ ไว้เป็นอันมาก และการที่พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นเอตทัคคะเช่นนั้น ด้วยเหตุ ๒ ประการคือ... อ่านเพิ่มเติม...
หลักค้ำประกัน พระครูสุวัณโณปมคุณ (หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส) น้อมเข้ามาในตน
อาทิตย์, 28 พฤศจิกายน 2010
หลักค้ำประกัน พระครูสุวัณโณปมคุณ (หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส) วัดถ้ำกกดู่ ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี น้อมเข้ามาในตน เทศนาทั้งหมดก็ดี? ครูบาอาจารย์เทศนาสอนสั่งก็ดี? แล้วน้อมนำทำให้เป็นโอปนยิโก การน้อมเข้ามาในตน ให้เห็นด้วยตน? เห็นได้รู้ ได้ด้วยนั้นจัดเป็นคุณธรรมสำหรับตัวเราเอง พิจารณาในเรื่องนี้ เห็นเข้าใจในเรื่องนี้ รู้แจ้งเห็นจริง?... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา (ตอนที่ ๕) - พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ
อังคาร, 05 ตุลาคม 2010
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา? ? (ตอนที่ ๕) - พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ?? ? พระธรรมเจดีย์ ทำไมคนเราเวลาไข้หนักใกล้จะตาย ก็ทำบาปกรรมความชั่วอะไรไม่ได้แล้ว จะกล่าววจีทุจริต ปากก็พูดไม่ได้ จะล่วงทำกายทุจริต มือแลเท้าก็ไหวไม่ได้แล้ว ยังเหลือแต่ความคิด นึกทางใจนิดเดียวเท่านั้น ทำไมใจประกอบด้วยนิวรณ์... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๑๗ - ปักกลดที่เขาชอนเดื่อ (๒)
พุธ, 17 มิถุนายน 2009
ปักกลดที่เขาชอนเดื่อ (๒) หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๑๗ ? ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้ เป็นวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๓ ก็ขอคุยกันที่พระพุทธบาท เรื่องใดที่คุยกันมาแล้ว ก็จะไม่คุยซ้ำกับในหนังสือหลวงพ่อปาน เมื่อพักอยู่ที่พระพุทธบาทแล้ว หลวงพ่อปานก็นำมาเที่ยวที่ เขาวงพระจันทร์ ย้ายกลดมาที่เขาวงพระจันทร์ ขึ้นไปปักกลดกันอยู่บนยอดเขา เวลานั้นบันไดก็ไม่มี... อ่านเพิ่มเติม...
กฏธรรมดาของธรรมะ หลวงปู่บุดดา ถาวโร
จันทร์, 31 พฤษภาคม 2010
ภูเขามันจมน้ำอยู่ เมื่อน้ำแห้งภูเขาก็ผุดขึ้น เวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นเอง นอกจากไปพบพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสาวก นั่นแหละจึงจะตรัสรู้ พ้นเกิดพ้นตาย ให้เห็นโทษของกามราคะกำหนัด รูปภายในกำหนัด รูปภายนอกกำหนัด ดับราคอนุสัยสังโยชน์ อนุสัยก็ดับลง กฎธรรมดาของธรรมะมีแต่เกิด-ดับ เรียนเท่าไรก็ลงที่กฎนี้แหละ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ? 
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐ - ๑๐. อุปสมานุสสติกรรมฐาน - ระลึกตามแบบ
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
? ระลึกตามแบบ ท่านพระพุทธโฆษาจารย์ ผู้รจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่านเป็นพระอรหันต์ขั้นปฏิสัมภิทาญาณ ท่านอธิบายถึงการระลึกถึงคุณพระนิพพาน โดยท่านยกบาลี ๘ ข้อ ไว้เป็นแนวเครื่องระลึก ดังจะนำมา เขียนไว้เพื่อเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการระลึกดังต่อไปนี้ 
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อสุภกรรมฐาน - ภาพหลอน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? ภาพหลอน นอกจากอารมณ์หลอน ก็ยังมีภาพหลอนอีก ภาพหลอนนี้ไม่มีอะไรน่ากลัว แต่เป็นภาพ ที่น่ารัก เป็นภาพคนสวยๆ บ้าง เป็นเทวดาบ้างเป็นภาพปราสาท หรือวิมานบ้างเมื่อปรากฏขึ้นก็ สร้างอารมณ์ปลาบปลื้มแก่ท่านที่ได้เห็น ขอเตือนนักปฏิบัติว่าภาพอื่นนอกจากภาพนิมิตที่ท่านกำหนด ไว้เดิมแล้วท่านอย่าสนใจเป็นอันขาด เพราะจะทำให้จิตซ่านออกจากอารมณ์สมาธิเป็นภาพลวงตา... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๔๐. จตุธาตุววัฏฐาน ๔
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
จตุธาตุววัฏฐาน ๔ สำหรับวันนี้ จะขอพูดเรื่องสมถภาวนาจนจบ คำว่าจบในที่นี้หมายความว่าจะเว้นอรูปฌานทั้ง ๔ เสีย เพราะถือว่าไม่มีความจำเป็น สำหรับวันนี้ก็จะพูดเรื่องจตุธาตุววัฏฐานสี่ หรือเรียกกันง่ายๆ ว่า ธาตุ ๔ สำหรับกรรมฐานบทนี้เป็นกรรมฐานพิจารณา ไม่ใช่กรรมฐานภาวนา คำว่าภาวนาหมายความว่า จับคาถาบทใดบทหนึ่งเข้ามาภาวนาให้จิตทรงตัว... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อจง พุทธสโร (ตอนที่ ๓)
ศุกร์, 28 กันยายน 2012
ตอนที่?๓ ? และในราวกลางปีพุทธศก 2450 หลวงพ่อจงพร้อมด้วยย่ามสองย่ามยาวศอกเศษ มีเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นกับตัวยาประเภทแก้ปวดท้อง บำรุงธาตุ ห้ามเลือด ไม้ขีดไฟ เทียนไข และกระป๋องตักน้ำเล็ก ๆ พร้อมด้วยกลดสำหรับกางนอน ในขณะธุดงค์ได้ออกเดินจาริกด้วยเท้าเปล่า โดยลำพังองค์เดียวจากวัดหน้าต่างนอกมุ่งหน้าไปสู่วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องที่ ๑๓. ถวายกระทง..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
เสาร์, 24 พฤศจิกายน 2012
๑๓. ถวายกระทง ปกติ คืนวันเพ็ญเดือนสิบสองจะมีการลอยกระทงตามแม่น้ำต่างๆ แต่ในคณะศิษย์ของหลวงปู่ดู่นั้น จะนำกระทงมาถวายท่าน ซึ่งเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่ง ผู้เขียนและหมู่คณะได้มีโอกาสนำกระทงไปถวายกับท่าน ซึ่งในคณะนี้ส่วนใหญ่เป็นนักปฏิบัติ เคยมีผู้สงสัยกราบเรียนหลวงปู่ว่า “เห็นมีผู้นำกระทงมาถวายกับหลวงปู่มากมาย ทำไมหลวงปู่ไม่ลอยในน้ำหรือ”... อ่านเพิ่มเติม...
นึกถึงบุญไม่ออก
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2011
? นึกถึงบุญไม่ออก ผู้ถาม บางทีมันเพี้ยนไป นึกถึงบุญไม่ออกครับ หลวงพ่อ เป็นธรรมดา บางครั้งอารมณ์มันดี อย่างนี้จริงๆ เหมือนกันทุกคนนะ...เหมือนกัน ไม่ใช่เฉพาะ บุคคลบางครั้งมันจะนึกถึงบุญไม่ออกก็มี ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเจริญพระกรรมฐาน ฝึกจิตให้ชินไง ใช่ไหม... ฝึกจิตให้ชิน คือจับอันดับแรก พระพุทธเจ้าต้องเอาก่อน อารมณ์มันชิน คำว่าฌาน ก็คือจะได้ไม่ลืม... อ่านเพิ่มเติม...
มงคล 38 และอุทุมพริกสูตร - มงคลที่ ๑๐ "การมีวาจาสุภาษิต"
เสาร์, 15 สิงหาคม 2009
มงคลที่ ๑๐ "การมีวาจาสุภาษิต" มงคลที่ ๑๐ พระพุทธเจ้าตรัสเป็นบาลีว่า?สุภาษิตา จ ยาวาจา เอตมฺมํคลมุตฺตมํ?อีตรงนี้ต่อ อีตรงไหนที่ไม่ได้ต่อละ คุณเสริมช่วยต่อให้มันเต็มด้วยนะ ตัวบาลีมีอยู่ตรงไหนละก็ช่วยต่อให้มันเต็ม ใช้เอตัมมังคลมุตตมังใส่เข้าไปด้วย แต่ที่ให้ต่อนี้ไม่ใช่จะกลัวเขาหาว่าคนพูดบกพร่องหรอก เขาจะได้ไม่สะดุดใจมากนัก... อ่านเพิ่มเติม...
พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ) ๒. ณ สัณฐาคารแห่งนครกบิลพัสดุ์
พุธ, 30 พฤศจิกายน 2011
? ๒. ณ สัณฐาคารแห่งนครกบิลพัสดุ์ พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ) ? นับถอยหลังจากเวลาที่พระอานนท์รับเป็นพุทธอุปฐากไปเป็นเวลา ๕๕ ปี ในพระราชวังอันโอ่อ่าของกษัตริย์ศากยราช มีการประดับประดาประทีปโคมไฟเป็นระย้าสว่างไสวไปทั่วเขตพระราชวัง พระเจ้าสุทโธทนะอนุชาแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงกบิลพัสดุ์ มีพระพักตร์แจ่มใสตลอดเวลา... อ่านเพิ่มเติม...