Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

พรหมวิหาร 4

alt

ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนพยายามทรงอารมณ์จิตให้อยู่ใน?พรหมวิหาร?4?เป็นปกติ คือว่า

เราจะมีความรักในคนอื่นและสัตว์อื่นนอกจากตัวเรา เสมอด้วยตัวเรา

เราจะมีความสงสารเกื้อกูลเขาให้เป็นสุขตามกำลังที่เราพึงจะทำได้

เราไม่มีอารมณ์อิจฉาริษยาบุคคลอื่น เห็นใครได้ดีพลอยยินดีตาม

?

ถ้าสิ่งใดเป็นเหตุเกินวิสัยด้วยอำนาจกฎของกรรมหรือกฎของธรรมดาเกิดขึ้น เราจะไม่มีความหวั่นไหวในจิต นี่อารมณ์อย่างนี้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททรงไว้ได้ ก็จัดว่าเป็นศูนย์กำลังใจที่มีความสำคัญที่สุดอันจะพึงก้าวเข้าไปสู่ความดี

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

มูลกรรมฐาน (หลวงปู่มั่น)
อังคาร, 10 สิงหาคม 2010
มูลกรรมฐาน โดย หลวงปู่มั่น ?? ? ? ? ? กุลบุตรผู้บรรพชาอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้แล้ว ใครเล่าไม่เคยเรียนกรรมฐานมา บอกได้ทีเดียวว่าไม่เคยมี พระ อุปัชฌาย์ทุกองค์เมื่อบวชกุลบุตรจะไม่สอนกรรมฐานก่อนแล้วจึงให้ผ้าภายหลังไม่มี ถ้าอุปัชฌาย์องค์ใดไม่สอนกรรมฐานก่อน อุปัชฌาย์องค์นั้นดำรงความเป็นอุปัชฌายะต่อไปไม่ได้... อ่านเพิ่มเติม...
เลือดแม่เพื่อลูก
ศุกร์, 06 สิงหาคม 2010
? เลือดแม่เพื่อลูก เลือดแม่เพื่อลูก? สมัยหนึ่ง ที่การคมนาคมทางบกและทางอากาศยังไม่สะดวก เวลาจะเดินทางไปไกลๆ ผู้คนส่วนใหญ่จึงนิยมโดยสารเรือเดินทะเล มี เรื่องเล่าว่า มีเรือขนส่งผู้โดยสารทางทะเลลำหนึ่ง ได้นำผู้โดยสารมีจำนวนนับร้อยมุ่งหน้าสู่ทะเลใหญ่ ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ ปรากฏว่า เมื่อเรือไปถึงกลางทะเล เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็บังเกิดขึ้น... อ่านเพิ่มเติม...
วันวิสาขบูชา
ศุกร์, 28 พฤษภาคม 2010
วันวิสาขบูชา? ?ความ หมายของ วันวิสาขบูชาคำว่า?วิสาขบูชา?ย่อมาจากคำว่า "วิสาข ปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือน วิสาขะ" ดังนั้น?วิสาขบูชา?จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 การ กำหนด วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา ตรง กับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ... อ่านเพิ่มเติม...
พระโปฐิลเถระ
พุธ, 06 มกราคม 2010
หลวงพ่อพระราชพรมยาน เรื่องพระโปฐิลเถระ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท สำหรับคืนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเถร ใบลานเปล่า ก็หมายความว่า เป็นผู้ทรง พระไตรปิฏก แต่ปาก แต่ว่าจริยาไม่เคยประพฤติตาม พระ ไตรปิฏก แต่ความจริงเรื่องนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ไม่ใช่มี สมัยนี้ก็มีเหมือนกัน ... อ่านเพิ่มเติม...
อนุโมทนา และจุไรเที่ยวชั้นจาตุมหาราช จากหนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๑๑
อาทิตย์, 27 กันยายน 2009
? ?อนุโมทนา และจุไรเที่ยวชั้นจาตุมหาราช จากหนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๑๑ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านผู้อ่าน และท่านผู้ฟังทั้งหลาย สำหรับรายการต่อไปนี้ เป็นรายการ อนุโมทนา หรือการให้พร คือว่า วันที่บันทึกวันนี้เป็น วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๒ กำลังจะเข้าปี พ.ศ. ๒๕๓๓ แต่ทว่าพรวันนี้ ที่จะกล่าวในฉบับนี้ ถือว่าเป็นพรที่ให้แก่บรรดาท่านผู้อ่าน... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ) - ความสำคัญของพระจาตุจอมกิตติ
ศุกร์, 27 กรกฏาคม 2012
ความสำคัญของพระจาตุจอมกิตติ ตัดตอนมาจากเทปสรุปผลการท่องเชียงแสน ลูกรักทั้งหลายจากรายงานผลการไปนมัสการปูชนียสถานพระธาตุจอมกิตติ และพระธาตุดอยตุง ตลอดจนบ้านเกิดเมืองเดิมที่เราตั้งประเทศไทยของบรรดาลูกรักทั้งหลายซึ่งสถานที่แห่งนี้ เชียงแสน หรือโยนกนคร ในสมัยที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับบนดอยน้อย... อ่านเพิ่มเติม...
ถ้าไม่อยากจม ให้เชื่อพระพุทธเจ้านะ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
...หากว่าผู้ใดจะมาตัดคอเรา ถ้าเป็นเพราะเชื่อตามพระพุทธเจ้าว่า ...บาปบุญ นรกสวรรค์ พรหมโลก นิพพาน.. มี เรายอมให้ตัดเลย ...นี่แหละ ศาสนาเปิดเผยมากี่กัปกี่กัลป์แล้ว สอนชาวเราทั้งหลาย ให้เชื่อเถิด ถ้าไม่อยากจม ให้เชื่อพระพุทธเจ้านะ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ? 
คำพ่อสอน รู้ทุกข์
อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2010
? ? อริยสัจเขาสอน 2 อย่างเท่านั้น สำหรับอีกสองอย่าง ไม่มีใครเขาสอนหรอก อย่างนิโรธะแปลว่าดับอันนี้มันตัวผล ไม่ต้องสอน มันถึงเอง มรรคคือปฏิปทา เข้าถึงความดับทุกข์ มันก็ทรงอยู่แล้ว คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นี่อริยสัจ เข้าตัดสองตัว คือ ทุกข์กับสมุทัยนี่เท่านั้น หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ?  
จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - จุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ (ตอน ๕)
เสาร์, 21 พฤศจิกายน 2009
จุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ (ตอน ๕)... อ่านเพิ่มเติม...
แนวทางการปฏิบัติธรรม พระโพธิญาณเถร ( หลวงปู่ชา สุภัทโท )
อาทิตย์, 22 พฤศจิกายน 2009
แนวทางการปฏิบัติธรรม พระโพธิญาณเถร? ( หลวงปู่ชา สุภัทโท ) พระสุญฺโญฺภิกขุ พระภิกษุชาวอเมริกัน จดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อลาสิกขาแล้ว ท่านได้พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน ต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทยและหลวงพ่อชาให้พระวีรพล เตชปญฺโญ แห่งวัดหนองป่าพงสอบทาน แล้วจึงได้พิมพ์ภาษาไทยพากเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐาน ๑.... อ่านเพิ่มเติม...
บุพกรรมของพระพุทธองค์
พุธ, 05 พฤษภาคม 2010
บุพกรรมของพระพุทธองค์ ความนำ พระพุทธเจ้าทรงเล่าบุพกรรมของพระองค์ ในพระชาติต่าง ๆ ๑๔ ชาติ ทรงเริ่มพระชาติแรกที่ทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า และได้ ถวายท่อนผ้าเก่าผืนหนึ่งแก่พระผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ผลแห่งทานนี้ได้เกิดแก่พระองค์ การที่ทรงเล่าบุพกรรมทั้งฝ่ายกุศลและ ฝ่ายอกุศลนี้ ก็เพื่อเป็นตัวอย่างว่า พระองค์เมื่อยังเป็นปุถุชน ... อ่านเพิ่มเติม...
จิตมนุษย์เหมือนคนบ้าหาบหิน พระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิม พุทธาจาโร
เสาร์, 18 กันยายน 2010
จิตมนุษย์เหมือนคนบ้าหาบหิน พระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิม พุทธาจาโร การฝึกสมาธิ รวมจิตรวมใจให้เข้ามาภายใน ธรรมดาจิตนี้ ดวงจิตดวงใจจริง ๆ ก็คือดวงจิตดวงใจดวงเดียวเท่านั้น คน ๆ หนึ่ง สัตว์ตัวหนึ่ง ไม่ว่าใคร มีจิตดวงเดียว จิตดวงเดียวนี่แหละ แต่ว่าความอยาก ความดิ้นรน กิเลสมันเยอะ เรียกว่ามีมาก โบราณท่านตัดออกไปจากอายตนะทั้งหลาย ว่ากิเลสนี้มีตั้งพันหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๓๙
เสาร์, 17 เมษายน 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๓๙ อย่ามองคนด้วยฐานะ อย่ามองคนด้วยศักดิ์ศรี อย่ามองคนด้วยความรู้ ความสามารถ มองคนแต่เพียงว่า สภาพของเขา เป็นวัตถุเหมือนสภาพของเรา จิตใจของเราพร้อมในการเมตตาปรานี ไม่ถือตน เขาจะมาในฐานะเช่นใดก็ช่าง ถือว่าเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกันหมดการกำหนดอารมณ์อย่างนี้ เราก็สามารถจะกำจัดตัว มานะ การถือตัวถือตนเสียได้ อวิชชา ... อ่านเพิ่มเติม...
สาเหตุ ที่พุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย
ศุกร์, 21 พฤษภาคม 2010
?สาเหตุ ที่พุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย เพราะเหตุใดพุทธศาสนาจึงเสื่อมโทรมไปจาก ประเทศอินเดียอันเป็นดินแดนเกิดของพุทธศาสนา ปัญหานี้มีคนสงสัยกัน มากแต่ก็มีส่วนน้อยที่สนใจปัญหานี้อย่างแท้จริง มูลเหตุแห่งความเสื่อมมีดังนี้ 1. เพราะแตกสามัคคี เพราะพระภิกษุสงฆ์เกิดแตก สามัคคีไม่มีความปรองดองกันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเป็นใหญ่ หลงในลาภยศสักการะ ... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่องทวนความรู้สึก
อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2009
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่องทวนความรู้สึก ปฏิบัติ ธรรมแล้วถ้ารู้สึกเบื่อครอบครัวเบื่อโลกเบื่อสงสาร อย่าไปเชื่อความรู้สึกของตัวเอง ถ้ามันเบื่อดูไปจนมันหายเบื่อ แต่ถ้าหาก พอปฏิบัติธรรมได้ธรรมเห็นธรรมแล้วนี่ มันทำให้รู้สึกเคารพบูชาพ่อแม่ปู่ย่าตายาย เมตตาสงสารครอบครัว แล้วความรัก ระหว่างครอบครัวของเรานี่ ทีแรกเรารักด้วยกิเลสตัณหา... อ่านเพิ่มเติม...