Get Adobe Flash player
(11 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 

alt

ประวัติ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ

เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2407 ที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เดิมมีชื่อว่า “ดอน เดวิด เววาวิตารเน (Don Devid

Vewavitarne) ท่านได้เข้าร่วมสมาคมพื้นฟูการทำงานทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2428 ท่านสนใจหนังสือชื่อ “ประทีปแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผันในวิถีชีวิตของท่าน และในปี พ.ศ. 2434 ท่านได้

เดินทางไปประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก ไปนมัสการพุทธคยาและสารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิที่อินเดีย และเริ่มจัด

ทำวารสารมหาโพธิ จากกัลกัตตา ซึ่งสมาคมมหาโพธิได้มีส่วนที่สำคัญในการก่อตั้งสภาทางศาสนาที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2444 ท่านได้ไปนมัสการสารนาทและจัดซื้อที่ดินที่สารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสารนาทเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา

ในปี พ.ศ. 2460 ได้ได้สถาปนาพุทธธรรมเพื่อสันติภาพและความมั่นคง เมื่อปี พ.ศ. 2463

ปี พ.ศ. 2470 ท่านได้ก่อตั้งมูลคันธกุฎีวิหารและเริ่มก่อสร้างมูลคันธกุฎีวิหาร และแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2474

ปี พ.ศ. 2 476 ท่านได้ป่วยหนักด้วยโรคหัวใจล้มเหลว และสิ้นชีวิตลง เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2476 เวลา 15.00 น. รวม

อายุได้ 68 ปี 7 เดือน 12 วัน

?

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ เป็นชาวศรีลังกา และเป็นชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย ก่อนบวชท่านได้ฟัง

สถานการณ์พุทธสถานจาก เซอร์เอ็ดวิน อาร์โนลด์ แล้ว ท่านได้ตัดสินใจบวชเป็นนักบวช (ยังไม่บวชเป็นพระ) เดินทางมาอินเดีย ท่าน

พัฒนาป่าอิสิปตนะมฤคทายวันให้เป็นพุทธสถาน ซึ่งเดิมมีการสร้างพระวิหารอยู่แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ต่อ มารัฐบาลของอินเดีย ได้

จัดสรรที่ดินให้ท่าน 20 เอเคอร์ (ประมาณ 50 ไร่) และท่านก็ได้พัฒนาให้เป็นสวนที่มีคุณค่าพร้อมกับการก่อสร้างวิหารเริ่มขึ้นใหม่

ท่านได้กลับไปศรีลังกา และอีก 3 ปีต่อมาท่านก็ได้กลับมายังป่าอิสิปตนฯ อีก และเริ่มงานของสมาคมมหาโพธิ์ ณ ที่นั้น อีกครั้งหนึ่ง

ท่านได้พาสามเณร จำนวน 10 รูปจากศรีลังกามาด้วย หลังจากท่านท่านได้สละชีวิตทางโลกออกมาเป็นคนไม่มีบ้าน (อนาคาริก) เป็น

เวลานาน และได้บวชสามเณร ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 โดยท่านพระโพธิรุกขมูเล เรวตะ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า

เทวมิตตะ ธัมมปาละ ได้เข้ารับการอุปสมบท ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2476

คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง

1. การมุ่งมั่นทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและมนุษยชาติ จากประวัติจะเห็นได้ว่า ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ เป็นผู้ที่เริ่มต้นที่

สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายุคใหม่ และท่านได้พยามยามทำงานเพื่อนำพระพุทธศาสนามาสู่อินเดียจนสำเร็จ รวมตลอดถึง

เป็นผู้ร่วมเรียกร้องให้พุทธคยา ได้กลับมาอยู่ในความดูแลของชาวพุทธจนเป็นเป็นผลสำเร็จ นอกจากนั้น รัฐบาลอินเดีย ยังได้นำ

สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ หัวสิงห์สี่หัวของพระเจ้าอโศก ?กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของอินเดีย

ธรรมจักรที่ฐานก็ปรากฎอยู่ในธงชาติของอินเดียอีกด้วย

2. การยึดมั่นนับถือพระพุทธศาสนา ตลอดชีวิตของท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา โดยทั้งการเผยแผ่ การก่อตั้งสถาบันทางพุทธ

ศาสนา สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นต้น

นอกจากนี้ท่านธรรมปาละ เป็นผู้มีบทบาทอย่างสูง ต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย ประโยชน์ที่ท่านฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

พอสรุปได้ดังนี้

- เป็นผู้จุดประกายการศึกษาพระพุทธศาสนาในอินเดีย ทำให้ชาวอินเดีย ซึ่งแทบจะลืมเลือนพระพุทธศาสนา จนหมดสิ้น แล้ว หันกลับ

มาแนวทางแห่งอริยมรรคแห่งพระพุทธองค์อีกครั้ง

- ท่านได้สร้างอนุสรณ์สถาน ปูชนียสถานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้มากมาย ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นที่ระลึกถึง พระพุทธองค์ เช่น

วัดมูลคันธกุฎวิหาร ใกล้ ๆ กับสถานที่แสดงปฐมเทศนา ที่สารนาถ

- ท่านได้เป็นผู้จุดประกายริเริ่มให้ชาวพุทธ และชาวอินเดีย หันมาเอาใจใส่และฟื้นฟูพุทธสถาน ที่สำคัญของพระพุทธองค์ โดยเฉพาะ

พุทธคยา แม้ในสมัยของท่าน อาจจะยังไม่ทำให้พุทธคยา คืนสู่กรรมสิทธิ์ของชาวพุทธ และอยู่ในการดูแลคุ้มครอง ของชาวพุทธได้

แต่ต่อมา การกระทำของท่านก็เป็นกระแสผลักดันสังคม ชาวอินเดียหลายฝ่าย นักปราชญ์หลายท่าน ก็ได้แสดงความเห็นควรว่า

พุทธคยาเป็นสิทธิ์ของชาวพุทธอย่างแน่นอน ต่อมา ในเดือนเมษายน ปี ๒๔๙๙ รัฐบาล แห่งรัฐพิหาร ได้ผ่านพระราชบัญญัติวิหา

รพุทธคยา ซึ่งให้ส่วนหนึ่ง อยู่ในการดูแลของชาวพุทธ โดยมีกรรมการชาวพุทธ ๔ ท่าน ชาวฮินดู ๔ ท่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดคยา

เป็นประธาน

?

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2012 เวลา 17:55 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ปัญญาใคร่ครวญในขันธ์ห้า

alt

... หากว่าท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้ว

จะใช้ปัญญาใคร่ครวญในขันธ์ห้า ที่เรียกกันว่าร่างกาย

ว่านี่ร่างกายเราเต็มไปด้วยความสกปรก

ร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยง ถ้าเรายึดว่ามันเป็นเรา เป็นของเราอยู่

จิตมันก็เป็นทุกข์ เราจะปล่อยมันไปเสียเพราะมันเป็นอนัตตา

ในที่สุดนั้น ร่างกายคนอื่นหรือว่าทรัพย์สินอื่น ๆ ในโลกก็เช่นเดียวกัน

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก เราสักแต่ว่าเห็น เราสักแต่ว่ารู้ ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราของเรา

ถ้าทำจิตอย่างนี้ได้จนเป็นเอกัคคตารมณ์ มีปัญญาเห็นได้ชัด

สามารถตัดขันธ์ห้า คือไม่เกี่ยวข้องกับขันธ์ห้าได้ ใจจะเป็นสุข

ถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้เสมอ ๆ จะไม่กำหนดรู้คำภาวนา ไม่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็ได้ ...

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

โลกธรรม ๘ โลกวิปัตติสูตร
พุธ, 06 ตุลาคม 2010
???โลกธรรม ๘? โลกวิปัตติสูตร???? เล่มที่ ๒๓ (๙๖) ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลกธรรม ๘ ประการนี้แล ย่อมหมุนไปตามโลก และโลกย่อมหมุนไปตาม โลกธรรม ๘ ประการ? ๘ ประการเป็นไฉน คือ? ลาภ ๑? ความเสื่อมลาภ ๑? ยศ ๑? ความเสื่อมยศ ๑? นินทา ๑? สรรเสริญ ๑? สุข ๑? ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - สมาทานตรงต่อพระพุทธเจ้า
จันทร์, 05 พฤศจิกายน 2012
? สมาทานตรงต่อพระพุทธเจ้า อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจัชชามิ แปลว่า ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์ขอเสียสละ คือมอบเวนซึ่งอัตภาพนี้ แด่สมเด็จพระสรรเพชญสัมมาสัมพุทธเจ้า (แปลตามท่านแปลไว้ในแบบ) อีกแบบหนึ่งท่านแปลเอาความ มีใจความ ที่ท่านแปลไว้ดังนี้ "ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบ... อ่านเพิ่มเติม...
~ข้อปฏิบัติที่ลัดสั้น ~ คำสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๒)
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2010
~ข้อปฏิบัติที่ลัดสั้น ~ คำสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๒) เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่า พระองค์ก็เลยเลิกละจากความเพียรเหล่านั้น มากินหมากขามป้อม หมากส้มมอนี่แหละ พวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เห็นว่าพระองค์คลายความเพียร เวียนมามักมากเสียแล้ว คงจะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ ดับทุกข์ไม่ได้จริงๆ พวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็หนี ... อ่านเพิ่มเติม...
ปัญญา ๓ โดย พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ จ. อุดรธานี
ศุกร์, 18 มิถุนายน 2010
ปัญญา ๓ โดย พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ ต. เขือน้ำ อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี โทร (๐๘๒) ๒๔๕–๔๘๘ ปัญญา ๓ ที่จะได้อธิบายต่อไปนี้ เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมสั่งสอนให้แก่พุทธบริษัท ให้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานมาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงมีพระญาณหยั่งรู้โลกได้อย่างแจ่มแจ้ง คำว่า โลก... อ่านเพิ่มเติม...
ชีวิตหลังความตาย... กับข้อพิสูจน์เรื่อง ?ผี? และ ?เทวดา?
พุธ, 06 มกราคม 2010
ชีวิตหลังความตาย... กับข้อพิสูจน์เรื่อง “ผี” และ “เทวดา” หลาย คนปรารถนาความตาย...ขณะที่อีกหลายคนก็ไม่อยากให้เวลานั้นมาถึง...ต่างคนก็ ต่างจิตต่างใจกันออกไป แต่ “ความตาย” ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทุกชีวิตในโลกไม่อาจหลีก เลี่ยงได้ เพียงแต่จะช้าหรือจะเร็วเท่าใดแค่นั้น เรื่องราวของความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความ สนใจกันค่อนข้างมาก... อ่านเพิ่มเติม...
พระอรหันต์ ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๔)
ศุกร์, 08 เมษายน 2011
พระอรหันต์ ? ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๔) ? ครั้นแล้ววันคืนอันสำคัญก็มาถึง ในคืนวันหนึ่งดึกสงัด พระอาจารย์มั่นนั่งสมาธิภาวนาอยู่ชายภูเขาที่มีหินพลาญกว้างขวางเตียนโล่ง อากาศหลอดโปร่งเยือกเย็นสบาย มีต้นไม้ใหญ่ร่มครื้มตั้งอยู่โดดเดี่ยวต่างกลดกันน้ำค้างและฝน พระอาจารย์มั่นนั่งสมาธิอยู่ ณ... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหลวงพ่อธุดงค์ ไปเที่ยวภูกระดึง
ศุกร์, 04 กันยายน 2009
ไปเที่ยวภูกระดึงจาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ (ต่อ)ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? มาตอนนี้ไม่ใช่ตอนธุดงค์? เป็นการเดินดง ไปเดินเที่ยว? เมื่อปี พ.ศ. 2502? ตอนนั้นมาพักอยู่ที่? วัดชิโนรส? พักฟื้นจากไข้? ป่วยไข้ไม่สบายที่กรมแพทย์ทหารเรืออยู่ 2 ปี? และก็มีญาติโยมที่นั้น? เขาชวนไปทอดกฐินที่ วัดหนองเขียด อำเภอชุมแพ? อยู่ปลายเขตแดนของจังหวัดขอนแก่น? ทางไปก็ลำบากมาก?... อ่านเพิ่มเติม...
ตอนที่ ๕. วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๑ ดอยแม่สลอง
จันทร์, 15 ตุลาคม 2012
วันที่ 24 ธ.ค.51 SMILEYS_CONFUSEDจุดหมายดอยแม่สลอง ? คณะของข้าพเจ้านัดกันว่าจะตื่นตอนตี 04.30น.เพราะจะเตรียมตัวไปขึ้นยังจุดที่สวยงามที่เขาไปกันที่ภูชี้ฟ้าแห่งนี้ ซึ่งต้องเดินเท้าขึ้นไปประมาณ 30 นาที ก็เหมือนๆเดิมตื่นมาข้าพเจ้าก็จับมรณานุสสติก่อน คิดว่าความตายนั้นเป็นของเรา ร่างกายไม่ใช่ของเรา(คิดซ้ำๆแบบนี้แหละ) แล้วมาร่วมกิจกรรมกาแฟ ยามเช้ากันก่อน อากาศหนาวเย็น 13 องศา... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร ทิฏฐิสังยุต จตุตถเปยยาล ว่าด้วย ทิฏฐิ
อังคาร, 06 เมษายน 2010
?พระสูตร ทิฏฐิสังยุต จตุตถเปยยาล? ว่าด้วย ทิฏฐิ พระนครสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า?????? ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ? พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปแลมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป... อ่านเพิ่มเติม...
ธาตุ กรรมฐาน
เสาร์, 13 มีนาคม 2010
ธาตุ กรรมฐาน ? สมเด็จพระญาณสังวร ? สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจ นอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อม ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง เพื่อ... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๓๑
พุธ, 07 เมษายน 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๓๑ ใช้ สังขารุเปกขาญาณ เฉยทั้งอาการที่เข้ามากระทบกระทั่งจิตในด้านของโลกีย์วิสัย เฉยทั้งคำชม เฉยทั้งคำนินทา เฉยทั้งได้มา เฉย ทั้งเสื่อมไป เฉยหมด ไม่มีอะไรสนใจ คำนินทา ว่าร้ายเกิดขึ้นกระทบใจแผล็บปล่อยหลุดไปเลย ช่างมัน ฉันไม่ยุ่งอารมณ์อาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น กับร่างกายจะป่วยไข้ไม่สบายมันจะแก่ มันจะตาย ก็ช่างมัน... อ่านเพิ่มเติม...
ทาง ของบุคคลคนเดียว ต่อ
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ทาง ของบุคคลคนเดียว ต่อ แล้วต่อไปที่ท่านเรียกว่าเป็นโสกปริ เทวทุกขโทมนัสสุปายาส คือความเศร้าโศกเสียใจและการ พลักพรากจากของที่รัก ทำให้เกิดความทุกข์ นี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรง บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มัน อนิจจัง หาความเที่ยงไม่ได้ ทุกขัง เป็นอาการของ ความทุกข์ อนัตตา... อ่านเพิ่มเติม...
กากะเปรต
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2009
??หลวงพ่อพระราชพรหมยานเรื่องกากะเปรตต่อไปนี้จะขอนำเรื่องจากพระสูตรมาเล่าสู่กันฟังสักเรื่องหนึ่งครั้ง หนึ่งองค์สมเด็จพระภควันต์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่เวลา นั้น องค์สมเด็จพระบรมครูประทับอยู่ที่เวฬุวันมหาวิหารในกรุงราชคฤห์มหานครกำลัง แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท คือ เทศน์โปรดปัจวัคคีย์ฤๅษีทั้ง ๕ แล้วก็โปรดบรรดาชฎิล ๑,๐๐๓... อ่านเพิ่มเติม...
ทรชนคนบาป
จันทร์, 05 เมษายน 2010
ทรชนคนบาป ในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๑ พระเจ้าศศางกะ กษัตริย์อินเดียผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เกิดริษยาความเจริญของพระพุทธศาสนา จึงคิดจะทำลาย ล้าง โดยจัดการกับวิหารมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก่อน ในวิหารนั้นมีพระพุทธรูปอันงดงาม พระเจ้าศศางกะสั่งให้แม่ทัพ จัดการทำลายพระพุทธรูปทันที แล้วเสด็จออกไปตัดต้นมหาโพธิ์ ... อ่านเพิ่มเติม...
พระพุทธจริยาอันประเสริฐ (ตอนที่ ๓)
พุธ, 01 กันยายน 2010
? ? พระพุทธจริยาอันประเสริฐ (ตอนที่ ๓) ? “ดูก่อนอาคันตุกะ แต่ท่านต้องระลึกไว้อย่างหนึ่งว่า?ความงามกับอันตรายนั้นมักจะมาด้วยกันเสมอ ที่ใดมีความงามที่นั้นย่อมมีอันตรายแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ด้วย?จะมากหรือน้อยแล้วแต่ขนาดแห่งความงามนั้น และมีอยู่บ่อยครั้งที่อันตรายไม่เพียงแต่ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้น แต่แก่เจ้าของความงามนั่นเองอีกด้วย... อ่านเพิ่มเติม...