Get Adobe Flash player
(11 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 

alt

ประวัติ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ

เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2407 ที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เดิมมีชื่อว่า “ดอน เดวิด เววาวิตารเน (Don Devid

Vewavitarne) ท่านได้เข้าร่วมสมาคมพื้นฟูการทำงานทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2428 ท่านสนใจหนังสือชื่อ “ประทีปแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผันในวิถีชีวิตของท่าน และในปี พ.ศ. 2434 ท่านได้

เดินทางไปประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก ไปนมัสการพุทธคยาและสารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิที่อินเดีย และเริ่มจัด

ทำวารสารมหาโพธิ จากกัลกัตตา ซึ่งสมาคมมหาโพธิได้มีส่วนที่สำคัญในการก่อตั้งสภาทางศาสนาที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2444 ท่านได้ไปนมัสการสารนาทและจัดซื้อที่ดินที่สารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสารนาทเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา

ในปี พ.ศ. 2460 ได้ได้สถาปนาพุทธธรรมเพื่อสันติภาพและความมั่นคง เมื่อปี พ.ศ. 2463

ปี พ.ศ. 2470 ท่านได้ก่อตั้งมูลคันธกุฎีวิหารและเริ่มก่อสร้างมูลคันธกุฎีวิหาร และแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2474

ปี พ.ศ. 2 476 ท่านได้ป่วยหนักด้วยโรคหัวใจล้มเหลว และสิ้นชีวิตลง เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2476 เวลา 15.00 น. รวม

อายุได้ 68 ปี 7 เดือน 12 วัน

?

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ เป็นชาวศรีลังกา และเป็นชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย ก่อนบวชท่านได้ฟัง

สถานการณ์พุทธสถานจาก เซอร์เอ็ดวิน อาร์โนลด์ แล้ว ท่านได้ตัดสินใจบวชเป็นนักบวช (ยังไม่บวชเป็นพระ) เดินทางมาอินเดีย ท่าน

พัฒนาป่าอิสิปตนะมฤคทายวันให้เป็นพุทธสถาน ซึ่งเดิมมีการสร้างพระวิหารอยู่แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ต่อ มารัฐบาลของอินเดีย ได้

จัดสรรที่ดินให้ท่าน 20 เอเคอร์ (ประมาณ 50 ไร่) และท่านก็ได้พัฒนาให้เป็นสวนที่มีคุณค่าพร้อมกับการก่อสร้างวิหารเริ่มขึ้นใหม่

ท่านได้กลับไปศรีลังกา และอีก 3 ปีต่อมาท่านก็ได้กลับมายังป่าอิสิปตนฯ อีก และเริ่มงานของสมาคมมหาโพธิ์ ณ ที่นั้น อีกครั้งหนึ่ง

ท่านได้พาสามเณร จำนวน 10 รูปจากศรีลังกามาด้วย หลังจากท่านท่านได้สละชีวิตทางโลกออกมาเป็นคนไม่มีบ้าน (อนาคาริก) เป็น

เวลานาน และได้บวชสามเณร ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 โดยท่านพระโพธิรุกขมูเล เรวตะ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า

เทวมิตตะ ธัมมปาละ ได้เข้ารับการอุปสมบท ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2476

คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง

1. การมุ่งมั่นทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและมนุษยชาติ จากประวัติจะเห็นได้ว่า ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ เป็นผู้ที่เริ่มต้นที่

สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายุคใหม่ และท่านได้พยามยามทำงานเพื่อนำพระพุทธศาสนามาสู่อินเดียจนสำเร็จ รวมตลอดถึง

เป็นผู้ร่วมเรียกร้องให้พุทธคยา ได้กลับมาอยู่ในความดูแลของชาวพุทธจนเป็นเป็นผลสำเร็จ นอกจากนั้น รัฐบาลอินเดีย ยังได้นำ

สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ หัวสิงห์สี่หัวของพระเจ้าอโศก ?กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของอินเดีย

ธรรมจักรที่ฐานก็ปรากฎอยู่ในธงชาติของอินเดียอีกด้วย

2. การยึดมั่นนับถือพระพุทธศาสนา ตลอดชีวิตของท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา โดยทั้งการเผยแผ่ การก่อตั้งสถาบันทางพุทธ

ศาสนา สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นต้น

นอกจากนี้ท่านธรรมปาละ เป็นผู้มีบทบาทอย่างสูง ต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย ประโยชน์ที่ท่านฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

พอสรุปได้ดังนี้

- เป็นผู้จุดประกายการศึกษาพระพุทธศาสนาในอินเดีย ทำให้ชาวอินเดีย ซึ่งแทบจะลืมเลือนพระพุทธศาสนา จนหมดสิ้น แล้ว หันกลับ

มาแนวทางแห่งอริยมรรคแห่งพระพุทธองค์อีกครั้ง

- ท่านได้สร้างอนุสรณ์สถาน ปูชนียสถานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้มากมาย ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นที่ระลึกถึง พระพุทธองค์ เช่น

วัดมูลคันธกุฎวิหาร ใกล้ ๆ กับสถานที่แสดงปฐมเทศนา ที่สารนาถ

- ท่านได้เป็นผู้จุดประกายริเริ่มให้ชาวพุทธ และชาวอินเดีย หันมาเอาใจใส่และฟื้นฟูพุทธสถาน ที่สำคัญของพระพุทธองค์ โดยเฉพาะ

พุทธคยา แม้ในสมัยของท่าน อาจจะยังไม่ทำให้พุทธคยา คืนสู่กรรมสิทธิ์ของชาวพุทธ และอยู่ในการดูแลคุ้มครอง ของชาวพุทธได้

แต่ต่อมา การกระทำของท่านก็เป็นกระแสผลักดันสังคม ชาวอินเดียหลายฝ่าย นักปราชญ์หลายท่าน ก็ได้แสดงความเห็นควรว่า

พุทธคยาเป็นสิทธิ์ของชาวพุทธอย่างแน่นอน ต่อมา ในเดือนเมษายน ปี ๒๔๙๙ รัฐบาล แห่งรัฐพิหาร ได้ผ่านพระราชบัญญัติวิหา

รพุทธคยา ซึ่งให้ส่วนหนึ่ง อยู่ในการดูแลของชาวพุทธ โดยมีกรรมการชาวพุทธ ๔ ท่าน ชาวฮินดู ๔ ท่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดคยา

เป็นประธาน

?

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2012 เวลา 17:55 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ

alt

อารมณ์ของความชั่ว คืออารมณ์ที่ชอบทำลายศีลด้วยตัวเอง

หรือว่ายุชาวบ้านให้เขาทำลายศีล เมื่อเห็นบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วดีใจว่าเขาไม่รักษาศีล

ทำลายศีลเสียได้ก็ดี อารมณ์ชั่วอย่างนี้อย่าให้มี เราจะต้องควบคุมว่า

เราจะไม่ทำลายศีลด้วยตัวเองศีลของใครมีเท่าไรรู้ไว้ด้วย

เราจะไม่คิดยุยงให้คนอื่นคิดทำลายศีล

เราจะไม่ดีใจในเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว

ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ ถ้าใจของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องเสียอย่างเดียว

ใครจะว่าดีหรือชั่ว ไม่มีความสำคัญ เขาจะประณามว่าเลวมันก็เลวไม่ได้

มันก็ต้องดีอยู่ตลอดเวลา ถ้าจิตของเราชั่วเขาจะสรรเสริญว่าดี มันก็ดีไม่ได้เหมือนกัน

นี่เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าทรงให้รักษากำลังใจเป็นสำคัญว่า ควบคุมกำลังใจให้ดีไว้

แล้วมันดีเองไม่ต้องไปฟังคำชาวบ้านเขา

การที่เราดี เพราะรอให้ชาวบ้านสรรเสริญนั่นมันเป็นอารมณ์ของความชั่ว

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง)

?

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

บุคคลทำความดีแล้วยังไม่ได้รับผลดี
ศุกร์, 22 ตุลาคม 2010
? ? ? ? บุคคลทำความดีแล้วยังไม่ได้รับผลดี พิจารณาธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เวลา ๒๓.๒๗ น. ?? ? ? ? ? ? ? ?เป็นเพราะเหตุไร?? เป็นเพราะต้องทำความดีใช้หนี้ความดี! หรือทำความดีใช้หนี้ความดีเก่า หรือกรรม เก่าที่เคยฆ่าความดีเขามา!? เคยขโมยความดีเขามา!? เคยประพฤติผิดความดีเขามา!? เคยหลอกลวงความดีเขามา? เคยหลงมัวเมาเอาความดีของเขามาเป็นของตน! ??????????????? หรือเคยตัด ฆ่า... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหลวงพ่อธุดงค์ เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อโหน่องตอนที่๒
พฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2009
? เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อโหน่ง ตอนที่ ๒ จาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ ? ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? วันนี้? วันที่ 23 มิถุนายน 2533? ก็ขอคุยเรื่องวัดคลองมะดัน? กันต่อไป? ไปวัดคลองมะดันครั้งที่ 2? คือวัดหลวงพ่อโหน่งไปศึกษาวิชาการที่นั่น เมื่อไปถึงท่าน? ท่านให้นั่งหลับตา? เราหลับตา? ท่านก็หลับ? ท่านสั่งให้เข้าสมาธิตั้งแต่ต้นยันปลาย? พวกเราก็หลับตากัน?... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๓๗. ให้หวยคนที่สีกุก
อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012
37. ให้หวยคนที่สีกุก สีกุกกับวัดหน้าต่างนอกไม่ไกลกันนัก ห่างกันประมาณครึ่งกิโล นี่จะได้รู้กันว่าคนที่ไม่มีบุญวาสนาบารมีในการเล่นหวยน่ะ ถ้าไม่มีลาภสักการจริงๆ ที่จะพึงได้ มันก็ไม่ได้ เรื่องการให้หวยและการรู้ห้วยนี่ มีนักวิพากษ์วิจารณ์กันมาก สำหรับอาตมาเอง เมื่อก่อนนี้ก็เป็นนักต่อต้านเหมือนกัน ไม่เชื่อเขา เมื่อสมัยที่เลขท้าย 3 ตัวออกมาใหม่ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
รักษากำลังใจ
จันทร์, 09 กันยายน 2013
ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ ถ้าใจของเราบริสุทธิ์ ผุดผ่องเสียอย่างเดียว ใครจะว่าดีหรือชั่วไม่มีความสำคัญ เขาจะประณามเราว่าเลวมันก็เลวไม่ได้ มันก็ต้องดีอยู่ตลอดเวลา ถ้าจิตของเราชั่วเขาจะสรรเสริญว่าดี มันก็ดีไม่ได้เหมือนกัน นี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าให้ทรงรักษากำลังใจเป็นสำคัญว่า ควบคุมกำลังใจให้ดีไว้แล้วมันก็จะดีเอง... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา (ตอนที่ ๔) พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ
เสาร์, 18 กันยายน 2010
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา? ? (ตอนที่ ๔) - พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ? ? พระธรรมเจดีย์ ท่านที่บรรลุฌานถึงอรูปสมาบัติแล้ว ก็ยังเป็นโลกีย์อยู่ ถ้าเช่นนั้นเราจะปฏิบัติให้เป็นโลกุตตรก็เห็นจะเหลือวิสัย? พระอาจารย์มั่น ไม่เหลือวิสัย พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงแสดงธรรมสั่งสอน... อ่านเพิ่มเติม...
คำแนะนำก่อนฝึกมโนมยิทธิ
ศุกร์, 12 มีนาคม 2010
คำแนะนำก่อนฝึกมโนมยิทธิ ลำดับนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังคำแนะนำสักครู่หนึ่ง สำหรับท่านที่ปฏิบัติได้แล้วๆ ก็กำลังที่ครูจะนำท่องเที่ยวไปตามภพต่างๆ หรือว่าฝึกญาณแปดความจริงการท่องเที่ยวไปในภพต่างๆ ก็ดี ญาณแปดก็ดี ก็เป็นของเก่าที่เราฝึกได้นั่นเอง คือว่าเอาความรู้เดิมหรือความสามารถที่ฝึกได้ในวันต้นมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่าญาณแปด... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทของหลวงพ่อเนียม วัดน้อย
เสาร์, 06 กุมภาพันธ์ 2010
? ? โอวาทของหลวงพ่อเนียม วัดน้อย โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน แล้วก็จงจำไว้ด้วยว่ามันไม่ใช่แต่ขันธ์ 5 ของฉัน แม้แต่ขันธ์ 5ของเธอ ก็เหมือนกัน ขันธ์ 5ของคนอื่นใด ๆ ในโลกก็เหมือนกัน แม้วัตถุต่าง ๆ ที่เป็นธาตุ 4?คือ ธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุเหล็ก ตึก บ้านช่อง วัตถุแข็ง อ่อน อากาศคือ ธาตุลม ก็เหมือนกัน มันไม่ใช่ฐานที่ตั้งของความสุข... อ่านเพิ่มเติม...
ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจาก ดาวดึงส์สวรรค์
อังคาร, 04 พฤษภาคม 2010
ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจาก ดาวดึงส์สวรรค์ เมื่อพรบรม ศาสดาเสด็จขึ้นไปประทับพรรษา นดาวดึงส์สวรรค์ ชั้นที่ ๒ แสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาได้บรรลุอริยมรรค ผลสมดั่งพระกมลที่ทรงพระอุตสาหะ และในครานั้นพระรรมเทศนาของพระบรมศาสดาได้ยังประโยชน์เป็นอเนกอนันต์แก่ บรรดาทวยเทพทั่วทุกทิศที่เข้าเฝ้าสถิตแห่แหนเป็นจำนวนมาก ... อ่านเพิ่มเติม...
ม้าขาวช่วย,ภิกษุมั่น ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๖)
อังคาร, 15 ธันวาคม 2009
? ? ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๖) ? ม้าขาวช่วย ? ขณะท่านมั่นกำลังขับลำเหงื่อแตก ตอบโต้กับหญิงสาวไปแกน ๆ อย่างฝืนใจนี้ พอดีก็มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยไว้ได้ทัน ท่วงทีเหมือนเทวดาโปรด นั่นคือเพื่อนฝูงที่อยู่ข้างเวที ก็เห็นท่านมั่นกำลังถูกหญิงสาวต้อนเอา ๆ ด้วยเชิงกลอนต่าง ๆ ย่ำแย่ ไปเลย... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยเตวิชโช - ๕. อนาคตังสญาณ และ ๖. ปัจจุปปันนังสญาณ
อาทิตย์, 21 ตุลาคม 2012
๕. อนาคตังสญาณ และ ๖. ปัจจุปปันนังสญาณ ญาณทั้งสองนี้เอามาพูดควบกัน เพราะไม่มีอะไรจะพูดมากนัก ได้พูดมามากในญาณต้นๆ แล้ว พูดมากไปก็ รำคาญท่านผู้อ่านเปล่าๆ อนาคตังสญาณเป็นญาณรู้เรื่อง ในกาลต่อไปว่า คน สัตว์ สรรพวัตถุเหล่านี้ต่อไปจะเป็นอย่างไร รู้ได้ตามภาพที่ปรากฏ ถ้าภาพปรากฏไม่ชัดก็ อธิษฐานถามก็จะรู้ชัดและไม่ผิด ส่วนใหญ่ท่านนักปฏิบัติระดับสูง... อ่านเพิ่มเติม...
๖ เดือนบนภูกระดึง (หลวงพ่อกัสสปมุนี) (ตอนที่ ๑)
จันทร์, 16 สิงหาคม 2010
หลวงพ่อกัสสปมุนี (๑) ? วัดปิปผลิวนาราม ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ? ๖ เดือนบนภูกระดึง คำทำความเข้าใจ หนังสือเรื่อง " ๖ เดือนบนภูกระดึง" ซึ่งพิมพ์เป็นครั้งที่ ๖ เล่มนี้ อาตมานึกขึ้นได้ถึงบางท่านบางคน ที่ได้ติงและถามอาตมาด้วยความสงสัยว่า "เรื่องที่หลวงพ่อเล่าไว้ในหนังสือเล่มนี้ คงจะต้องมีอีกหลายสิ่งหลายอย่าง ที่หลวงพ่อได้พบได้เห็น... อ่านเพิ่มเติม...
วันวิสาขบูชา
ศุกร์, 28 พฤษภาคม 2010
วันวิสาขบูชา? ?ความ หมายของ วันวิสาขบูชาคำว่า?วิสาขบูชา?ย่อมาจากคำว่า "วิสาข ปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือน วิสาขะ" ดังนั้น?วิสาขบูชา?จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 การ กำหนด วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา ตรง กับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ... อ่านเพิ่มเติม...
ทาน-ศีล-ภาวนา มีผลจริงแก่ผู้กระทำ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2011
? ทาน-ศีล-ภาวนา มีผลจริงแก่ผู้กระทำ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ สมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงรับนิมนต์ไม่เว้นแต่ละวัน หลังจากฉันเสร็จ จากนั้นก็จะทรงแสดงธรรมเพื่อโปรดญาติโยม พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย?ทาน-ศีล-ภาวนา มีผลจริงแก่ผู้กระทำ ? ทาน ทานนั้นมีผลแน่ เพราะมีประโยชน์ อย่างเช่นการมาใส่บาตรก็ทำให้พระสงฆ์ที่ได้ฉันได้มีชีวิตอยู่ไปอีกวันหนึ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส ต่อ
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส ต่อ ความยุติธรรมให้เสมอกันอาตมาชวนพระนวกะเกือบ ๒๐ รูปตอนเข้าพรรษาเมื่อ? พ.ศ. ๒๕๓๐? มา ช่วยทำงานตลอดพรรษา?? ทำงานอดหลับอดนอนคราวละ? ๒-๓ วัน? สลับกันไป?? โดยให้ไปทำ กิจวัตร? ๒-๓ วัน? แล้วกลับมาช่วยทำงานยันสว่าง ๒-๓ คืน? จนออกพรรษาในระหว่างกลาง พรรษา?? เห็นพระนวกะเหนื่อยเพราะทำงานติดต่อกันมาเกือบ ๒ เดือน?? เลยไปขอพระบรม... อ่านเพิ่มเติม...
ทางสายสู่พระนิพพาน - อารมณ์ของพระโสดาบันและพระสกิทาคามี
เสาร์, 15 สิงหาคม 2009
อารมณ์ของพระโสดาบันและพระสกิทาคามี การทรงจิตในด้านหิริและโอตตัปปะ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจศึกษาข้อวัตรปฏิบัติ ในตอนก่อนได้พูดถึงจริยาของการปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบัน แต่ในตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นพระโสดาบันขั้นสัตตักขัตตุงมากกว่า ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าเราใช้การพิจารณา อันดับแรก พิจารณาถึงความตายเป็นอารมณ์... อ่านเพิ่มเติม...