Get Adobe Flash player
(11 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 

alt

ประวัติ ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ

เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2407 ที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เดิมมีชื่อว่า “ดอน เดวิด เววาวิตารเน (Don Devid

Vewavitarne) ท่านได้เข้าร่วมสมาคมพื้นฟูการทำงานทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2428 ท่านสนใจหนังสือชื่อ “ประทีปแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผันในวิถีชีวิตของท่าน และในปี พ.ศ. 2434 ท่านได้

เดินทางไปประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก ไปนมัสการพุทธคยาและสารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิที่อินเดีย และเริ่มจัด

ทำวารสารมหาโพธิ จากกัลกัตตา ซึ่งสมาคมมหาโพธิได้มีส่วนที่สำคัญในการก่อตั้งสภาทางศาสนาที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2444 ท่านได้ไปนมัสการสารนาทและจัดซื้อที่ดินที่สารนาท ต่อมาได้ก่อตั้งสารนาทเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา

ในปี พ.ศ. 2460 ได้ได้สถาปนาพุทธธรรมเพื่อสันติภาพและความมั่นคง เมื่อปี พ.ศ. 2463

ปี พ.ศ. 2470 ท่านได้ก่อตั้งมูลคันธกุฎีวิหารและเริ่มก่อสร้างมูลคันธกุฎีวิหาร และแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2474

ปี พ.ศ. 2 476 ท่านได้ป่วยหนักด้วยโรคหัวใจล้มเหลว และสิ้นชีวิตลง เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2476 เวลา 15.00 น. รวม

อายุได้ 68 ปี 7 เดือน 12 วัน

?

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ เป็นชาวศรีลังกา และเป็นชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย ก่อนบวชท่านได้ฟัง

สถานการณ์พุทธสถานจาก เซอร์เอ็ดวิน อาร์โนลด์ แล้ว ท่านได้ตัดสินใจบวชเป็นนักบวช (ยังไม่บวชเป็นพระ) เดินทางมาอินเดีย ท่าน

พัฒนาป่าอิสิปตนะมฤคทายวันให้เป็นพุทธสถาน ซึ่งเดิมมีการสร้างพระวิหารอยู่แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ต่อ มารัฐบาลของอินเดีย ได้

จัดสรรที่ดินให้ท่าน 20 เอเคอร์ (ประมาณ 50 ไร่) และท่านก็ได้พัฒนาให้เป็นสวนที่มีคุณค่าพร้อมกับการก่อสร้างวิหารเริ่มขึ้นใหม่

ท่านได้กลับไปศรีลังกา และอีก 3 ปีต่อมาท่านก็ได้กลับมายังป่าอิสิปตนฯ อีก และเริ่มงานของสมาคมมหาโพธิ์ ณ ที่นั้น อีกครั้งหนึ่ง

ท่านได้พาสามเณร จำนวน 10 รูปจากศรีลังกามาด้วย หลังจากท่านท่านได้สละชีวิตทางโลกออกมาเป็นคนไม่มีบ้าน (อนาคาริก) เป็น

เวลานาน และได้บวชสามเณร ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 โดยท่านพระโพธิรุกขมูเล เรวตะ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า

เทวมิตตะ ธัมมปาละ ได้เข้ารับการอุปสมบท ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2476

คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง

1. การมุ่งมั่นทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและมนุษยชาติ จากประวัติจะเห็นได้ว่า ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ เป็นผู้ที่เริ่มต้นที่

สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายุคใหม่ และท่านได้พยามยามทำงานเพื่อนำพระพุทธศาสนามาสู่อินเดียจนสำเร็จ รวมตลอดถึง

เป็นผู้ร่วมเรียกร้องให้พุทธคยา ได้กลับมาอยู่ในความดูแลของชาวพุทธจนเป็นเป็นผลสำเร็จ นอกจากนั้น รัฐบาลอินเดีย ยังได้นำ

สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ หัวสิงห์สี่หัวของพระเจ้าอโศก ?กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของอินเดีย

ธรรมจักรที่ฐานก็ปรากฎอยู่ในธงชาติของอินเดียอีกด้วย

2. การยึดมั่นนับถือพระพุทธศาสนา ตลอดชีวิตของท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา โดยทั้งการเผยแผ่ การก่อตั้งสถาบันทางพุทธ

ศาสนา สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นต้น

นอกจากนี้ท่านธรรมปาละ เป็นผู้มีบทบาทอย่างสูง ต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย ประโยชน์ที่ท่านฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

พอสรุปได้ดังนี้

- เป็นผู้จุดประกายการศึกษาพระพุทธศาสนาในอินเดีย ทำให้ชาวอินเดีย ซึ่งแทบจะลืมเลือนพระพุทธศาสนา จนหมดสิ้น แล้ว หันกลับ

มาแนวทางแห่งอริยมรรคแห่งพระพุทธองค์อีกครั้ง

- ท่านได้สร้างอนุสรณ์สถาน ปูชนียสถานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้มากมาย ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นที่ระลึกถึง พระพุทธองค์ เช่น

วัดมูลคันธกุฎวิหาร ใกล้ ๆ กับสถานที่แสดงปฐมเทศนา ที่สารนาถ

- ท่านได้เป็นผู้จุดประกายริเริ่มให้ชาวพุทธ และชาวอินเดีย หันมาเอาใจใส่และฟื้นฟูพุทธสถาน ที่สำคัญของพระพุทธองค์ โดยเฉพาะ

พุทธคยา แม้ในสมัยของท่าน อาจจะยังไม่ทำให้พุทธคยา คืนสู่กรรมสิทธิ์ของชาวพุทธ และอยู่ในการดูแลคุ้มครอง ของชาวพุทธได้

แต่ต่อมา การกระทำของท่านก็เป็นกระแสผลักดันสังคม ชาวอินเดียหลายฝ่าย นักปราชญ์หลายท่าน ก็ได้แสดงความเห็นควรว่า

พุทธคยาเป็นสิทธิ์ของชาวพุทธอย่างแน่นอน ต่อมา ในเดือนเมษายน ปี ๒๔๙๙ รัฐบาล แห่งรัฐพิหาร ได้ผ่านพระราชบัญญัติวิหา

รพุทธคยา ซึ่งให้ส่วนหนึ่ง อยู่ในการดูแลของชาวพุทธ โดยมีกรรมการชาวพุทธ ๔ ท่าน ชาวฮินดู ๔ ท่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดคยา

เป็นประธาน

?

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2012 เวลา 17:55 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อย่าถือปริมานการปฏิบัติเป็นสำคัญ

alt

...การเจริญ "สมถภาวนา วิปัสสนาภาวนา"

อย่าถือปริมานการปฏิบัติเป็นสำคัญ จะไปนั่งคุยกับชาวบ้านว่าฉันทำมา ๙ ปี ๑๐ ปี?อย่าไปคุย ขายขี้หน้าเปล่า ๆ

ควรจะคุยกะเขาว่า เวลานี้ฉันตัดความรักความเยื่อไยในโลกเสียได้หมดแล้ว?

ไม่ว่าสภาวะของคนหรือสัตว์หรือวัตถุ แม้แต่ร่างกายของฉัน ?

ฉันก็ไม่ต้องการฉันอยู่ด้วยความอึดอัด ฉันอยู่ด้วยความรำคาญ ๆ ร่างกายเสียเหลือเกิน?ฉันไม่ต้องการความเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา หรือพรหม ใจฉันนิยมพระนิพพาน?

ถ้าตอนนี้ใจมันนิยมจริง ๆ นะ อย่าไปโกหกเขา โกหกเขาลงนรก

ถ้าเราถึงได้แล้ว รังเกียจร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมด

?

แม้แต่ร่างกายของเรา ว่ามันเป็นสิ่งโสโครก อย่างนี้เราจะคุยกับเขาได้ เขาต้องคุยกันแบบนี้...

?

?

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี)

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ โดยพระสุเมธาจารย์ (สุเมโธภิกขุ)
เสาร์, 13 มีนาคม 2010
พระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ โดยพระสุเมธาจารย์ (สุเมโธภิกขุ) น.พ.วิเชียร สืบแสง แปลจาก Now is the Knowing เมื่อมีผู้มาถามว่าเป็นชาวพุทธต้องทำอย่างไรบ้าง? เราจะตอบว่า เราถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง แล้วเราสวดเป็นภาษาบาลี พุทธัง สรณัง คัจฉามิ (ข้าพเจ้าถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ) ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ (ข้าพเจ้าถือพระธรรมเป็นสรณะ) สังฆัง สรณัง คัจฉามิ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อาหาเรปฏิกูลสัญญา - อาหารพระอริยะ
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
อาหารพระอริยะ พระอริยะตัวอย่าง ขอยกเอาพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้ประกาศพระศาสนามาพูดให้ ทราบ สมัยหนึ่งในหลายสิบสมัย พระองค์ทรงเดินทางร่วมกับพระอานนท์ไปบิณฑบาต ทรงพบ นางบุญทาสีในระหว่างทาง นางบุญเป็นคนจน เป็นทาสของเศรษฐี นางเห็นพระพุทธเจ้านางก็ดีใจ คิดว่า วันก่อน ๆเราเห็นพระอยากจะทำบุญแต่เราก็ไม่มีของ บางวันเรามีของ เราก็ไม่พบพระ วันนี้... อ่านเพิ่มเติม...
ทางสายสู่พระนิพพาน - การปฏิบัติเพื่อพระอนาคามีมรรค (ตอนที่ ๑)
อังคาร, 18 สิงหาคม 2009
การปฏิบัติเพื่อพระอนาคามีมรรค (ตอนที่ ๑) ? สำหรับวันนี้ ก็จะขออธิบายเรื่องการปฏิบัติถึงการเป็นพระอนาคามีมรรค เป็นการสืบต่อจากวันก่อน ก็เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะศึกษาปฏิบัติ หรือว่าเวลาที่น้อมจิตหรือพิจารณาพระกรรมฐานในด้านการปฏิบัติตามแบบฉบับที่เขาปฏิบัติกันมา ในอันดับแรก ให้ทวนต้นไว้เสมอ เพื่อทรงอารมณ์ให้เป็นปกติ... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา (ตอนที่ ๓) - พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ
จันทร์, 06 กันยายน 2010
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา? ? (ตอนที่ ๓) ? - พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ พระธรรมเจดีย์ ? ?วิธีสังเกตอาการขันธ์ที่สิ้นไปเสื่อมไปนั้น หมายเอาหรือคิดเอา? พระอาจารย์มั่น ??หมายเอาก็เป็นสัญญา คิดเอาก็เป็นเจตนา เพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายไม่ใช่คิด ต้องเข้าไปเห็นความจริงที่ปรากฎ เฉพาะหน้า จึงจะเป็นปัญญาได้ พระธรรมเจดีย์ ?... อ่านเพิ่มเติม...
ตายจากช้างมาเกิดเป็นคนแล้วบวชเป็นแม่ชี
อังคาร, 22 กันยายน 2009
หลวงพ่อเล่าเรื่อง ตายจากช้างมาเกิดเป็นคนแล้วบวชเป็นแม่ชี ได้มีผู้มาเล่าให้อาตมาฟังถึงทุกข์ตอนที่อยู่ในท้องแม่ ซึ่งคนเล่าได้ตายไปนานแล้วเรื่อง มีอยู่ว่าเวลานั้นอาตมาบวชได้ ๒ พรรษา ได้มีแม่ชีอายุ ประมาณ ๖๐ ปีเศษ อยู่จังหวัดสุรินทร์ ท่านเล่าว่าก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นคน ท่านเป็นลูกช้าง เจ้าของอยู่ตำบลหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ สมัยนั้นที่แม่เป็น... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อจง พุทธสโร (ตอนที่ ๓)
ศุกร์, 28 กันยายน 2012
ตอนที่?๓ ? และในราวกลางปีพุทธศก 2450 หลวงพ่อจงพร้อมด้วยย่ามสองย่ามยาวศอกเศษ มีเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นกับตัวยาประเภทแก้ปวดท้อง บำรุงธาตุ ห้ามเลือด ไม้ขีดไฟ เทียนไข และกระป๋องตักน้ำเล็ก ๆ พร้อมด้วยกลดสำหรับกางนอน ในขณะธุดงค์ได้ออกเดินจาริกด้วยเท้าเปล่า โดยลำพังองค์เดียวจากวัดหน้าต่างนอกมุ่งหน้าไปสู่วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องเล่าของคนบ้า - ตอนที่ 12. บททดสอบสุดท้าย "ความรู้สึกแห่งความตาย"และบทสรุป
อังคาร, 09 ตุลาคม 2012
?ตอนที่ 12 บททดสอบ "ความรู้สึกแห่งความตาย"และบทสรุปของความตาย หลังจากที่ผมได้สัมผัสโดยการจับนิ้วมือของท่านเจ้าที่พระภูมิแล้ว ทำให้ทราบและรู้ถึง " ความรู้สึกกลัวของคนเรา"?(ส่วนย่อยของความตาย)?จากนั้นต่อมาอีกประมาณเดือนเศษ ผมก็โดนทดสอบบทใหม่อีกทันที ในขณะที่ผมนอนหลับ ในจู่ๆ ผมต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเพราะเนื่องจากว่า?" ปอดมันไม่ยอมหายใจ... อ่านเพิ่มเติม...
คำสอนหลวงพ่อ
พุธ, 27 มกราคม 2010
คำสอนหลวงพ่อ เรา คือ จิตที่สิงในกายหรือที่เรียกว่าอทิสมานกาย เราจริง ๆ คือ จิต ร่างกายเป็นแต่เพียงเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราว เมื่อเรานึกถึงอารมณ์ของจิต คำว่า เราคือจิต เราไม่เคยคิดเลยว่าต้องการให้ร่าง กายของเราแก่ ไม่ต้องการให้หิว ไม่ต้องการให้ปวดอุจจาระ ปัสสาวะ ไม่ต้องการให้ป่วยไข้ไม่สบาย ไม่ต้องการให้มีทุกข์อย่างอื่น... อ่านเพิ่มเติม...
พระ สูตรก่อนนิทรา 1 อสทิสทาน 1
พุธ, 26 พฤษภาคม 2010
อสทิส ทาน (๑) พระสูตรก่อนนิทรา ๑ ท่านพุทธศานิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรที่รัก? สำหรับตอนนี้เป็นตอนฟังพระสูตร? ถือว่าเป็นการฟัง พระสูตรก่อนหลับหรือว่าก่อนนิทราเห็นใครเขาเขียนว่าเป็น? พระสูตรก่อนนิทรา หรือ? นิทานก่อนหลับ? เนื้อความก็ ? มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า? เมื่อทรงประทับอยู่ที่ พระเชตวัน ทรงปรารภ อสทิสทาน จึงได้ตรัส  ... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมที่นำสู่อเวจีมหานรก จาก หนังสือ ไตรภูมิ
เสาร์, 07 สิงหาคม 2010
กรรมที่นำสู่อเวจีมหานรก จาก หนังสือ?ไตรภูมิ ท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้ครบ ๗ วันแล้ว มาลุกขึ้นจากนรกขุมที่ ๘ สักหน่อยดีไหม? ท่านนั่งบ้างนอนบ้างในนรกขุมที่ ๘ คือไม่ใช่ อยู่ในนรก แต่ว่าอยู่ที่บริเวณของนรกด้านนอก ไม่ต้องถูกทุกข์ทรมานมา ๒ วัน นั่งชมนรกขุมที่ ๘ ครบ ๗ วัน จะเดินทางไปนรกขุมที่ ๗ ขุมที่ ๖ บ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าต่างคนต่างอยู่... อ่านเพิ่มเติม...
ปรากฏการณ์ทางจิตเมื่อเข้าถึงธรรม หลวงปู่ขาว อนาลโย
อังคาร, 01 ธันวาคม 2009
ปรากฏการณ์ทางจิตเมื่อเข้าถึงธรรม? หลวงปู่ขาว อนาลโย คัดมาจากส่วนหนึ่ง ของหนังสือใต้จิตสำนึก ครั้นกาลต่อมาหลวงปู่ขาวได้โอกาสดีจึงขึ้นไปเที่ยววิเวกทางบ้านพวกชาวยางอีกครั้งหนึ่งไปพักบำเพ็ญภาวนาปรารภความเพียรอยู่ที่แม่สุนประมาณ 1 เดือน เร่งความเพียรอย่างอุกฤต ขณะที่เริ่มทำความเพียรอย่างเต็มที่นั้น คือ ช่วงที่ท่านเพิ่งหายจากป่วยไข้ใหม่ๆ?... อ่านเพิ่มเติม...
ผลของการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อฤๅษี) , เรื่อง ธาตุ ๔ในอาหารชนิดต่างๆ(หลวงพ่อฤๅษี),เรื่อง ธาตุ ๔ในอาหาร
อังคาร, 01 ธันวาคม 2009
ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น (เล่ม ๕) พล.ต.ท.นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน ผลของการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อฤๅษี) ,? เรื่อง ธาตุ ๔ในอาหารชนิดต่างๆ? (หลวงพ่อฤๅษี), ธรรมะที่ได้ขณะกินอาหาร? (หลวงพ่อฤๅษี) หลวงพ่อฤๅษีท่านก็เมตตามาสอนต่อ มีความสำคัญดังนี้ ๑. ?ผลของการปฏิบัติธรรม ถ้าทำได้จริงคือต้องครบองค์ ๓ ทั้งกาย-วาจา-ใจ อุปมาก็เหมือนกับคนถูกหวย แล้วมีสตางค์อยู่ในกระเป๋า... อ่านเพิ่มเติม...
พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ) ๑. ในที่ประชุมสงฆ์ ณ เชตวันมหาวิหาร
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
? ? พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ) ๑. ในที่ประชุมสงฆ์ ณ เชตวันมหาวิหาร สมณะทั้งสองเดินดุ่มผ่านทุ่งกว้างเข้าสู่เขตป่าโปร่ง มีทางพอเดินได้สะดวก สมณะซึ่งเดินนำหน้ามีอินทรีย์ผ่องใส มีสายตาทอดลง ต่ำ ผิวขาวละเอียดอ่อนลักษณะแสดงว่ามาจากวรรณะสูง อากัปกิริยาและท่าที่เยื้องย่างน่าทัศนา นำมาซึ่งความเลื่อมใสปีติปราโมช แก่ผู้พบเห็นยิ่งนัก... อ่านเพิ่มเติม...
โพรงดินในเมืองไทย โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2009
โพรงดินในเมืองไทย? โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๕ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันที่บันทึกวันนี้ก็ยังเป็นวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๑ เป็นการบันทึกเพื่อหนังสือเล่มที่ ๕ ตอนที่ ๒ วันนี้ก็มาคุยกันถึง โพรงแผ่นดินไหวในประเทศไทย ว่า ประเทศไทยเรามีโพรงแผ่นดินไหม เจ๊กเขามีแล้ว ใกล้ไทยเหลือเกินในเมืองเจ๊กมีใกล้ไทย ไทยก็ควรจะมีด้วย ... อ่านเพิ่มเติม...
อานิสงส์ถวายเทียนพรรษา
อังคาร, 07 กรกฏาคม 2009
อานิสงส์ถวายเทียนพรรษา ? การ ถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบ ๆ มาเป็นเวลาช้านานเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้อง จำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ผู้ถวายย่อมได้รับ อานิสงค์ คือ ? 1.ทำให้เกิดปัญญา... อ่านเพิ่มเติม...