Get Adobe Flash player
(11 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 

alt

ประวัติ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ

เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2407 ที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เดิมมีชื่อว่า “ดอน เดวิด เววาวิตารเน (Don Devid

Vewavitarne) ท่านได้เข้าร่วมสมาคมพื้นฟูการทำงานทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2428 ท่านสนใจหนังสือชื่อ “ประทีปแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผันในวิถีชีวิตของท่าน และในปี พ.ศ. 2434 ท่านได้

เดินทางไปประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก ไปนมัสการพุทธคยาและสารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิที่อินเดีย และเริ่มจัด

ทำวารสารมหาโพธิ จากกัลกัตตา ซึ่งสมาคมมหาโพธิได้มีส่วนที่สำคัญในการก่อตั้งสภาทางศาสนาที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2444 ท่านได้ไปนมัสการสารนาทและจัดซื้อที่ดินที่สารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสารนาทเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา

ในปี พ.ศ. 2460 ได้ได้สถาปนาพุทธธรรมเพื่อสันติภาพและความมั่นคง เมื่อปี พ.ศ. 2463

ปี พ.ศ. 2470 ท่านได้ก่อตั้งมูลคันธกุฎีวิหารและเริ่มก่อสร้างมูลคันธกุฎีวิหาร และแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2474

ปี พ.ศ. 2 476 ท่านได้ป่วยหนักด้วยโรคหัวใจล้มเหลว และสิ้นชีวิตลง เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2476 เวลา 15.00 น. รวม

อายุได้ 68 ปี 7 เดือน 12 วัน

?

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ เป็นชาวศรีลังกา และเป็นชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย ก่อนบวชท่านได้ฟัง

สถานการณ์พุทธสถานจาก เซอร์เอ็ดวิน อาร์โนลด์ แล้ว ท่านได้ตัดสินใจบวชเป็นนักบวช (ยังไม่บวชเป็นพระ) เดินทางมาอินเดีย ท่าน

พัฒนาป่าอิสิปตนะมฤคทายวันให้เป็นพุทธสถาน ซึ่งเดิมมีการสร้างพระวิหารอยู่แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ต่อ มารัฐบาลของอินเดีย ได้

จัดสรรที่ดินให้ท่าน 20 เอเคอร์ (ประมาณ 50 ไร่) และท่านก็ได้พัฒนาให้เป็นสวนที่มีคุณค่าพร้อมกับการก่อสร้างวิหารเริ่มขึ้นใหม่

ท่านได้กลับไปศรีลังกา และอีก 3 ปีต่อมาท่านก็ได้กลับมายังป่าอิสิปตนฯ อีก และเริ่มงานของสมาคมมหาโพธิ์ ณ ที่นั้น อีกครั้งหนึ่ง

ท่านได้พาสามเณร จำนวน 10 รูปจากศรีลังกามาด้วย หลังจากท่านท่านได้สละชีวิตทางโลกออกมาเป็นคนไม่มีบ้าน (อนาคาริก) เป็น

เวลานาน และได้บวชสามเณร ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 โดยท่านพระโพธิรุกขมูเล เรวตะ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า

เทวมิตตะ ธัมมปาละ ได้เข้ารับการอุปสมบท ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2476

คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง

1. การมุ่งมั่นทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและมนุษยชาติ จากประวัติจะเห็นได้ว่า ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ เป็นผู้ที่เริ่มต้นที่

สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายุคใหม่ และท่านได้พยามยามทำงานเพื่อนำพระพุทธศาสนามาสู่อินเดียจนสำเร็จ รวมตลอดถึง

เป็นผู้ร่วมเรียกร้องให้พุทธคยา ได้กลับมาอยู่ในความดูแลของชาวพุทธจนเป็นเป็นผลสำเร็จ นอกจากนั้น รัฐบาลอินเดีย ยังได้นำ

สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ หัวสิงห์สี่หัวของพระเจ้าอโศก ?กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของอินเดีย

ธรรมจักรที่ฐานก็ปรากฎอยู่ในธงชาติของอินเดียอีกด้วย

2. การยึดมั่นนับถือพระพุทธศาสนา ตลอดชีวิตของท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา โดยทั้งการเผยแผ่ การก่อตั้งสถาบันทางพุทธ

ศาสนา สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นต้น

นอกจากนี้ท่านธรรมปาละ เป็นผู้มีบทบาทอย่างสูง ต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย ประโยชน์ที่ท่านฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

พอสรุปได้ดังนี้

- เป็นผู้จุดประกายการศึกษาพระพุทธศาสนาในอินเดีย ทำให้ชาวอินเดีย ซึ่งแทบจะลืมเลือนพระพุทธศาสนา จนหมดสิ้น แล้ว หันกลับ

มาแนวทางแห่งอริยมรรคแห่งพระพุทธองค์อีกครั้ง

- ท่านได้สร้างอนุสรณ์สถาน ปูชนียสถานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้มากมาย ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นที่ระลึกถึง พระพุทธองค์ เช่น

วัดมูลคันธกุฎวิหาร ใกล้ ๆ กับสถานที่แสดงปฐมเทศนา ที่สารนาถ

- ท่านได้เป็นผู้จุดประกายริเริ่มให้ชาวพุทธ และชาวอินเดีย หันมาเอาใจใส่และฟื้นฟูพุทธสถาน ที่สำคัญของพระพุทธองค์ โดยเฉพาะ

พุทธคยา แม้ในสมัยของท่าน อาจจะยังไม่ทำให้พุทธคยา คืนสู่กรรมสิทธิ์ของชาวพุทธ และอยู่ในการดูแลคุ้มครอง ของชาวพุทธได้

แต่ต่อมา การกระทำของท่านก็เป็นกระแสผลักดันสังคม ชาวอินเดียหลายฝ่าย นักปราชญ์หลายท่าน ก็ได้แสดงความเห็นควรว่า

พุทธคยาเป็นสิทธิ์ของชาวพุทธอย่างแน่นอน ต่อมา ในเดือนเมษายน ปี ๒๔๙๙ รัฐบาล แห่งรัฐพิหาร ได้ผ่านพระราชบัญญัติวิหา

รพุทธคยา ซึ่งให้ส่วนหนึ่ง อยู่ในการดูแลของชาวพุทธ โดยมีกรรมการชาวพุทธ ๔ ท่าน ชาวฮินดู ๔ ท่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดคยา

เป็นประธาน

?

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2012 เวลา 17:55 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ทำใจให้เป็นพระ

alt

ตราบใดที่เราเป็นคน เราจะสร้างคนอื่นให้พ้นจากความเป็นคนไม่ได้

ต่อว่าเมื่อไรเราเลิกเป็นคน ทำใจให้เป็นพระ

เมื่อนั้นแหละเราก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ให้คนอื่นเลิกเป็นคนได้

แต่ว่าถ้ายังเป็นคนอยู่และเข้าไปยุ่งกับคนอื่น บางทีคน ๆ

นั้นเขามีส่วนเป็นคนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว

เมื่อเราเข้าไปยุ่งอีกราย จะกลายเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเป็นคนให้แก่เขามากขึ้น

แทนที่จะช่วยเขาพ้นจากความเป็นคน ก็กลายเป็นการเพิ่มคนให้แก่เขา

เรื่องมันก็จะไปกันใหญ่.

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง)

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ทำ พูด คิด แต่ในทางที่จะเป็นประโยชน์ หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
? จะทำจะพูดจะคิดสิ่งใด ก็จงทำ พูด คิด แต่ในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเถิด ? หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ. สกลนคร  
ตอนที่ ๑๒ ผมบ้า (ต่อ) โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อาทิตย์, 15 พฤศจิกายน 2009
ตอนที่ ๑๒ ผมบ้า (ต่อ) โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จาก หนังสือ มโนมยิทธิและประวัติของฉัน ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร สำหรับหน้านี้หรือว่าตอนนี้เป็นตอนจบเรื่องน้ำมัน "บ้าเพราะน้ำมัน" แต่แล้วผมก็ยังไม่เลิกบ้า พอพ้นเขตจากการบ้าน้ำมันแล้วผมก็จะบ้าต่อไปอีก ก็รวมความว่าเมื่อถึง พ.ศ.๒๕๒๔ เรื่องความบ้าของคนเริ่มสลายตัวไปชั่วคราว... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๑๓
เสาร์, 20 มีนาคม 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่๑๓ ? ถ้าเราทุกคนปรับปรุงใจตนดีแล้ว มันก็ไม่มีเรื่องยุ่งกับคนอื่น ไม่สร้างคนอื่นให้มีความ เร่าร้อนใน การที่จะเพ่งโทษคนอื่น ต้องรู้ตัวว่าเราเลวเกินไป นี่จงรู้สึกตัวไว้เสมอ รู้สึกตัวว่าเรามันเลวเลวมากจนกระทั่งขังไว้ในใจไม่ได้ มันจึงอุตส่าห์ไหลออกมา ทางวาจา ไหลออกมาทางกายนี่แสดงว่าความเลว มันล้นออกมาจากจิต ในข้อนี้... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ พระครูสุทธิธรรมรังษี หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
เสาร์, 26 กันยายน 2009
ประวัติ พระครูสุทธิธรรมรังษี? หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท? ต่อ ?การอุปสมบท เราบวชเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เวลา ๑๖.๑๙ น. ณ พัทธสีมาวัดจันทนาราม ? อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีพระครูครุนารถสมาจาร (เศียร) เป็นพระอุปัชฌาย์-พระ ? ครูพิพัฒน็พิหารการ (เชย) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพ่อลี ธมมธโร เป็นพระอนุสาวนา ? จารย์ ได้ฉายาว่า ?จุนฺโท? แปลว่า... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - ปกิณณกพจน์
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
ปกิณณกพจน์ ปกิณณกะ แปลว่า เล็กๆ น้อยๆ พจน์ แปลว่า พูด ปกิณณกพจน์ รวมความว่า พูดเรื่องเล็กๆ น้อยๆ นี้ เป็นวิชชาการสมัยโบราณ ที่เคยสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจจริงปฏิบัติมามาก จนถึงกับมีผู้เขียนขึ้นไว้เป็นตำรา มีอยู่หลายอย่างด้วยกัน แต่ในที่นี้จะขอเอามาเล่าให้ฟังสัก ๒-๓ อย่าง เพื่อท่านที่สนใจจะได้เอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ตน... อ่านเพิ่มเติม...
รถของหลวงพ่อชา
พุธ, 09 มิถุนายน 2010
รถของหลวงพ่อชา หลังจากที่หลวงพ่อชา สุภทโทได้ริเริ่มบุกเบิกวัดหนองป่าพงแต่ปี ๒๔๙๗ เป็นต้นมา วัดนี้ก็ค่อย ๆ เติบโตจนกลายเป็นสำนักปฏิบัติ ธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเหตุให้มีผู้คนหลั่งไหลมาจาริกบุญศึกษาธรรมที่วัดนี้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย จนลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งมีความคิดว่าวัดหนองป่าพงควรมีมูลนิธิเหมือนอย่างวัดอื่นบ้าง... อ่านเพิ่มเติม...
นิโรธะ อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๔ หลวงปู่ขาว อนาลโย
อังคาร, 09 พฤศจิกายน 2010
นิโรธะ อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๔ หลวงปู่ขาว อนาลโย ? การปฏิบัติอานาปานสติถ้าไม่ถูกกับจริต มีความอึดอัดใจ หายใจไม่สะดวก ไม่สบาย ถ้าถูก มันจึงสบาย หายใจเบาลง ปรกติคนก็ ชอบแต่ความสบาย ถ้าไม่สบายไม่ค่อยชอบ ถ้ามันสบาย มันก็หลงไปเสียกับความสบายละ ถ้าเปลี่ยนบ้างมันจึงจะดี เปลี่ยน คือความเจ็บป่วยนั้น มันเปลี่ยนบ้างมันจึงรู้ มันจึงตื่น... อ่านเพิ่มเติม...
พระ สูตรที่ว่าด้วยสุญญตา (๕)
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
พระ สูตรที่ว่าด้วยสุญญตา (๕) ? สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ? บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ ? พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ? ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง ... อ่านเพิ่มเติม...
จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - จุไรชมดวงดาว
พุธ, 16 กันยายน 2009
จุไรชมดาว? โดยส.ธ.? บรรดาลูกหลานที่รักทุกคนหลวงพ่อหายหน้าไป๒๕วันหลังจากที่คุยกันมาเมื่อวันที่๒๗มิถุนายน๒๕๓๐แล้วก็มาโผล่ขึ้นวันที่๒๒กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๓๐เป็นเวลา๒๕วันวันนี้ตรงกับวันแรม๑๒ค่ำเดือน๘เป็นวันพุธ... อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อหลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม พบ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
พุธ, 27 มกราคม 2010
เมื่อหลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม พบ หลวงปู่มั่น? ภูริทตฺโต เพียงย่างก้าวแรกที่เข้าเขตของวัดหนองผือ (อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร) เท่านั้น จิตใจของหลวงปู่ที่เคยเข้มแข็ง องอาจ ไม่กลัวใคร ก็อ่อนลง สงบราบคาบอย่างน่าประหลาด และเป็นไปตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวัดหนองผือนั้น? เมื่อเข้าไปถึงกุฏิของหลวงปู่มั่นแล้ว หลวงปู่ทำธุระอยู่ข้างล่าง หลวงตาแย้มจึงขึ้นไปกราบก่อน ... อ่านเพิ่มเติม...
สติกับนิวรณ์ ๕ (หลวงปู่สี มหาวีโร)
เสาร์, 20 มีนาคม 2010
ในเรื่องของจิตคล้าย ๆ กับว่า นิวรณ์ มันเคลื่อนหรือไหลหนี ทำนอง นั้นแหละ เพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่ แต่ยังเข้าไม่ถึงจิต พออย่างนี้เคลื่อนไป ก็รู้เรื่องจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้ อันนี้พวกนิวรณ์ทั้ง ๕?มาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้น เราก็พยายามทดสอบลองดู คือมันถอย ๆ ออกพอถอยออกไปหน่อย ก็หุบ... พอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันที... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 35: เมืองนาคใต้เขา
พุธ, 07 ตุลาคม 2009
? บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร..(ต่อ ) ? ? วันที่ 35 :11 ส.ค.52 : เมืองนาคใต้เขา ? ? 07.50 น. ตื่นนอนแล้วจับมรณานุสสติและความสกปรกของกาย นึกถึงภาพตอนที่ถูกผ่าอกแหวกท้อง. ? ? 09.20 น ไปที่น้ำตกแก่งหินเพิง คนอื่นเขาเล่นน้ำตกเรานั่งอ่านหนังสือ “ ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ” สลับกับการคิดพิจารณาเรื่องความสกปรก เน่า ของกาย ... อ่านเพิ่มเติม...
ปัจจุบันธรรม หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว
พุธ, 10 พฤศจิกายน 2010
ปัจจุบันธรรม หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว เอามรรคที่เกิดขึ้นจากกายจากใจ น้อมเข้ามาหาตนน้อมเข้ามาในกายน้อมเข้ามาในใจ ให้มันรู้แจ้งเห็นจริงในใจนี่แหละ อย่าไปยึดไป ถือเอาที่อื่น ถ้ารู้ตามแผนที่ปริยัติธรรมไปยึดไปถือเอาสิ่งต่าง ๆ ไป แผนที่ปริยัติธรรมต่างหาก ต้องน้อมเข้าหากายต้องน้อมเข้าหาใจ ให้มันแจ้งอยู่ในกายนี้ ให้มันแจ้งอยู่ในใจนี่... อ่านเพิ่มเติม...
อมตธรรม (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)
ศุกร์, 22 ตุลาคม 2010
อมตธรรม พระธรรมเทศนาโดยพระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)? ? ??????? ต่อไปเป็นเวลาที่เราจะได้ปฏิบัติจิตตภาวนา สร้างกำลังศรัทธาของเรา ที่สามารถที่จะทำได้ การภาวนานั้นเป็น สิ่งที่สำคัญมาก ในการที่จะปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับความสงบ เป็นเครื่องอบรมจิต ตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะจิตของเรา ถ้าไม่ได้รับ? การอบรมแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
บุพเพชาติปางก่อน หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ. พิจิตร
พฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2010
บุพเพชาติปางก่อน หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ. วังทรายพูน จ. พิจิตร ในตอนเย็นวันหนึ่งนั่งแปล ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จนจบแล้วก็เข้าที่ไหว้พระสวดมนต์อุทิศส่วนบุญ จากนั้นก็นั่งภาวนาวันนั้นจิตรวมใหญ่ ? ?พอจิตสงบลงก็มีแสงสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้น ?แล้วพระธรรมก็ยกเพศนักบวชมาให้เห็นยืนอยู่ตรงหน้า แหมรูปร่างสวยงาม แต่ไม่ใหญ่โตนะ... อ่านเพิ่มเติม...