Get Adobe Flash player
(11 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 

alt

ประวัติ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ

เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2407 ที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เดิมมีชื่อว่า “ดอน เดวิด เววาวิตารเน (Don Devid

Vewavitarne) ท่านได้เข้าร่วมสมาคมพื้นฟูการทำงานทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2428 ท่านสนใจหนังสือชื่อ “ประทีปแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผันในวิถีชีวิตของท่าน และในปี พ.ศ. 2434 ท่านได้

เดินทางไปประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก ไปนมัสการพุทธคยาและสารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิที่อินเดีย และเริ่มจัด

ทำวารสารมหาโพธิ จากกัลกัตตา ซึ่งสมาคมมหาโพธิได้มีส่วนที่สำคัญในการก่อตั้งสภาทางศาสนาที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2444 ท่านได้ไปนมัสการสารนาทและจัดซื้อที่ดินที่สารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสารนาทเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา

ในปี พ.ศ. 2460 ได้ได้สถาปนาพุทธธรรมเพื่อสันติภาพและความมั่นคง เมื่อปี พ.ศ. 2463

ปี พ.ศ. 2470 ท่านได้ก่อตั้งมูลคันธกุฎีวิหารและเริ่มก่อสร้างมูลคันธกุฎีวิหาร และแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2474

ปี พ.ศ. 2 476 ท่านได้ป่วยหนักด้วยโรคหัวใจล้มเหลว และสิ้นชีวิตลง เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2476 เวลา 15.00 น. รวม

อายุได้ 68 ปี 7 เดือน 12 วัน

?

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ เป็นชาวศรีลังกา และเป็นชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย ก่อนบวชท่านได้ฟัง

สถานการณ์พุทธสถานจาก เซอร์เอ็ดวิน อาร์โนลด์ แล้ว ท่านได้ตัดสินใจบวชเป็นนักบวช (ยังไม่บวชเป็นพระ) เดินทางมาอินเดีย ท่าน

พัฒนาป่าอิสิปตนะมฤคทายวันให้เป็นพุทธสถาน ซึ่งเดิมมีการสร้างพระวิหารอยู่แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ต่อ มารัฐบาลของอินเดีย ได้

จัดสรรที่ดินให้ท่าน 20 เอเคอร์ (ประมาณ 50 ไร่) และท่านก็ได้พัฒนาให้เป็นสวนที่มีคุณค่าพร้อมกับการก่อสร้างวิหารเริ่มขึ้นใหม่

ท่านได้กลับไปศรีลังกา และอีก 3 ปีต่อมาท่านก็ได้กลับมายังป่าอิสิปตนฯ อีก และเริ่มงานของสมาคมมหาโพธิ์ ณ ที่นั้น อีกครั้งหนึ่ง

ท่านได้พาสามเณร จำนวน 10 รูปจากศรีลังกามาด้วย หลังจากท่านท่านได้สละชีวิตทางโลกออกมาเป็นคนไม่มีบ้าน (อนาคาริก) เป็น

เวลานาน และได้บวชสามเณร ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 โดยท่านพระโพธิรุกขมูเล เรวตะ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า

เทวมิตตะ ธัมมปาละ ได้เข้ารับการอุปสมบท ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2476

คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง

1. การมุ่งมั่นทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและมนุษยชาติ จากประวัติจะเห็นได้ว่า ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ เป็นผู้ที่เริ่มต้นที่

สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายุคใหม่ และท่านได้พยามยามทำงานเพื่อนำพระพุทธศาสนามาสู่อินเดียจนสำเร็จ รวมตลอดถึง

เป็นผู้ร่วมเรียกร้องให้พุทธคยา ได้กลับมาอยู่ในความดูแลของชาวพุทธจนเป็นเป็นผลสำเร็จ นอกจากนั้น รัฐบาลอินเดีย ยังได้นำ

สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ หัวสิงห์สี่หัวของพระเจ้าอโศก ?กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของอินเดีย

ธรรมจักรที่ฐานก็ปรากฎอยู่ในธงชาติของอินเดียอีกด้วย

2. การยึดมั่นนับถือพระพุทธศาสนา ตลอดชีวิตของท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา โดยทั้งการเผยแผ่ การก่อตั้งสถาบันทางพุทธ

ศาสนา สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นต้น

นอกจากนี้ท่านธรรมปาละ เป็นผู้มีบทบาทอย่างสูง ต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย ประโยชน์ที่ท่านฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

พอสรุปได้ดังนี้

- เป็นผู้จุดประกายการศึกษาพระพุทธศาสนาในอินเดีย ทำให้ชาวอินเดีย ซึ่งแทบจะลืมเลือนพระพุทธศาสนา จนหมดสิ้น แล้ว หันกลับ

มาแนวทางแห่งอริยมรรคแห่งพระพุทธองค์อีกครั้ง

- ท่านได้สร้างอนุสรณ์สถาน ปูชนียสถานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้มากมาย ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นที่ระลึกถึง พระพุทธองค์ เช่น

วัดมูลคันธกุฎวิหาร ใกล้ ๆ กับสถานที่แสดงปฐมเทศนา ที่สารนาถ

- ท่านได้เป็นผู้จุดประกายริเริ่มให้ชาวพุทธ และชาวอินเดีย หันมาเอาใจใส่และฟื้นฟูพุทธสถาน ที่สำคัญของพระพุทธองค์ โดยเฉพาะ

พุทธคยา แม้ในสมัยของท่าน อาจจะยังไม่ทำให้พุทธคยา คืนสู่กรรมสิทธิ์ของชาวพุทธ และอยู่ในการดูแลคุ้มครอง ของชาวพุทธได้

แต่ต่อมา การกระทำของท่านก็เป็นกระแสผลักดันสังคม ชาวอินเดียหลายฝ่าย นักปราชญ์หลายท่าน ก็ได้แสดงความเห็นควรว่า

พุทธคยาเป็นสิทธิ์ของชาวพุทธอย่างแน่นอน ต่อมา ในเดือนเมษายน ปี ๒๔๙๙ รัฐบาล แห่งรัฐพิหาร ได้ผ่านพระราชบัญญัติวิหา

รพุทธคยา ซึ่งให้ส่วนหนึ่ง อยู่ในการดูแลของชาวพุทธ โดยมีกรรมการชาวพุทธ ๔ ท่าน ชาวฮินดู ๔ ท่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดคยา

เป็นประธาน

?

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2012 เวลา 17:55 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อุปสมานุสสติกรรมฐาน (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

alt

ตัวนิพพานคือ อุปสมานุสสติกรรมฐาน ถ้าจิตเรามั่นคงในพระพุทธเจ้าจริง

ในพระธรรมจริงในพระอริยสงฆ์จริงและก็มั่นคงในศีล 5 จริง

จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์จริง?คำว่า รักพระนิพพานที่คิดไว้เสมอว่า

มนุษย์ เทวดา พรหม ไม่เอาจะตายเมื่อไร ฉันไปนิพพานเมื่อนั้น
ศีล 5 ต้องมั่นคงจริงๆอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบัน

พระสกิทาคามีนะ ขณะที่เจริญกรรมฐานจะให้ได้ดีตัดสินใจว่าเวลานี้

ภารกิจอะไรที่เรามีอยู่ในฐานะพ่อบ้านแม่บ้านลูกบ้านหลายบ้านเหลนบ้านอะไรก็ตาม

หน้าที่นี้มันมีอยู่เพียงไร เราจะทำให้ดีที่สุดในฐานะที่ชีวิตมัน

ทรงอยู่เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข?แต่ว่าตายแล้วเมื่อไรเลิกกันเท่านั้นไม่ยาก

?

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

?


รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ธรรมเทศนา ครูบาพรหมา พรหมจักโก
ศุกร์, 23 เมษายน 2010
?? ธรรมเทศนา ครูบาพรหมา พรหมจักโก ชีวิตของเราทั้งหลายนั้นมันไหลไปตามกระแสแห่งความอยาก คือ ตัณหา มันจึงดิ้นรน วุ่นวาย เป็นทุกข์ทรมาน เพราะว่าเรา ไม่มีสติมากันกระแสแห่งตัณหา คือ ความอยาก เรามาปฏิบัติ วิปัสสนากัมมัฏฐานจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะชำระจิตใจของเรา ให้บริสุทธิ์ ให้สะอาด หรือมาปิดกั้นเสีย ซึ่งกระแสแห่งตัณหา คือ ความอยาก จำเป็นที่จะต้องปลูกสติ... อ่านเพิ่มเติม...
ประโยชน์ของการเดินจงกรม
พุธ, 14 เมษายน 2010
ประโยชน์ของการเดินจงกรม ? ปัญหา?วิธีการบำเพ็ญสมถกรรมฐาน เพื่อทำจิตให้สงบระงับนั้น มีอยู่หลายวิธี การเดินจงกรมก็เป็นวิธีหนึ่ง อยากทราบว่าพระพุทธองค์ ทรงเห็นประโยชน์อย่างไร จึงแนะนำให้ภิกษุเดินจงกรม?? พุทธดำรัสตอบ?"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการเดินจงกรมมี ๕ ประการเป็นไฉนคือภิกษุผู้เดินจงกรม ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล ๑... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข ๑ ต่อโดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก10. มรณัสสติ ท่านให้เจริญมรณัสสติ เพื่อความไม่ประมาท เป็นการเร่งเร้า ให้ทำความดี ให้มีความขยันหมั่นเพียร ละความชั่ว เร่งทำความดี เราต้องเตือนสติไว้ว่า การพิจารณาความตาย ถ้าปราศจากปัญญาอาจจะเกิดโทษ ทำให้กลัวตายมากขึ้น หรืออาจเกิดวิภวตัณหาในชีวิตปัจจุบัน เกิดความเกียจคร้านในชีวิต... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องเล่าของคนบ้า - ตอนที่ 5. ช่วงชีวิตที่ไม่ค่อยจะรู้จักชีวิต
อังคาร, 09 ตุลาคม 2012
?ตอนที่ 5 ช่วงชีวิตที่ไม่ค่อยจะรู้จักชีวิต ตอนนี้ผมจะเขียนเรื่องของท่าน "คนบ้า" ที่ท่านเล่าให้ผมฟังนานมาแล้วเกี่ยวกับตัวของท่านเองตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เพื่อนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายมีกำลังใจมากขึ้น และต่อไปนี้เป็นเรื่องของท่าน... ท่านเกิดวันศุกร์ ปีระกา เป็นคนมีนิสัยร่าเริง ตอนเป็นเด็กๆ แม่ของท่านชอบพาไปทำบุญที่วัดบ่อยๆ จนติด... อ่านเพิ่มเติม...
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2009
? พระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นธรรมกถึก ? พระเถระที่ชื่อ ?ปุณณะ? ในพระบาลีปรากฏอยู่ ๒ ท่านที่สำคัญคือ ๑. พระปุณณสุนาปรันตะ ที่ท่านได้ชื่อเช่นนั้นเนื่องจากท่านได้ช่วยเหลือพ่อค้าชาวสุนาปรันตะ ให้พ้นภัยจากพวกอมนุษย์ จนเป็นที่เคารพนับถือและแสดงตนเป็น อุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน แสดงตนเป็นอุบาสิกา ประมาณ ๕๐๐ คน ภายในพรรษานั้นเอง ๒.... อ่านเพิ่มเติม...
จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - จุไรท่องเที่ยวดาวพุธ (ตอน ๒)
อังคาร, 15 กันยายน 2009
? จุไรท่องเที่ยวดาวพุธ (ตอน ๒) บรรดาลูกรักทั้งหลายต่อไปนี้ก็มาคุยกันต่อถึงเรื่องจุไรกับโลกพระพุธสำหรับวันนี้พูดมาแล้วก็ไม่คล้ายเป็นเสียงพูดคล้ายเป็นเสียงปาฐกถาไปเพราะคอมันไม่ดีหลังจากการให้น้ำแล้วเสียงมันก็แห้ง ในเมื่อจุไรลงไปตามคำสั่งของพระแล้วพระท่านก็บอกว่า "จุไรลูกรักมีความเข้าใจคำว่ารู้หรือยัง" จุไรก็บอกว่า "ยังไม่เข้าใจชัดค่ะ"... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องที่ ๔. อยากได้บุญมาก..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
จันทร์, 29 ตุลาคม 2012
๔. อยากได้บุญมาก พระสงฆ์ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลก ผู้ที่ถวายทานท่าน จึงได้ชื่อว่าปลูกบุญนิธิไว้ในศาสนา แต่จะได้ผลมากน้อยนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างได้แก่ พระ - ซึ่งเป็นตัวเนื้อนาบุญ หากเป็นพระดี ก็เปรียบดังที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุ วัตถุ - หรือวัตถุทานนี้ หากได้มาโดยความบริสุทธิ์ ไม่ได้ไปลักชิงของใครเขามา... อ่านเพิ่มเติม...
ทาง ๔ แพร่งสู่โลกันตนรกและสำนักพระยายม จากหนังสือไตรภูมิ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน) ตอนที่ ๒
เสาร์, 12 ธันวาคม 2009
ทาง ๔ แพร่งสู่โลกันตนรก และสานักพระยายม โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จากหนังสือไตรภูมิ ท่านสาธุชนทั้งหลายและพระคุณเจ้าที่เคารพ เมื่อวันพุธก่อนได้บอกบารมีให้แก่พระคุณเจ้าและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่า การที่ จะบำเพ็ญบารมีไปนรกเขาบำเพ็ญกันยังไง หวังว่าพระคุณเจ้าและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็คงยังจะจำได้ แล้วก็คงตั้งใจ... อ่านเพิ่มเติม...
สังขารุเปกขาญาณ
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2011
วางใจเฉยเสีย ไม่ดิ้นรนกระเสือกกระสนโดยคิดว่า.. "นี่เป็นเรื่องของ ธรรมดา" เกิดมามันก็ต้องเจ็บไข้ไม่สบาย..มีลาภแล้วลาภมันก็เสื่อมได้.. มียศแล้วยศมันก็สิ้นได้..มีสุขแล้วทุกข์มันก็มีได้.. มีคนสรรเสริญแล้วคนนินทาก็มีได้.. เกิดแล้วก็ต้องตายได้.. "ทุกอย่างมันธรรมดาแท้ ๆ" จนจิตชินต่ออารมณ์... อ่านเพิ่มเติม...
ภัยจากความเสน่หา
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2011
ภัยจากความเสน่หา ? ? ? ? ? ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ใน กรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์ถือกำเนิดในตระกูลเศรษฐี มีแม่โคนมหลาย พันตัว ซึ่งโคบาลนำไปเลี้ยงไว้ในป่าแห่งหนึ่งในฤดูข้าวกล้า ครั้งนั้นนายโคบาลนำน้ำนมโคมาให้ เมื่อเศรษฐีเห็นน้ำนมโคใสผิดปกติ จึงถามถึงสาเหตุ นายโคบาลเล่าว่าพวกแม่โคนมกลัวราชสีห์ตัวหนึ่ง ซึ่งอยู่ในบริเวณป่าใกล้ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๙) พบฉลาด..ยิ่งเห็นโง่
จันทร์, 22 มีนาคม 2010
? พบฉลาด..ยิ่งเห็นโง่? ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๙) คืนวันหนึ่ง พระอาจารย์มั่นเกิดความสลดสังเวชใจอย่างมากจนน้ำตาร่วง คือเวลานั่งสมาธิจิตรวมลงอย่างเต็มที่ เพราะการพิจารณากายเป็นเหตุ ปรากฏว่าจิตว่างเปล่า และปล่อยวางอะไร ๆ หมดโลกธาตุเป็นเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ในความรู้สึกขณะนั้น?หลังจากสมาธิแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
ความพลัดพรากจากเป็น ความพลัดพรากจากตาย การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่
อาทิตย์, 20 กันยายน 2009
ความพลัดพรากจากเป็น ความพลัดพรากจากตาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ อันความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากตาย นั้นแม้จะมากเพียงใดแต่เมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพราก จากเป็นแล้วบางทีความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจาตายก็เหมือนเล็กน้อยนักความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากเป็นนั้นเมื่อ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ) - สูตรทำทองคำ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
สูตรทำทองคำ สารปากนกแก้วใช้ ๑ ใน ๔ ของแร่เพรียงไฟ ดีบุก แร่ทองแดงซึ่งใช้อย่างละเท่า ๆ กัน หลอมในเตาธรรมดา ๆ หลอมให้ดู ทำอุปกรณ์แบบย่อม ๆ ให้ดูว่าทำแบบนี้ หลอมแบบนี้เมื่อหลอมแร่เพรียงไฟ ดีบุก แร่ทองแดง อย่างละเท่า ๆ กันดีแล้ว ก็เอาสารปากนกแก้ว ๑ ใน ๔ ของแต่ละอย่างใส่ลงไป ได้เป็นทองคำ ๑๐๐% เด็กนั้นทำให้ดู ทุกคนยิ้มหน้าใส ตั้งกะทะใบใหญ่ ๆ เป็นกลุ่ม ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
เทวดาและผีเมืองชัยนาท , อาจารย์ชื้น จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๕
อาทิตย์, 15 พฤศจิกายน 2009
เทวดาและผีเมืองชัยนาท , อาจารย์ชื้น โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๕ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้เป็นวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๑ ที่บอกว่าวันนี้ ไม่ใช่วันพูดที่สถานี เป็นวันบันทึกเสียงเพื่อทำ หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๕ ตอนที่ ๕ ในตอนนี้ให้ชื่อว่า เทวดา และผีเมืองชัยนาท?... อ่านเพิ่มเติม...
จุไรและป้าน้อย ชมพระชำระหนี้สงฆ์ จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๑๐
อังคาร, 27 ตุลาคม 2009
จุไรและป้าน้อย ชมพระชำระหนี้สงฆ์ จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๑๐ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ? ท่านผู้อ่านทั้งหลายสำหรับตอนที่ ๑ ผ่านมา ก็ปรากฏว่า เป็นเรื่องราวที่เป็นงานเป็นการเกินไป และ เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บรรดาท่านผู้อ่านมีความรำคาญ ต่อนี้ไปก็ขอเชิญชวนบรรดาท่านทั้งหลาย มา อ่านเรื่องนิทานกันดีกว่า นิทานคุยกันง่าย ฟังง่าย ไม่ต้องคิดมา... อ่านเพิ่มเติม...