Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

จงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต

alt

♦♦พระพุทธพจน์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ธิดานายช่างทอหูกที่เมืองอาฬวีว่า

ท่านทั้งหลายชีวิตคือการทรงอยู่ เป็นของไม่เที่ยง ความตายเป็นของเที่ยง

ทุกคนเกิดมาแล้ว ต้องประสบกับความตายแน่นอน

ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต จงรีบทำความดีเสียแต่วันนี้และเดี๋ยวนี้♦♦

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี)

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

สมถะหรือวิปัสสนาก่อน
อังคาร, 13 เมษายน 2010
?พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ? สมถะหรือวิปัสสนาก่อน ? ปัญหา?การเจริญกรรมฐานมี๒อย่างคือ สมถะ และวิปัสสนา ใน ๒ อย่างนี้ จะเจริญสมถะก่อนหรือวิปัสสนาก่อน??จะเจริญควบคู่กันไปจะได้หรือไม่ พระอานนท์ตอบว่า?"...ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องหน้า (หรือ)... เจริญสมถะมีวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้า(หรือ)...เจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป...มรรคย่อมเกิด... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา
จันทร์, 09 กันยายน 2013
ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทมีอารมณ์จิตคิดไว้เสมอว่า เราจะไม่สนใจกับจริยาของบุคคลอื่น โดยจะไม่ไปก้าวก่ายกับจริยาของใคร ไม่เข้าไปอิจฉาริษยาบุคคลอื่น ว่าบุคคลนี้กินมากเกินไป นอนมากเกินไป หลงในลาภสักการะเกินไป บำเพ็ญเพียรดีเกินไป อย่างนี้เป็นต้น ถือว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าจิตเราไปยุ่งกับเขาแสดงว่าเรานิยมอบายภูมิ... อ่านเพิ่มเติม...
ประสบการณ์ทางธรรม ความอัศจรรย์มีจริง !
เสาร์, 30 ตุลาคม 2010
ประสบการณ์ทางธรรม ความอัศจรรย์มีจริง ! ??“ ถ้าหลวงตาสั่งให้ไปตาย? หนูก็จะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ? เพราะหลวงตาเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่แก่หนู?? หากหลวงตาไม่ช่วยหนูไว้? หนูก็คงตายไปตั้งแต่วันที่? 19? มกราคม? แล้ว?? ตอนนี้หนูก็ได้กำไรมา? 1? เดือนแล้วค่ะ ”? ข้าพเจ้าลั่นวาจาก้องกังวานถวายชีวิตแด่องค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน? พระผู้เป็นยิ่งกว่า? “พ่อแม่ครูอาจารย์”?... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจิต นี้ (สมเด็จพระญาณสังวร)
ศุกร์, 26 มีนาคม 2010
เรื่องจิต นี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ? บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหลวงพ่อธุดงค์ ธุดงค์ภาคอีสาน ตอนที่ ๒
ศุกร์, 28 สิงหาคม 2009
ธุดงค์ภาคอีสาน? ตอนที่ 2จาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้ วันที่ 20 พฤษภาคม 2534 หลังจากที่ห้ามบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้ว? คนทั้งหมดก็พากันขับไล่คน 2 คนไป?? ก็ถามว่า คน 2 คน เป็นคนที่นี่ หรือที่ไหน? ชาวบ้านบอกว่า? ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย? ก็มีอยู่ 2-3 คน? บอกว่า ผมจะต้องตามล้างให้ได้คนนี้ ก็เลยบอกว่า โยม อย่าทำเลย?... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกประหลาด ตอนที่ ๗ สุดท้าย
อาทิตย์, 08 พฤศจิกายน 2009
? บันทึกประหลาด ตอนที่ ๗ สุดท้าย การ ป่วยของฉันค่อยเป็นค่อยไป ความอ่อนเพลียเข้ามาครอบงำมากขึ้น แม่ได้พยายามหาหมอ มารักษาแต่อาการไม่ดีขึ้น แต่ยังไม่ล้มหมอนนอนเสื่อ ที่สุดก็ได้ให้หมอฝรั่งชาติเยอรมันเป็นผู้รักษา เพราะเมื่อครั้งนายฝรั่งสองสามีภรรยาเคยรักษาเป็นหมอประจำบ้านและเคยแนะนำ ไว้ว่า ต่อไปหาก เจ็บไข้ก็ให้ไปรับหมอคนนี้มารักษา... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - วิปัสสนาญาณ ๙ - ๕. นิพพิทานุปัสสนาญาณ
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
? ๕. นิพพิทานุปัสสนาญาณ ญาณนี้ท่านให้พิจารณาให้มีความเบื่อหน่ายจากสังขาร เพราะสังขารเกิดแล้วดับ ในที่สุดนี้ประการหนึ่ง สังขารมีความดับเป็นปกติทุกวันเวลา หรือจะว่าทุกลมหายใจเข้าออกก็ไม่ผิด นี้ประการหนึ่ง สังขารเป็นภัย เพราะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเป็นปกติ และทำลายในที่สุดประการหนึ่ง สังขารเต็มไปด้วยความทุกข์และโทษประการหนึ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
กฏของกรรม เล่ม ๓ - ตอนที่ ๑. อาลัยหลวงพ่อปาน
พฤหัสบดี, 12 กรกฏาคม 2012
? อาลัยหลวงพ่อปาน จาก หนังสือ กฎของกรรม เล่ม ๓ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย เสียงเพลงที่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้ฟังอยู่เวลานี้ เป็นเสียงสัญญลักษณ์แห่งการมรณภาพ ทั้งนี้ก็เพราะว่า เสียงเพลงประเภทนี้ เป็นเพลงไทย แต่ว่าชาวไทยทั้งหลายเรียกกันว่า เพลงมอญ การเปิดเพลงประเภทนี้ขึ้นมา มีความประสงค์อะไร... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - จิตเข้าสู่ฌาน - อารมณ์ฌาน
พุธ, 03 ตุลาคม 2012
? ? อารมณ์ฌาน เมื่อเข้าบวชได้ ๓ วันนับตั้งแต่วันออกบวช หลวงพ่อปานท่านสั่งให้รักษาลมหายใจเข้าออก ท่านถือ เป็นหลักใหญ่ ก่อนภาวนาท่านให้ปลงขันธ์ ๕ ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ต้องอธิบายนะ และสอนให้ใคร่ครวญอารมณ์ชั่วที่เกาะใจให้ระงับเสียชั่วคราว คือ นิวรณ์ ๕ ได้แก่ การพอใจในรูปสวย เสียงเพราะหรือเสียงประจบเอาใจ กลิ่นที่ชอบใจ... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธาปทาน ว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า
ศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2010
พระสุตตันตปิฎก ?เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พุทธวรรคที่ ๑ พุทธาปทานที่ ๑ ว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า [๑] พระอานนท์เวเทหมุนี มีอินทรีย์สำรวมแล้วได้ทูลถามพระตถาคตผู้ประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันว่า ได้ทราบว่า พระสัพพัญญูพุทธเจ้ามีจริงหรือ... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อธุดงค์ - ฝึกธุดงค์ - ป่า อ.ศรีประจันต์ ตอนที่ ๔
ศุกร์, 31 กรกฏาคม 2009
ป่า อ.ศรีประจันต์ ตอนที่ ๔ ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย? เมื่อตอนที่แล้วมาหยุดอยู่ที่ดอนเจดีย์? ครั้นมาถึง ดอนเจดีย์คุณลุงก็เล่าความเป็นมาตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดว่า ท่านรู้ว่าพระองค์นั้นเป็น พระอรหันต์ท่านก็ประกาศด้วยว่า? ท่านเป็นลูกศิษย์ แล้วท่านก็ถามว่า? พวกท่านจะอยู่ที่ดอนเจดีย์นี่ หรือว่าจะไปไหน ก็บอกว่า ใกล้บ้านเกินไป?... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๔๖. ใช้ปัญญาคุมศีลและสมาธิ
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
ใช้ปัญญาคุมศีลและสมาธิ โอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแล้ว ต่อไปนี้เป็นโอกาสที่จะชำระจิตให้หมดจากกิเลส คือการที่เราจะชำระจิตจากกิเลสเบื้องสูง หรือว่ากิเลสใหญ่ให้ออกไปจากจิต คราวนี้เราต้องมาดูกิเลสประจำใจ ที่เรียกว่ากิเลสเล็กยังมีอยู่ในใจหรือเปล่า นี่การเจริญพระกรรมฐาน ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก... อ่านเพิ่มเติม...
ชีวิตนี้น้อยนัก (จบ) สมเด็จพระสังฆราช
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
ชีวิตนี้น้อยนัก (จบ) พระธรรมเทศนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อมั่นใจในความดำรงอยู่อย่างยั่งยืนนิรันดรแห่งพระพุทธบารมี หรือคุณธรรมของพระพุทธองค์และของครูบาอาจารย์สำคัญทั้งหลาย ที่ท่านไกลแล้วจากเครื่องกิเลสเศร้าหมอง พุทธศาสนานิกทั้งหลายผู้มีสัมมาปัญญา-สัมมาทิฐิ ก็ควรเร่งปฏิบัติพระพุทธศาสนา... อ่านเพิ่มเติม...
กายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้ออิริยาบถและปฏิกูล
เสาร์, 29 พฤษภาคม 2010
กายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อนี้ ว่าด้วยอิริยาบถ และ ปฏิกูล โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านสาธุชนทั้งหลาย วันพุธนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบกับท่านสาธุชนตามปกติ วันนี้เห็นจะเข้าเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรได้แล้ว เพราะว่า เรื่องเตวิชโชได้จบมาแล้ว สำหรับมหาสติปัฏฐานสูตรตอนที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นเรื่องเบาๆ ขอบรรดาพระคุณเจ้าและญาติโยมพุทธ บริษัทที่รัก... อ่านเพิ่มเติม...
ความตายเป็นของเที่ยง ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง จาก หนังสือ พ่อรักลูก (พิเศษ)
อาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2011
? ? ความตายเป็นของเที่ยง ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงจงจำไว้ให้ถึงที่สุด เมื่อจำไว้ทุกวัน ลืมตาขึ้นมาเช้ามีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราอาจจะไม่ได้กินข้าวเช้า อาจจะตายก่อนก็ได้ ความตายไม่มีนิมิต ความตายไม่มีเครื่องหมาย ถ้าเราตายเลว ก็ดูตัวอย่างสัตว์ในอบายภูมิ มีนรกและเปรตเป็นต้นก่อนจะตายถ้าเราทำความดี... อ่านเพิ่มเติม...