คำขอขมาพระรัตนตรัย

 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (ว่า ๓จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เมภันเต อุกาสะทวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพังอะปะราธัง ขะมะถะเมภันเต อุกาสะ ขะมามิภันเต

(ถ้าหลายคนว่า.ขะมะตุ โน ภันเต ฯลฯขะมะตุโนภันเต.อุกาสะ ขะมามะภันเตฯ)

หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย

อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์

พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกาย หรือทางวาจาก็ดี

และด้วยเจตนา หรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี

ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์

พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน

ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่นิพพานด้วยเทอญเมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

เวบบอร์ดเปิดใช้งานได้ตามปกติแล้ว 

 

หากสมัครสมาชิกแล้วให้รออนุมัติทางเมลย์เพื่อป้องกัน spam

 

เข้าเวบบอร์ด

 

ทำบุญสร้างพระใหญ่

 ตามกำลังศรัทธา ได้ที่

"พระทอง อนีโฆ"

หมายเลขบัญชีที่ 450-0-13269-4

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหมากแข้ง

จ.อุดรธานี  โทร. 087 230 0772

ประกาศร่วมทำบุญซื้อที่ดิน

 

ได้ที่ พระสงบ ถิรสฺทโธ เลฃบัญชี

450-0-23922-7

ธนาคาร กรุงไทย สาขาถนนหมากแข้ง

จ.อุดรธานี  โทร 08-49183307

ทำบุญกับหลวงพ่อหนุน

ขอเชิญทำบุญซื้อที่ดินและสร้างกุฏิ วัดป่าพุทธโมกข์ บ.นาเดื่อต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 

พระใบฎีกาหนุน สุวิชโยโดยโอน เข้าบัญชีหลวงพ่อหนุนโดยตรง  

บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทยเลขที่บัญชี 412-1-46790-6

 หรือโทร 081-8714065

Gallery

เพื่อนบ้าน

ธรรมปกิณกะ

ที่พักสงฆ์ เรือนใบพลู

 

ที่อยู่และแผนที่

ข่าวสารและกิจกรรมเรือนใบพลู

อ่านบทความจากปฏิทิน

< กุมภาพันธ์ 2013 >
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
เรามี 193 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คำสอนที่เพิ่มใหม่

พระกุมารกัสสปเถระ • เอตทัคคมหาสาวกผู้แสดงธรรมได้วิจิตร
อังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2013
  ประวัติพระกุมารกัสสปเถระ • เอตทัคคมหาสาวกผู้แสดงธรรมได้วิจิตร ในพระบาลีปรากฏพระเถระที่มีนามว่า “กัสสปะ” อยู่หลายองค์... อ่านเพิ่มเติม...
รวมเกร็ดคำสอน (พระอาจารย์วิรัช โอภาโส) - ตอนที่ ๑๕ - อย่ารับเงินจากโยมที่ทำตัวโตกว่าพระ
อาทิตย์, 03 กุมภาพันธ์ 2013
อย่ารับเงินจากโยมที่ทำตัวโตกว่าพระ ตอนบวชได้พรรษาแรก ๆ (ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๕) หลวงพ่อได้รับกิจนิมนต์ไปฉันเพลบ้านเศรษฐีที่กรุงเทพฯ... อ่านเพิ่มเติม...
เทวดารักษา (หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก)
อาทิตย์, 03 กุมภาพันธ์ 2013
เทวดารักษา พระธรรมเทศนาของ พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต... อ่านเพิ่มเติม...
พระธรรมเทศนา เรื่อง อานิสงส์อุโบสถศีล (๒๕๒๑)
พุธ, 30 มกราคม 2013
พระธรรมเทศนา เรื่อง อานิสงส์อุโบสถศีล แสดงเมื่อ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2521 นโม ตัสสะ ภควดต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) สัพพปาปัสสะ อกรณัง... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาท หลวงพ่ออุตตมะ
จันทร์, 28 มกราคม 2013
หลวงพ่ออุตตมะ (พระครูอุดมสิทธาจารย์) วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี .."น้อมระลึกอยู่เสมอ ในคำสั่งสอน... อ่านเพิ่มเติม...
พระนางโคปาลมาตาเทวี • ผู้ที่รับผลบุญเห็นทันตา
อังคาร, 22 มกราคม 2013
พระนางโคปาลมาตาเทวี  • ผู้ที่รับผลบุญเห็นทันตา ในครั้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่โน้น... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรม...อันเป็นนิรันดร์ (พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร)
จันทร์, 21 มกราคม 2013
ธรรม...อันเป็นนิรันดร์ (พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร) อรัญวาสีภิกขุ   ... อ่านเพิ่มเติม...
สุขเป็นก็เป็นสุข (ชยสาโร)
จันทร์, 21 มกราคม 2013
            สุขเป็นก็เป็นสุข ๑ ชยสาโร สุขเป็นก็เป็นสุข…!!! สุขเป็นก็เป็นสุข…!!! ไม่ทราบว่ามีใครเคยฉุกคิดบ้างไหมว่า... อ่านเพิ่มเติม...
พระอานนท์พุทธอนุชา (วสิน อินทสระ) - ๑๔. มหาอุบาสิกานามวิสาขา
จันทร์, 14 มกราคม 2013
๑๔. มหาอุบาสิกานามวิสาขา "ดูก่อนภราดา!" พระอานนท์กล่าวต่อไป เมื่อนางวิสาขากล่าวจบลง ท่านมิคารเศรษฐีก็ก้มหน้านิ่ง ไม่รู้จะตอบนางประการใด... อ่านเพิ่มเติม...
รวมเกร็ดคำสอน (พระอาจารย์วิรัช โอภาโส) - ตอนที่ ๑๔ - เฝ้ายามฝั่งโบสถ์ (พบยักษ์)
อาทิตย์, 13 มกราคม 2013
  เฝ้ายามฝั่งโบสถ์ (พบยักษ์) พระที่วัดต้องอยู่เวรยาม หมุนเวียนองค์ละ ๑ วัน ตั้งแต่ ๖ โมงเย็น ถึง ๖ โมงเช้า มีอยู่วันหนึ่งอาตมาอยู่เวรยาม... อ่านเพิ่มเติม...

อ่านมากที่สุด

พระอานนท์เถระ - เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร
พฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2010
    ประวัติ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร พระอานนท์ เป็นพระราชโอรสของพระสุกโกทนะ... อ่านเพิ่มเติม...
สาราณียธรรม ๖
อังคาร, 03 พฤศจิกายน 2009
  "สาราณียธรรม ๖" ซึ่งมีความหมายว่า... อ่านเพิ่มเติม...
อกุศลกรรมบถ 10
จันทร์, 27 ธันวาคม 2010
อกุศลกรรมบถ 10 อกุศลกรรมบถ แปลตามตัวได้ว่าทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศล คือ การกระทำอันเป็นทางนำไปสู่ทุคติ มี... อ่านเพิ่มเติม...
กิจของสงฆ์ที่ควรทำ ๑๐ อย่าง..
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
  กิจวัตรของพระ ๑๐ อย่างเป็นไฉน ๑. ลงอุโบสถ ๒. บิณบาตเลี้ยงชีพ ๓. สวดมนต์ไหว้พระ ๔. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์ ๕.... อ่านเพิ่มเติม...
อานิสงส์ถวายเทียนพรรษา
อังคาร, 07 กรกฏาคม 2009
อานิสงส์ถวายเทียนพรรษา   การ ถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบ ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ตอน..ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2009
      ความเป็นมาของพระพุทธเจ้า     ตอน..ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปฌาน ๔ เกศา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกศา โดย พระครูภาวนาภิรมย์ (หลวงพ่อสรวง ปริสุทฺโธ)
อาทิตย์, 06 มิถุนายน 2010
รูปฌาน ๔ เกศา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกศา พระธรรมคำสอน โดย พระครูภาวนาภิรมย์ (หลวงพ่อสรวง... อ่านเพิ่มเติม...
บุญกิริยาวัตถุ 10 ว่าด้วยเรื่องการทำบุญ
เสาร์, 13 พฤศจิกายน 2010
บุญกิริยาวัตถุ 10 ว่าด้วยเรื่องการทำบุญ บุญกิริยาวัตถุ (อรรถกถา เล่มที่ 75 หน้า 427) หมายถึง การกระทำที่เป็นบุญ... อ่านเพิ่มเติม...
8.วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้า คุณธรรม
อาทิตย์, 18 กรกฏาคม 2010
8.วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้า คุณธรรม วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม อาจเรียกง่ายๆว่า วิธีคิดแบบเร้ากุศล ... อ่านเพิ่มเติม...
นิพพานไม่สูญ ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๗)
พุธ, 16 ธันวาคม 2009
ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๗) นิพพานไม่สูญ  ... อ่านเพิ่มเติม...

พระพุทธศาสนา

พระราหุลเถระ - เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา
อาทิตย์, 08 พฤษภาคม 2011
พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา พระราหุล เป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ (พุทธโอรส) กับพระนางยโสธรา หรือพิมพา เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าสุทโธทนะ ผู้ครอง นครกบิลพัสดุ์ ประสูติวันเดียวกันกับที่พระบิดาเสด็จออกบวช ดังนั้น ท่านจึงเจริญพระชันษาเติบโตขึ้นมาโดยมิเคยเห็นพระพักตร์รู้จัก พระบิดาเลย จวบจนครั้นเมื่อพระบรมศาสดาตรัสรู้แล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อกุศลกรรมบถ 10
จันทร์, 27 ธันวาคม 2010
อกุศลกรรมบถ 10 อกุศลกรรมบถ แปลตามตัวได้ว่าทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศล คือ การกระทำอันเป็นทางนำไปสู่ทุคติ มี ๑๐ อย่าง แยกได้เป็น 3 หมวด คือ กายกรรม 3 ได้แก่ ปาณาติบาต (การฆ่าสัตว์) อทินนาทาน (การลักทรัพย์) กาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิดทางกาม) ทั้ง 3 ข้อนี้ ดูรายละเอียดปลีกย่อยได้ที่หมวดศีล เรื่องรายละเอียดของศีล 5 (1) ถึง (3) ตามลำดับ วจีกรรม 4 ได้แก่ มุสาวาท... อ่านเพิ่มเติม...
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เอตทัคคะอุบาสกผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ ๔
เสาร์, 21 สิงหาคม 2010
ประวัติ หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เอตทัคคะ อุบาสกผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ ๔ หัตถกอุบาสกผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของอุบาสกทั้งหลายผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ ๔ ก็โดยเหตุ ๒ ประการ คือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ เพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นอย่างชัดเจนในคุณข้อนี้ของท่าน และไม่เพียงเนื่องจากเหตุข้อนี้เท่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ความเป็นมาของอุโบสถศีล
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2011
ความเป็นมาของอุโบสถศีล   อุโบสถศีล อุโบสถ เป็นเรื่องของกุศลกรรมที่สำคัญประการหนึ่งของคฤหัสถ์ แปลว่า การเข้าจำ เพื่อหยุดการงานของฆราวาส เช่น ทำนา ทำไร่ เป็นต้นไว้ชั่วคราวแล้ว มาทำกิจกรรมทางศาสนา เป็นการขัดเกลากิเลสอย่างหยาบให้เบาบาง และเป็นทางแห่งความสงบระงับ อัน เป็นความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น พุทธศาสนิกชนผู้เป็นฆราวาส... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจของสงฆ์ที่ควรทำ ๑๐ อย่าง..
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
  กิจวัตรของพระ ๑๐ อย่างเป็นไฉน ๑. ลงอุโบสถ ๒. บิณบาตเลี้ยงชีพ ๓. สวดมนต์ไหว้พระ ๔. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์ ๕. รักษาผ้าครอง ๖. อยู่ปริวาสกรรม ๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ ๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์ ๙. เทศนาบัติ ๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น กิจวัตร ๑๐... อ่านเพิ่มเติม...
ค่า รู้ชีวิต พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อังคาร, 30 มีนาคม 2010
ค่า รู้ชีวิต ??????????? จากพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเพื่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในเรื่องของการรู้จักปรับตัว ให้พร้อมรับ และพร้อมแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการจัดสรรชีวิต ให้ดำรงอยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักคุณค่าของสิ่งของและทรัพย์สินที่หามาได้ ด้วยวิจารณญาณ รอบคอบ มีสติ... อ่านเพิ่มเติม...
พระปิลินทวัจฉเถระ - เอตทัคคะมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา
จันทร์, 27 ธันวาคม 2010
ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา การที่ท่านพระปิลินทวัจฉเถระ ท่านนี้ได้รับการสถาปนาจากพระบรมศาสดาให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเลิศกว่าเหล่าภิกษุสาวกทั้งหลายผู้เป็นที่รักของเทวดานั้นก็เนื่องด้วยเหตุ ๒ ประการคือ โดยเหตุเกิดเรื่อง คือ พระมหาสาวกองค์นั้น ได้มีเหล่าเทวดาที่เคยได้รับการสั่งสอนจากท่านให้ดำรองอยู่ในศีล ๕... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่ดู่รักในหลวงมาก
พฤหัสบดี, 15 เมษายน 2010
หลวงปู่ดู่รักในหลวงมาก ในสมัยที่หลวงปู่มีชีวิต ท่านจะกำชับให้ลูกศิษย์ของท่านเอาบุญจากการภาวนารวมเข้ากับบุญของพระ พุทธเจ้าและพระ อรหันตสาวกทั้งหลาย ถวายให้ในหลวงรวมทั้งแผ่เมตตาให้ เทพเทวาผู้ปกรักษาพระองค์ท่านให้มีความสุขแล้วก็กรวดน้ำ ให้เจ้ากรรมนาย เวรของพระองค์ท่านให้ไปเกิดในสุคติภูมิหลวงปู่กล่าวว่า หากไม่มีในหลวง ... อ่านเพิ่มเติม...
พระราธเถระ - เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย
จันทร์, 10 มกราคม 2011
พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย พระราธเถระ เป็นบุตรตระกูลพราหมณ์ ในเมืองราชคฤห์ ฐานะเดิมของท่านนั้นจัดว่า อยู่ในขั้นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองมาก แต่ เมื่อย่างเข้าสู่วัยชราถูกภรรยาและบุตรธิดาทอดทิ้ง ต้องกลายเป็นคนยากจนอนาถา ที่พึ่งพาอาศัยต้องเลี้ยงชีพด้วยการอาศัยพระ ภิกษุอยู่ในวัดพระเวฬุวันมหาวิหาร ต่อมา ราธพราหมณ์ มีศรัทธาปรารถนาจะบวช... อ่านเพิ่มเติม...
สังกิจจชาดก สังกิจจฤาษีแสดงธรรมและอธรรมแก่พระเจ้าพรหมทัตต์
อาทิตย์, 29 สิงหาคม 2010
  สังกิจจชาดก สังกิจจฤาษีแสดงธรรมและอธรรมแก่พระเจ้าพรหมทัตต์ พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในชีวกัมพวนาราม ทรงพระปรารภ ปิตุฆาตกรรมของพระเจ้าอชาตศัตรู จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีดังนี้.   ความพิสดารว่า พระเจ้าอชาตศัตรูนั้น เพราะเชื่อในคำยุยงของพระเทวทัต จึงได้ให้ปลงพระชนม์พระบิดา ต่อมาเมื่อได้ทรงสดับว่า... อ่านเพิ่มเติม...
พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนฯต่อ
เสาร์, 15 พฤษภาคม 2010
อัจฉริยะในเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ เริ่มฉายแสง โดย วิลาศ มณี วัตความเป็นอัจฉริยะของมนุษย์เรา เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือกรรมพันธุ์ ได้เป็นที่ถกเถียงกันในหมู่ปราชญ์มาช้านานสำหรับผู้เขียน เองเชื่อว่า สิ่งแวดล้อมและการอบรมในวัยเด็กย่อมจะมีส่วนมีอิทธิพลอยู่บ้าง แต่กรรมพันธุ์หรือความสืบเนื่องทางสายเลือดจากบุพการี นั้นสามารถที่จะ ส่งผลรุนแรง ... อ่านเพิ่มเติม...
อริยสัจ 4 : สมุทัย : หลักกรรม : วัฏฏะ 3
อาทิตย์, 26 ธันวาคม 2010
อริยสัจ 4 : สมุทัย : หลักกรรม : วัฏฏะ 3 วัฏฏะ 3 (the triple round, cycle)         วัฏฏะ หมายถึง วน, วงเวียน หรือหมุนเวียนกันไปไม่มีที่สิ้นสุด โดยมีองค์ประกอบเป็นเหตุปัจจัยกัน 3 ประการคือ 1. กิเลสวัฏฏ์ หมายถึง วงจรกิเลส คือ ตัวสาเหตุผลักดันให้คิดปรุงแต่งกระทำการต่าง ๆ  2. กรรมวัฏฏ์ หมายถึง วงจรกรรม คือ กระบวนการกระทำหรือกรรมทั้งหลายที่ปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไปต่าง ๆ  3.... อ่านเพิ่มเติม...

คำสอนหน้าแรก

พระกุมารกัสสปเถระ • เอตทัคคมหาสาวกผู้แสดงธรรมได้วิจิตร

  ประวัติพระกุมารกัสสปเถระ • เอตทัคคมหาสาวกผู้แสดงธรรมได้วิจิตร ในพระบาลีปรากฏพระเถระที่มีนามว่า “กัสสปะ” อยู่หลายองค์ จึงต้องมีการกำหนดชื่อให้แตกต่างกัน คือ ๑ พระมหากัสสปะ ท่านเป็นพระมหาเถระที่ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ มีอาวุโสมาก จึงเรียกกันว่า มหากัสสปะ ๒ พระอุรุเวลกัสสปะ ท่านบวชเป็นฤษีตำบลอุรุเวลา จึงได้ชื่อว่า อุรุเวลกัสสปะ ๓ พระนทีกัสสปะ ท่านบวชเป็นฤษีอยู่ที่คุ้งมหาคงคานที จึงได้ชื่อว่า นทีกัสสปะ ๔ พระคยากัสสปะ ท่านบวชเป็นฤษีอยู่ที่คยาสีสประเทศ จึงได้ชื่อว่า คยากัสสปะ ๕ พร...

ประวัติพระอสีติมหาสาวก | อังคาร, 5 กุมภาพันธ์ 2013 | Hits: 29

อ่านทั้งหมด....

รวมเกร็ดคำสอน (พระอาจารย์วิรัช โอภาโส) - ตอนที่ ๑๕ - อย่ารับเงินจากโยมที่ทำตัวโตกว่าพระ

อย่ารับเงินจากโยมที่ทำตัวโตกว่าพระ ตอนบวชได้พรรษาแรก ๆ (ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๕) หลวงพ่อได้รับกิจนิมนต์ไปฉันเพลบ้านเศรษฐีที่กรุงเทพฯ คราวนั้นอาตมาและหลวงพี่อาจินต์ได้ติดตามหลวงพ่อไปฉันเพลที่บ้านนั้นด้วย พอฉันเพลเสร็จ เจ้าของบ้านนิมนต์หลวงพ่อเข้าไปข้างใน สักพักหนึ่ง หลวงพ่อก็ออกมาเมื่อสมควรแก่เวลา ก็ลาเจ้าของบ้านกลับ โดยขึ้นรถตู้อาตมาได้นั่งใกล้หลวงพ่อ หลวงพ่อพูดขึ้นว่า "แป๊ะ! แกจำไว้เลยนะ ถ้าฆราวาสทำตัวโตกว่าพระ แกอย่าไปรับเงินเขาโดยเด็ดขาด แม้เขาจะถวายแกเป็นเงินล้าน แกก็อย่ารับเราเป็นพระ เงิน...

รวมเกร็ดธรรมะ (พระอาจารย์วิรัช โอภาโส) | อาทิตย์, 3 กุมภาพันธ์ 2013 | Hits: 16

อ่านทั้งหมด....

เทวดารักษา (หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก)

เทวดารักษา พระธรรมเทศนาของ พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เต ติ ต่อไปนี้ให้ตั้งใจฟังและตั้งใจปฏิบัติ เทวดาจะได้พากันมาอนุโมทนา มาช่วยรักษา และมาฟังธรรมพร้อมกับพวกเรา เหล่าเทพเจ้า และเทวดาทั้งหลายที่มีศรัทธาในพระพุทธ ในพ...

พระอาจารย์บุญเพ็ง กัปปโก | อาทิตย์, 3 กุมภาพันธ์ 2013 | Hits: 23

อ่านทั้งหมด....

พระธรรมเทศนา เรื่อง อานิสงส์อุโบสถศีล (๒๕๒๑)

พระธรรมเทศนา เรื่อง อานิสงส์อุโบสถศีล แสดงเมื่อ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2521 นโม ตัสสะ ภควดต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) สัพพปาปัสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานสาสนัง ติ ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในโอวาทกถา เพื่อเป็นเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดานริศทานบดีทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักษ์ คือ วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ที่จัดว่าเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ หรืออีกนัยหนึ่งที่เรียกกันว่า การแ...

คำสอนหลวงพ่ออื่น ๆ | พุธ, 30 มกราคม 2013 | Hits: 43

อ่านทั้งหมด....

โอวาท หลวงพ่ออุตตมะ

หลวงพ่ออุตตมะ (พระครูอุดมสิทธาจารย์) วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี .."น้อมระลึกอยู่เสมอ ในคำสั่งสอน ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้ดังนี้ว่า.. .."ผู้มีปัญญา ไม่ควรให้สิ่งล่วงไปแล้วมาตาม ไม่ควรหวังสิ่ง ซึ่งยังมาไม่ถึง เพราะว่าสิ่งใดล่วงพ้นไปแล้ว สิ่งนั้นอันเราละเสียแล้ว อนึ่ง.. สิ่งใดซึ่งไม่มาถึงเล่า สิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึง ..เพราะฉะนั้น ผู้มีปัญญาจึงไม่ควรให้สิ่ง ซึ่งล่วงไปแล้วมาตาม ไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ก็ผู้มีปัญญาได้มาเห็นธรรม เป็นปัจจุบันเ...

เกร็ดคำสอนอาจารย์ | จันทร์, 28 มกราคม 2013 | Hits: 22

อ่านทั้งหมด....

พระนางโคปาลมาตาเทวี • ผู้ที่รับผลบุญเห็นทันตา

พระนางโคปาลมาตาเทวี  • ผู้ที่รับผลบุญเห็นทันตา ในครั้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่โน้น มีนิคมหนึ่งชื่อว่า “นาลินิคม” ที่นิคมนั้นมีธิดาเศรษฐีอยู่ ๒ คน คนหนึ่งเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วก็ยากจน จึงได้อาศัยอยู่กับพี่เลี้ยง แต่มีร่างกายสวยดี มีผมยาวกว่าสตรีอื่น  อีกคนหนึ่งเป็นคนยังมั่งมีอยู่ แต่เป็นคนมีผมน้อย ได้เคยให้สาวใช้ไปขอชื่อผมของธิดาเศรษฐีนั้นเป็นราคาตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจซื้อได้ 

ประวัติอุบาสิกา | อังคาร, 22 มกราคม 2013 | Hits: 33

อ่านทั้งหมด....

ธรรม...อันเป็นนิรันดร์ (พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร)

ธรรม...อันเป็นนิรันดร์ (พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร) อรัญวาสีภิกขุ   ต่อไปนี้จะได้กล่าวข้อธรรมอันเป็นคติสอนใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ทราบไว้เป็นแนวทางบำเพ็ญจิตเข้าสู่พระนิพพาน ดังนี้ · ยิ่งคิดยิ่งไม่รู้ ยิ่งดูยิ่งไม่เห็น ยิ่งทำยิ่งไม่เป็น ธรรมะนี้เหมือนเส้นผมบังภูเขา เมื่อหยุดทำ หยุดคิด หยุดดู แล้วธรรมสภาวะจะเกิดขึ้นเอง สำคัญอยู่ที่จิตดวงเดียว · อันว่าความทุกข์สุขอยู่ที่ใจมิใช่หรือ ถ้าใจยึดถือเป็นทุกข์ไม่สุกใส ถ้าใจไม่ยึดถือก็สุขไม่ทุกข์ใจ อะไรๆ...

พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร | จันทร์, 21 มกราคม 2013 | Hits: 61

อ่านทั้งหมด....

สุขเป็นก็เป็นสุข (ชยสาโร)

            สุขเป็นก็เป็นสุข ๑ ชยสาโร สุขเป็นก็เป็นสุข…!!! สุขเป็นก็เป็นสุข…!!! ไม่ทราบว่ามีใครเคยฉุกคิดบ้างไหมว่า โดยปกติเรามักจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับตนเองเท่าที่ควร ในจิตใจที่ขาดการฝึกอบรม แรงผลักดันของกิเลสที่มีพลังมาก ( สัมผัสมาแล้ว…. ) ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้งการประมาทเลินเล่อ ล้วนแต่ฉุดลากเราไปในทางที่ผิดเป็นประจำ โดยที่ตัวเรายังมักเข้าข้างตนเองว่าทำอะไรมีเหตุมีผลอยู่เสมอ เราจึงชอบสร้างปัญหาให้ตนเอง ต้องว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่บ่อย...

พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ | จันทร์, 21 มกราคม 2013 | Hits: 56

อ่านทั้งหมด....
Webค้นหาเฉพาะในเวบวัดป่าโนนวิเวก

สารบัญพระพุทธศาสนา

สารบัญพระอสีติมหาสาวก

สารบัญประวัติพระเถรี

สารบัญประวัติอุบาสก

สารบัญประวัติอุบาสิกา

สารบัญพระสูตร

สารบัญชาดก

สารบัญคำสอนหลวงพ่อ

สารบัญกฎแห่งกรรม

สารบัญคำสอนอาจารย์

เทอดพระเกียรติพระราชา

สารบัญประวัติอาจารย์

สารบัญคำสอนเกร็ดคำครู

สารบัญประสบการณ์

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

 

สุปฏิปันโน” คือ มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ ที่ไม่เมาไปด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข รู้ตัวอยู่เสมอว่าจะตาย แล้วก็คิดไว้ว่าถ้าตายแล้ว เราควรจะไปที่ไหน ไม่ได้มีความเมาในชีวิต ไม่ได้มีความเมาในชีวิต ไม่ได้คิดหาความสุขในกามคุณ นี่ความดีของท่านทั้งหลาย เป็นที่เราควรจะบูชา 

 

สนทนากระทู้ล่าสุด

 • 15/02/2013 15:45 ถามข่าวเจ้าอาวาสวัดป่าโนนวิเวก (แม่บ้าน)
 • 15/02/2013 15:45 ขอเชิญร่วมทำบุญครับตามกำลังศรัทธาครับ (เทพบุตร)
 • 15/02/2013 15:45 บอกเล่าเรื่อง...ความฝัน (จูน)
 • 15/02/2013 15:45 ขอเชิญร่วมทำบุญค่าเช่าพืนที่เวบวัดป่าโนนวิเวก (จูน)
 • 15/02/2013 15:45 ถามมา-ตอบไป (แม่บ้าน)
 • 15/02/2013 15:45 รอสูตรการ ว้าบข้ามกาลเวลา (ตี๋เล็ก)
 • 15/02/2013 15:45 ท่องบุญสร้างบารมี 7 วัน เดินทาง 2,000 โล (จูน)
 • 15/02/2013 15:45 บอกเรื่องดีๆที่มีในแต่ละวัน. กันดีไหม (นันท์)
 • 15/02/2013 15:45 ศาลาเย็นใจ (จูน)
 • 15/02/2013 15:45 จากวันนั้น... จนถึงวันนี้ (จอยสุพรัตน์)
 • 15/02/2013 15:45 ซินเจีย ยู่อี่ ซินนี้ ฮวดไช้ (123..ปุ๊กก้า)
 • 15/02/2013 15:45 ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน (จูน)
 • 15/02/2013 15:45 เดินป่า (ทวน)
 • 15/02/2013 15:45 กลุ่มคนเล็กๆที่ไม่เคยนับ..มาลงชื่อนับ 1 ถึง 24 กันหน่อยไหม (สนิมแดง)
 • 15/02/2013 15:45 เรื่องเล่า 9-10 (สนิมแดง)
 • 15/02/2013 15:45 มาแล้ว (123..ปุ๊กก้า)
 • 15/02/2013 15:45 นึกว่าไม่มี (เชอรี่)
 • 15/02/2013 15:45 ขอฝากมะยมซักต้นนะครับ (123..ปุ๊กก้า)
 • 15/02/2013 15:45 บอกบุญ (เทพบุตร)
 • 15/02/2013 15:45 สวัสดีครับ (ดาว)

ค้นหาบทความทุกหมวด

คาถาเงินล้าน

                                         คาถาเงินล้าน

                                               นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

                                               นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

                                               นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

                                                                                 สัมปะจิตฉามิ 

                                                                                    นาสังสีโม 

                                                      พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะรายันติ 

                                  พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม 

                                                                                   มิเตพาหุหะติ 

                                                     พุทธะมะอะอุ นะโม พุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง 

                               วิระหิงสาวิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม 

                                                                                    สัมปะฏิจฉามิ  

                                                                         เพ็ง เพ็ง พา พา หา หา ฤาฤา                

 

 

 

 Reygcalantaol.com | Conceitosecologicos.com | Azawadpress.com | Redbottomcheapshoesonlinesale.com | Annonces-ecommerce.com | Bursa3d.com | Pameraniklan.com | Shina-info.com | Knittingmydayaway.com | Filmflicks-videopix.com | Contact-grenoble.com | Approachyputt.com | Uangpaypal.com | Jobs4immigrant.com