Get Adobe Flash player
(11 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 

alt

ประวัติ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ

เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2407 ที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เดิมมีชื่อว่า “ดอน เดวิด เววาวิตารเน (Don Devid

Vewavitarne) ท่านได้เข้าร่วมสมาคมพื้นฟูการทำงานทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2428 ท่านสนใจหนังสือชื่อ “ประทีปแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผันในวิถีชีวิตของท่าน และในปี พ.ศ. 2434 ท่านได้

เดินทางไปประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก ไปนมัสการพุทธคยาและสารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิที่อินเดีย และเริ่มจัด

ทำวารสารมหาโพธิ จากกัลกัตตา ซึ่งสมาคมมหาโพธิได้มีส่วนที่สำคัญในการก่อตั้งสภาทางศาสนาที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2444 ท่านได้ไปนมัสการสารนาทและจัดซื้อที่ดินที่สารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสารนาทเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา

ในปี พ.ศ. 2460 ได้ได้สถาปนาพุทธธรรมเพื่อสันติภาพและความมั่นคง เมื่อปี พ.ศ. 2463

ปี พ.ศ. 2470 ท่านได้ก่อตั้งมูลคันธกุฎีวิหารและเริ่มก่อสร้างมูลคันธกุฎีวิหาร และแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2474

ปี พ.ศ. 2 476 ท่านได้ป่วยหนักด้วยโรคหัวใจล้มเหลว และสิ้นชีวิตลง เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2476 เวลา 15.00 น. รวม

อายุได้ 68 ปี 7 เดือน 12 วัน

?

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ เป็นชาวศรีลังกา และเป็นชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย ก่อนบวชท่านได้ฟัง

สถานการณ์พุทธสถานจาก เซอร์เอ็ดวิน อาร์โนลด์ แล้ว ท่านได้ตัดสินใจบวชเป็นนักบวช (ยังไม่บวชเป็นพระ) เดินทางมาอินเดีย ท่าน

พัฒนาป่าอิสิปตนะมฤคทายวันให้เป็นพุทธสถาน ซึ่งเดิมมีการสร้างพระวิหารอยู่แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ต่อ มารัฐบาลของอินเดีย ได้

จัดสรรที่ดินให้ท่าน 20 เอเคอร์ (ประมาณ 50 ไร่) และท่านก็ได้พัฒนาให้เป็นสวนที่มีคุณค่าพร้อมกับการก่อสร้างวิหารเริ่มขึ้นใหม่

ท่านได้กลับไปศรีลังกา และอีก 3 ปีต่อมาท่านก็ได้กลับมายังป่าอิสิปตนฯ อีก และเริ่มงานของสมาคมมหาโพธิ์ ณ ที่นั้น อีกครั้งหนึ่ง

ท่านได้พาสามเณร จำนวน 10 รูปจากศรีลังกามาด้วย หลังจากท่านท่านได้สละชีวิตทางโลกออกมาเป็นคนไม่มีบ้าน (อนาคาริก) เป็น

เวลานาน และได้บวชสามเณร ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 โดยท่านพระโพธิรุกขมูเล เรวตะ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า

เทวมิตตะ ธัมมปาละ ได้เข้ารับการอุปสมบท ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2476

คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง

1. การมุ่งมั่นทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและมนุษยชาติ จากประวัติจะเห็นได้ว่า ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ เป็นผู้ที่เริ่มต้นที่

สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายุคใหม่ และท่านได้พยามยามทำงานเพื่อนำพระพุทธศาสนามาสู่อินเดียจนสำเร็จ รวมตลอดถึง

เป็นผู้ร่วมเรียกร้องให้พุทธคยา ได้กลับมาอยู่ในความดูแลของชาวพุทธจนเป็นเป็นผลสำเร็จ นอกจากนั้น รัฐบาลอินเดีย ยังได้นำ

สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ หัวสิงห์สี่หัวของพระเจ้าอโศก ?กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของอินเดีย

ธรรมจักรที่ฐานก็ปรากฎอยู่ในธงชาติของอินเดียอีกด้วย

2. การยึดมั่นนับถือพระพุทธศาสนา ตลอดชีวิตของท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา โดยทั้งการเผยแผ่ การก่อตั้งสถาบันทางพุทธ

ศาสนา สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นต้น

นอกจากนี้ท่านธรรมปาละ เป็นผู้มีบทบาทอย่างสูง ต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย ประโยชน์ที่ท่านฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

พอสรุปได้ดังนี้

- เป็นผู้จุดประกายการศึกษาพระพุทธศาสนาในอินเดีย ทำให้ชาวอินเดีย ซึ่งแทบจะลืมเลือนพระพุทธศาสนา จนหมดสิ้น แล้ว หันกลับ

มาแนวทางแห่งอริยมรรคแห่งพระพุทธองค์อีกครั้ง

- ท่านได้สร้างอนุสรณ์สถาน ปูชนียสถานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้มากมาย ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นที่ระลึกถึง พระพุทธองค์ เช่น

วัดมูลคันธกุฎวิหาร ใกล้ ๆ กับสถานที่แสดงปฐมเทศนา ที่สารนาถ

- ท่านได้เป็นผู้จุดประกายริเริ่มให้ชาวพุทธ และชาวอินเดีย หันมาเอาใจใส่และฟื้นฟูพุทธสถาน ที่สำคัญของพระพุทธองค์ โดยเฉพาะ

พุทธคยา แม้ในสมัยของท่าน อาจจะยังไม่ทำให้พุทธคยา คืนสู่กรรมสิทธิ์ของชาวพุทธ และอยู่ในการดูแลคุ้มครอง ของชาวพุทธได้

แต่ต่อมา การกระทำของท่านก็เป็นกระแสผลักดันสังคม ชาวอินเดียหลายฝ่าย นักปราชญ์หลายท่าน ก็ได้แสดงความเห็นควรว่า

พุทธคยาเป็นสิทธิ์ของชาวพุทธอย่างแน่นอน ต่อมา ในเดือนเมษายน ปี ๒๔๙๙ รัฐบาล แห่งรัฐพิหาร ได้ผ่านพระราชบัญญัติวิหา

รพุทธคยา ซึ่งให้ส่วนหนึ่ง อยู่ในการดูแลของชาวพุทธ โดยมีกรรมการชาวพุทธ ๔ ท่าน ชาวฮินดู ๔ ท่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดคยา

เป็นประธาน

?

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2012 เวลา 17:55 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อนุสสติทั้ง 3 ประการ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

alt

จงตั้งใจไว้ว่า สมถภาวนาเป็นอุบายเครื่องสงบใจ อารมณ์สมาธิของเราจะถึงไหนก็ช่าง

เราพอใจอารมณ์สมาธิที่เราถึงในขณะนั้น ต้องการอย่างเดียว คืออารมณ์จิตเป็นสุข

ถ้าหากว่าท่านไปกำหนดว่า วันนี้จะต้องเอาอย่างนั้นวันนี้จะต้องเอาอย่างนี้

นั้นมันเป็น นิวรณ์ เข้ามาครอบงำจิต คือ อุทธัจจกุกกุจจะ

ถ้าอารมณ์ไม่สามารถจะถึงจุดนั้นได้จริง ๆ ความกลุ้มมันก็เกิด

แทนที่จะมีสุขอารมณ์สงบตามความมุ่งหมายของสมถ

ภาวนา มันก็เลยกลายเป็นจิตพล่านไป ขาดทุน ตอนนี้ต้องจำให้ดี

วิธีที่จะดีที่สุดนั้นก็คือ นั่งอยู่ก็ดี ยืนอยู่ก็ดี นอนอยู่ก็ดี เดินไปบิณฑบาต

เดินไปทำงานหรือทำงานทำการอยู่ก็ดี

เอาจิตจับคำภาวนาว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ ไว้เป็นปกติ

อย่าให้อารมณ์ขาดจากอนุสสติทั้ง 3 ประการ ถ้าอาการ

ของท่านทรงได้อย่างนี้ละก็ ก็ถือว่าท่านเป็นผู้ทรงฌาน

?

โอวาทหลวงพ่อ เล่ม 1 ข้อ 149/62

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - องค์ของพระโสดาบัน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
องค์ของพระโสดาบัน เพื่อสะดวกแก่การพิจารณาตัวเอง ขอบอกองค์ของพระโสดาบันไว้ เพราะรู้ไว้เป็น คู่มือพิจารณาตัวเอง ? ๑. รักษาศีล ๕ เป็นปกติ ไม่ทำให้ศีลขาดหรือด่างพร้อยตลอดชีวิต ? ๒. เคารพพระรัตนตรัยอย่างเคร่งครัด ไม่กล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย แม้แต่จะพูด เล่นๆ ก็ไม่พูด ? ๓. มีอารมณ์รักใคร่ในพระนิพพานเป็นปกติ ไม่มีความปรารถนาอย่างอื่นนอกจาก พระนิพพาน ?... อ่านเพิ่มเติม...
อารมณ์ฌานโลกุตตระ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสือ อริยบุคคล
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
อารมณ์ฌานโลกุตตระ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสือ อริยบุคคล วันนี้ก็จะพูดถึง “ฌานโลกุตตระ” โลกุตตระ หมายความว่า “ความเป็นพระอริยเจ้า” สำหรับพระอริยเจ้า ๒ ขั้น คือ พระโสดากับสกิทาคา ทั้ง ๒ ท่านนี่ พระพุทธเจ้าตรัสว่า“เป็นผู้มีปัญญาเล็กน้อย แล้วก็มีสมาธิเล็กน้อย แต่เป็นผู้มั่นอยู่ในศีล เป็นผู้ทรงศีล” คำว่า “อธิ” นี่แปลว่า ยิ่ง หรือว่า... อ่านเพิ่มเติม...
พระนาลกะ ผู้ยิ่งด้วยโมเนยปฏิปทา จาก หนังสือ กรรมทีปนี รจนาโดย พระพรหมโมลี วัดยานนาวา กทม.
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2010
พระนาลกะ ผู้ยิ่งด้วยโมเนยปฏิปทา จาก หนังสือ กรรมทีปนี รจนาโดย พระพรหมโมลี วัดยานนาวา กทม. สมัยที่องค์สมเด็จพระมิ่งมงกุฎศรีศากยมุนีโคดมบรมครูเจ้าแห่งเราท่านทั้งหลาย ยังไม่ได้เสด็จมา อุบัติตรัสในโลกนี้นั้น ปรากฏว่ามีบุรุษหนุ่มผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นคนมีปัญญาเห็นอาทีนพโทษแห่งฆราวาส วิสัย จึงเข้าไปบวชเป็นฤๅษีอยู่ในป่า... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๓๙
เสาร์, 17 เมษายน 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๓๙ อย่ามองคนด้วยฐานะ อย่ามองคนด้วยศักดิ์ศรี อย่ามองคนด้วยความรู้ ความสามารถ มองคนแต่เพียงว่า สภาพของเขา เป็นวัตถุเหมือนสภาพของเรา จิตใจของเราพร้อมในการเมตตาปรานี ไม่ถือตน เขาจะมาในฐานะเช่นใดก็ช่าง ถือว่าเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกันหมดการกำหนดอารมณ์อย่างนี้ เราก็สามารถจะกำจัดตัว มานะ การถือตัวถือตนเสียได้ อวิชชา ... อ่านเพิ่มเติม...
๒ สิ่งที่เสริมสร้างความสนิทสนมในชุมชน - ๖ พระสูตร โดย ชยสาโร ภิกขุ
ศุกร์, 11 พฤศจิกายน 2011
๒ สิ่งที่เสริมสร้างความสนิทสนมในชุมชน ๖ พระสูตร โดย ชยสาโร ภิกขุ ? คงไม่มีใครอย่างจะอยู่ในชุมชนที่เต็มไปด้วยความอิจฉาพยาบาท การชิงดีชิงเด่นกัน การพูดจาที่หยาบคาย หรือก้าวร้าว คงไม่มีใครชอบอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลา มนุษย์เราอยากอยู่อย่างไร คงไม่ต้องให้สถาบันไหน หยั่งเสียงประชาชนในตลาดจึงจะรู้ได้ ว่าชอบและไม่ชอบอย่างไร... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อธุดงค์ บ้านหน้าถ้ำที่อีสาน
เสาร์, 29 สิงหาคม 2009
บ้านหน้าถ้ำที่อีสานจาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ (ต่อ)ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? ก็มาคุยกันเรื่องธุดงค์ ตอนก่อนมาค้างธุดงค์ในภาคอีสาน? ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นจังหวัดอะไรในตอนนั้น? ปรากฏว่าท่านอินทกะ? ท่านพาเดินมาพบภูเขาลูกหนึ่ง? ใหญ่ยาวมากและก็มีถ้ำ มีหน้าผาสูง มีถ้ำลึก? ด้านหน้าถ้ำก็เป็นเชิงออกมายาวกว้างขวาง? เป็นที่นอนสบาย ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - ๓. อากิญจัญญายตนะ
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
๓. อากิญจัญญายตนะ อากิญจัญญายตนะนี้ ท่านพิจารณาว่าไม่มีอะไรเลย หรือไม่มีอะไรเหลือต่างจากอากาสานัญจายตนะ เพราะ อากาสานัญจายตนะยังมีการกำหนดว่ามีอากาศเป็นอารมณ์ อากิญจัญญายตนะนี้ ท่าน ไม่กำหนดหมายอะไรเลย ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องการรูปและแม้แต่มีวิญญาณ ด้วยท่านคิดว่า แม้รูปไม่มี วิญญาณยังมีอยู่ วิญญาณก็ยังรับสุข รับทุกข์ทางด้านอารมณ์... อ่านเพิ่มเติม...
การปฏิบิติเพื่อพระนิพพาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
พระธรรมเทศนา เรื่อง การปฏิบิติเพื่อพระนิพพาน แสดงเมื่อวันจันทร์ที่ 5 กรกฏาคม 2525 นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) อัปปมาเทนะ สัมปาเทถาติ ณ?โอกาสบัดนี้?อาตมาภาพจะแสดงพระสัมธรรมเทศนา?ในอัปปมาทคาถาเพื่อเป็นเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี?ที่บรรดาท่านนริศราทานบดีทั้งหลาย?ได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศล... อ่านเพิ่มเติม...
มงคล 38 และอุทุมพริกสูตร - มงคลที่ ๑ "ไม่คบคนพาล"
พุธ, 05 สิงหาคม 2009
มงคลที่ ๑ "ไม่คบคนพาล" วันนี้ ตรงกับวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๙ เป็นวันเริ่มพูดเรื่อง มงคล เพราะว่ามงคล ๓๘ ประการนี้ มีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมากท่านที่มีความสนใจใคร่จะอ่าน ก็เพราะว่าที่อาตมานำมงคลทั้ง ๓๘ ประการออกอากาศทางสถานีวิทยุ ๐๔ ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีความต้องการให้มงคลทั้ง ๓๘ ประการนี้... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๒ ตอน ๓
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๒ ตอน ๓ ? วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๑ วันนี้ พอมาถึงที่ทำงาน พระเจริญ เอาเงินมาให้ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รู้สึกแปลกใจ ? เธอเอาเงินมาจากไหน เพราะที่วัดท่าซุงไม่มีรายได้ขนาดนั้น สอบถามได้ความว่า มีคนมา ? ถามเรื่องมีดหมอที่ทำแจกเมื่อคราวฝังลูกนิมิตพระอุโบสถ พ.ศ. ๒๕๒๐ เธอบอกว่า มีคน ? เขาขอซื้อ เธอแกล้งบอกราคาแพงคือ ๑๐,๐๐๐ บาท... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - ปีตกสิณ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
ปีตกสิณ ปีตกสิณ แปลว่า เพ่งสีเหลือง การปฏิบัติทุกอย่างเหมือนนีลกสิณ แต่อุคคหนิมิตเป็น สีเหลือง ปฏิภาคนิมิตเหมือนนีลกสิณ นอกนั้นเหมือนกันหมด บทภาวนา ภาวนาว่า ปีตกสิณังๆๆ 
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๓๘. กสิณ ๑๐ แบบวิปัสสนา
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
กสิณ ๑๐ แบบวิปัสสนา โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแล้ว สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงกสิณในแบบของวิปัสสนาญาณ สำหรับการเจริญกสิณในด้านสมถภาวนา เราต้องการนิมิตเป็นสำคัญ เมื่ออารมณ์จับนิมิตของกสิณสิบอย่างได้แล้วทรงตัวอยู่ ถ้านิมิตนั้นเป็นรูปเดิม มีสภาวะเป็นอย่างเดิม เราก็เรียกว่า อุคหนิมิต... อ่านเพิ่มเติม...
สีลัพพตปรามาส จิตตปรามาส ปัญญาปรามาส (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
? ? ด้านสมาธิก็ฝึกซ้อมไว้เป็นปกติ เวลาฝึกซ้อมไม่ต้องไปนั่งหลับตา หลับตามันไม่เก่ง ลืมตาอยู่อย่างนี้แหละให้จิตมันทรงสมาธิ ลืมตาอยู่อย่างนี้แหละให้จิตมันทรงตัว ยอมรับนับถือกฏของธรรมดาและความเป็นจริง เห็นอะไรเข้าตายหมด เห็นคนคนตาย เห็นสัตว์สัตว์ตาย เห็นวัตถุธาตุ วัตถุธาตุพัง แล้วก็นึกถึงว่าเราจะต้องตายเหมือนกัน นี่ต้องถอยหน้า ถอยหลัง... อ่านเพิ่มเติม...
ค้างคาวฟังธรรม โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
จันทร์, 14 ธันวาคม 2009
ค้างคาวฟังธรรม? โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสือ ธรรมมาภิสสมัย ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ตอนนี้ก็ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัท ในเรื่องการปฏิบัติธรรมง่ายๆ เป็นกฎของธรรมเดิม แล้วก็เข้าถึงซึ่งพระนิพพานอีก ทั้งนี้ก็เพราะว่า ความง่ายในการปฏิบัติในพระธรรม คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์มีอยู่ สมเด็จพระบรมครูสอนไว้แต่ทว่า... อ่านเพิ่มเติม...
ถ้ำสาริกา ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๔)
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2010
ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๔) ? ถ้ำสาริกา ท่านพระอาจารย์มั่นได้ธุดงค์ไปยังเขาใหญ่นครนายก เมื่อไปถึงบ้านกล้วย ใกล้ทิวเขาใหญ่กว่าหมู่บ้านอื่น ท่านได้ขอร้องให้ชาวบ้าน พาไปส่งยังถ้ำสาริกาเพราะไม่เคยไปไม่รู้หนทาง ชาวบ้านได้ฟังดังนั้นก็พากันตกใจหน้าซีดไปตามๆ กัน ได้ขอร้องห้ามปรามท่านไว้ไม่ให้... อ่านเพิ่มเติม...