Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

จงอย่าคิดว่าเราจะทำวันเดียวสำเร็จ

alt

ในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ก็ จงอย่าคิดว่าเราจะทำวันเดียวสำเร็จ ค่อย ๆ ทำไป

สิ่งไหนบกพร่องก็พยายามระงับสิ่งนั้น และตั้งใจว่าเราจะไม่ยอมทำสิ่งนั้นต่อไป

วันหลังมันอาจจะลืมอาจจะเผลอ ๆ คิดมาได้ ก็คิดว่า ต่อนี้ไปเราจะไม่ทำอย่างนั้น

ให้ถือเป็นอธิษฐานบารมีให้ทรงตัว และมีสัจจบารมี

และก็จงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ให้สมบูรณ์แบบ

เวลาจะพูดเวลาจะทำ หรือเวลาจะคิด ก็คิดใคร่ครวญเสียก่อนว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดี

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง)

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

โทษ ของกาม
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
? โทษ ของกาม หลวงพ่อพระราชพรหมยาน นี่ เป็นอันว่าการสมาทานพระกรรมฐานจบลง ต่อแต่นี้ไปก็ขอทุกท่านพากันสำรวมใจทำจิตให้เป็น สมาธิ คือทรงสติสัมปชัญญะ กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นพื้นฐาน หายใจเข้าหายใจออกนี้เป็น พื้นฐานใหญ่ พร้อมกันนั้นก็ใช้คำภาวนาตามอัธยาศัยว่าพุทโธ ธัมโม สังโฆ หรือว่าอรหัง หรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ตามถนัด... อ่านเพิ่มเติม...
เหตุที่เจริญวิปัสสนาญาณไม่มีผล
ศุกร์, 12 มีนาคม 2010
ถ้าหากว่า ท่านไม่สามารถจะทรงอานาปานุสสติกรรมฐานได้ถึงปฐมฌาน ผลแห่งการเจริญ วิปัสสนาญาณของท่านทั้งหลาย ?จะไม่มีผลตามต้องการ เพราะจิตมีกำลังไม่พอที่จะทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหานได้  
พ ญ า น า ค กั บ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ตอนที่ ๔ ตอนสุดท้าย
พฤหัสบดี, 08 เมษายน 2010
พ ญ า น า ค กั บ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ตอนที่ ๔? ตอนสุดท้าย มนุษยโลกประเสริฐกว่านาคพิภพ พระราชาได้เห็นบ้านเมืองอันสวยงามของพญานาค จึงสอบถามและได้คำตอบจาก จัมเปยยนาคราช ว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอ ประชาชน ข้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญตบะธรรมเพราะเหตุแห่งบุตร ทรัพย์ หรือแม้เพราะเหตุแห่งอายุก็หาไม่ แต่เพราะข้าพระพุทธเจ้า ปรารถนากำเนิดมนุษย์ ฉะนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
อารมณ์พระอรหันต์ (๒) โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2009
อารมณ์พระอรหันต์ (๒)? โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสือ อริยบุคคล? ฉะนั้นเราจะต้องมีอารมณ์สัมผัสอยู่เสมอ? จะต้องไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าเราดี ความเป็นอรหันต์มีอยู่ตรงไหน?? อันดับแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนให้พิจารณา สักกายทิฏฐิ พิจารณาร่างกายคือขันธ์ ๕ ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้ง ๕ อย่างนี้ ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา ... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏาจารา...น้ำตาที่มากกว่าห้วงมหาสมุทร
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2009
ปฏาจารา...น้ำตาที่มากกว่าห้วงมหาสมุทร ครานั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ มหาวิหารเชตวัน กรุงสาวัตถี ทรงแสดงธรรมในท่าม กลางบริษัทและแล้วโดยไม่มีผู้ใดคาดคิด หญิงบ้านางหนึ่งได้ปรากฎกายขึ้น ผมของนางยาวสยายรุ่ยร่าย กระเซอะกระเซิง ร่างกายทั้งสิ้นเปลือยเปล่า ไร้อาภรณ์แม้สักชิ้นจะปิดบัง นางเดินฝ่าเข้ามาในระหว่างหมู่ ชนที่กำลังสดับธรรม... อ่านเพิ่มเติม...
ความโง่ของคนโง่ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2009
ความโง่ของคนโง่ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี? ได้เทศน์เรื่องความฉลาดมานานแล้ว วันนี้ขอได้พากันฟังเทศน์เรื่อง ความโง่? ความโง่ นั้นไม่มีขอบเขต ไม่มีใครให้ประกาศนียบัตรชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี ไม่มีเลย ทั้งๆ ที่คนก็มีโง่อยู่แล้วแต่ไม่ชอบให้คนอื่นพูดว่าตนโง่ แล้วคนที่พูดนั้นถ้าพูดด้วยความเหยียดหยามดูถูกคนอื่นก็ยิ่งโง่กว่าเขาเสียอีก?... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่จันทร์ เขมิโย กับ ปลาพระโพธิสัตว์
อาทิตย์, 14 กุมภาพันธ์ 2010
หลวงปู่จันทร์ เขมิโย กับ ปลาพระโพธิสัตว์ โพสท์ในเวปพันทิป หมวดศาสนา กระทู้ที่ Y3298099 โดยคุณ : บัวอธิษฐาน? - [ 16 ก.พ. 48 ] หลายคนคงจะสงสัยว่าการเกิดมาเพื่อบำเพ็ญบารมีเพื่อจะไปเป็นพระพุทธเจ้าใน พระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ นั้นมีจริงหรือไม่ลองอ่านเรื่องนี้แล้วพิจารณา ดู เหตุเกิดที่ จ.นครพนม ณ วัดศรีเทพประดิษฐารามโดยท่านเจ้าคุณพระเทพ สิทธาจารย์ (จันทร์ เขมิโย)... อ่านเพิ่มเติม...
พระอภิธัมมาติกาบรรยาย (๒) โดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
เสาร์, 13 พฤศจิกายน 2010
พระอภิธัมมาติกาบรรยาย (๒) โดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าถ้ำขาม จังหวัดสกลนคร ๙. “เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา” ต่อไปนี้จักแสดงในบทที่ ๙ ต่อไปว่า?“เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา”?นี้ต่อไป โดยเนื้อความว่า ธรรมทั้งหลายมิใช่วิบากมิใช่เหตุ แปลว่าธรรมอันไม่มีวิบาก ไม่มีเหตุ ดังนี้ อธิบายว่า ธรรมที่ไม่มีทั้งเหตุทั้งผล เปรียบเหมือนบุคคลที่นอนหลับฝันไปว่า... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๑๓) ๑๓.เล่นกสิณ
จันทร์, 08 พฤศจิกายน 2010
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๑๓) ๑๓.เล่นกสิณ หลวงพ่ออาจารย์กับอาตมา ไม่ได้ออกจากป่าไปบิณฑบาต ตามหมู่บ้านมนุษย์เป็นเดือนๆ เพราะระยะทางห่างไกลมาก ก็ได้อาศัย ญาติโยมชาวบังบดลับแลนี้ เอาอาหารมาใส่บาตรให้ สังเกตอาหารที่เขาใส่ให้ เป็นข้าวสีเหลืองอ่อนๆ มีกลิ่นหอม อาหารก็มีถั่วงาเป็นพื้น ไม่มีเนื้อสัตว์เลย ฉันครั้งหนึ่งก็ชุ่มชื่นอิ่มเอิบ ไปได้หลายวัน... อ่านเพิ่มเติม...
มาร้าย - ไปดี
ศุกร์, 16 เมษายน 2010
มาร้าย - ไปดี มนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้ เราจะเลือกเกิดเองตามชอบใจไม่ได้ ฉะนั้น จึงมีมนุษย์ถือกำเนิดเกิดมาในตระกูลที่สูงศักดิ์ อุดม สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ และก็มีมนุษย์ที่เกิดมาในตระกูลยากจนเข็ญใจ ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่กฎแห่งกรรมจะบันดาลให้เราเกิด ไม่มีใครเลือกเกิดได้ตามใจชอบ ต้องแล้วแต่บุญกุศลบารมีที่เราได้เคยสร้างสมเอาไว้ ... อ่านเพิ่มเติม...
ทุกอย่างล้วนมีเหตุผล
อังคาร, 03 พฤศจิกายน 2009
ทุกอย่างล้วนมีเหตุผล 1. กรรมที่ไม่มีลูก กรรมจาก การทำร้ายลูกของสัตว์อื่น พรากสัตว์อื่นจากพ่อแม่หรือเคยข่มเหงลูกคนอื่นลดกรรม ด้วย การงดกินเนื้อสัตว์ทุกๆ 7 วัน ในทุกๆเดือนทำบุญปล่อยปลาลงน้ำ ปล่อยนกปล่อยกา ทำบุญบริจาค ทานที่มูลนิธิสัตว์หรือมูลนิธิเด็กอ่อน   2. เจ็บป่วยบ่อย หรือเป็นโรคร้าย กรรมจาก เคยทำทารุณกรรมต่อสัตว์ลดกรรม... อ่านเพิ่มเติม...
พระธรรมเทศนา เรื่อง พระอินทร์ถวายทาน (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
จันทร์, 22 มีนาคม 2010
? พระธรรมเทศนา เรื่อง พระอินทร์ถวายทาน แสดงเมื่อ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2533 นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) สุทินนัง วตะ เม ทานัง อโหทานัง อาสวักขยาวหัง นิพพานปัจจโย โหตุดีติ ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในคำว่า สุทินนัง วตะ เม ทานัง ถึงความเป็นมาให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ทั้งนี้ก็เพราะว่า อาจารย์สง่า... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน
อาทิตย์, 08 สิงหาคม 2010
? ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน พระมหาเถระที่ชื่อ?“เรวต”?นี้ในพระบาลีมีอยู่ ๒ รูป คือ ๑.????พระกังขาเรวต เอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน และ ๒.????พระเรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะมหาสาวกเลิศทางผู้อยู่ป่าเป็นวัตร... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10-14: เทวดาท่านมาเตือนไม่ให้ขี้เกียจ เป็นครั้งที่ 3 และอื่นๆ...
พุธ, 30 กันยายน 2009
? ? ?บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร (ต่อ) ? ? วันที่ 10 :16 ก.ค.52 : ไหว้พระบรมธาตุและหลวงพ่อเขียวที่วัดหัวคู้ ? ? รู้สึก ตัวตื่นประมาณ 08.00น. จับมรณานุสสติ พิจารณาร่างกาย และสาเหตุที่มาของความทุกข์... เสร็จแล้วก็มาพิมพ์บันทึกเรื่องการปฏิบัติ และตั้งใจว่าจะไป ไหว้พระบรมธาตุที่วัดหัวคู้ อีกครั้ง... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหลวงพ่อธุดงค์ เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อโหน่ง ตอนที่๑
อังคาร, 11 สิงหาคม 2009
?เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อโหน่ง ตอนที่ ๑จาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์เป็นอันว่า? หลังจากไปวัดหลวงพ่อโหน่ง กับหลวงพ่อปานแล้ว? ต่อมา? ตอนเดือนสาม ปลายเดือน ข้างแรม? การเกี่ยวข้าวของชาวบ้านรู้สึกว่าน้อยลงไป? ข้าวเหลือน้อย? บางรายก็เกี่ยวหมดแล้ว บางรายก็เหลือบ้างเล็กน้อย การออกธุดงค์เวลานั้นไม่เหยียบข้าวไม่เหยียบปลาของชาวบ้านเขา?... อ่านเพิ่มเติม...